Laster Arrangementer

Faglig Forum har de to siste årene gjennomførte svært vellykkede konferanser om Hverdagsrehabilitering. Og vi har fått bred støtte om å ha en årlig samling for alle som arbeider med Hverdagsrehabilitering, og som ønsker at tilbudet skal bli en del av den ordinære hjelpetjenesten i kommunene.
Hverdagsrehabilitering har eksistert som egen tjenesteform siden ca. 2012. Hverdagsrehabiliteringsteam har blitt etablert i kommuner og bydeler, og som et spisskompetanseverktøy i kommunenes pleie- og omsorgstjenester for å løse brukernes utfordringer til å bli mest mulig selvhjulpne. Ergoterapeuter, fysioterapeuter og sykepleiere har vært basiskompetansen i teamene, og mange brukere har fått tilpasset hus, hjem og hverdagen til de behov og ønsker den enkelte bruker har. Noen kommuner har fortsatt problemer med å etablere hverdagsrehabiliteringsteam, og spørsmålet er hvorfor? Andre kommuner gjør endringer i organisasjonsform, samhandling og praksis og spørsmålet er hvorfor. Men, også mange kommuner følger grunnmodellen for hverdagsrehabiliteringsteam. Vi ønsker å finne svar på om en organisasjonsform er bedre enn en annen. Om en driftsmodell er mer hensiktsmessig enn andre? Om det finnes konkrete svar, som noen også kaller fasit. Årets konferanse vil være en sammenstilling av forskning og god praksis. Vi er sikre på dialog, og gjennom denne metoden vil vi også få vite hva deltakerne mener om de ulike erfaringer som blir presentert. Konferansen skal gi deg læring! Vi håper på bred oppslutning fra hele landet.

Hverdagsrehabilitering er et eksempel på tjenesteinnovasjon. Hverdagsrehabiliteringen skal bevare, vedlikeholde og styrke brukerens funksjonsnivå og helse, og dermed utsette mer omfattende pleiebehov. Meld deg på, og delta i debatten om en enda bedre hverdagsrehabilitering. Ta med deg noen kollegaer!
Velkommen!
GI BESKJED TIL DINE KOLLEGAER OM KONFERANSEN. TAKK!

Faktaark som pdf:  TRYKK HER  (kommer 15.3.)

Målgruppe:
Konferansen retter seg mot de som arbeider med hverdagsrehabilitering, til de som skal etablere hverdagsrehabilitering eller de som ønsker å kjenne til ulike erfaringer og gjennomføring av hverdagsrehabilitering. I tillegg retter konferansen seg mot de som må forstå hva hverdagsrehabilitering er, og da spesielt forvaltnings- og tildelingskontor, pleie- og omsorgstjenesten og aktuelle profesjoner.

Tid: 3. – 4. juni 2024

Sted: Oslo/Fornebu, Quality Hotel Expo

Les mer om konferansestedet: TRYKK HER   

Deltakeravgift: Nkr. 3.890,-
Deltakeravgiften inkluderer lunsj og kaffe/te alle dager, dokumentasjon og evt. annet materiell.

Overnatting på Quality Hotel Expo:
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.780,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.250,- per person

Se påmeldingsskjema:
1 = Quality Hotel Expo, kun tilbud om dette hotellet
Du kan lese mer om hotellet her (samme som konferansested)

Middag:
1 = søndag,  2. juni Nkr. 640,-
2 retters middag

2 = mandag, 3. juni  Nkr.890,- , inkl. en aperitiff
3 retters middag

Påmeldingsfrist: Fortsatt noen ledige plasser, -påmeldinger kan sendes – konferansen kan bli fulltegnet

Påmelding:
Benytt vår elektroniske påmeldingsslipp. Du vil få en umiddelbar elektronisk bekreftelse, som kun er bekreftelse på at du har sendt din påmelding. Den offisielle bekreftelsen kommer så snart vi har nok påmeldte til arrangementet, senest ved påmeldingsfristen. Ikke kjøp billetter før du har fått endelig bekreftelse fra oss. Ring oss gjerne for å sjekke ut hvis du begynner å bli utålmodig. Vårt telefonnummer er 23 11 45 00 eller 90 16 30 16.

Innbetaling og bekreftelse:
Faktura og kortfattet informasjon sendes pr mail eller post.
Automatisk bekreftelse sendes når du melder deg på via vårt elektroniske påmeldingsskjema.
Men, du mottar en offisiell bekreftelse fra oss når det er et tilstrekkelig antall påmeldte registrert. Vent derfor med å kjøpe eventuelle billetter til du mottar vår bekreftelse
Bekreftelse oversendes deretter fortløpende hver fredag på mail, første gang etter påmeldingsfristens utløp.

Avbestilling:
Du kan avbestille din påmelding når som helst eller overlate plassen til en arbeidskollega. Send din avbestilling eller endring på mail; post@fagligforum.no
Vær imidlertid oppmerksom på følgende avbestillingsgebyr (gjelder ikke når en arbeidskollega deltar i stedet);
= 21 dager >= 8 dager; kr. 800,-
= 7 dager   >=5 dager;  kr. 1.500,-
= 4 dager  <= 0 dager eller ikke fremmøte; ingen refusjon. I tillegg eventuelle hotellkostnader og bestilte billetter

Elektronisk dokumentasjon:
Alle deltakere får direkte tilgang til presentasjonene i «sann-tid» på sin laptop, nettbrett, smarttelefon eller annet elektronisk medium. Minst en dag før arrangementet vil du få tilsendt egen nettadresse med brukernavn og passord. Her finner du program, deltakerliste, deltakerbevis og annen relevant informasjon.

Forbehold:
Konferansen vil bli gjennomført iht planene under forutsetning av at et tilstrekkelig antall har meldt seg på.

Prioritet:
Ved overtegning prioriteres påmeldingene i mottatt rekkefølge.

Billettbestilling:
Tog, ferge- eller flybilletter kan bestilles gjennom Berg Hansen reisebyrå på Jessheim. De vil fremskaffe de billigste billettene til deg.
Telefon: + 47 63 94 27 80 Telefaks: + 47 63 97 34 91
Epost: jessheim@berg-hansen.no

Rutetider
Her finner du noen mulige transportører og rutetider til Faglig Forum arrangement;

TRYKK HER  SAS
TRYKK HER  WIDERØE
TRYKK HER  NORWEGIAN
TRYKK HER  VY
TRYKK HER  Flybussen
TRYKK HER  Norgesbuss
TRYKK HER  Ruter

Deltakerbevis:
Alle deltakere får godkjent deltakerbevis med påført antall timer

Elektronisk dokumentasjon
Faglig Forum vil opprette et eget nettsted for konferansen. Du vil få tilsendt brukernavn og passord noen dager før konferansen. På nettstedet vil du finne oppdatert informasjon om program, deltakerliste, din bestilling av eventuelt rom og måltider, hvilke utstillere du vil møte, aktuelle fagartikler mm.
Under og etter konferansen vil du finne alle presentasjonene (forbehold for unntak) og evt. annet stoff som er relevant.

Virtuell utstilling: åpner 3. mai

Personvern
Vi har utarbeidet er personvernerklæring som inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Faglig Forum, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Vi oppbevarer dine personopplysningene som du gir oss gjennom innsendt påmeldingsskjema eller via epost eller telefon. Denne informasjonen er navn, tittel, arbeidssted, adresse, e-postadresse og mobilnummer. I tillegg informasjon om hotellbestilling, middagsbestilling og evt. annet. Ingen andre vil få tilgang til denne informasjonen. Du kan når som helst be om å bli slettet fra våre lister.
Du kan lese vår personvernerklæring; TRYKK HER

 

PROGRAM
Mandag, 3. juni

Kl. 09.00 – 10:00
Registrering

Kl. 10:00 – 10:15
Hverdagsrehabilitering, – argumentasjon, dokumentasjon og gjennomføring
v/ konferanseleder Jan Bølstad, Faglig Forum

Kl. 10:15 – 11:00
Om å sette mål for hverdagsrehabiliteringen. En sammenlignende studie fra tre land. Likheter og forskjeller,
v/ dosent Hanne Tuntland, Høgskulen på Vestlandet

Kl. 11:15 – 11:45
Hverdagsrehabilitering under press. Prioriteringer, bærekraft, nytteverdi, kostnader og forventninger.
Hvor står hverdagsrehabiliteringen, og hva vil vi med tjenesten?
v/ kommunaldirektør Janka Ekrem Holstad, Fredrikstad kommune

Kl. 11:45 – 12:00
Dialog 1: Samtale mellom Hanne Tuntland, Gro Idland og Janka Ekrem Holstad
Fremtidsperspektiver for hverdagsrehabilitering

Kl. 12:00 – 13:00
Lunsj

Kl. 13:00 – 13:45
Vi setter søkelys på Bergen kommune;
– Utvikling av hverdagsrehabilitering, -fra etablering til dagens praksis
– Hverdagsrehabilitering er teamarbeid
– Samarbeid med andre instanser

Kl. 13:45 – 14:00
Kaffe – Te – SoftIce – PopCorn

Kl. 14:00 – 14:45
Vi fortsetter med Bergen kommune;
– Hvordan velge ut riktige brukere til hverdagsrehabilitering?
– Demografiske endringer. Sykelighet og skrøpelighet
– Opplæringsløp i hverdagsrehabilitering
v/ avd. leder for hverdagsrehabilitering Tone Finnema, enhetsleder for vurdering og rehabilitering Ingunn Bringsvor Nilsen og fagutvikler Mette Nilsen, alle Bergen kommune

Kl. 14:00 – 14:45
10 år med hverdagsrehabilitering, -erfaringer og videre utvikling,
v/ leder Grethe Lind, Eigersund kommune, Hverdagsrehabiliteringsteamet

Kl. 15:15 – 15:30
Dialog 2: Samtale mellom Hanne Tuntland, Grethe Lind, Eigersund kommune og Bergen kommune.
Hva bør trekkes fram fra Bergen?  

 

Tirsdag, 4. juni

Kl. 09.00 – 09:30
Effekt av hverdagsrehabilitering. Resultater fra en prospektiv intervensjonsstudie gjennomført i Aurskog Høland kommune
v/ sykepleier, spesialist i rehabilitering og habilitering Jeanette Berget Kjernsholen, Aurskog Høland kommune

Kl. 09.30 – 10:15
Hverdagsrehabilitering vs tradisjonelle hjemmetjenester.
Resultater fra en pilotundersøkelse med måling av effekt ved ulik tilnærming.
Hva er å foretrekke?
v/ avdelingsleder Edona Laja og prosjektansvarlig Anni Kihle Melhus, Avd. for hverdagsrehabilitering, Stavanger kommune

Kl. 10:15 – 10:30
Dialog 3: Samtale mellom Hanne Tuntland, Jeanette Berget Kjernsholen, Edona Laja og Anni Kihle Melhus.
Hva kan vi lære av forsknings- og utviklingsarbeid i kommunene?

10:30 – 10:45
Kaffe – Te – SoftIce – PopCorn

Kl. 10:45 – 11:30
Om organisering og praktisk gjennomføring av hverdagsrehabilitering.
Hvorfor fungerer den integrerte modellen i Ringerike kommune? Beskrivelse av en arbeidshverdag,
v/ ergoterapeut og koordinator Bente Nordengen Ringen og fysioterapeut/koordinator Astrid Lorentzen,
Hjemmetjenesten i Hønefoss, Ringerike kommune

Kl. 11:30 – 12:15
Videreutvikling av hverdagsrehabilitering. Med plan for fremtiden og 10-års erfaring.
Refleksjon som styringspilot,
v/ ergoterapeut Ingeborg van Frankenhuyzen, Kristiansand kommune

Kl. 12:15 – 12:30
Dialog 4: Samtale mellom Bente N Ringen, Astrid Lorentzen og Ingeborg van Frankenhuyzen
Om modelltenkning i hverdagsrehabilitering

Kl. 12:30 – 13:15
Lunsj

Kl. 13:15 – 14:00
10 år med hverdagsrehabilitering. Hva har vi lært og hvordan gir dette seg utslag i dagens praksis?
Rapport fra bydel Østensjø i Oslo kommune,
v/ ergoterapeut Julia Soboleva og fysioterapeut Jan Erik Eriksen, Bydel Østensjø, Oslo kommune

Kl. 14:00 – 14:15
Kaffe – Te – SoftIce – PopCorn

Kl. 14:15 – 15:00
Temaplan 2023 – 2033. Oslo kommune har utarbeidet en temaplan; krysningspunkter mellom rehabilitering og hverdagsrehabilitering. Hva er målet? Muligheter og handlingsrom i rehabiliteringspyramiden.
v/ spesialkonsulent Hilde Katralen, Helseetaten, Oslo kommune

1Firma informasjon
2Deltakere
3Annen info - Send
Navn på evt. person som skal anvise faktura
Hvis du vet dette-Fyll inn

Share This Post, Choose Your Platform!