Kongresser

Kreft – 2022

10. jan 2022/12. jan 2022

Rehab – 2022

24. jan 2022/26. jan 2022

Rus og psykisk helse – 2022

7. feb 2022/9. feb 2022

Omsorg – 2022

14. nov 2022 kl 08:00/16. nov 2022 kl 17:00

Kurs/Konferanser