Laster Arrangementer

Helse- og omsorgstjenestene har etter hvert fått et omfattende lovverk å forholde seg til. Det gjelder både rettsregler for profesjonsarbeidere og brukerrettigheter. I tillegg har psykisk helsevern en rekke lovreguleringer knyttet til drift og vedtak.
Helse- og velferdsrett anno 2020 vil gi deg som helsearbeider nødvendig innsikt i de rettsregler som gjelder ditt arbeidsområde. I tillegg til nevnte lovområder har vi denne gangen også tatt med de viktigste lovpunktene i Smittevernloven.

Helse- og velferdsrett skal gi deg en generell innsikt i det store omfanget dette fagområdet har, og hvordan ulike lover styrer og regulerer virksomhetene. Den skal gi deg grunnleggende kunnskap til å vurdere ulike spørsmål, som omtales nærmere i spesiallovene.

Pasient- og brukerrettighetsloven ble vedtatt i 1999 og trådte i kraft i 2021. Etter den tid har det skjedd mange endringer i loven, og enkelte bestemmelser er helt omskrevet. Loven er helt sentral for å kunne fastlegge pasienters rettsstilling og rettigheter, og den pålegger helsepersonell plikter for å sikre oppfyllelsen av disse.

Helsepersonellovens formål er tredelt: Den skal bidra til sikkerhet for pasienter, til kvalitet i helse- og omsorgstjenesten og den skal danne grunnlaget for befolkningens tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten. For at lovens formål skal oppfylles, må helsepersonell innrette seg i samsvar med lovens krav.

Psykisk helsevernloven skal bidra til å sikre pasienters rettigheter og rettssikkerhet samtidig som at lovverket åpner for å innlegge og tilbakeholde pasienter i institusjoner uten deres samtykke. Det er også mulig, på særskilte vilkår, å anvende tvang i behandlingen i psykisk helsevern. Helsepersonell som forvalter loven, må ha god kjennskap til vilkårene for tvangsbruk og reglene om saksbehandling, tilsyn og kontroll. Om det foreligger et behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, har enhver rett til nødvendig helsehjelp, individuell plan og, i visse situasjoner, rett til øyeblikkelig hjelp-innleggelse.

Kurset tar også opp aktuelle sider ved smittevernlovgivningen, som f.eks. hvilke rettigheter helsepersonell har som blir smittet av Corona-viruset med eventuelle følgeskader.
Er det andre tema knyttet til helse- og velferdsretten du ønsker å få belyst, kan du sende en mail til post@fagligforum.no

Professor Aslak Syse har arbeidet med helserett siden 1970-tallet, og han har spesielt fulgt utviklingen av Psykisk helsevernloven siden 1990. Han har utgitt en rekke bøker, som bl.a. kommentarutgaven til Psykisk helsevernloven, Pasient- og brukerrettighetsloven og et omfattende lærebokverk om velferdsrettslige spørsmål.

GI BESKJED TIL DINE KOLLEGAER OM DETTE KURSET. TAKK!

Faktaark som pdf: KOMMER 

Målgruppe:
Målgruppe for konferansen er ledere og fagfolk i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, private helseforetak, brukerorganisasjoner og andre med behov for å ha oppdaterte kunnskaper om helserettslovgivningen.

Tid og sted: 3. juni 2020

Sted: Oslo/Aker Brygge; Felix konferansesenter

Les mer om konferansestedet: TRYKK HER

Deltakeravgift: kr. 1.850,-
Deltakeravgiften inkluderer lunsj og kaffe/te, dokumentasjon og evt. annet materiell.
KUN 50 DELTAKERE

Hotell: (angi riktig hotellnummer i påmeldingsskjemaet)
1. Carlton Guldsmeden Hotel    Les om hotellet her

Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.480,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.025,-

2. Scandic Solli Hotel    Les om hotellet her
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.480,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.025,-

Middag: 
Ingen middag ved dette arrangementet

Påmeldingsfrist: 28. mai

Påmelding:
Benytt vår elektroniske påmeldingsslipp. Du vil få en umiddelbar elektronisk bekreftelse, som kun er bekreftelse på at du har sendt din påmelding. Den offisielle bekreftelsen kommer så snart vi har nok påmeldte til arrangementet, senest ved påmeldingsfristen. Ikke kjøp billetter før du har fått endelig bekreftelse fra oss. Ring oss gjerne for å sjekke ut hvis du begynner å bli utålmodig. Vårt telefonnummer er 23 11 45 00 eller 90 16 30 16.

Innbetaling og bekreftelse:
Faktura og kortfattet informasjon sendes pr mail eller post.
Ønsker du å betale i 2018, så gi oss beskjed!
Bekreftelse oversendes fortløpende hver fredag på mail, første gang etter påmeldingsfristens utløp.

Kjøp aldri billetter o.l. før du får en dedikert bekreftelse fra oss!

Avbestilling:
Du kan avbestille din påmelding når som helst eller overlate plassen til en arbeidskollega. Vær imidlertid oppmerksom på følgende avbestillingsgebyr (gjelder ikke når en arbeidskollega deltar i stedet);
< 21 dager  > 10 dager før arrangementsdato; kr. 250,-
=10 dager > 7 dager; kr. 600,-
=7 dager > 2 dager; kr. 1000,-
= 2 dager eller ikke fremmøte; ingen refusjon/krav om betaling
I tillegg eventuelle hotellkostnader og bestilte billetter

Elektronisk dokumentasjon:
Alle deltakere får direkte tilgang til presentasjonene i «sann-tid» på sin laptop, nettbrett, smarttelefon eller annet elektronisk medium. Dagen før konferansen vil du få tilsendt egen nettadresse med brukernavn og passord. Her finner du program, deltakerliste, deltakerbevis og annen relevant informasjon.

Forbehold:
Arrangementet vil bli gjennomført forutsatt nok påmeldte. Kjøp derfor ikke billett før du får en endelig bekreftelse fra Faglig Forum.

Prioritet:
Ved overtegning prioriteres påmeldingene i mottatt rekkefølge.

Billettbestilling:
Tog, ferge- eller flybilletter kan bestilles gjennom Berg Hansen reisebyrå på Jessheim. De vil fremskaffe de billigste billettene til deg.
Telefon: 63 94 27 80 Telefaks: 63 97 34 91
Epost: jessheim@berg-hansen.no

Rutetider
Her finner du noen mulige transportører til Faglig Forum arrangement;

TRYKK HER  SAS
TRYKK HER  WIDERØE
TRYKK HER  NORWEGIAN
TRYKK HER  NSB

Deltakerbevis:
Alle deltakere får godkjent deltakerbevis med påført antall timer. Deltakerbeviset finner du på eget nettsted etter arrangementet.

Elektronisk dokumentasjon
Alle deltakere vil få oppgitt en egen nettadresse, brukernavn og passord ved oppstart av konferansen. Her vil du i sanntid kunne følge forelesernes presentasjon på eget nettbrett (med forbehold for noen presentasjoner).
Som deltaker vil du motta en E-bok noen dager før arrangementet, hvor du finner all aktuell informasjon, lenker til aktuelle dokument og litteratur, mm. Etter konferansen vil du motta E-boka fullt oppdatert med alt som ble presentert under konferansen!

Virtuell utstilling: Blir tilgjengelig 25. mai

Organisasjon
Konferansen arrangeres av Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten.
Faglig Forum A/S er teknisk arrangør eller såkalt PCO.

Trenger du hjelp til å planlegge, organisere og gjennomføre kurs eller konferanser, kan du kontakte Faglig Forum i telefon 23 11 45 00 eller sende en mail til post@fagligforum.no

Personvern
Vi har utarbeidet er personvernerklæring som inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Faglig Forum, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Vi oppbevarer dine personopplysningene som du gir oss gjennom innsendt påmeldingsskjema eller via epost eller telefon. Denne informasjonen er navn, tittel, arbeidssted, adresse, e-postadresse og mobilnummer. I tillegg informasjon om hotellbestilling, middagsbestilling og evt. annet. Ingen andre vil få tilgang til denne informasjonen. Du kan når som helst be om å bli slettet fra våre lister.
Du kan lese vår personvernerklæring; TRYKK HER

Onsdag, 3. juni

Foreleser: Professor dr. juris Aslak Syse, Universitetet i Oslo, Inst. for offentlig rett
Kursleder: Jan Bølstad, Faglig Forum

Kl. 09:30 – 10:00
Registrering

Kl. 10:00 – 10:20
Introduksjon, rettskilder og regelverk

Kl. 10:20 – 10:40
Hva er helserett?
Hva må og bør helsepersonell kunne av gjeldende rettsregler?
Oversikt over helseretten og helselovgivningen
Grunnleggende prinsipper
Rettskilder, herunder menneskerettigheter, EØS og høyesterettsdommer

Kl. 10:40 – 11:10
Helsepersonelloven
Grunnleggende rettsregler
Krav til forsvarlighet
Reaksjoner overfor helsepersonell
Taushetsplikt

Kl. 11:25 – 12:15
Pasient- og brukerrettighetsloven
Retten til helsehjelp
Rett til helse- og omsorgstjenester fra kommunen
Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten
Pasientskade – personskade – erstatningsutmåling

Kl. 12:15 – 13:00
Lunsj

Kl. 13:00 – 13:30
Smittevernloven
Grunnleggende rettsregler
Karanteneregler for helsepersonell
Erstatningsaspekter for helsepersonell og andre

Kl. 13:30 – 14:15
Psykisk helsevernloven
Skille mellom vilkårsregler og vedtaksfatting
Pasienters rett til å evaluere tvangstiltak
Nye krav til journalføring

Kl. 14:15 – 14:30
Kaffe/te

Kl. 14:30 – 15:15
Oppsummering
Klageregler, rettshjelp og ombudsordninger
Spørsmål og svar

1Firma informasjon
2Deltakere
3Annen info - Send
Navn på evt. person som skal anvise faktura
Hvis du vet dette-Fyll inn

Share This Post, Choose Your Platform!