Laster Arrangementer

«Se meg som hel, ikke bare som del» er en konferanse basert på boka «Håndbok i klinisk helsepsykologi» med forfatterne Torkel Berge, Nina Lang, Elin Fjerstad og Ingrid Hylmo, alle psykologspesialister ved Diakonhjemmets Sykehus. Vi har beskrevet konferansen som å få en psykologisk verktøykasse for alle som arbeider i helsetjenesten.
Denne tverrfaglige konferansen er for deg som behandler pasienter med somatisk sykdom eller skade i primærhelsetjenesten, på rehabiliteringsinstitusjon eller på poliklinikk og i sykehus. Du får nyttig kunnskap og godt dokumenterte metoder i din bistand til pasienter med et bredt spekter av sykdommer og plager. Du får verktøy for å hjelpe pasienten å håndtere blant annet søvnproblemer, smerter og utmattelse, med mange ulike sykdommer som erfaringsbase – eksempelvis diabetes, revmatisk sykdom, kreft, hjertesykdom og mage-tarm sykdom. Andre temaer er palliasjon, kommunikasjon, etterlevelse av helseråd, arbeidsrettede tiltak, tiltak ved kriser og på intensivavdeling, for familier og når barn er pårørende.
Sykdom og skade i kroppen innebærer både fysiske og mentale belastninger. Det er ikke bare kroppen som blir rammet, men hele mennesket, med følelser, tanker og relasjoner. Roller og funksjoner i familie og arbeid blir berørt. Mange trenger hjelp til å mestre smerter, utmattelse, søvnproblemer og psykiske plager – og samtidig ta vare på livet.
Konferansens mål er å gi deg nyttig kunnskap i din arbeidshverdag, der du også får tilgang til et omfattende informasjonsmateriell som du kan formidle direkte videre til dine pasienter. Og hvem er så du? Ditt arbeidssted kan være i primær- eller spesialisthelsetjenesten, i somatisk eller i psykisk helsevern, som lege, sykepleier, sosionom, fysioterapeut, farmasøyt, ernæringsfysiolog, ergoterapeut, psykiater, psykisk helsearbeider, psykiatrisk sykepleier, prest, diakon, tannlege, helsesekretær, psykolog, eller kanskje noe ganske annet.

Om foredragsholderne

Psykologene Torkil Berge, Elin Fjerstad, Ingrid Hyldmo og Nina Lang er forfattere av Håndbok i klinisk helsepsykologi. For deg som behandler pasienter med somatisk sykdom og skade. De arbeider ved Diakonhjemmet Sykehus i Oslo, der de har vært med på å etablere sykehusets Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken. Her bistår de pasienter som trenger hjelp til å mestre somatisk sykdom og til å forebygge og behandle psykiske plager i kjølvannet av sykdom. På konferansen vil også pasienter presentere sine erfaringer med tiltakene som beskrives.

Nina Lang er leder ved enheten. Ingrid Hyldmo jobber spesielt med utvikling av kommunikasjonskurs for helsepersonell. Elin Fjerstad har skrevet fag- og selvhjelpsbøker, de to siste sammen med Torkil Berge om utmattelse i sykdom og hverdag, og om å kunne leve godt med somatisk sykdom. Berge har i tillegg skrevet selvhjelpsbøker om angst og depresjon og skrevet og redigert fagbøker om behandling av ulike former for psykiske lidelser og om forholdet mellom arbeid og helse. Alle fire har utstrakt erfaring med undervisning og fagformidling.

Les bokanmeldelse i Sykepleien; TRYKK HER

Velkommen!  GI BESKJED TIL DINE KOLLEGAER OM DENNE KONFERANSEN. TAKK!

Målgruppe:
Alle helseprofesjoner som arbeider innen somatikk, psykisk helse, akuttmedisin, rehabilitering og forebyggende medisin.

Tid: 13. – 14. januar 2020

Sted: Felix konferansesenter, Aker Brygge

Les mer om konferansestedet: TRYKK HER

Deltakeravgift: kr. 3225,-
Deltakeravgiften inkluderer lunsj og kaffe, dokumentasjon og evt. annet materiell.

Hotell: (angi riktig hotellnummer i påmeldingsskjemaet) (Ved dette kurset benyttes kun dette hotellet)
1. Carlton Guldsmeden Hotel

Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.490,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.040,-

Påmeldingsfrist: 1. desember (Du kan betale i januar 2020)

Påmelding:
Benytt vår elektroniske påmeldingsslipp. Du vil få en umiddelbar elektronisk bekreftelse, som kun er bekreftelse på at du har sendt din påmelding. Den offisielle bekreftelsen kommer så snart vi har nok påmeldte til arrangementet, senest ved påmeldingsfristens utløp. Ikke kjøp billetter før du har fått endelig bekreftelse fra oss. Ring oss gjerne for å sjekke ut hvis du begynner å bli utålmodig. Vårt telefonnummer er 23 11 45 00 eller 90 16 30 16.

Innbetaling og bekreftelse:
Faktura og kortfattet informasjon sendes pr mail eller post.
Automatisk bekreftelse sendes når du melder deg på via vårt elektroniske påmeldingsskjema.
Men, du mottar en offisiell bekreftelse fra oss når det er et tilstrekkelig antall påmeldte registrert. Vent derfor med å kjøpe eventuelle billetter til du mottar vår bekreftelse. Bekreftelse oversendes deretter fortløpende hver fredag på mail, første gang etter påmeldingsfristens utløp.

Avbestilling:
Du kan avbestille din påmelding når som helst eller overlate plassen til en arbeidskollega. Send din avbestilling eller endring på mail; post@fagligforum.no
Vær imidlertid oppmerksom på følgende avbestillingsgebyr (gjelder ikke når en arbeidskollega deltar i stedet;
= 21 dager >= 8 dager; kr. 400,-
= 7 dager   >=4 dager;  kr. 1.000,-
= 3 dager  <= 0 dager;  kr. 1500,-
< = 1 dager eller ikke fremmøte; ingen refusjon.
I tillegg eventuelle hotellkostnader og bestilte billetter

Elektronisk dokumentasjon:
Alle deltakere får direkte tilgang til presentasjonene i «sann-tid» på sin laptop, nettbrett, smarttelefon eller annet elektronisk medium. Minst en dag før arrangementet vil du få tilsendt egen nettadresse med brukernavn og passord. Her finner du program, deltakerliste, deltakerbevis og annen relevant informasjon. Kursdokumentasjonen finner du på eget nettsted etter kurset.

Forbehold:
Kurset vil bli gjennomført iht planene under forutsetning av at et tilstrekkelig antall har meldt seg på.

Prioritet:
Ved overtegning prioriteres påmeldingene i mottatt rekkefølge.

Billettbestilling:
Tog, ferge- eller flybilletter kan bestilles gjennom Berg Hansen reisebyrå på Jessheim. De vil fremskaffe de billigste billettene til deg.
Telefon: + 47 63 94 27 80 Telefaks: + 47 63 97 34 91
Epost: jessheim@berg-hansen.no

Rutetider
Her finner du noen mulige transportører og rutetider til Faglig Forum arrangement;

TRYKK HER  SAS
TRYKK HER  WIDERØE
TRYKK HER  NORWEGIAN
TRYKK HER  VY
TRYKK HER  Flybussen
TRYKK HER  Norgesbuss
TRYKK HER  Ruter

Deltakerbevis:
Alle deltakere får godkjent deltakerbevis med påført antall timer. Deltakerbeviset finner du på eget nettsted etter arrangementet.

Virtuell utstilling: Fra 10. desember

Organisasjon
Kurset arrangeres av Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten.
Faglig Forum A/S er teknisk arrangør eller såkalt PCO.

Trenger du hjelp til å planlegge, organisere og gjennomføre kurs eller konferanser, kan du kontakte Faglig Forum i telefon 23 11 45 00 eller sende en mail til post@fagligforum.no

Personvern
Vi har utarbeidet er personvernerklæring som inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Faglig Forum, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Vi oppbevarer dine personopplysningene som du gir oss gjennom innsendt påmeldingsskjema eller via epost eller telefon. Denne informasjonen er navn, tittel, arbeidssted, adresse, e-postadresse og mobilnummer. I tillegg informasjon om hotellbestilling, middagsbestilling og evt. annet. Ingen andre vil få tilgang til denne informasjonen. Du kan når som helst be om å bli slettet fra våre lister.
Du kan lese vår personvernerklæring; TRYKK HER

 

Torkil Berge, Elin Fjerstad, Ingrid Hyldmo og Nina Lang er alle psykologspesialister ved Diakonhjemmets Sykehus. De har sammen skrevet boka «Håndbok i klinisk helsepsykologi», som er basis i denne konferansen

Mandag, 13. januar

Kl. 09:30 – 10:00
Registrering

Kl. 10:00 – 12:00
* Lev godt med sykdom
v/psykologspesialist Elin Fjerstad

* «Se meg som hel, ikke bare som del»: Klinisk helsepsykologi for alle helseprofesjoner
v/psykologspesialist Nina Lang

* Kommunikasjon som verktøy i klinisk praksis
v/psykologspesialist Ingrid Hyldmo

* Verktøy for etterlevelse, selvregulering og endring av helseatferd
v/psykologspesialist Torkil Berge

Kl. 12:00 – 13:00
Lunsj

Kl 13.00 – 16:00
Fokusområde 1;
Søvntyvene: mestring av søvnproblemer v/Ingrid Hyldmo og Nina Lang

Fokusområde 2;
Energityvene: mestring av vedvarende utmattelse v/Elin Fjerstad  

Fokusområde 3:
Plagen med magen: mestring av irritable tarmsyndrom v/Torkil Berge

Tirsdag, 14. januar

Kl. 09:00 – 12:00
* Tiltak for depresjon og angst ved hjertesykdom
v/Ingrid Hyldmo

* Se mulighetene: arbeidsrettede tiltak ved somatisk sykdom og skade
v/Torkil Berge

* Den egentlige førstelinjen: familien og paret ved sykdom og skade
v/Nina Lang

* Psykologiske tiltak, og eksistensiell og åndelig ivaretakelse i palliasjon
v/Elin Fjerstad

Kl. 12:00 – 13:00
Lunsj

Kl. 13:00 – 15:30
Fokusområde 4:
Oppmerksomhetstyvene: mestring av langvarige smerter v/ Elin Fjerstad og Ingrid Hyldmo

Fokusområde 5:
Vandring i ukjent landskap: psykologisk bistand til mestring ved kreftsykdom v/Torkil Berge

Fokusområde 6:
Psykologisk førstehjelp for pasienter og pårørende i krise v/Nina Lang

1Firma informasjon
2Deltakere
3Annen info - Send
Navn på evt. person som skal anvise faktura
Hvis du vet dette-Fyll inn