Hvis du ikke kan lese denne e-posten, kan du lese den online TRYKK HER

Den 10. Nasjonale kongressen om rus og psykisk helse inviterer deg til å delta med et innlegg i en parallellsesjon, -eller kanskje bare delta?

Mer info...

Kongressen arrangeres i Oslo Kongressenter med plass til flere enn 1000 deltakere. Vi satser på å fylle lokalet med deltakere fra hele Norge.

Hotellinfo

Velferdsteknologi
2.-3. desember

Les mer

Se meg som hel, -ikke bare som del
13.-14. januar

Les mer

REHAB-2020
27.-29. januar

Les mer

Faglig Forum
Pb. 1535 Vika
0117 Oslo
 
Telefon 23 11 45 00 / 90 16 30 16
http://www.fagligforum.no
post@fagligforum.no

Denne e-posten er sendt iht regler om epostmarkedsføring i ”Data Protection & marketing Legislation in Europe” og GDPR; Vår personvernspolicy er at vi kun oppbevarer epostadressen til kommunikasjon mellom deg og oss. Ingen andre har tilgang til våre lister. Du kan melde deg av listen; trykk HER og skriv avmelding nyhetsbrev i meldingsfeltet. No reply til denne avsenderadressen 

©2018 Faglig Forum for helse og sosialtjenesten. All rights reserved.