Laster Arrangementer

RUS OG PSYKISK HELSE – 2020 er kongressen for alle som arbeider innen ROP-området, -både i kommunehelsetjenesten, i spesialisthelsetjenesten, i DPS’ene, i poliklinikkene, i spesialavdelingene, innen forskning og utdanning og alle som er involvert på brukersiden.
Men kongressen retter seg også mot områdene oppvekst, skole, arbeid og bolig. ROP-feltet engasjerer mange fagfolk på den ene siden, og forventningsfulle brukere, pårørende og familier på den andre siden.
Kongressen ønsker å være en møteplass for gode ideer og kunnskapsformidling. En arena hvor en kan få, men hvor en også bør gi fra seg kunnskap. Kongressen ønsker å gi inspirasjon og entusiasme for å finne nye, gode og varige løsninger på store og små utfordringer. Gjennom parallellsesjonene vil en motta et utall eksempler på gode og morsomme prosjekt, med ett mål for øye; å videreutvikle fagfeltet.
Kongressens fokus er de mange muligheter og det store mangfold som preger et bredspektret ROP-felt. Vi leser det ut fra tidligere deltakerlister; -en rekke virksomhetsområder samler seg om denne kongressen, kanskje den eneste Nasjonale tverrfaglige kongress for et samlet rus og psykisk helsefelt. Dette er et av våre mål. Et annet mål er å få flest mulige til å presentere abstracts i en av de mange parallellsesjonene.
RUS OG PSYKISK HELSE – 2020 arrangeres for 10. gang!
Ta med deg noen kollegaer! Vi garanterer hyggelige og nyttige dager i Oslo
Gi beskjed til dine kollegaer og ditt nettverk om denne kongressen.
Ønsker du å videresende vårt informasjonsbrev, så finner du det ved å TRYKKE HER

Her kan du lese mer om plenumsforeleserne

Åpner kongressen

Kongressekretariat/Registrering:
RUS OG PSYKISK HELSE – 2020
Pb. 1535 Vika, 0117 Oslo
Telefon: 23 11 45 00 / 90 16 30 16
E-post: post@fagligforum.no    –   Web: www.fagligforum.no

Kongresskomité:
kongressleder, Lilleba Fauske
kongresskoordinator, Jan Bølstad, Faglig Forum
Møteleder; Tor Inge Martinsen

Kongressmedlemmer:
Jørgen G. Bramness, seniorforsker, Folkehelseinstituttet
Gitte Huus,seniorrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet
Harald Støvind, tidl. seniorrådgiver, Akershus Universitetssykehus
Gunn Hegdahl, rådgiver Faglig Forum
Liv Hovelsrud, studieleder, OsloMet
Rolf W. Gråwe, forskningssjef, St. Olavs Hospital HF
Linda Elise Couëssurel Wusthoff, Etatsoverlege, Oslo kommune
Kari Anne Fauchald, Fansvarlig rus, Velferdsetaten, Oslo kommune

Jan Bølstad

Tor Inge Martinsen

Jan Bølstad har ansvar for alt det praktiske knyttet til kongressen. Han treffes på tlf. 90 16 30 16.

Tor Inge Martinsen er debatt- og møteleder

Faktaark som pdf:
TRYKK HER  

Målgruppe:
Alle som arbeider innen kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, innen DPS-systemet, innen forskning, universitet og høgskolemiljøer, innen brukerorganisasjonene og alle med spesiell interesse for psykisk helsefeltet. En viktig målgruppe er de som ønsker å presentere forskning, vitenskapelige artikler eller evidensbasert praksis. Dette kan gjøres i en av de mange parallellsesjonene eller som postere i posterutstillingen.

Tid: 10. – 12. februar 2020

Sted: Oslo kongressenter

Les mer om konferansestedet: TRYKK HER  

Deltakeravgift: Nkr. 4.490,-
Deltakeravgiften inkluderer lunsj og kaffe/te alle dager, dokumentasjon og evt. annet materiell.

Hotell: (angi riktig hotellnummer i påmeldingsskjemaet)                                                         
1. Thon Rosenkrantz Hotel
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.795,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  2.095,-

2. Thon Hotel Munch
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.300,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.600,-

3. Thon Hotel Terminus
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.550,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.850,-

4. Thon Hotel Cecil
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.700,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.950,-

5. Clarion Hotel HUB
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 2.100,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  2.400,-

Middag: (angi riktig dag i påmeldingsskjemaet)
1. Mandag, 10. februar, Tapas og Blues, kr. 525,-  Konsert med Amund Maarud
3. Tirsdag, 11. februar, 3 retters middag* kr. 950,-
* inkl. ett glass musserende, ett glass hvit og ett glass rødt vin/evt øl eller mineralvann

Påmeldingsfrist: Fortsatt mulig å melde seg på

Påmelding:
Benytt vår elektroniske påmeldingsslipp. Du vil få en umiddelbar elektronisk bekreftelse, som kun er bekreftelse på at du har sendt din påmelding. Den offisielle bekreftelsen kommer så snart vi har nok påmeldte til arrangementet, senest ved påmeldingsfristen. Ikke kjøp billetter før du har fått endelig bekreftelse fra oss. Ring oss gjerne for å sjekke ut hvis du begynner å bli utålmodig. Vårt telefonnummer er 23 11 45 00 eller 90 16 30 16.

Innbetaling og bekreftelse:
Faktura og kortfattet informasjon sendes pr mail eller post.
Bekreftelse oversendes fortløpende hver fredag på mail, første gang etter påmeldingsfristens utløp.

Kjøp aldri billetter o.l. før du får en dedikert bekreftelse fra oss! 

Avbestilling:
Du kan avbestille din påmelding når som helst eller overlate plassen til en arbeidskollega. Vær imidlertid oppmerksom på følgende avbestillingsgebyr (gjelder ikke når en arbeidskollega deltar i stedet;
= 21 dager >= 10 dager; kr. 400,-
= 9 dager   >= 5 dager;   kr. 700,-
= 4 dager   >= 2 dager;   kr. 1000,-
< = 2 dager eller ikke fremmøte; ingen refusjon.
I tillegg eventuelle hotellkostnader og bestilte billetter

Elektronisk dokumentasjon:
Alle deltakere får direkte tilgang til presentasjonene i «sann-tid» på sin laptop, nettbrett, smarttelefon eller annet elektronisk medium. Minst en dag før arrangementet vil du få tilsendt egen nettadresse med brukernavn og passord. Her finner du program, deltakerliste, deltakerbevis og annen relevant informasjon.

Forbehold:
Kongressen vil bli gjennomført forutsatt nok påmeldte. Kjøp derfor ikke billett før du får en endelig bekreftelse fra Faglig Forum.

Prioritet:
Ved overtegning prioriteres påmeldingene i mottatt rekkefølge.

Billettbestilling:
Tog, ferge- eller flybilletter kan bestilles gjennom Berg Hansen reisebyrå på Jessheim. De vil fremskaffe de billigste billettene til deg.
Telefon: + 47 63 94 27 80 Telefaks: + 47 63 97 34 91
Epost: jessheim@berg-hansen.no

Rutetider
Her finner du noen mulige transportører og rutetider til Faglig Forum arrangement;

TRYKK HER  SAS
TRYKK HER  WIDERØE
TRYKK HER  NORWEGIAN
TRYKK HER  VY
TRYKK HER  Flybussen
TRYKK HER  Norgesbuss
TRYKK HER  Ruter

Deltakerbevis:
Alle deltakere får godkjent deltakerbevis med påført antall timer

Elektronisk dokumentasjon
Alle deltakere vil få oppgitt en egen nettadresse, brukernavn og passord ved oppstart av kongressen. Her vil du i sanntid kunne følge forelesernes presentasjon på eget nettbrett (med forbehold for noen presentasjoner).
Som deltaker vil du motta en E-bok noen dager før konferansen, hvor du finner all aktuell informasjon, lenker til aktuelle dokument og litteratur, mm. Etter konferansen vil du motta E-boka fullt oppdatert med alt som ble presentert under konferansen!

Virtuell utstilling: åpner en måned før kongressen

Send inn abstract til en av parallellsesjonene
Send inn en poster til posterutstillingen

Vi anmoder alle interesserte om å delta med et innlegg i parallellsesjonene eller med et poster/plakatbidrag i den faglige utstillingen. Vi vet det foregår mye utviklingsarbeid innen fagfeltet. Ikke nøl med å foreslå at nettopp ditt prosjekt eller utviklingsarbeid bør presenteres.
Alle som deltar i kongressen med et innlegg i parallellsesjonene, skal sende inn et kort sammendrag av innlegget. Sammendraget skal ikke overstige en maskinskrevet A4 side eller 250 ord. Et innlegg skal i utgangspunktet ikke vare lenger enn 20 minutter, men dette er avhengig av hvor mange som skal prestere et innlegg i den enkelte sesjon. Dersom ditt innlegg krever mer enn 20 minutter, ber vi om at du anmerker dette spesielt.
Alle som presenterer innlegg, dog kun en per innlegg, vil få refundert kr. 500,-. Det forutsettes at kongresskomiteen har godkjent innlegget, og at det er innsendt sammendrag innen fastsatte frister.

Et poster/plakatbidrag består av en eller flere plakater med tekst, tegninger, illustrasjoner og eventuelt bilde. Alle poster/plakatbidrag vil bli hengt opp i et eget lokale eller i et eget område, og det er forventet at de som henger opp en poster, også er tilgjengelig for diskusjon med de som besøker utstillingen i den avsatte tiden. Dersom du har skrevet en artikkel, levert inn en hovedoppgave eller utført annet vitenskapelig arbeid som kan egne seg som tema eller bidrag i en rundbordskonferanse, ber vi deg ta kontakt med kongresskomitéens sekretær, Jan Bølstad i telefon + 47 90 16 30 16.

Vi ønsker ditt bidrag som e-post i word-format. Kongressens e-post adresse:
post@fagligforum.no  Bekreftelse på innsendt materiale vil bli formidlet senest to uker etter at vi har mottatt dette. Dersom du ikke har mottatt noen bekreftelse, ber vi deg ta kontakt med Faglig Forum. Alle innsendte bidrag vil bli gjennomgått av kongresskomitéen. Frist for innsending av abstract er satt til
15. desember. Bekreftelse om godkjent innlegg vil være sendt fra komitéen senest 31. desember 2019.

Organisasjon
Kongressen arrangeres av Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten.
Faglig Forum A/S er teknisk arrangør eller såkalt PCO.
Kongressen har følgende samarbeidspartnere; Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Rådet for psykisk helse og NAPHA

Trenger du hjelp til å planlegge, organisere og gjennomføre kurs eller konferanser, kan du kontakte Faglig Forum i telefon 23 11 45 00 eller sende en mail til post@fagligforum.no

Personvern
Vi har utarbeidet er personvernerklæring som inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Faglig Forum, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Vi oppbevarer dine personopplysningene som du gir oss gjennom innsendt påmeldingsskjema eller via epost eller telefon. Denne informasjonen er navn, tittel, arbeidssted, adresse, e-postadresse og mobilnummer. I tillegg informasjon om hotellbestilling, middagsbestilling og evt. annet. Ingen andre vil få tilgang til denne informasjonen. Du kan når som helst be om å bli slettet fra våre lister.
Du kan lese vår personvernerklæring; TRYKK HER

Program som pdf-file: Alle dager     TRYKK HER
Program som pdf-file: Dag 1           TRYKK HER
Program som pdf-file: Dag 2           TRYKK HER
Program som pdf-file: Dag 3           TRYKK HER
Bibliografi for plenumsforelesere  TRYKK HER

Mandag, 10. februar

Kl. 09:00 – 10:50        
Registrering – Kaffe/Te
Utstilling

Kl. 11:00 – 11:30
Åpning

Velkommen til kongress, Velkommen til Oslo
v/ ordfører Marianne Borgen 

Rus og psykisk helse i et nasjonalpolitisk perspektiv
v/ statsminister Erna Solberg 

Kl. 11:30 – 11:50
Rikets tilstand I
v/ leder Ulrik Fredrik Malt, Den Norske Legeforening, Norsk Psykiatrisk Forening

Kl. 11:50 – 12:10
Rikets tilstand II
v/ leder Guri Spilhaug, Den Norske Legeforening, Norsk Forening for rus- og avhengighetsmedisin

Kl. 12:10 – 12:20
Velkommen til den 10. Nasjonale Rus- og psykisk helsekongressen
v/ møteleder Tor Inge Martinsen

Kl. 12:20 – 12:40
Åpenbaringen! Rus og Psykisk helse, -lag på lag I
v/ avd. sjef Trond Aarre, Nordfjord psykiatrisenter, Helse Førde HF

Kl. 12:40 – 13:00   
Åpenbaringen! Rus og Psykisk helse, -lag på lag II
v/ professor II Jan Ivar Røssberg, UiO og Oslo universitetssykehus HF

Kl. 13:00 – 14:15
Lunsj

Kl. 14:15 – 14:45
Å stå midt i det
v/ datter og filmskaper Sofie Haugan, Indie Film
 

Kl. 14:45 – 15:15
Hva er avhengighet, egentlig?
v/ seniorforsker Jørgen G. Bramness, Folkehelseinstituttet

Kl. 15:15 – 15:45
Rusreformutvalgets anbefalinger og betydning for rusfeltet
v/ forskningsleder
Sverre Martin Nesvåg,
Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning
i Helse Vest (KORFOR), Stavanger Universitetssjukehus HF

Kl. 15:45 – 16:30
Kaffe/Te
Utstilling

Spesialkurs 1: Motiverende Intervju (MI)
Spesialkurs 2: Illness Management and Recovery (IMR)
Mandag, 10. feb. kl. 16:00-18:00       Tirsdag, 11. feb. kl. 08:30 – 13:30
Spesialkursene er kun for leger og psykologer. Kursene er godkjent som fritt spesialkurs

Spesialkurs 1   Motiverende Intervju
Foreleser; Professor, spesialist i klinisk voksenpsykologi, Roger Hagen, Psykologisk Institutt, NTNU
Innhold;
* Introduksjon til temaet
* Endringsprosessen
* Hva innebærer endring?
* Hva er motivasjon?
* Ambivalens for endring og hvordan jobbe med dette
* Hvordan bygge motivasjon for endring?
* Endringsutsagn
* Å bygge mestringstro for endring
* Viktige ferdigheter for MI


Spesialkurs 2   
Illness Management and Recovery (IMR)
Foreleser; Forsker PhD Kristin Sverdvik Heiervang, Akershus universitetssykehus
Innhold;
* Introduksjon til temaet – bakgrunn for IMR
* Forskning på IMR
* Manual og materiale
* Motiverende-, edukative- og kognitive teknikker
* Personlige mål og hjemmeoppgaver
* Implementering, organisering og rekruttering 

Se egen omtale av spesialkurs 2; TRYKK HER

Seminarsesjoner,  kl. 16:30 – 18:00

Seminar 1   Rusmisbrukere i bybildet 
v/ leder Arild Knutsen i Foreningen for en Human Narkotikapolitikk,
byråd Tone Tellevik Dahl, Oslo kommune og etatsdirektør Rønnaug Frøiland, Etat for psykisk helse og rustjenester, Bergen kommune

Innhold:
* Å tilrettelegge for brukermiljøer i bybildet
* Sprøyterom vs stoff-frie soner

Seminar 2   Kultursensitiv rusbehandling
v/ seniorrådgiver Espen Freng, Helsedirektoratet
Innhold:
* Å finne utgangspunktet for samarbeid og behandling
* Viktig kunnskap alle må kjenne til

Seminar 3   Brukerseminaret  
v/ førsteamanuensis Ann-Mari Lofthus, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Høgskolen i Innlandet (INN)
Innhold:
* Hvor er grenseoppgangen mellom brukerbeslutning og faglig suverenitet?
* Samhandling mellom bruker og behandler
*
Brukernes erfaring i samhandling med ACT-team

Seminar 4   Film; Røverdatter 
v/ filmregissør Sofia Haugan
Innhold:
Sofia Haugans film handler om hvordan det er å vokse opp med en hun sitt forhold til sin far og hvordan hun ønsket å hjelpe ham til å få et bedre liv.
– Filmen er fortalt fra mitt perspektiv som voksen, og jeg har gitt min familiefortid den plassen jeg mener den har i livet mitt i dag, sier Haugan.  Hun legger til at produsentene hennes i Indie Film har lang erfaring i å lage personlige dokumentarer. Det har vært viktig for den etiske debatten knyttet til filmprosjektet, sier Sofia Haugan.
Da Sofia er 10 år gammel flytter hun og moren fra familiens hjem på Grefsen i Oslo, til et sted utenfor Oslo på hemmelig adresse. Moren ønsker å skjerme sin datter fra faren, som sliter med rus og er innblandet i kriminalitet. Ti år gikk uten at Sofia møtte faren.  Han hadde mange år i fengsel bak seg. Men da Sofia gikk på folkehøyskole, ringte faren henne plutselig en dag.
– Han fortalte meg at farmor var død. Han spurte om jeg kunne kjøre ham til begravelsen i
Telemark. Og det gjorde jeg. Jeg hadde jo blitt voksen siden sist vi hadde møttes.

Hun beskriver det som en ganske absurd situasjon. – Da vi kjørte sammen til begravelsen ble jeg veldig nysgjerrig på min fars historie og hvordan alt hadde skjedd. Noen år senere, da jeg gikk på filmskolen ringte han meg mens han satt i fengsel. Da foreslo han at jeg kunne lage en film om ham. Det var starten på dette prosjektet.


Kl. 20:00
Kongressblues og tapas hos Herr Nilsen
Konsert med Amund Maarud

Amund Maarud er kjent for mange som en av Norges beste bluesgitarister. Han har turnert innland og utland med ulike band, til stor begeistring fra så vel publikum som pressen. Konsertene blir uten unntak beskrevet som forrykende live-show som kombinerer ulike elementer fra blues til psykedelisk rock.
Han har utgitt en rekke album, og fikk Spellemannsprisen i 2011. Var innstilt til Spellemannsprisen i 2016.
Gå ikke glipp av kveldens arrangement på Herr Nilsen med gitarist Amund Maarud, blues og Prøysen i verdensklasse!

Tirsdag, 11. februar

Parallellsesjoner A  B  C,  kl. 09:00 – 12:30

Parallell A
kl. 09:00 – 10:00

A-1      Nye behandlingsmetoder
A-1-1    Hjemmebehandling med videokonferanse
v/ seksjonsleder Hanne Gro Wenzel,
St. Olavs Hospital HF, Divisjon psykisk helsevern

A-2      Eldre og rus
A-2-1    Tilbud til eldre rusavhengige i sykehjem
v/ fagsykepleier Berit Jagtvik, Oslo kommune, Stovnerskogen sykehjem

A-3      Rettssikkerhet
A-3-1    Aktuelle lover for brukere, ansatte og organisasjoner innen
rus- og psykiskhelse feltet
v/ professor emeritus Aslak Syse, Universitetet i Oslo

A-4      Åpen post
A-4-1    Tema/Abstracts
v/ NN

A-5      Barn – Ungdom – Familie
A-5-1    Tema/Abstracts
v/ NN

A-6      Eldre og rus
A-6-1    Er det sammenheng mellom alkoholbruk og depresjon?
v/ seniorforsker Jørgen G. Bramness, Folkehelseinstituttet,
og postdoktor Ingeborg Bolstad, Sykehuset Innlandet HF, forskergruppen NIDARC 

A-7      Film; Parkert (Sesjonen starter kl. 08:45)
A-7-1     Dokumentarfilmen Parkert
Ingen by originaler i Tromsø er så elsket og hatet som
Per Parker Andreassen. På tampen av livet gir han oss ett innblikk
i livet utenfor normen, Les mer HER (kommer)
v/ filmskaper Fredrik Mortensen

Parallellsesjoner A  B  C,  kl. 09:00 – 12:30

Parallell B
kl. 10:15 – 11:15

B-1      Nye behandlingsmetoder
B-1-1    eMeistring og veiledet internettbehandling.
Kan virtuelle helsetjenester øke tilgangen til psykologisk behandling?
v/ seksjonsleder Kristin Hogstad Bruvik, eMeistring, Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssjukehus

B-2      Arbeid og psykisk helse
B-2-1    Tema/Abstracts
v/ NN

B-3      State of art
B-3-1    Hva med cannabis?
v/ seniorforsker Anne Line Bretteville-Jensen og seniorforsker Jørgen G. Bramness, begge Folkehelseinstituttet

B-4      Samhandlingsteam
B-4-1    «Hva er ‘e vi driver med?»
Samhandlingsteamet i Bærum: «Å SNU PÅ FLISA». Mellomlederes handlingskompetanse og vegen mot et nytt
paradigme for psykiatri og rus.
v/ tidligere helsesjef Vidar Bjørn

B-5      IMR
B-5-1    Utfordringer i implementeringsarbeidet; å tenke det, -å gjøre det,
v/ forsker og prosjektleder Karina Egeland, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Seksjon for implementering og behandlingsforskning

B-6      Hepatitt C
B-6-1    Nasjonale faglige råd. Krav til samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten,
v/ overlege Kjersti Ulstein, Velferdsetaten, Oslo kommune

B-7      Åpen post
B-7-1    Tema/Abstracts
v/ NN

Parallellsesjoner A  B  C,  kl. 09:00 – 12:30

Parallell C
kl. 11:30 – 12:30

C-1       Legemiddeladministrasjon
C-1-1    Bruk av ny velferdsteknologi for å administrere foreskrevet medisin,
v/ daglig leder Jan Arne Jakobsen, Evondos

C-2       ACT/FACT
C-2-1    Tema/ACstracts
v/ NN

C-3       Lavterskeltilbud
C-3-1    Harm Reduction Using Buprenorphine-Naloxone (Suboxone®) in a Low Threshold Setting (Lavterskel Metadon tilbud,
v/ Kathleen Henriksen og Jon Aksel Jacobsen, LASSO, Oslo kommune

C-4       Åpen post
C-4-1    Tema/ACstracts
v/ NN

C-5       Åpen post
C-5-1    Tema/ACstracts
v/ NN

C-6       Individual Placement and Support (IPS)
C-6-1    Erfaringer med Individuell jobbstøtte (IPS). Et samarbeidsprosjekt mellom NAV Elverum, kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten,
v/ avd. leder Erik Skramstad Uthus, NAV Elverum

C-7       Barn og ungdom
C-7-1    Hva vi vet om ettervern for barnehjemsbarn i Norge. Hva slags tjenester/tilbud har barna behov for.
v/ forsker Elisabeth Backe-Hansen, OsloMet

Plenumsesjon – 2,  kl. 12:30 – 17:45

Kl. 12:30 – 14:00
Lunsj

Kl. 14:00 – 14:30  VENTER PÅ SVAR
Politiske perspektiv for ruspolitikken fram til 2025
Regjeringens konkrete mål,
v/ statsråd Bent Høie, Helse- og omsorgsdepartementet

Kl. 14:30 – 14:50
 VENTER PÅ SVAR
Innspill til en ny ruspolitikk,
v/ partileder Audun Lysbakken, SV

Kl. 14:50 – 15:10 
Brukerstemmen; «Hva er galt med dagens behandling?»
v/ Tommy Sjåfjell, A-larm  

Kl. 15:10 – 16:00
Samtale om fremtidens ruspolitikk (Sammensetningen av «laget» kan bli endret)
Deltakere; Helseminister Bent Høie, partileder Audun Lysbakken, helsepolitisk talskvinne for Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol og fylkesleder Tommy Sjåfjell, A-larm
Ordstyrer Tor Inge Martinsen 

Kl. 16:00 – 16:30
Kaffe. Te

Kl. 16:30 – 17:00
«De daglige utfordringene».
Om sånt som virker og ikke virker – sett fra kommunelegens ståsted,
v/ kommunelege Elisabeth Swensen, Seljord kommune

Kl. 17:00 – 17:30
Hvordan skal vi trappe ned antipsykotiske medisiner?
v/ seniorforsker Jørgen G. Bramness, Folkehelseinstituttet

Kl. 17:30 – 18:00
Pasient- og brukerombudets erfaringer fra psykisk helsevern,
v/ ombud Anne-Lise Kristensen, Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus

Kl. 20:15
Festmiddag 

Onsdag, 12. februar

Plenumsesjon – 3,  kl. 09:00 – 13:30

Kl. 09:00 – 09:30   
Tittel kommer
v/ forfatter Vigdis Hjorth

Kl. 09:30 – 10:00
 
Journalistisk skråblikk på samspillet mellom politikk, fag og administrasjon,
v/ journalist Anne Hafstad, Dagens Medisin

Kl. 10:00 – 10:30

Kaffe – Te

Kl. 10:30 – 11:15   
Teamorganisering i kommunehelsetjenesten
v/ kommunepsykolog Lisbet Bang Riecke, Rauma kommune

Kl. 11:15 – 11:45 
 
Eldre og rus; Bruk av alkohol og medikamenter med avhengighetspotensial
v/ stipendiat Kjerstin Elisabeth Tevik, Aldring og Helse

Kl. 11:45 – 12:00

Premieutdeling!

Kl. 12:00 – 12:30  
Hvordan avdekke psykisk lidelse hos rusavhengige? Ny metodikk!
v/ psykiater Lars Linderoth, Vestre Viken HF

Kl. 12:30 – 13:00  
Status om evaluering av opptrapping av rusfeltet. Innblikk i pågående
arbeid i evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet,
v/ forskningsleder Inger Lise Skog Hansen, FAFO

Kl. 13:00 – 13:30
Perspektiver for en helsetjeneste som også må inkludere barn og unge,
v/ direktør Aril Bjørndal, R-BUP

Kl. 13:30 – 14:00
 
Å vite hva som kommer – og spå hva som skjer,
v/ avd. direktør Mette Garvoll, Helsedirektoratet

Kl. 13:30

Brunch

 

1Firma informasjon
2Deltakere
3Annen info - Send
Navn på evt. person som skal anvise faktura
Hvis du vet dette-Fyll inn