Laster Arrangementer

Vi setter opp vårt «Berlinkurs» på nytt.
Vi holder nå på å utvikle program og presentasjonstekst;
Forelesere;
1; professor emeritus, dr.juris Aslak Syse, Universitetet i Oslo
2; tidl. pasient- og brukerombud i Oslo og Viken, nå avd.sjef for pasientinvolvering, Anne-Lise Kristensen, Vestre Viken HF
3; professor og forsker, Geir Sverre Braut, Høgskulen på Vestlandet og Stavanger universitetssjukehus HF

Mer info kommer ca. 10. november

Program kommer

1Firma informasjon
2Deltakere
3Annen info - Send
Navn på evt. person som skal anvise faktura
Hvis du vet dette-Fyll inn

Share This Post, Choose Your Platform!