Laster Arrangementer

UTSATT TIL HØSTEN

Ny dato; 1.-3. november 2021.
Mer info kommer

Den 1. nasjonale kongressen om MESTRING- OG VELFERDSTEKNOLOGI er satt på kalenderen 14. – 16. juni på Quality Hotel Expo på Fornebu rett utenfor Oslo.

Etter mange år med kapittelkonferanser introduserer vi nå den første kongressen om velferdsteknologi – hvor «state of the art» vil være en gjennomgående tråd hvor det siste nye av praktisk og teoretisk kunnskap møter tilgjengelig teknologi. Kongressen representerer status for fagfeltet og gir deg som deltaker innsikt i nåtid og fremtid. Kongressen retter seg mot alle som arbeider med mestrings- og velferdsteknologi, uavhengig av hvor langt en har kommet i lokale prosesser. Vi satser på å samle alle som arbeider med mestrings- og velferdsteknologi i Norge, og vi skal vise fram alt som finnes av teknologiske løsninger.

Dagens situasjon med covid-19 er relativt uforutsigbar, men per dags dato håper vi at kongressen kan gjennomføres med minst 200 deltakere, og hvor selvfølgelig smittevernlovgivning og råd fra sentrale myndigheter vil bli fulgt. Til din orientering gjelder følgende viktige datoer;
medio feb. – medio april: Utsending av invitasjoner, call for abstracts, tid for påmeldinger
16. april:  Påmeldingsfrist
28. april:  Beslutning om kongressen kan gjennomføres

Vi sender bekreftelse og faktura 29. april og forfall 14. juni.
Dersom kongressen må avlyses eller endres etter dette tidspunktet, vil alle påmeldte få tilbake sin innbetalte deltakeravgift.

Kapittelkonferansene om mestrings- og velferdsteknologi har gitt oss mange gode tilbakemeldinger, og særlig hvordan vi presenterer ny teknologi sammen med praktiske beskrivelser av nye teknologiske løsninger. Denne gangen åpner vi også opp for innspill fra kommuner, høgskoler, universitet, forskning og industri til å ha presentasjoner i en av de mange parallellsesjonene.

Faglig Forum har fulgt velferdsteknologifeltet siden 2012, og vårt mål har hele tiden vært å ha best kunnskap innenfor området. Dette har gitt oss et trygt beslutningsgrunnlag når vi har invitert inn forelesere og utstillere. Vi er ganske sikre på å ha truffet bra på de foregående kapittelkonferansene, og håper også denne gang å gi deltakerne viktig og ny kunnskap. Bruk av velferdsteknologiske løsninger kan bidra til økt trygghet og bedre tjenester for brukere og pårørende. Erfaringer viser også at velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene i kommunene.

Gevinstene er tydelige ved bruk av velferdsteknologiske løsninger i kommunene, og Helsedirektoratet anbefaler at kommunene tar i bruk følgende løsninger:
* Lokaliseringsteknologi (GPS)
* Elektronisk medisineringsstøtte (elektronisk medisindispenser)
* Elektroniske dørlåser (e-lås)
* Digitalt tilsyn
* Oppgraderte sykesignalanlegg/pasientvarslingssystem
* Logistikkløsning for mer optimale kjøreruter og bedre kvalitet på tjenester
* Digitale trygghetsalarmer
* Responstjenester
* Tekniske krav til trygghetsteknologi

Disse områdene vil også bli spesielt belyst ved den store leverandørutstillingen.

Dette er en møteplass du MÅ være med på! Vi kaller den «state of the art», «high-end» eller «cutting edge». Uansett; Vi ønsker å vise fram det mest aktuelle for deg som er profesjonell yrkesutøver og/eller beslutningstaker. Og når vi benytter begreper «state of the art», så betyr det «det beste man kan få til med tidens mest moderne teknologi/ferdigheter.»
Vårt mål med kongressen er å stimulere alle Norges kommuner til å delta, enten som entusiastisk deltaker eller som verdifull bidragsyter i en av parallellsesjonene. Vi ser på kongressen som den naturlige møteplass for alle som er involvert i utviklingen av velferdsteknologi, får å få ny kunnskap, får å utvikle eget nettverk, men kanskje også for å bli inspirert!
Velkommen!

GI BESKJED TIL DINE KOLLEGAER OM DENNE KONGRESSEN. TAKK!

Faktaark som pdf:  Kommer

Program, alle dager
Program, dag 1
Program, dag 2
Program, dag 3

Målgruppe:
Kongressen er en arena for alle som arbeider innen omsorgssektoren, psykisk helse, habilitering og rehabilitering, høgskoler, universitet og forskningsmiljøer, innen IKT og innovasjon og ikke minst den enkelte som vil bli oppdatert innen en fagfelt i rivende utvikling.

Tid: 14. – 16. juni 2021

Sted: Oslo/Fornebu, Quality Hotel Expo

Les mer om konferansestedet: TRYKK HER   

Deltakeravgift: Nkr. 4.360,-
Deltakeravgiften inkluderer lunsj og kaffe/te alle dager, dokumentasjon og evt. annet materiell.

Overnatting på Quality Hotel Expo:
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.490,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.075,-

Se påmeldingsskjema:
1 = Quality Hotel Expo, kun tilbud om dette hotellet
Du kan lese mer om hotellet her (samme som konferansested)

Middag:
1 = søndag, 13. juni – 2 retters middag,  Nkr. 400,-
2 = mandag, 14. juni – Tapas og Blues; konsert med Amund Maarud, Nkr. 560,-
3 = tirsdag, 15. juni – 3 retters festmiddag, inkl. 1 glass musserende + 2 enheter hvitt/rødt, Nkr. 960,-

Påmeldingsfrist: 16. april

Påmelding:
Benytt vår elektroniske påmeldingsslipp. Du vil få en umiddelbar elektronisk bekreftelse, som kun er bekreftelse på at du har sendt din påmelding. Den offisielle bekreftelsen kommer 29. april på mail. Dersom du ikke har hørt fra oss; ta kontakt.
Ring oss gjerne for å sjekke ut hvis du begynner å bli utålmodig. Vårt telefonnummer er 23 11 45 00 eller 90 16 30 16.

Innbetaling og bekreftelse:
Faktura og kortfattet informasjon sendes pr mail eller post. Oppgi gjerne arbeidsstedets organisasjonsnummer
Automatisk bekreftelse sendes når du melder deg på via vårt elektroniske påmeldingsskjema.
Men, du mottar en offisiell bekreftelse fra oss når det er et tilstrekkelig antall påmeldte registrert. Vent derfor med å kjøpe eventuelle billetter til du mottar vår bekreftelse
Bekreftelse oversendes deretter fortløpende hver fredag på mail, første gang etter påmeldingsfristens utløp.

Avbestilling:
Du kan avbestille din påmelding når som helst eller overlate plassen til en arbeidskollega. Send din avbestilling eller endring på mail; post@fagligforum.no
Vær imidlertid oppmerksom på følgende avbestillingsgebyr (gjelder ikke når en arbeidskollega deltar i stedet;
= 30 dager >= 10 dager; kr. 400,-
= 9 dager   >=4 dager;  kr. 1.200,-
= 3 dager  <= 1 dager;  kr. 3000,-
< = 1 dager eller ikke fremmøte; ingen refusjon.
I tillegg eventuelle hotellkostnader og bestilte billetter

Elektronisk dokumentasjon:
Alle deltakere får direkte tilgang til presentasjonene i «sann-tid» på sin laptop, nettbrett, smarttelefon eller annet elektronisk medium. Minst en dag før arrangementet vil du få tilsendt egen nettadresse med brukernavn og passord. Her finner du program, deltakerliste, deltakerbevis og annen relevant informasjon.

Forbehold:
Kongressen vil bli gjennomført iht planene under forutsetning av at et tilstrekkelig antall har meldt seg på og at myndighetene gir tillatelse til kongressarrangement.

Prioritet:
Ved overtegning prioriteres påmeldingene i mottatt rekkefølge.

Billettbestilling:
Tog, ferge- eller flybilletter kan bestilles gjennom Berg Hansen reisebyrå på Jessheim. De vil fremskaffe de billigste billettene til deg.
Telefon: + 47 63 94 27 80 Telefaks: + 47 63 97 34 91
Epost: jessheim@berg-hansen.no

Rutetider
Her finner du noen mulige transportører og rutetider til Faglig Forum arrangement;

TRYKK HER  SAS
TRYKK HER  WIDERØE
TRYKK HER  NORWEGIAN
TRYKK HER  VY
TRYKK HER  Flybussen
TRYKK HER  Norgesbuss
TRYKK HER  Ruter

Deltakerbevis:
Alle deltakere får godkjent deltakerbevis med påført antall timer

Elektronisk dokumentasjon
Alle deltakere vil få oppgitt en egen nettadresse, brukernavn og passord ved oppstart av konferansen. Her vil du i sanntid kunne følge forelesernes presentasjon på eget nettbrett (med forbehold for noen presentasjoner).
Som deltaker vil du motta en E-bok noen dager før konferansen, hvor du finner all aktuell informasjon, lenker til aktuelle dokument og litteratur, mm. Etter konferansen vil du motta E-boka fullt oppdatert med alt som ble presentert under konferansen!

Virtuell utstilling: åpner 1. mai 2021

Send inn poster og/eller abstracts
Vi anmoder alle interesserte om å delta med et innlegg i parallellsesjonene eller med et poster/plakatbidrag i den faglige utstillingen. Vi vet det foregår mye utviklingsarbeid innen hele oppvekstfeltet. Ikke nøl med å foreslå at nettopp ditt prosjekt eller utviklingsarbeid bør presenteres.
Alle som deltar i kongressen med et innlegg i parallellsesjonene, skal sende inn et kort sammendrag av innlegget. Sammendraget skal ikke overstige en maskinskrevet A4 side eller 250 ord. Et innlegg skal i utgangspunktet ikke vare lenger enn 20 minutter, men dette er avhengig av hvor mange som skal prestere et innlegg i den enkelte sesjon. Dersom ditt innlegg krever mer enn 20 minutter, ber vi om at du anmerker dette spesielt.
Alle som presenterer innlegg, dog kun en per innlegg, vil få refundert kr. 500,-. Det forutsettes at kongresskomiteen har godkjent innlegget, og at det er innsendt sammendrag innen fastsatte frister.

Et poster/plakatbidrag består av en eller flere plakater med tekst, tegninger, illustrasjoner og eventuelt bilde. Alle poster/plakatbidrag vil bli hengt opp i et eget lokale, og det er forventet at de som henger opp en poster, også er tilgjengelig for diskusjon med de som besøker utstillingen i den avsatte tiden. Dersom du har skrevet en artikkel, levert inn en hovedoppgave eller utført annet vitenskapelig arbeid som kan egne seg som tema eller bidrag i en rundbordskonferanse, ber vi deg ta kontakt med kongresskomitéens sekretær, Jan Bølstad i telefon + 47 90 16 30 16.

Vi ønsker ditt bidrag som e-post i word-format. Kongressens e-postadresse: post@fagligforum.no Bekreftelse på innsendt materiale vil bli formidlet senest to uker etter at vi har mottatt dette. Dersom du ikke har mottatt noen bekreftelse, ber vi deg ta kontakt med Faglig Forum. Alle innsendte bidrag vil bli gjennomgått av kongresskomitéen. Frist for påmelding til abstract er satt til 1. mai. Vi sender deg bekreftelse senest 15. mai
Sammendraget må vi ha innen 1. juni 2021

Personvern
Vi har utarbeidet er personvernerklæring som inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Faglig Forum, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Vi oppbevarer dine personopplysningene som du gir oss gjennom innsendt påmeldingsskjema eller via epost eller telefon. Denne informasjonen er navn, tittel, arbeidssted, adresse, e-postadresse og mobilnummer. I tillegg informasjon om hotellbestilling, middagsbestilling og evt. annet. Ingen andre vil få tilgang til denne informasjonen. Du kan når som helst be om å bli slettet fra våre lister.
Du kan lese vår personvernerklæring; TRYKK HER

PROGRAM

Program, alle dager
Program, dag 1
Program, dag 2
Program, dag 3

Mandag, 14. juni

PLENUMSESJON 1
Kl. 11:00 – 16:00

Kl. 08:30 – 10:50
Registrering – Kaffe/Te

Kl. 11:00 – 11:45
Åpning

* Statssekretær Anne Grethe Erlandsen, Helse- og omsorgsdepartementet (venter på bekreftelse)
* Ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) Bærum kommune (venter på bekreftelse)
* Ordstyrer Tor Inge Martinsen

11:45 – 12:15
Velferdsteknologi i norsk perspektiv. Status, fremdrift og fremtid,
v/ programleder Bjørnar Andreassen, Nasjonalt velferdsteknologiprogram

12:15 – 12:45
Satelittstasjon 1
Kaffe/Te
SoftIce og PopCorn

12:45 – 14:00
Lunsj

14:00 – 14:45
Velferdsteknologi i Nordisk perspektiv. Status, fremdrift og fremtid,
v/ seniorrådgiver og teamleder Bengt Andersson, Nordisk Velferdssenter (Nordic Welfare Centre)

14:45 – 15:15
Implementering av hyllevare, -hvorfor tar det så lang tid?
v/ prosjektleder, Kristin Standal, KS

Kl. 15:15 – 15:45
Å utvikle gode leverandører som forstår kundens behov,
v/ prosjektleder Riche Vestby, Nasjonalt program for leverandørutvikling

Kl. 15:55 – 16:30 
Satelittstasjon 2
Kaffe/Te
SoftIce og PopCorn

 

KONGRESSEMINAR 1 – 4
Kl. 16:45 – 18:15

Seminar 1    Beslutningsprosessen
Hvordan velge teknologi og forhandle med leverandører 
v/ avd. sjef Svein-Rune Bjørkmo, Oslo kommune, bydel St.Hanshaugen

Seminar 2   Implementering og opplæring
Hvordan ta i bruk teknologien og sikre god kunnskap blant ansatte
Kompetanseutvikling – Kompetanseutviklingsprogram – Opplæring av ansatte og brukere,
v/ prosjektleder Cecilie Høegh Langvad, Aarhus kommune, Undervisningscenter for Velfærdsteknologi

Seminar 3   Juridiske og etiske dilemma
Hvordan ta hensyn til brukere, familie og klager  
v/ professor dr. juris Aslak Syse, Inst. for offentlig rett og pasient- og brukerombud Anne-Lise Kristensen, Oslo og Akershus

Seminar 4  Responssenter
Hvordan organisere og drifte et responssenter som skal betjene flere kommuner?
Eksempler på organisering, drift og utvikling fra Kongsbergregionen og Kristiansundregionen
v/ daglig leder Hege Merethe Hagen, Responssenteret for Kongsbergregionen og kompetansesenter for velferdsteknologi og innovativ tjenesteutvikling og prosjektleder Benedicte Nyborg, Regionalt Senter for Helseinnovasjon og Samhandling Nordmøre og Responssenter for velferdsteknologi

Kl. 20:15
Tapas og Blues
Konsert med Amund Maarud

Amund Maarud er kjent for mange som en av Norges beste bluesgitarister. Han har turnert innland og utland med ulike band, til stor begeistring fra så vel publikum som pressen. Konsertene blir uten unntak beskrevet som forrykende live-show som kombinerer ulike elementer fra blues til psykedelisk rock.
Han har utgitt en rekke album, og fikk Spellemannsprisen i 2011. Var innstilt til Spellemannsprisen i 2016.  Gå ikke glipp av dette kveldsarrangementet med gitarist Amund Maarud,  – blues og Prøysen i verdensklasse!

 

 

Tirsdag, 15. juni

PARALLELLSESJON  A  B  C
Kl. 09:00 – 12:30

PARALLELL A
Kl. 09:00 – 10:00

A-1 Nordisk perspektiv; Status i Sverige
A-1-1
Fokus på velferdsteknologi i Gøteborg kommun
v/ planeringsledare välfärdsteknik, strategiledare välfärdsteknik och Attraktiv
hemtjänst
Åsa Wall, Gøteborg kommune

A-2 Velferdsteknologi for mennesker med funksjonsnedsettelser
A-2-1
Digitale medier som mestringsverktøy,
v/ seniorforsker Marianne Trondsen, Nasjonalt senter for e-helseforskning

A-2-2
Velferdsteknologi i praksis for mennesker i tilrettelagte boliger. «Rapport» fra et prosjekt i Ålesund kommune,
v/ ergoterapeut og senior hjelpemiddelkonsulent Marianne Hestvik, Abilia

A-3 Knutepunktprosjektet
A-3-1
Innhold og målsetting,
v/ leder Harald Sundt-Ohlsen, Oslo kommune, Helseetaten

A-4 Trygghetsteknologiske løsninger

A-5 Åpen post


Kl. 10:00 – 10:45

Satelittsesjon-3
Kaffe/Te
SoftIce og PopCorn

PARALLELL B
Kl. 10:45 – 11:45

B-1 Nordisk perspektiv; Status i Danmark
B-1-1
Status for innføring og bruk av mestrings- og velferdsteknologi i Danmark. Noen eksempler
fra kommuneDanmark,
v/ leder Caroline Hegelund, KL Kommunernes Landsforening (Danmarks svar på KS), Innovations- og teknologienheden 

B-2 Digital hjemmeoppfølging
B-2-1
Ved hjelp av teknologiske løsninger følges innbyggere opp på avstand. De utfører målinger
(for eksempel blodtrykk, puls, oksygenmetning, vekt, blodsukker) selv, og svarer på enkle
spørsmål knyttet til sin helse. Disse målingene går over til bydelen hvor et oppfølgingssenter
følger dem opp. I dette prosjektet er det forskere med for å måle effektene av
avstandsoppfølging.
v/ prosjektleder Hanne Eggen, Oslo kommune, bydel Grünerløkka

B-3 Knutepunktprosjektet
B-3-1
Etablering av grensesnitt, testing av teknologier og integrasjonsmuligheter,
utarbeiding av avtaleprotokoll
v/ leder Harald Sundt-Ohlsen, Oslo kommune, Helseetaten

B-4 Digitalt tilsyn
B-4-1
Erfaringer, status og teknologi,
v/ CEO René Nordstrøm Jensen, RoomMate

B-5 Åpen post

PARALLELL C
Kl. 12:00 – 13:00

C-1 Nordisk perspektiv; Status i Finland
C-1-1

C-2 Velferdsteknologi for eldre og svaksynte
C-2-1
Belysningskunnskap – Lyskildevalg – Matching av lys og hjelpeteknologi
v/ forsker Jonny Neersveen, NTNU Gjøvik og belysningsekspert Evelyn Rodriguez,
Adaptor Hjelpemidler

C-3 Knutepunktprosjektet
C-3-1
Effekter
v/ leder Harald Sundt-Ohlsen, Oslo kommune, Helseetaten

C-4 Spillteknologi
C-4-1
Hvordan motivere unge, utviklingshemmede til aktivitet, deltakelse og egenmestring;
Exergaming,
v/ fysioterapeut og konsulent for velferdsteknologi Maria Renate Fjelltveit,
Oslo kommune, Bydel Alna

C-5 Åpen post 

Kl. 13:00 – 14:15
Lunsj

PLENUMSESJON 2
Kl. 14:15 – 17:30

Kl. 14:15 – 14:45
Utfordring 1: Hvordan samarbeide om innovasjon og teknologiutvikling?
Innspill om samarbeid mellom offentlig sektor, forskning, utviklingsmiljøer og privat sektor,
v/ daglig leder Flemming Hegerstrøm, Hospital IT

Kl. 14:45 – 15:15
Utfordring 2: Velferdsteknologi som del av et større digitaliseringsperspektiv for kommunen,
-innspill om samhandling og prosesser,
v/ leder Øyvind Rusten, avd. satsningsområder ATEA

Kl. 15:15 – 16:00
Satelittstasjon-4
Kaffe/Te
SoftIce og PopCorn

Kl. 16:00 – 16:30
Norsk velferdsteknologi i verdensklasse; Historien om prosjektet som ble lansert av Etat for Alders- og Sykehjem i Bergen kommune 2012-2013 og som i dag benyttes «world wide»,
v/ leder Roald Kvam, Motitech

Kl. 16:30 – 17:00
Egenbehandlingsplan – helhetlig verktøy for pasientsentrert behandling,
v/ spesialsykepleier Linda Nilsen Augland, Larvik kommune  

Kl. 17:00 – 17:30
Når mange kommuner skal samarbeide; En gjennomgang av prosessen fra ide og planlegging til implementering og drift,
v/ prosjektleder Solrunn Hårstad, Værnessregionen

Kl. 20:00
Festmiddag

Onsdag, 16. juni

PLENUMSESJON 3
Kl. 09:00 – 13:00

Kl. 09:00 – 10:00
Å planlegge, etablere, drifte og fornye en fokusert mestring- og velferdsteknologiorganisasjon,
v/ velfærdsteknologichef Ivan Kjær Lauridsen, Aarhus kommune

Kl. 10:00 – 10:30
Satelittsymposium-5
Kaffe/Te
SoftIce og PopCorn

Kl. 10:30 – 11:15
Datatilsynets vurdering av personvern vs. digitalisering av private hjem under fanen av «velferdsteknologi» digitalt tilsyn og andre teknologier.
v/ direktør Bjørn Erik Thon, Datatilsynet

Kl. 11:15 – 11:30
Trekning av premier

Kl. 11:30 – 12:00
Teknologier for hjemmeboende brukere og pasienter på institusjon, -anskaffelser, innovasjon og forutsigbar drift
v/ rådgiver velferdsteknologi og e-helse, Ulf Harry Evensen, E-helseavd. Fredrikstad kommune

Kl. 12:00 – 12:45
Forutsetninger for effektivisering og gevinstrealisering ved innføring og bruk av velferdsteknologi,
v/ leder digital utvikling Iver Olav Sunnset, Forretningsutvikling Helse Omsorg Skole Oppvekst, Digitale Gardermoen

Kl. 12:45 – 13:15
Kunnskapsoppsummering – velferdsteknologi
Hva vet vi per 19. juli 2020 Hvilke positive erfaringer har vi? Hva fungerer vs fungerer ikke?
Status for velferdsteknologiutviklingen i Norge – Noen å sammenlikne oss med?
v/ forsker og seniorrådgiver Undine Knarvik, Nasjonalt senter for e-helseforskning, Tromsø

Kl. 13:15
Brunch

1Firma informasjon
2Deltakere
3Annen info - Send
Navn på evt. person som skal anvise faktura
Hvis du vet dette-Fyll inn

All info kommer torsdag 18. februar

All info kommer torsdag 18. februar

1Firma informasjon
2Deltakere
3Annen info - Send
Navn på evt. person som skal anvise faktura
Hvis du vet dette-Fyll inn

Share This Post, Choose Your Platform!