Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten ble startet i 1985 med formål å tilby kurs- og konferanser med aktuelt innhold, med tverrfaglige problemstillinger, med kunnskapsrikeforelesere og til en så lav pris som mulig. Dette er målsettinger som vi fortsatt lever etter. Gjennom mange år med evalueringsskjemaer er vi trygge på at våre deltakere har et høyt faglig utbytte og er svært godt fornøyd med våre kurs, konferanser og kongresser.
Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten er en non-profit avdeling som kun driver fagutvikling og kurs- og konseptutvikling. Dersom du har ideer, så benytt gjerne kontaktskjema som du finner link til på vår hovedside.
Faglig Forum ble startet i 1996 som en PCO (Professional Congress Organizer). Faglig Forum er med andre ord et arrangørselskap, som ordner alt fra hotellbooking, registreringer, oppfølging og regnskap.

Faglig Forum påtar seg også oppdrag fra andre organisasjoner, og vi kan i den sammenheng vise til samarbeid med bl.a. Norges Handikapforbund, Forum sykehjemsmedisin, Rådet for psykisk helse, Norsk Farmaceutisk Forening, Den Norske Jordmorforening, Nasjonalt kompetansesenter for selvhjelp, NAV og YS m.fl.

Daglig leder er Jan Bølstad.
Han har vært med FFHS siden oppstart i 1985 og tok initiativ til etablering av PCO-selskapet Faglig Forum i 1996.

Faglig Forum har følgende kontaktdata:
Adresse: Pb. 1535 Vika,0117 Oslo Telefon:23 11 45 00 – 90 16 30 16 Telefaks: 23 11 45 05
Epost: post@fagligforum.no

Faglig Forum består av 6 prosjektorganisasjoner, som har ansvar for respektive kongresser. Nedenfor kan du lese om følgende komiteér;

 • PSYKISK HELSE
 • ARBEID OG VELFERD
 • OPPVEKST
 • REHAB
 • RUS OG PSYKISK HELSE
 • OMSORG

Kongressekretariat/Registrering:
Kongressens navn
Pb. 1535 Vika, 0117 Oslo
Telefon:23 11 45 00 – 90 16 30 16 Save
E-post: post@fagligforum.no – Web: www.fagligforum.no

Personvern for nye og gamle deltakere ved våre kurs, konferanser og kongresser

Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten utvikler fremtidsrettede undervisningstilbud og vi benytter Faglig Forum til å gjennomføre våre ulike arrangement. For å synliggjøre våre arrangement, benytter vi i hovedsak vår hjemmeside samt å informere enkeltpersoner og organisasjoner gjennom nyhetsbrev sendt som epost. På denne måten ønsker vi å komme i direkte kontakt med personer som ønsker fagutvikling og oppdatering, samtidig som vi unngår å benytte unødvendige mengder med papir. Enkeltpersoner kan når som helst avslutte sitt abonnement av nyhetsbrev.

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten og Faglig Forum samler inn og behandler personopplysninger.

Daglig leder er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger, og har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldene lovgivning.

Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Faglig Forum, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

 1. Personopplysninger

Vi oppbevarer personopplysningene som du gir oss gjennom innsendt påmeldingsskjema eller via epost eller telefon. Denne informasjonen er navn, tittel, arbeidssted, adresse, e-postadresse og mobilnummer. I tillegg informasjon om hotellbestilling, middagsbestilling og evt. annet.
Hvis du oppgir personopplysninger for andre enn deg selv, har du ansvaret for å informere dine kollegaer om disse betingelsene og om hvordan vi behandler personopplysninger.

1.1 Hva er formålet for behandlingen av personopplysninger?
Dine personopplysninger blir behandlet for følgende formål:

 • For å bekrefte din påmelding
 • For å adressere fakturaer
 • For å lage deltakerlister og evt. romlister til hotell
 • For å kontakte deg ifm informasjon om det arrangementet du har meldt deg på
 • For å adressere evt. nyhetsbrev
 • For å sende invitasjon om spesielle arrangement

Vi er pålagt å oppbevare ordreinformasjon i forbindelse med regnskapsføring, revisjon og avgiftshåndtering. Denne historikken slettes etter ti år. Vi oppbevarer også IP-adressen som er benyttet ved bestilling av sikkerhetshensyn.

1.2 Hvor lenge lagres personopplysningene?
Personopplysningene slettes når de ikke lenger er aktuelle eller nødvendige eller når du har bedt om korrigering eller sletting.

1.3 Deler vi personopplysningene dine med tredjepart?
Vi deler personopplysningene dine med:

 • Det til enhver tid benyttede regnskapsfirma, som grunnlag for utskriving av fakturaer
 • Skattemyndigheter, politi eller andre offentlige instanser ifm kontroll eller etterforskning om det er et lovpålagt krav å gi fra oss informasjon.

1.4 Hvilke rettigheter har du?
Du har rett til å be om innsyn i alle personopplysninger som vi behandler om deg.
Du har også rett til å be om korrigeringer eller sletting av personopplysninger, samt til å be om begrensning av den behandlingen av personopplysninger som vedrører deg.

Legg merke til at hoveddelen av all kommunikasjon fra Faglig Forum gjøres i form av e-post. Du kan når som helst melde deg av utsendelseslistene. Det kan du gjøre ved hjelp av en lenke i utsendelsene eller ved å kontakte oss.

Hvis du vil endre kommunikasjonskanal, få tilgang til eller korrigere personopplysningene vi behandler om deg eller benytte deg av en av de andre rettighetene dine, kan du kontakte per mail; post@fagligforum.no eller
telefon 23114500/90163016.

Hvis du mener at vi har behandlet personopplysningene dine på feil måte, har du rett til å klage til Datatilsynet.

 1. Kontakt

Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten AS
Faglig Forum AS
Pb. 1535 Vika,
0117 Oslo

Telefon:  + 47 23 11 45 00
+ 47 90 16 30 16
Epost: post@fagligforum.no

KOMMENDE ARRANGEMENTER