Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten
Faglig Forum info
kursdeltakere
Evt en overskrift
NYE NETTSIDER

Vi holder fortsatt på å arbeide med våre nye nettsider. Og vi håper at vi innen april kan presentere de nye sidene. Inntil da vil vi annonsere vårens arrangement på denne siden.
NÅ KAN DU FØLGE FAGLIG FORUM PÅ TWITTER
 NÅ KAN DU FØLGE FAGLIG FORUM PÅ TWITTER 
Følg oss på twitter;
twitter.com/fagligforum
Kontaktinfo: Postadresse
Telefon: 23 11 45 00 – 90 16 30 16
Telefaks: 23 11 45 05
Pb. 1535 Vika
0117 Oslo