Laster Arrangementer

Vi inviterer til kapittelkonferanse nr. 12 om velferdsteknologi. Det betyr presentasjon av nye teknologier og nye erfaringer. Programmet fremstår kanskje som det beste og mest interessante i vår kapittelhistorie, men du avgjør om vi har rett. De foregående kapittelkonferansene har fått meget bra tilbakemelding. Våre forventinger er høye, og vi tror at dette kapittelet vil være svært sentralt for alle norske kommuner.
Kapittelkonferansene har vokst fram som det ultimate møtested for kommuner som ønsker å lære, som ønsker å følge med, som ønsker å påvirke, -og bli påvirket for å bli best mulig.
De mest sentrale leverandørene er med, og viser fram det siste av teknologier. Konferansens egenart er hvordan vi presenterer ny teknologi sammen med praktiske beskrivelser av nye teknologiske løsninger. Satelittsymposiumene gir deg nærkontakt med de viktigste produktene.

Faglig Forum har fulgt velferdsteknologifeltet siden 2012, og vårt mål har hele tiden vært å ha best kunnskap innenfor området. Dette har gitt oss et trygt beslutningsgrunnlag når vi har invitert inn forelesere og utstillere. Vi er ganske sikre på å ha truffet bra på de foregående kapittelkonferansene, og håper også denne gang å gi deltakerne viktig og ny kunnskap. Bruk av velferdsteknologiske løsninger kan bidra til økt trygghet og bedre tjenester for brukere og pårørende. Erfaringer viser også at velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene i kommunene.

Gevinstene er tydelige ved bruk av velferdsteknologiske løsninger i kommunene, og Helsedirektoratet anbefaler at kommunene tar i bruk følgende løsninger:
* Lokaliseringsteknologi (GPS)
* Elektronisk medisineringsstøtte (elektronisk medisindispenser)
* Elektroniske dørlåser (e-lås)
* Digitalt tilsyn
* Oppgraderte sykesignalanlegg/pasientvarslingssystem
* Logistikkløsning for mer optimale kjøreruter og bedre kvalitet på tjenester
* Digitale trygghetsalarmer
* Responstjenester
* Tekniske krav til trygghetsteknologi

Disse områdene vil også bli spesielt belyst ved den store leverandørutstillingen.

Dette er en møteplass du MÅ være med på! Vi kaller den «state of the art», «high-end» eller «cutting edge». Uansett; Vi ønsker å vise fram det mest aktuelle for deg som er profesjonell yrkesutøver og/eller beslutningstaker. Og når vi benytter begreper «state of the art», så betyr det «det beste man kan få til med tidens mest moderne teknologi/ferdigheter.»
Vårt mål med kapittelkonferansene er å stimulere alle Norges kommuner til å delta for å bli oppdatert i det «aller siste». Vi ser på konferansen som den naturlige møteplass for alle som er involvert i utviklingen av velferdsteknologi, får å få ny kunnskap, får å utvikle eget nettverk, men kanskje også for å bli inspirert!
Velkommen!
GI BESKJED TIL DINE KOLLEGAER OM DENNE KONFERANSEN TAKK!

Faktaark som pdf:  HER (kommer)

Målgruppe:
Kongressen er en arena for alle som arbeider innen omsorgssektoren, psykisk helse, habilitering og rehabilitering, tildelingskontor og koordinatorer, høgskoler, universitet og forskningsmiljøer, innen IKT og innovasjon og ikke minst den enkelte som vil bli oppdatert innen et fagfelt i rivende utvikling.

Tid: 17. – 18. juni 2024

Sted: Quality Hotel Expo Fornebu
Hotell Quality ExpoHotell Quality Expo

Les mer om konferansestedet: TRYKK HER 

Deltakeravgift: Nkr. 3.860,-
Deltakeravgiften inkluderer lunsj og kaffe/te alle dager, softIce, PopCorn, dokumentasjon og evt. annet materiell.

Overnatting på Quality Hotel Expo:
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.770,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.250,- per person

Se påmeldingsskjema:
1 = Quality Hotel Expo, kun tilbud om dette hotellet
Du kan lese mer om hotellet her (samme som konferansested)

Middag:
1 = søndag,  16. juni  Nkr. 650,-
2 retters middag

2 = mandag, 17. juni  Nkr.890,-, inkl. aperitiff
3 retters middag

Påmeldingsfrist: Vi tar fortsatt imot påmeldinger.

Påmelding:
Benytt vår elektroniske påmeldingsslipp. Du vil få en umiddelbar elektronisk bekreftelse, som kun er bekreftelse på at du har sendt din påmelding. Den offisielle bekreftelsen kommer så snart vi har nok påmeldte til arrangementet, senest ved påmeldingsfristen. Ikke kjøp billetter før du har fått endelig bekreftelse fra oss. Ring oss gjerne for å sjekke ut hvis du begynner å bli utålmodig. Vårt telefonnummer er 23 11 45 00 eller 90 16 30 16.

Innbetaling og bekreftelse:

Faktura og kortfattet informasjon sendes pr mail eller post. Oppgi gjerne arbeidsstedets organisasjonsnummer
Automatisk bekreftelse sendes når du melder deg på via vårt elektroniske påmeldingsskjema.
Men, du mottar en offisiell bekreftelse fra oss når det er et tilstrekkelig antall påmeldte registrert. Vent derfor med å kjøpe eventuelle billetter til du mottar vår bekreftelse. Bekreftelse oversendes deretter fortløpende hver fredag på mail, første gang etter påmeldingsfristens utløp.

Avbestilling:
Du kan avbestille din påmelding når som helst eller overlate plassen til en arbeidskollega. Send din avbestilling eller endring på mail; post@fagligforum.no
Vær imidlertid oppmerksom på følgende avbestillingsgebyr (gjelder ikke når en arbeidskollega deltar i stedet;
= 30 dager >= 10 dager; kr. 400,-
= 9 dager   >=4 dager;  kr. 1.200,-
= 3 dager  <= 2 dager;  kr. 2500,-
< = 2 dager eller ikke fremmøte; ingen refusjon.
I tillegg eventuelle hotellkostnader og bestilte billetter

Elektronisk dokumentasjon:
Alle deltakere får direkte tilgang til presentasjonene i «sann-tid» på sin laptop, nettbrett, smarttelefon eller annet elektronisk medium. Minst en dag før arrangementet vil du få tilsendt egen nettadresse med brukernavn og passord. Her finner du program, deltakerliste, deltakerbevis og annen relevant informasjon.

Forbehold:
Konferansen vil bli gjennomført iht planene under forutsetning av at et tilstrekkelig antall har meldt seg på og at myndighetene gir tillatelse til kongressarrangement.

Prioritet:
Ved overtegning prioriteres påmeldingene i mottatt rekkefølge.

Billettbestilling:
Tog, ferge- eller flybilletter kan bestilles gjennom Berg Hansen reisebyrå på Jessheim. De vil fremskaffe de billigste billettene til deg.
Telefon: + 47 63 94 27 80 Telefaks: + 47 63 97 34 91
Epost: jessheim@berg-hansen.no

Rutetider
Her finner du noen mulige transportører og rutetider til Faglig Forum arrangement;

TRYKK HER  SAS
TRYKK HER  WIDERØE
TRYKK HER  NORWEGIAN
TRYKK HER  VY
TRYKK HER  Flybussen
TRYKK HER  Norgesbuss
TRYKK HER  Ruter

Deltakerbevis:
Alle deltakere får godkjent deltakerbevis med påført antall timer

Elektronisk dokumentasjon
Alle deltakere vil få oppgitt en egen nettadresse, brukernavn og passord ved oppstart av konferansen. Her vil du i sanntid kunne følge forelesernes presentasjon på eget nettbrett (med forbehold for noen presentasjoner).
Som deltaker vil du motta en E-bok noen dager før konferansen, hvor du finner all aktuell informasjon, lenker til aktuelle dokument og litteratur, mm. Etter konferansen vil du motta E-boka fullt oppdatert med alt som ble presentert under konferansen!

Virtuell utstilling: åpner 10. mai

Personvern
Vi har utarbeidet er personvernerklæring som inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Faglig Forum, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Vi oppbevarer dine personopplysningene som du gir oss gjennom innsendt påmeldingsskjema eller via epost eller telefon. Denne informasjonen er navn, tittel, arbeidssted, adresse, e-postadresse og mobilnummer. I tillegg informasjon om hotellbestilling, middagsbestilling og evt. annet. Ingen andre vil få tilgang til denne informasjonen. Du kan når som helst be om å bli slettet fra våre lister.
Du kan lese vår personvernerklæring; TRYKK HER

PROGRAM

Mandag 17. juni

Kl. 09:00 – 10:00
Registrering
Kaffe. Te. PopCorn. SoftIce. Kaker. Frukt

Kl. 10:00 – 10:05
Velkommen til kapittel 12,
v/ konferanseleder Jan Bølstad, Faglig Forum

Kl. 10:05 – 10:45
Ny e-helseteknologiordning overtar for velferdsteknologiprogrammet; Innhold og perspektiv. Nye økonomiske incentiv for kommunene,
v/ seniorrådgiver Per Ludvig Skjerven, avd. helseteknologi, Helsedirektoratet

Kl. 10:45 – 11:15
Eller var ikke velferdsteknologiprogrammet ferdig allikevel?
Helsedirektoratets strategi for videre satsning på velferdsteknologi,
v/ programleder Bjørnar Aleksander Aleksandersen, Helsedirektoratet

Kl. 11:15 – 11:45
Satelittstasjon 1  

Kl. 11:45 – 12:15
Å planlegge innebærer å se fremover med de verktøy som kan brukes. Start planleggingen for 2040 i dag! Utarbeid scenarier med langsiktig tenkning, ulike forutsetninger og dagens utfordringer og mangler som utgangspunkt. Om «Kommune 40» og «Scenariofabrikken», -verktøy utarbeidet av KS,
v/ fagleder Henrik Dons Finsrud, KS

Kl. 12:15 – 13:15
Lunsj

Kl. 13:15 – 14:00
Utarbeidelse av kommunal handlingsplan for e-helse og velferdsteknologi.
Prosessen fram mot ferdig plan.
Handlingsplanens struktur, dynamikk og fremdrift
Målsetting, ansvar og implementering
v/ prosjektleder Kristine Skjøthaug, Stavanger kommune

Kl. 14:00 – 14:15
Kaffe. Te. PopCorn. SoftIce. Kaker. Frukt

Kl. 14:15 – 14:45
Satelittstasjon 2

Kl. 15:00 – 15:45
Muligheter og barrierer ved innføring av teknologi til hjemmeboende.
Vi blir presentert et eksempel fra et bokollektiv med psykisk utviklingshemming som benytter bleiesensor, med gode resultater og en ny hverdag for beboerne, med frigjort tid og ressurser for ansatte, men skal bekoste utgiftene til sensoren?
v/ prosjektleder Ulf Harry Evensen, Fredrikstad kommune og nettverkskoordinator Tor Sætrang, Kommunenettverk for e-helse Innlandet

Kl. 19:30
Aperitiff – Middag


Tirsdag 18. juni
Kl. 09:00 – 09:30
Innblikk i hvordan en stor og «fremoverlent» kommune, med eget utstillingssenter for velferdsteknologiske løsninger, tenker, organiserer og planlegger for videre utvikling,
v/ kommunalsjef Marit Kronborg, Bærum kommune

Kl. 09:30 – 10:15
NYHET: Sammenstilling av data om bruk av velferdsteknologiske løsninger hjemme hos brukerne. Rapport av status og hendelser i sanntid. Hvilke effekter får dette for tjenestene til den enkelte bruker?
Hvilke muligheter gir dette for videre tjenesteutvikling og organisering av tjenestene?
v/ produktleder Holly Suzannah Ankjell, Helseetaten, Oslo kommune og koordinator velferdsteknologi og digitalisering Marijana Lakic, Oslo kommune, bydel Nordstrand, avd. velferdsteknologi og digitalisering

Kl. 10:15 – 11:00
Satelittstasjon 3
Kaffe. Te. PopCorn. SoftIce. Kaker. Frukt

Kl. 11:00 – 11:30
Erfaringer med opprettelse av e-helseteam i Nordre Follo kommune. En nyskapende helsetjeneste!
v/ virksomhetsleder e-helseteam Audun Wigdel og kommunalsjef helse & mestring Kjersti Vevstad

Kl. 11:30 – 12:30
Kapittel 12 presenterer 4  teknologier;
1) Bevegelsesteknologi, 2) Multisensor/Digitalt tilsyn, 3) Digital hjemmeoppfølging og 4) Mobilitetshjelpemiddel
v/ 1) Motitech,  2) Oneco,  3) Dignio og 4) Topro Industri

Kl. 11:30 – 12:00
Daglig oppfølging sikrer riktig bruk av velferdsteknologiske løsninger. Samhandling mellom hjemmetjenester og institusjon. Om utfasing og innfasing av teknologier,
v/ konsulent Øyvind Bakke, Tynset kommune

Kl. 12:30 – 13:30
Lunsj

Kl. 13:30 – 14:00
Daglig oppfølging sikrer riktig bruk av velferdsteknologiske løsninger. Samhandling mellom hjemmetjenester og institusjon. Om utfasing og innfasing av teknologier,
v/ konsulent Øyvind Bakke, Tynset kommune

Kl. 14:00 – 14:30
Hvordan lykkes med implementering av velferdsteknologiske løsninger. Arbeidsmetodikk og resultater,
v/ rådgiverne Mona Elise Kristoffersen og Sissel Anita Granheim Iversen, Avd. helseteknologi, Sarpsborg kommune

Kl. 14:30 – 15:00
Oppsummering av erfaringer; -konsekvenser for fremtidige løsninger,
v/ prosjektleder Elise Klæbo Vonstad, Trondheim kommune og nettverkskoordinator for Trøndelag i KS’ kommunenettverk for velferdsteknologi

1Firma informasjon
2Deltakere
3Annen info - Send
Navn på evt. person som skal anvise faktura
Hvis du vet dette-Fyll inn

Share This Post, Choose Your Platform!