Laster Arrangementer

Denne tverrfaglige konferansen er for deg som behandler pasienter med somatisk sykdom eller skade i primærhelsetjenesten, på rehabiliteringsinstitusjon eller på poliklinikk og i sykehus. Du får nyttig kunnskap og godt dokumenterte metoder i din bistand til pasienter med et bredt spekter av sykdommer og plager. Du får verktøy for å hjelpe pasienten å håndtere blant annet søvnproblemer, smerter og utmattelse, med mange ulike sykdommer som erfaringsbase – eksempelvis diabetes, revmatisk sykdom, kreft, hjertesykdom og mage-tarm sykdom. Andre temaer er palliasjon, kommunikasjon, etterlevelse av helseråd, arbeidsrettede tiltak, tiltak ved kriser og på intensivavdeling, for familier og når barn er pårørende.

Sykdom og skade i kroppen innebærer både fysiske og mentale belastninger. Det er ikke bare kroppen som blir rammet, men hele mennesket, med følelser, tanker og relasjoner. Roller og funksjoner i familie og arbeid blir berørt. Mange trenger hjelp til å mestre smerter, utmattelse, søvnproblemer og psykiske plager – og samtidig ta vare på livet.

Konferansens mål er å gi deg nyttig kunnskap i din arbeidshverdag, der du også får tilgang til et omfattende informasjonsmateriell som du kan formidle direkte videre til dine pasienter. Og hvem er så du? Ditt arbeidssted kan være i primær- eller spesialisthelsetjenesten, i somatisk eller i psykisk helsevern, som lege, sykepleier, sosionom, fysioterapeut, farmasøyt, ernæringsfysiolog, ergoterapeut, psykiater, psykisk helsearbeider, psykiatrisk sykepleier, prest, diakon, tannlege, helsesekretær, psykolog, eller kanskje noe ganske annet.

Psykologene Torkil Berge, Elin Fjerstad, Ingrid Hyldmo og Nina Lang er forfattere av «Håndbok i klinisk helsepsykologi. For deg som behandler pasienter med somatisk sykdom og skade». De arbeider ved Diakonhjemmet Sykehus i Oslo, der de har vært med på å etablere sykehusets Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken. Her bistår de pasienter som trenger hjelp til å mestre somatisk sykdom og til å forebygge og behandle psykiske plager i kjølvannet av sykdom. På konferansen vil også pasienter presentere sine erfaringer med tiltakene som beskrives.

Forelesere:

Torkil Berge
Torkil Berge er spesialist i klinisk psykologi og arbeider som forsknings- og fagutviklingsleder og sjefpsykolog ved Distriktspsykiatrisk senter Vinderen, Diakonhjemmet sykehus i Oslo. Han er også leder av Norsk Forening for Kognitiv Terapi., og var i perioden 1997 til 2007 redaktør av Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
Sammen med Arne Repål har han skrevet boken «Trange rom og åpne plasser. Hjelp til mestring av angst, panikk og fobier» og «Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon» og sammen med Lars Dehli og Elin Fjerstad «Energityvene. Hvordan håndtere utmattelse i sykdom og hverdag» (2013).

Elin Fjerstad
Elin Fjerstad er spesialist i klinisk psykologi og arbeider ved Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken og Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering ved Diakonhjemmets sykehus i Oslo. Sammen med Torkil Berge og Lars Dehli har hun skrevet «Energityvene. Hvordan håndtere utmattelse i sykdom og hverdag» (2013)

Ingrid Hyldmo
Ingrid Hyldmo jobber spesielt med utvikling av kommunikasjonskurs for helsepersonell.

Nina Lang er leder av Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken ved Diakonhjemmets sykehus i Oslo

Alle fire har utstrakt erfaring med undervisning og fagformidling.

GI BESKJED TIL DINE KOLLEGAER OM DETTE KURSET!   TAKK

Faktaark som pdf: TRYKK HER

Målgruppe:
Ansatte i kommune- eller spesialisthelsetjenesten, i somatisk eller i psykisk helsevern, som lege, sykepleier, sosionom, fysioterapeut, farmasøyt, ernæringsfysiolog, ergoterapeut, psykiater, psykisk helsearbeider, psykiatrisk sykepleier, prest, diakon, tannlege, helsesekretær, psykolog, eller kanskje noe ganske annet.

Tid og sted: 11. – 12. november 2019

Sted: Felix konferansesenter, Aker Brygge

Les mer om konferansestedet: TRYKK HER

Deltakeravgift: kr. 3.370,-
Deltakeravgiften inkluderer lunsj og kaffe/te alle dager, dokumentasjon og evt. annet materiell.

Hotell: (angi riktig hotellnummer i påmeldingsskjemaet)
1. Thon Vika Atrium

Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.480,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.025,-

2. Carlton Guldsmeden Hotel
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.480,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.025,-

Påmeldingsfrist: 1. oktober

Påmelding:
Benytt vår elektroniske påmeldingsslipp. Du vil få en umiddelbar elektronisk bekreftelse, som kun er bekreftelse på at du har sendt din påmelding. Den offisielle bekreftelsen kommer så snart vi har nok påmeldte til arrangementet, senest ved påmeldingsfristen. Ikke kjøp billetter før du har fått endelig bekreftelse fra oss. Ring oss gjerne for å sjekke ut hvis du begynner å bli utålmodig. Vårt telefonnummer er 23 11 45 00 eller 90 16 30 16.

Innbetaling og bekreftelse:
Faktura og kortfattet informasjon sendes pr mail eller post.
Bekreftelse oversendes fortløpende hver fredag på mail, første gang etter påmeldingsfristens utløp.

Kjøp aldri billetter o.l. før du får en dedikert bekreftelse fra oss!

Avbestilling:
Du kan avbestille din påmelding når som helst eller overlate plassen til en arbeidskollega. Vær imidlertid oppmerksom på følgende avbestillingsgebyr (gjelder ikke når en arbeidskollega deltar i stedet);
< 21 dager  > 10 dager før arrangementsdato; kr. 250,-
=10 dager > 7 dager; kr. 600,-
=7 dager > 2 dager; kr. 1000,-
= 2 dager eller ikke fremmøte; ingen refusjon/krav om betaling
I tillegg eventuelle hotellkostnader og bestilte billetter

Elektronisk dokumentasjon:
Alle deltakere får direkte tilgang til presentasjonene i «sann-tid» på sin laptop, nettbrett, smarttelefon eller annet elektronisk medium. Dagen før konferansen vil du få tilsendt egen nettadresse med brukernavn og passord. Her finner du program, deltakerliste, deltakerbevis og annen relevant informasjon.

Forbehold:
Arrangementet vil bli gjennomført forutsatt nok påmeldte. Kjøp derfor ikke billett før du får en endelig bekreftelse fra Faglig Forum.

Prioritet:
Ved overtegning prioriteres påmeldingene i mottatt rekkefølge.

Billettbestilling:
Tog, ferge- eller flybilletter kan bestilles gjennom Berg Hansen reisebyrå på Jessheim. De vil fremskaffe de billigste billettene til deg.
Telefon: 63 94 27 80 Telefaks: 63 97 34 91
Epost: jessheim@berg-hansen.no

Rutetider
Her finner du noen mulige transportører til Faglig Forum arrangement;

TRYKK HER  SAS
TRYKK HER  WIDERØE
TRYKK HER  NORWEGIAN
TRYKK HER  NSB

Deltakerbevis:
Alle deltakere får godkjent deltakerbevis med påført antall timer. Deltakerbeviset finner du på eget nettsted etter arrangementet.

Elektronisk dokumentasjon
Alle deltakere vil få oppgitt en egen nettadresse, brukernavn og passord ved oppstart av konferansen. Her vil du i sanntid kunne følge forelesernes presentasjon på eget nettbrett (med forbehold for noen presentasjoner).
Som deltaker vil du motta en E-bok noen dager før arrangementet, hvor du finner all aktuell informasjon, lenker til aktuelle dokument og litteratur, mm. Etter konferansen vil du motta E-boka fullt oppdatert med alt som ble presentert under konferansen!

Virtuell utstilling: Blir tilgjengelig fra ca. 10. september

Organisasjon
Kurset arrangeres av Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten.
Faglig Forum A/S er teknisk arrangør eller såkalt PCO.

Trenger du hjelp til å planlegge, organisere og gjennomføre kurs eller konferanser, kan du kontakte Faglig Forum i telefon 23 11 45 00 eller sende en mail til post@fagligforum.no

Personvern
Vi har utarbeidet er personvernerklæring som inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Faglig Forum, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Vi oppbevarer dine personopplysningene som du gir oss gjennom innsendt påmeldingsskjema eller via epost eller telefon. Denne informasjonen er navn, tittel, arbeidssted, adresse, e-postadresse og mobilnummer. I tillegg informasjon om hotellbestilling, middagsbestilling og evt. annet. Ingen andre vil få tilgang til denne informasjonen. Du kan når som helst be om å bli slettet fra våre lister.
Du kan lese vår personvernerklæring; TRYKK HER

 

Mandag, 11. november

Kl. 09:00 – 10:00
Registrering

Kl. 10:00 – 11:00
Hva er helsepsykologi? 
– kjennetegn ved klinisk helsepsykologi
– tverrfaglig samarbeid
– frisk vs. kronisk syk
– å leve godt med sykdom
– ekspert på egen helse
– mentale mestringsstrategier

Kl. 11:15 – 12:15
Helsepsykologi i helsetjenesten 
– i kommunehelsetjenesten
– i NAV-relaterte problemstillinger
– i rehabilitering
– i spesialisthelsetjenesten
– i brukerperspektiv

Kl. 12:15 – 13:15
Lunsj

Kl. 13:15 – 14:00
Kommunikasjon som verktøy

– en hektisk hverdag og mange krav
– å investere i begynnelsen
– å utforske pasientens perspektiv
– å vise forståelse, innsikt og empati
– å investere i avslutningen
– samvalg i medisinsk behandling

Kl. 14:00 – 14:30
Kaffe/Te

Kl. 14:30 – 15:30
Kommunikasjon som verktøy, forts.


Tirsdag, 12. november

Kl. 09:00 – 10.00
Modeller for etterlevelse, selvregulering og endring av helseatferd
– selvregulering
– selvkontroll
– vaner og vaneendring
– selvbestemmelse
– å fastsette helsemål

Kl. 10:00 – 10:30
Kaffe – Te. Utsjekking

Kl. 10:30 – 12:30
Kjennetegn og intervensjoner ved langvarige plager
– mestring av søvnproblemer
– mestring av utmattelse
– mestring av smerte
– mestring av ikke-kardiale brystsmerter
– mestring ved mage-tarmsykdom
– mestring ved diabetes
– mestring ved kreftsykdom

Kl. 12:30 – 13:30
Lunsj

Kl. 13:30 – 14:15
Kriser og uhelbredelig sykdom
Å gjenvinne livet: Psykologisk førstehjelp og behandling ved kriser
Spesifikke fobier som blod-, skade- og injeksjonsfobier
Psykologiske tiltak og hjelp ved palliasjon

Kl. 14:15 – 15:00
Å se muligheten
– den egentlige førstelinjen: Familien og ektefellen/kjæresten ved sykdom og skade
– å hjelpe barn og ungdom som pårørende
– arbeidsrettede tiltak ved somatisk sykdom og skade

Kl. 15:00 – 15:15
Avslutning

Forbehold om enkelte endringer

Dette er foreleserne;

1Firma informasjon
2Deltakere
3Annen info - Send
Navn på evt. person som skal anvise faktura
Hvis du vet dette-Fyll inn