Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten
Faglig Forum info
kursdeltakere
Evt en overskrift
Nasjonal konferanse om palliasjon - 2017

Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og kort forventet levetid. Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle problemer. 
ÅSNE SEIERSTAD KOMMER TIL OPPVEKST-2017

Åsne SeierstadÅsne Seierstad presenterer og leser fra boka "To søstre". Barnepsykolog Magne Raundalen presenterer sin kritikk av boka, og sammen snakker de om bokas innhold, Magne Raundalens kritikk og vurdering og hva vi kan lære av det hele!  Mer info kommer!
SPENNENDE KONFERANSE OM ALDERSDEMENS

12. og 13. oktober inviterer vi til to spennende dager, hvor vi vil presentere nye forskningsresultater fra professor Tormod Fladby som viser at vi er nære ved å knekke demenskoden. Flere spennende innlegg om demensbyer fra Danmark og Norge. Påmeldingsfrist allerede 29. august!
KUNST | KULTUR | MENNESKET

Nordisk kongress med fokus på kunst, kultur og mennesket! Vi inviterer deg å sende inn en presentasjon til en av parallellsesjonene eller utarbeide en poster. Programmet blir presentert 10. august.
Psykisk helsevernloven

Vi inviterer nå til et nytt kurs om nye Psykisk helsevernloven. I februar ble de mest prinsipielle endringer i psykisk helsevernloven på årtier vedtatt av et enstemmig Storting. Lovforslagene ble framlagt i Prop. 147 L (2015–2016) Endring i psykisk helsevernloven (økt selvbestemmelse og rettssikkerhet). De viktigste endringene trer i kraft allerede 1. september 2017 og den viktigste endringen innebærer at pasienter med samtykkekompetanse gis rett til å nekte behandling i psykisk helsevern.  
Psykisk helsevernloven

Vi inviterer nå til et nytt kurs om nye Psykisk helsevernloven. I februar ble de mest prinsipielle endringer i psykisk helsevernloven på årtier vedtatt av et enstemmig Storting. Lovforslagene ble framlagt i Prop. 147 L (2015–2016) Endring i psykisk helsevernloven (økt selvbestemmelse og rettssikkerhet). De viktigste endringene trer i kraft allerede 1. september 2017 og den viktigste endringen innebærer at pasienter med samtykkekompetanse gis rett til å nekte behandling i psykisk helsevern.  
HØSTENS PROGRAM ER KLART

Du kan nå sjekke ut hva vi har på menyen for høsten. Her vil du bl.a. finne informasjon om OPPVEKSTKONGRESSEN, en ny nordisk kongress om KUNST | KULTUR | MENNESKET -med mange kjente nordiske litterære kapasiteter, flere av våre faste kurs, et nytt kurs om mange nye rettsregler i psykisk helseloven og ikke minst info om Rehabiliteringskongressen og Rus og psykisk helsekongressen i 2018
3 kongresser

Vi annonserer nå 3 viktige nasjonale kongresser, -sentrale møteplasser for fagfolk som vil være oppdatert innen sitt fagområde;
OPPVEKST, Trondheim 27.-29. november 2017   Les mer
REHABILITERING, Trondheim 20.-22. januar 2018   Les mer
RUS OG PSYKISK HELSE,  Oslo 5.-7. februar 2018   Les mer
     
Nye nettsider

Vi arbeider nå med nye nettsider. Vi regner med å være "på lufta" medio juni, kanskje tidligere.
Du kan melde deg på Oppvekstkongressen - 2017 på denne siden.
Vår annonsering av kurs og konferanser høsten 2017 og våren 2018 vil du finne på våre nye sider, men en del av våre arrangement i september vil du finne på disse sidene om noen dager 
OPPVEKST-2017

Oppvekst - 2017Vi åpner nå for åmelding og innmelding av abstracts eller postere. Dette er den 7. Nasjonale kongressen om oppvekst, som henvender seg til alle som arbeider med barn og ungdom fra 0 - 20 år. Kongressen presenterer et mangfold av profesjoner og problemstillinger, som alle har ett felles mål; - å skape gode forutsetninger for gode oppvekstvilkår. Vi etterlyser skoler, barnehager og andre virksomheter som vil få egen "profileringstid".
NÅ KAN DU FØLGE FAGLIG FORUM PÅ TWITTER
 NÅ KAN DU FØLGE FAGLIG FORUM PÅ TWITTER 
Følg oss på twitter;
twitter.com/fagligforum
Kontaktinfo: Postadresse
Telefon: 23 11 45 00 – 90 16 30 16
Telefaks: 23 11 45 05
Pb. 1535 Vika
0117 Oslo