Laster Arrangementer

Vi har nå besluttet å utsette konferansen.

Ny dato:  14. – 16. juni 2021

Mer info kommer 6. november.
Vi erstatter den første norske velferdsteknologikongressen med denne 8. utgaven av kapittelkonferansene. Det betyr at den planlagte 3-dagers kongressen blir erstattet med en 2-dagers konferanse. NB: Kort påmeldingsfrist!

Konferansefasilitetene vil tilfredsstille smittevernlovgivningen og de øvrige råd som måtte komme fra Helse- og omsorgsdepartementet og Folkehelseinstituttet.
Dagens situasjon med covid-19 er relativt uforutsigbar, men per dags dato håper vi at kongressen kan gjennomføres med minst 200 deltakere, og hvor selvfølgelig smittevernlovgivning og råd fra sentrale myndigheter vil bli fulgt. Dersom kongressen må avlyses eller endres, vil alle påmeldte få tilbake sin innbetalte deltakeravgift.

Velferdsteknologikonferansen 2020, kap.8 er naturlig nok nr. 8 blant våre kapittelkonferanser. Konferansens egenart er hvordan vi presenterer ny teknologi sammen med praktiske beskrivelser av nye teknologiske løsninger. Denne gangen har vi trukket ut viktige tema fra kongressprogrammet; status for Nasjonalt velferdsteknologiprogram, juridiske og etiske sider ved velferdsteknologi, samarbeid med leverandører, lokale prosjekterfaringer og gevinstrealisering. Men, også mye annet.

Faglig Forum har fulgt velferdsteknologifeltet siden 2012, og vårt mål har hele tiden vært å ha best kunnskap innenfor området. Dette har gitt oss et trygt beslutningsgrunnlag når vi har invitert inn forelesere og utstillere. Vi er ganske sikre på å ha truffet bra på de foregående kapittelkonferansene, og håper også denne gang å gi deltakerne viktig og ny kunnskap. Bruk av velferdsteknologiske løsninger kan bidra til økt trygghet og bedre tjenester for brukere og pårørende. Erfaringer viser også at velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene i kommunene.

Gevinstene er tydelige ved bruk av velferdsteknologiske løsninger i kommunene, og Helsedirektoratet anbefaler at kommunene tar i bruk følgende løsninger:
* Lokaliseringsteknologi (GPS)
* Elektronisk medisineringsstøtte (elektronisk medisindispenser)
* Elektroniske dørlåser (e-lås)
* Digitalt tilsyn
* Oppgraderte sykesignalanlegg/pasientvarslingssystem
* Logistikkløsning for mer optimale kjøreruter og bedre kvalitet på tjenester
* Digitale trygghetsalarmer
* Responstjenester
* Tekniske krav til trygghetsteknologi

Disse områdene vil også bli spesielt belyst ved den store leverandørutstillingen.

Dette er en møteplass du MÅ være med på! Vi kaller den «state of the art», «high-end» eller «cutting edge». Uansett; Vi ønsker å vise fram det mest aktuelle for deg som er profesjonell yrkesutøver og/eller beslutningstaker. Og når vi benytter begreper «state of the art», så betyr det «det beste man kan få til med tidens mest moderne teknologi/ferdigheter.»
Vårt mål med kapittelkonferansene er å stimulere alle Norges kommuner til å delta for å bli oppdatert i det «aller siste». Vi ser på konferansen som den naturlige møteplass for alle som er involvert i utviklingen av velferdsteknologi, får å få ny kunnskap, får å utvikle eget nettverk, men kanskje også for å bli inspirert!
Velkommen!

GI BESKJED TIL DINE KOLLEGAER OM DENNE KONGRESSEN. TAKK!

Faktaark som pdf:  Kommer

Målgruppe:
Kongressen er en arena for alle som arbeider innen omsorgssektoren, psykisk helse, habilitering og rehabilitering, høgskoler, universitet og forskningsmiljøer, innen IKT og innovasjon og ikke minst den enkelte som vil bli oppdatert innen en fagfelt i rivende utvikling.

Tid: 2. – 3. desember 2020

Sted: Oslo/Fornebu, Quality Hotel Expo

Les mer om konferansestedet: TRYKK HER   

Deltakeravgift: Nkr. 3.390,-
Deltakeravgiften inkluderer lunsj og kaffe/te alle dager, dokumentasjon og evt. annet materiell.

Overnatting på Quality Hotel Expo:
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.490,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.075,-

Se påmeldingsskjema:
1 = Quality Hotel Expo, kun tilbud om dette hotellet
Du kan lese mer om hotellet her (samme som konferansested)

Middag:
1 = tirsdag,  1. desember Nkr. 400,-
2 retters middag

2 = onsdag, 2. desember Nkr. 560,-
3 retters middag

Påmeldingsfrist: 30. oktober 2020

Påmelding:
Benytt vår elektroniske påmeldingsslipp. Du vil få en umiddelbar elektronisk bekreftelse, som kun er bekreftelse på at du har sendt din påmelding. Den offisielle bekreftelsen kommer 30. oktober på mail. Dersom du ikke har hørt fra oss; ta kontakt.
Ring oss gjerne for å sjekke ut hvis du begynner å bli utålmodig. Vårt telefonnummer er 23 11 45 00 eller 90 16 30 16.

Innbetaling og bekreftelse:
Faktura og kortfattet informasjon sendes pr mail eller post. Oppgi gjerne arbeidsstedets organisasjonsnummer
Automatisk bekreftelse sendes når du melder deg på via vårt elektroniske påmeldingsskjema.
Men, du mottar en offisiell bekreftelse fra oss når det er et tilstrekkelig antall påmeldte registrert. Vent derfor med å kjøpe eventuelle billetter til du mottar vår bekreftelse
Bekreftelse oversendes deretter fortløpende hver fredag på mail, første gang etter påmeldingsfristens utløp.

Avbestilling:
Du kan avbestille din påmelding når som helst eller overlate plassen til en arbeidskollega. Send din avbestilling eller endring på mail; post@fagligforum.no
Vær imidlertid oppmerksom på følgende avbestillingsgebyr (gjelder ikke når en arbeidskollega deltar i stedet;
= 30 dager >= 10 dager; kr. 400,-
= 9 dager   >=4 dager;  kr. 1.200,-
= 3 dager  <= 1 dager;  kr. 2500,-
< = 1 dager eller ikke fremmøte; ingen refusjon.
I tillegg eventuelle hotellkostnader og bestilte billetter

Elektronisk dokumentasjon:
Alle deltakere får direkte tilgang til presentasjonene i «sann-tid» på sin laptop, nettbrett, smarttelefon eller annet elektronisk medium. Minst en dag før arrangementet vil du få tilsendt egen nettadresse med brukernavn og passord. Her finner du program, deltakerliste, deltakerbevis og annen relevant informasjon.

Forbehold:
Kongressen vil bli gjennomført iht planene under forutsetning av at et tilstrekkelig antall har meldt seg på og at myndighetene gir tillatelse til kongressarrangement.

Prioritet:
Ved overtegning prioriteres påmeldingene i mottatt rekkefølge.

Billettbestilling:
Tog, ferge- eller flybilletter kan bestilles gjennom Berg Hansen reisebyrå på Jessheim. De vil fremskaffe de billigste billettene til deg.
Telefon: + 47 63 94 27 80 Telefaks: + 47 63 97 34 91
Epost: jessheim@berg-hansen.no

Rutetider
Her finner du noen mulige transportører og rutetider til Faglig Forum arrangement;

TRYKK HER  SAS
TRYKK HER  WIDERØE
TRYKK HER  NORWEGIAN
TRYKK HER  VY
TRYKK HER  Flybussen
TRYKK HER  Norgesbuss
TRYKK HER  Ruter

Deltakerbevis:
Alle deltakere får godkjent deltakerbevis med påført antall timer

Elektronisk dokumentasjon
Alle deltakere vil få oppgitt en egen nettadresse, brukernavn og passord ved oppstart av konferansen. Her vil du i sanntid kunne følge forelesernes presentasjon på eget nettbrett (med forbehold for noen presentasjoner).
Som deltaker vil du motta en E-bok noen dager før konferansen, hvor du finner all aktuell informasjon, lenker til aktuelle dokument og litteratur, mm. Etter konferansen vil du motta E-boka fullt oppdatert med alt som ble presentert under konferansen!

Virtuell utstilling: åpner 15. november

Personvern
Vi har utarbeidet er personvernerklæring som inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Faglig Forum, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Vi oppbevarer dine personopplysningene som du gir oss gjennom innsendt påmeldingsskjema eller via epost eller telefon. Denne informasjonen er navn, tittel, arbeidssted, adresse, e-postadresse og mobilnummer. I tillegg informasjon om hotellbestilling, middagsbestilling og evt. annet. Ingen andre vil få tilgang til denne informasjonen. Du kan når som helst be om å bli slettet fra våre lister.
Du kan lese vår personvernerklæring; TRYKK HER

Tirsdag, 2. desember

Kl. 09:00 – 10:00
Registrering – Kaffe/Te

Kl. 10:00 – 10:30
Politiske føringer for videre satsning på velferdsteknologiske løsninger, Kommer det noen ekstra penger til kommunal satsning på velferdsteknologiske løsninger?
v/ statssekretær Anne Grethe Erlandsen, Helse- og omsorgsdepartementet (invitert)

10:30 – 11:00
Velferdsteknologiutviklingen etter «skjema»? Status for programmet og nye strategier,
v/ programleder Bjørnar Andreassen, Nasjonalt velferdsteknologiprogram

11:00 – 11:30
Satelittstasjon 1
Kaffe/Te
SoftIce og PopCorn

11:30 – 12:00
Beslutningsprosessen
Hvordan velge teknologi og forhandle med leverandører? Beslutningsprosessen fram mot implementering 
v/ avd. sjef Svein-Rune Bjørkmo, Oslo kommune, bydel St. Hanshaugen

12:00 – 13:00
Lunsj 

13:00 – 13:45
Hvordan organisere og drifte et responssenter som skal betjene flere kommuner?
Eksempler på organisering, drift og utvikling fra Kongsbergregionen og Kristiansundregionen
v/ daglig leder og innovativ tjenesteutvikler Tone Ulfsten, Responssenter og kompetansesenter for velferdsteknologi for Kongsbergregionen og prosjektleder Benedicte Nyborg, Regionalt Senter for Helseinnovasjon og Samhandling Nordmøre og Responssenter for velferdsteknologi

13:45 – 14:30
Satelittstasjon 2
Kaffe/Te
SoftIce og PopCorn

14:30 – 15:15
Juridiske og etiske dilemma. Hvordan ta hensyn til brukere, familie og klager?
v/ professor dr. juris Aslak Syse, Inst. for offentlig rett og pasient- og brukerombud Anne-Lise Kristensen, Oslo og Akershus

Kl. 15:15 – 15:45
Å utvikle gode leverandører som forstår kundens behov,
v/ prosjektleder Riche Vestby, Nasjonalt program for leverandørutvikling

15:45 – 16:15
Dette forventer vi av kommunene i 2021!
v/ prosjektleder innovasjon, Kristin Standal, KS

Kl. 16:15 – 16:45
Utfordring 1: Velferdsteknologi som del av et større digitaliseringsperspektiv for kommunen,
-innspill om samhandling og prosesser,
v/ salgsansvarlig Velferd Åge Østerhaug, ATEA

Kl. 16:45 – 17:15
Utfordring 2: Hvordan samarbeide om innovasjon og teknologiutvikling?
Innspill om samarbeid mellom offentlig sektor, forskning, utviklingsmiljøer og privat sektor,
v/ daglig leder Flemming Hegerstrøm, Hospital IT

Kl. 20:00
Middag

Onsdag, 3. desember

Kl. 09:00 – 09:30
Medisinsk avstandsoppfølging.
Ved hjelp av teknologiske løsninger følges innbyggere opp på avstand. De utfører målinger
(for eksempel blodtrykk, puls, oksygenmetning, vekt, blodsukker) selv, og svarer på enkle
spørsmål knyttet til sin helse. Disse målingene går over til bydelen hvor et oppfølgingssenter
følger dem opp. I dette prosjektet er det forskere med for å måle effektene av avstandsoppfølging,
v/ prosjektleder Hanne Eggen, Oslo kommune, bydel Grünerløkka

Kl. 09:30 – 10:00
Egenbehandlingsplan – helhetlig verktøy for pasientsentrert behandling,
v/ spesialsykepleier Linda Nilsen Augland, Larvik kommune og medisinsk sjef Jens Espeland, Dignio

Kl. 10:00 – 10:30
Satelittsymposium III
Kaffe/Te
SoftIce og PopCorn

Kl. 10:30 – 11:00
Datatilsynets vurdering av personvern vs. digitalisering av private hjem under fanen av «velferdsteknologi» digitalt tilsyn og andre teknologier.
v/ direktør Bjørn Erik Thon, Datatilsynet 

Kl. 11:00 – 11:30
Knutepunktprosjektet. 1)Innhold og målsetting, 2)Gjennomføring og implementering, 3)Resultater og erfaringer,
v/ leder Harald Sundt-Ohlsen, Oslo kommune, Helseetaten 

Kl. 11:30 – 12:00
Satelittsymposium III
Kaffe/Te
SoftIce og PopCorn

Kl. 12:00 – 13:00
Lunsj

Kl. 13:00 – 13:45
Forutsetninger for effektivisering og gevinstrealisering ved innføring og bruk av velferdsteknologi,
v/ leder digital utvikling Iver Olav Sunnset, Forretningsutvikling Helse Omsorg Skole Oppvekst, Digitale Gardermoen

Kl. 13:45 – 14:30
Kunnskapsoppsummering – velferdsteknologi
Hva vet vi per desember 2020? Hvilke positive erfaringer har vi? Hva fungerer vs fungerer ikke?
Status for velferdsteknologiutviklingen i Norge – Noen å sammenlikne oss med?
v/ forsker og seniorrådgiver Undine Knarvik, Nasjonalt senter for e-helseforskning, Tromsø

1Firma informasjon
2Deltakere
3Annen info - Send
Navn på evt. person som skal anvise faktura
Hvis du vet dette-Fyll inn

Share This Post, Choose Your Platform!