Laster Arrangementer

RUS OG PSYKISK HELSE – 2022 er kongressen for alle som arbeider innen ROP-området, -både i kommunehelsetjenesten, i spesialisthelsetjenesten, i DPS’ene, i poliklinikkene, i spesialavdelingene, innen forskning og utdanning og alle som er involvert på brukersiden.
Men kongressen retter seg også mot områdene oppvekst, skole, arbeid og bolig. ROP-feltet engasjerer mange fagfolk på den ene siden, og forventningsfulle brukere, pårørende og familier på den andre siden. Vi vil benytte «ventetiden» med å forsterke programmet
Kongressen ønsker å være en møteplass for gode ideer og kunnskapsformidling. En arena hvor en kan få, men hvor en også bør gi fra seg kunnskap. Kongressen ønsker å gi inspirasjon og entusiasme for å finne nye, gode og varige løsninger på store og små utfordringer. Gjennom parallellsesjonene vil en motta et utall eksempler på gode og morsomme prosjekt, med ett mål for øye; å videreutvikle fagfeltet.
Kongressens fokus er de mange muligheter og det store mangfold som preger et bredspektret ROP-felt. Vi leser det ut fra tidligere deltakerlister; -en rekke virksomhetsområder samler seg om denne kongressen, kanskje den eneste Nasjonale tverrfaglige kongress for et samlet rus og psykisk helsefelt. Dette er et av våre mål. Et annet mål er å få flest mulige til å presentere abstracts i en av de mange parallellsesjonene.

Kongressen ble flyttet fra februar til mandag 29. august, tirsdag 30. august og onsdag 31. august.
Dersom du allerede har meldt deg på, trenger du ikke å gjøre det på nytt. Vi sender deg ny informasjon til oppgitt epostadresse. Ønsker du å melde deg på, kan du gjøre det fra vårt elektroniske skjema, TRYKK HER
RUS OG PSYKISK HELSE – 2022 arrangeres for 11. gang!
Ta med deg noen kollegaer! Vi garanterer hyggelige og nyttige dager i Oslo
Gi beskjed til dine kollegaer og ditt nettverk om denne kongressen.
Ønsker du å videresende vårt informasjonsbrev, så finner du det ved å TRYKKE HER

Her kan du lese mer om plenumsforeleserne

Kongressekretariat/Registrering:
RUS OG PSYKISK HELSE – 2022
Pb. 1535 Vika, 0117 Oslo
Telefon: 23 11 45 00 / 90 16 30 16
E-post: post@fagligforum.no    –   Web: www.fagligforum.no

Kongresskomité:
kongressleder, Jan Bølstad, Faglig Forum
Møteleder; Anne Lise Kristensen

Kongressmedlemmer:
Jørgen G. Bramness, seniorforsker, Folkehelseinstituttet
Harald Støvind, tidl. seniorrådgiver, Akershus Universitetssykehus
Gunn Hegdahl, rådgiver Faglig Forum
Liv Hovelsrud, studieleder, OsloMet
Rolf W. Gråwe, psykologspesialist, St. Olavs Hospital HF
Linda Elise Couëssurel Wusthoff, Oslo Universitetssykehus HF
Kari Anne Fauchald, Fagansvarlig rus, Velferdsetaten, Oslo kommune

Jan Bølstad

Jan Bølstad har ansvar for alt det praktiske knyttet til kongressen. Han treffes på tlf. 90 16 30 16.

Anne Lise Kristensen er debatt- og møteleder

 

Målgruppe:
Alle som arbeider innen kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, innen DPS-systemet, innen forskning, universitet og høgskolemiljøer, innen brukerorganisasjonene og alle med spesiell interesse for psykisk helsefeltet. En viktig målgruppe er de som ønsker å presentere forskning, vitenskapelige artikler eller evidensbasert praksis. Dette kan gjøres i en av de mange parallellsesjonene eller som postere i posterutstillingen.

Tid: 29. – 31. august 2022

Sted: Oslo kongressenter

Les mer om konferansestedet: TRYKK HER  

Deltakeravgift: Nkr. 4.520,-
Deltakeravgiften inkluderer lunsj og kaffe/te alle dager, dokumentasjon og evt. annet materiell.

Godkjenninger:
Norsk Psykologforening:   
Godkjennes som 17,5 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.
Norsk Sykepleierforbund:         Venter på svar
Ergoterapeutforbundet:             Venter på svar
Den Norske Legeforening:         Venter på svar
Fysioterapeutforbundet:            Venter på svar
Fagforbundet:                               Venter på svar

Hotell:
TRYKK HER 
Her er vår presentasjon av våre hotel
(angi riktig hotellnummer i påmeldingsskjemaet)  (Pris m/forbehold)

1. Clarion Hotel HUB
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 2.100,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  2.400,-

2. Clarion Collection Folketeateret
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.615,-  (kveldsmat inkl.)
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.900,- (kveldsmat inkl.)

3. Comfort Grand Central (Sentralbanestasjonen)
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.450,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.700,-

4. Xpress Youngstorget
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr.     950,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.100,-

5. Scandic Vulkan Hotel
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.450,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.750,-

Middag: (angi riktig dag i påmeldingsskjemaet)
1. Mandag, 29. august, Tapas og Blues, kr. 585,- * Konsert med Amund Maarud på utestedet Herr Nilsen
3. Tirsdag, 30. august, 3 retters middag** kr. 980,-  Festmiddag på Hotel HUB
* inkl. ett glass musserende, ett glass hvit og ett glass rødt vin/evt øl eller mineralvann

Påmeldingsfrist: Det er fortsatt mulig å melde seg på

Påmelding: 
Benytt vår elektroniske påmeldingsslipp. Du vil få en umiddelbar elektronisk bekreftelse, som kun er bekreftelse på at du har sendt din påmelding. Den offisielle bekreftelsen kommer så snart vi har nok påmeldte til arrangementet, senest ved påmeldingsfristen. Ikke kjøp billetter før du har fått endelig bekreftelse fra oss. Ring oss gjerne for å sjekke ut hvis du begynner å bli utålmodig. Vårt telefonnummer er 23 11 45 00 eller 90 16 30 16.

Innbetaling og bekreftelse:
Faktura og kortfattet informasjon sendes pr mail eller post.
Bekreftelse oversendes fortløpende hver fredag på mail, første gang etter påmeldingsfristens utløp.

Kjøp aldri billetter o.l. før du får en dedikert bekreftelse fra oss! 

Avbestilling:
Du kan avbestille din påmelding når som helst eller overlate plassen til en arbeidskollega. Vær imidlertid oppmerksom på følgende avbestillingsgebyr (gjelder ikke når en arbeidskollega deltar i stedet;
= 21 dager >= 10 dager; kr. 500,-
= 9 dager   >= 5 dager;   kr. 900,-
= 4 dager   >= 2 dager;   kr. 2500,-
< = 2 dager eller ikke fremmøte; ingen refusjon.
I tillegg eventuelle hotellkostnader og bestilte billetter

Elektronisk dokumentasjon:
Alle deltakere får direkte tilgang til presentasjonene i «sann-tid» på sin laptop, nettbrett, smarttelefon eller annet elektronisk medium. Minst en dag før arrangementet vil du få tilsendt egen nettadresse med brukernavn og passord. Her finner du program, deltakerliste, deltakerbevis og annen relevant informasjon.

Forbehold:
Kongressen vil bli gjennomført forutsatt nok påmeldte. Kjøp derfor ikke billett før du får en endelig bekreftelse fra Faglig Forum.
Kongressen vil bli gjennomført!

Prioritet:
Ved overtegning prioriteres påmeldingene i mottatt rekkefølge.

Billettbestilling:
Tog, ferge- eller flybilletter kan bestilles gjennom Berg Hansen reisebyrå på Jessheim. De vil fremskaffe de billigste billettene til deg. Oppgi at du er kongressdeltaker.
Telefon: + 47 63 94 27 80 Telefaks: + 47 63 97 34 91
Epost: jessheim@berg-hansen.no

Rutetider
Her finner du noen mulige transportører og rutetider til Faglig Forum arrangement;

TRYKK HER  SAS
TRYKK HER  WIDERØE
TRYKK HER  NORWEGIAN
TRYKK HER  VY
TRYKK HER  Flybussen
TRYKK HER  Norgesbuss
TRYKK HER  Ruter

Deltakerbevis:
Alle deltakere får godkjent deltakerbevis med påført antall timer

Elektronisk dokumentasjon
Alle deltakere vil få oppgitt en egen nettadresse, brukernavn og passord ved oppstart av kongressen. Her vil du i sanntid kunne følge forelesernes presentasjon på eget nettbrett (med forbehold for noen presentasjoner).
Som deltaker vil du motta en E-bok noen dager før konferansen, hvor du finner all aktuell informasjon, lenker til aktuelle dokument og litteratur, mm. Etter konferansen vil du motta E-boka fullt oppdatert med alt som ble presentert under konferansen!

Virtuell utstilling: ingen virtuell utstilling ved dette arrangementet.

Send inn abstract til en av parallellsesjonene
Send inn en poster til posterutstillingen

Vi anmoder alle interesserte om å delta med et innlegg i parallellsesjonene eller med et poster/plakatbidrag i den faglige utstillingen. Vi vet det foregår mye utviklingsarbeid innen fagfeltet. Ikke nøl med å foreslå at nettopp ditt prosjekt eller utviklingsarbeid bør presenteres.
Alle som deltar i kongressen med et innlegg i parallellsesjonene, skal sende inn et kort sammendrag av innlegget. Sammendraget skal ikke overstige en maskinskrevet A4 side eller 250 ord. Et innlegg skal i utgangspunktet ikke vare lenger enn 20 minutter, men dette er avhengig av hvor mange som skal prestere et innlegg i den enkelte sesjon. Dersom ditt innlegg krever mer enn 20 minutter, ber vi om at du anmerker dette spesielt.
Alle som presenterer innlegg, dog kun en per innlegg, vil få refundert kr. 500,-. Det forutsettes at kongresskomiteen har godkjent innlegget, og at det er innsendt sammendrag innen fastsatte frister.

Et poster/plakatbidrag består av en eller flere plakater med tekst, tegninger, illustrasjoner og eventuelt bilde. Alle poster/plakatbidrag vil bli hengt opp i et eget lokale eller i et eget område, og det er forventet at de som henger opp en poster, også er tilgjengelig for diskusjon med de som besøker utstillingen i den avsatte tiden. Dersom du har skrevet en artikkel, levert inn en hovedoppgave eller utført annet vitenskapelig arbeid som kan egne seg som tema eller bidrag i en rundbordskonferanse, ber vi deg ta kontakt med kongresskomitéens sekretær, Jan Bølstad i telefon + 47 90 16 30 16.

Vi ønsker ditt bidrag som e-post i word-format. Kongressens e-post adresse:
post@fagligforum.no  Bekreftelse på innsendt materiale vil bli formidlet senest to uker etter at vi har mottatt dette. Dersom du ikke har mottatt noen bekreftelse, ber vi deg ta kontakt med Faglig Forum. Alle innsendte bidrag vil bli gjennomgått av kongresskomitéen. Frist for innsending av abstract er satt til
1. juli. Bekreftelse om godkjent innlegg vil være sendt fra komitéen senest 20. juli.

Organisasjon
Kongressen arrangeres av Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten.
Faglig Forum A/S er teknisk arrangør eller såkalt PCO.
Kongressen har følgende samarbeidspartnere; Folkehelseinstituttet, Rådet for psykisk helse og NAPHA

Trenger du hjelp til å planlegge, organisere og gjennomføre kurs eller konferanser, kan du kontakte Faglig Forum i telefon 23 11 45 00 eller sende en mail til post@fagligforum.no

Personvern
Vi har utarbeidet er personvernerklæring som inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Faglig Forum, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Vi oppbevarer dine personopplysningene som du gir oss gjennom innsendt påmeldingsskjema eller via epost eller telefon. Denne informasjonen er navn, tittel, arbeidssted, adresse, e-postadresse og mobilnummer. I tillegg informasjon om hotellbestilling, middagsbestilling og evt. annet. Ingen andre vil få tilgang til denne informasjonen. Du kan når som helst be om å bli slettet fra våre lister.
Du kan lese vår personvernerklæring; TRYKK HER

PROGRAM

Mandag 29. august

Kl. 09:00 – 11:00
Registrering
Kaffe – Te – Utstilling  Frukt

Kl. 11:00 – 11:10
Som en heder til alle i Ukraina.
Musikerne Ruslan Radtchenko og Mykola Sheremeta ønsker velkommen med Ukrainsk musikk

Velkommen til RUS OG PSYKISK HELSE i Oslo kommune
v/ byråd Raymond Johansen, (Ap)    Venter på bekreftelse

Kl. 11:20 – 11:50
Status for den psykiske folkehelsen,
v/ direktør Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet

Kl. 11:50 – 12:15
En politikk for psykisk helse – seks nødvendige grep
v/ direktør/professor Arild Bjørndal, Stiftelsen Pilar (R-BUP og RVTS)

Kl. 12:15 – 12:45
Rus og psykisk helse anno 2022. Refleksjon over nåtid og fremtid
Fremtidens utfordringer, -hvordan skal disse løses?
v/ leder Lars Lien, Norsk Psykiatrisk forening, Den Norske Legeforening
v/ Guri Spilhaug, for Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin, Den Norske Legeforening
v/ president Håkon Kongsrud Skard, Norsk Psykologforening


Kl. 12:45 – 12:50
Velkommen til RUS OG PSYKISK HELSE. Praktiske opplysninger,
v/ møteleder Anne Lise Kristensen

Kl. 12:50 – 14:00
Lunsj

Kl. 14:00 – 14:30
Riksrevisjonens undersøkelse av psykiske helsetjenester,
v/ Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Riksrevisjonen

Kl. 14:40 – 15:15
Brukermedvirkning eller brukerstyring? Vi forsøker å nærme oss det
ultimate samarbeidet mellom bruker og profesjonell,
v/ leder Kenneth Arctander Johansen, RIO og erfaringskonsulent og medforsker Morten Brodahl, NKROP

Kl. 15:15 – 15:45
Høyesterett med kursendring; Rusavhengige skal ikke lenger straffes for besittelse av små mengder narkotika til egen bruk,
v/ høyesterettsadvokat John Christian Elden, Elden advokatfirma AS

Kl. 15:45 – 16:00
Kaffe – Te –

Kl. 16:00 – 16:30
Hvordan kan FACT bidra til å fremme eller hindre medborgerskap?
Erfaringer fra pasienter i norske FACT-team.,
v/ psykologspesialist/postdoktor Eva Brekke, NK ROP 

Kl. 16:30 – 17:00
Stayer-studien – lærdommer fra en 10-årig studie av rusvansker.
v/ forskningsleder Aleksander H. Erga, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning
i Helse Vest (KORFOR), Stavanger Universitetssjukehus

Kl. 17:00 – 17:30
Kaffe – Te – Kaker – Utstilling

Kl. 17:30 – 18:45
FAGSEMINAR 1 – 5
Fagseminar 1:     Erfaringskompetanse
De vil i dette seminaret se nærmere på hva brukermedvirkning på individnivå og system nivå innebærer, og vi kommer inn på temaet brukermedvirkning i forskning. De vil videre løfte frem noen kritiske perspektiv på noen av de praksisene som har utviklet seg med mål om å sikre brukermedvirkning, og vi vil dele anbefalinger fra Nasjonalt senter for erfaringskompetanse sitt Toppmøte 2022 om hva som må til for å realisere målene om økt bruker- og pårørendemedvirkning på individnivå. I seminaret vil de også snakke om hva erfaringskompetanse er, fordeler og ulemper med å profesjonalisere erfaringskompetanse/brukerstemmerne, og spørsmålet vil bli stilt om helsepersonell kan og bør bruke sine eventuelle egen- og pårørendeerfaringer med rus og psykisk lidelse i arbeidet.
v/ seniorrådgiverne Tone Larsen Hoel og Tormod Klovning, Nasj. senter for erfaringskomp. innen psykisk helse

Fagseminar 2:     Velferdsteknologi
Velferdsteknologi består av forskjellige hjelpemidler som skal gjøre hverdagen enklere, mer trygg og gi økt mestringsfølelse. Velferdsteknologiske løsninger har blitt installert i nesten alle norske kommuner siden 2014, og siden den gang har nye teknologiske løsninger blitt presentert og flere har tatt dem i bruk. Mestrings-teknologiske løsninger har vært benyttet mest innen pleie- og omsorgstjenestene, men i dag finnes det også løsninger som vil endre hverdagen for mennesker med psykiske lidelser eller avhengighetsproblematikk. Vi har invitert inn Oslo kommune til å lage et seminar om velferdsteknologiske løsninger innen psykisk helse- og rusavhengighetsfeltet,
v/ seksjonssjef Svein-Rune Bjørkmo, Bydel St.Hanshaugen, Oslo kommune

Fagseminar 3: Motiverende Intervju
Motiverende intervju (MI), også kalt motiverende samtale, er en effektiv og empatisk metode for samtaler om endring, motivasjon og mestring. Målet er konstruktive samtaler hvor personen får ny selvinnsikt og mulighet til «å overtale seg selv» til å bestemme at endring skal skje, og så tenke ut hvordan han best kan få det til. Blant temaer som seminaret inneholder er; Introduksjon – Endringsprosessen – Hva innebærer endring? Hva er motivasjon? – Ambivalens for endring og hvordan jobbe med dette – Hvordan bygge motivasjon for endring? – Endringsutsagn – Å bygge mestringstro for endring – Viktige ferdigheter for MI.
Seminaret avsluttes med MI i miljøterapi.v/ spesialist i klinisk voksenpsykologi, professor Roger Hagen, Psykologisk Institutt, UiO og NTNU og
spesialrådgiver Hilde N. Nymoen, FoU-avd. ved Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF

 Fagseminar 4: Supported Employment –  hva nå?
Supported Employment – inkludert varianten Individual Placement and Support – har blitt fremholdt som å være særlig egnet til arbeidsinkludering av utsatte grupper. Hovedprinsippet i Supported Employment er å jobbe etter «place then train», altså at brukeren raskt skal plasseres ut hos en arbeidsgiver og at oppfølgingen skal skje på arbeidsplassen. Motsatsen til dette er såkalt «train then place» hvor fokuset er å gi den arbeidsledige de kvalifiseringene vedkommende trenger før personen søker seg mot en arbeidsgiver.
v/ forsker Øystein Spjelkavik og forsker Tonje Sannes, OsloMet og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) samt June Ullevoldsæter Lysaker, Oslo universitetssykehus HF

Fagseminar 5: Kommunehelsetjenesten
Kommunehelsetjenesten har nesten 40-års virke i det norske samfunn (jfr. kommunehelseloven av 1982), mens hjemmetjenester har hatt sitt utspring som en frivillig kommunal tjeneste siden sent i forrige århundre. Første kommune som innførte psykisk helsetjeneste i kommunene var Sandnes kommune,
som ansatte Norges første psykiatriske sykepleier for ca. 50 år siden. I dag har samtlige kommuner knyttet denne spesialiteten til sin virksomhet, og vi har invitert Lillestrøm kommune til å presentere erfaringer, metodikk, kasuistikk og resultater,
v/ leder psykisk helse og avhengighet, Linda Årnes Gulbrandsen, Lillestrøm kommune

Kl. 20:15

Kongressblues og tapas hos Herr Nilsen
Konsert med Amund Maarud

Tirsdag 30. august;
PARALLELLSESJON A – B – C

A             Kl. 09:00 – 10:00

A-1           Forsknings- og utviklingsprosjekt
A-1–1
Kvinnelige rusbrukere utsatt for vold. Utvikling av metodikk ved Thereses Hus;
v/ miljøterapeut Karine Veum og sosionom Vilde Øverland, Oslo kommune, Thereses Hus

A-1-2
PriSUD-prosjektet; utvikling av ny kunnskap om bedre mental og fysisk helse, forbedret
livskvalitet og et bedre liv blant personer med ruslidelser i fengsel. Resultatstatus fra den
første norske longitudinelle studien som undersøker innsatte med ruslidelser i tre
forskjellige perioder knyttet til fengsling: tiden før fengsling, tiden under fengsling
og etter løslatelse,
v/ forsker Anne Bukten, SERAF, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

A-2           ACT/FACT
A-2-1
FACT satsning i Vestre Viken området 2019-2021 – status og erfaringer,
v/ Ph.d. Psychol Bror Just Andersen, spesialrådgiver FoU, Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF

A-2-2
Medforskning i Innofact – nytt, nyttig og nyttiggjort? Hva hemmer og fremmer integrerte tjenester for ROP-gruppen i FACT ,
v/ doktorgradkandidat Tor Helge Tjelte, leder for lokalt utviklingssenter for psykisk helse- og rusarbeid i Bydel Gamle Oslo, Oslo kommune og bidragsytere Marie Eriksdatter Strifeldt, Erfaringssentrum, Fredrik Nilsson, RIO, Heidi Westerlund og Lars
Poverud, MH

A-3           På vei mot en rusreform
A-3-1
Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) inviterer til seminaret «Tjuvstart på rusreformen»,
v/ leder Arild Knutsen, FHN og inviterte innledere; Byråd Rina Mariann Hansen (Ap) er byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester og byrådspolitiker Eirik Lae Solberg, Høyre

A-4           Rus og personlighetsforstyrrelser
A-4-1
Forekomst, epidemiologi og behandlingsprinsipper,
v/ professor emeritus Sigmund Karterud, UiO og Oslo Universitetssykehus

A-5           Pandemi og psykisk helsetilbud til barn og unge
A-5-1
Ny rapport: To år med pandemi – status for det psykiske helsetilbudet til barn og unge
v/ leder for brukererfaring, Linn Merethe Bæra, Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

PARALLELLSESJON A – B – C
B             Kl. 10:15 – 11:15

B-1           Rus og psykisk helse blant innsatte i fengsel
Sesjonen ledes av forsker Anne Bukten, SERAF
B-1–1
Rus og psykiske lidelser blant kvinner i fengsel,
v/ doktorgradstipendiat Vegard Svendsen, UiO

B-1-2
Rusbruk og tilbakefall til fengsel,
v/ prosjektmedarbeider Nicoline Lokdam, UiO

B-1-3
Dødelighet blant innsatte i fengsel,
v/ postdoc Torill Tverborgvik, UiO

B-1-4
Rus og psykisk helse i fengsel: de innsattes perspektiv,
v/ Johan Lothe, Wayback

B-2           Boligprosjekter
B-2-1
Bolig- og tjenestetilbud til personer med sikkerhetsrisiko. Resultater fra et samarbeidsprosjekt mellom 6 bydeler i Oslo, samt resultater fra kunnskapsinnhenting om samlokaliserte boliger og småhus for ROP-gruppen,
v/ spesialkonsulent Eldbjørg B. Solvoll, Oslo kommune, Velferdsetaten, avd. bolig og analyse

B-2-2
Sammenfatning av erfarings- og forskningsbasert kunnskap om samlokaliserte boliger med base og skjermede boliger/småhus,
v/ programleder Synnøve Seljeflot, Program for rusfeltet 2020-2024, (PRIOslo), Oslo kommune, Velferdsetaten

B-3           Vold og drap utført av mennesker i en psykose
B-3-1
Hva kan vi lære etter et drap begått i psykotisk tilstand? Helsehjelp og samfunnsvern for pasienter med psykose og økt voldsrisiko
En mann pågripes etter å ha begått drap på et tilfeldig offer på offentlig sted. Han har i lengre tid hatt en psykotisk tilstand. Politiet sier at hendelser som dette ser ut til å være et økende samfunnsproblem i Norge. Ukom har funnet at bildet er mer sammensatt.
v/ direktør Pål Iden, Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenester

B-4           Å forebygge tvang
B-4-1
Fra 1. mars 2022 gjelder nye nasjonale faglige råd for å forebygge bruk av tvang i psykisk helsevern. Vil de kunnskapsbaserte rådene følges?
– råd om forebygging av tvangsinnleggelser – råd om institusjonenes ansvar og oppgaver ved bruk av tvang – råd om tilnærming i pasientbehandlingen – evaluering av tvangsinnleggelser
v/ seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt, Helsedirektoratet med sidekommentarer fra leder Espen Gade Rolland, Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus (SPoR), Norsk Sykepleierforbund

B-5           Eldre og rus
B-5-1         Rushelsetjenesten er ikke rustet for eldrebølgen. Eldres psykiske helse, bruk av medikamenter og rusmidler,
v/ seniorrådgiver Fred Rune Rahm, KoRus Sør

Kl. 11:15 – 11:30
Kaffe – Te – Frukt

PARALLELLSESJON A – B – C
C             Kl. 11:30 – 12:30

C-1           Rus og psykisk helse blant innsatte i fengsel
C-1–1
Hvordan benytte erfaringer og resultater fra den første norske longitudinelle studien som undersøker innsatte med ruslidelser i tre forskjellige perioder knyttet til fengsling: tiden før fengsling, tiden under fengsling og etter løslatelse
Panelsamtale, ledes av Simen Iskariot Larsen, Wayback

C-2           Lavterskel
C-2-1
Rus, -ingen hindring. Det finnes mange aktivitets- og arbeidstreningstilbud for mennesker som har sluttet å ruse seg, men veldig få for de som enda ruser seg daglig. Hvorfor er det slik?
v/ avd. sykepleier Grete Ødegård, prosjektleder Randi Vindjansen og prosjektmedarbeider Vibeke Sørby, Feltpleien Frelsesarmeen, Rusomsorgen Sør

C-2-2
Gaming i barn- og ungdomsårene. Hvordan redusere den digitale kløften mellom barn og voksne?
v/ spesialrådgiver Stian Overå, Korus-Øst

C-2-3
Gatenær psykolog i arbeid med de dårligste. Erfaringer fra lavterskelinstitusjoner for voksne med blandingsmisbruk og alvorlige rop-lidelser
v/ psykolog Josefin Jansson, Oslo kommune, Velferdsetaten, Dalsbergstien Hus og Thereses Hus

C-3           Psykisk syk – Somatisk syk
C-3-1
Får personer med psykose somatisk helsehjelp i tide?
v/ direktør Pål Iden, Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenester

C-4A         Nye boligprosjekt
C-4-1
Nye og bedre tilpassede boligløsninger til personer med samtidig rus og psykiske lidelser Trygg+ handler om utvikling av et nytt boligkonsept, som er en videreutvikling av Ljabruveien boliger som ble opprettet i 2019 for å gi et boligtilbud til de som har store rus og adferdproblemer at eksisterende boligløsningene ikke strekker til. I konseptet har vi identifisert 5 kvaliteter som vi mener et boligtilbud rettet mot denne målgruppen må ha,
v/ Mikal Råheim, Oslo kommune, Velferdsetaten

C-4B         Kompetanseutvikling
C-4-2
Å fremme recoveryorientert tilnærming til forebygging og håndtering av trusler og vold. Kompetanseutviklingstiltak rettet mot ansatte i hjemmebaserte psykisk helsetjenester,
v/ spesialkonsulent Erlend Rinke Maagerø-Bangstad og spesialkonsulent Grete Vedlog, Helseetaten, Oslo kommune

C-5           Heroinassistert rehabilitering
C-5-1
Status, metode og foreløpige resultater for et 5- årig prøveprosjekt om Heroinassistert behandling i Oslo (HABiO). Prosjektet er lagt til Oslo universitetssykehus,
v/ enhetsleder Camilla Birkevold og overlege Jon Lunde Wisløff, OUS, Avd rus- og avhengighet

Kl. 12:30 – 13:45
Lunsj

PLENUMSESJON 2 – KL. 13:45 – 18:45

Kl. 13:45 – 14:15
Fire nye år med ny politikk. Hva betyr det for rus- og psykisk helsefeltet?
Regjeringen forkastet de borgerliges rusreform. Deres egen reform lar vente på seg:
Regjeringen håper å ha den alternative rusreformen klar i 2023. Høyre advarer mot revers på rusfeltet,
Innspill fra Arbeiderpartiet; Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt
Kommentar fra Høyre;


Kl. 14:15 – 14:40
Psykisk helsevern i det blå. Regjeringen fjernet kravet om flere ressurser til
psykisk helse, uten å erstatte det med noe ‘! Kan det være riktig?
Innspill ved konserntillitsvalgt Hanne Indregard Lind, Akademikerne,
Helse Sør Øst 

Kl. 14:40 – 15:10
Utskrevet fra tvungent psykisk helsevern til poliklinisk oppfølging, –
v/ psykiater Randi Rosenqvist

Kl. 15:10 – 15:30
Når det offentlige ikke greier å gi pasienten den omsorgen de skal ha,
velger domstolene å påtvinge omsorgen gjennom straffereaksjoner.
Slik fungerer tvungen omsorg,
v/ seksjonssjef Svein Øverland, avdeling Brøset, St. Olavs Hospital HF

Kl. 15:30 – 15:50
Kaffe – Te – Kake – Utstilling

Kl. 15:50 – 16:10
Vanskelige og truende psykiatriske pasienter. Hvilken rolle kan og bør politiet ha?
v/ politiadvokat og forsker Kai Spurkland, Politihøgskolen

Kl. 16:10 – 16:40
Å løse konflikten mellom politi og psykisk helsevern. Toppsjefer tar initiativ.
Nye retningslinjer og sjekklister skal bidra til å løse «krangelen» mellom
helsevesenet og politiet om bruken av tvang mot psykisk syke. Hva skjer?
v/ direktør for akuttmedisin og beredskap Steinar Olsen, Helsedirektoratet
og beredskapsdirektør Tone Vangen, Politidirektoratet

Kl. 16:40 – 16:50
Refleksjon

Kl. 16:50 – 17:10
Rus og Covid 19
v/ førsteamanuensis Linda Elise Couessurel Wüsthoff, Senter for rus- og avhengighetsforskning, Universitetet i Oslo

Kl. 17:10 – 17:30
Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet
v/ seniorforsker Inger Lise Skog Hansen, FAFO  

Kl. 17:30 – 17:50
Evaluering av Pakkeforløp for psykisk helse og rus
v/ seniorforsker Marian Ådnanes, SINTEF

Kl. 17:50 – 18:10
Somatisk helse og rus,
«Den som leter skal finne!». Om å kartlegge pasienters alkoholvaner i somatiske avdelinger
v/ prosjektleder Merete Taksdal, Nasjonal kompetansetjeneste TSB, Oslo universitetssykehus HF 
 

Kl. 18:10 – 18:30
Alkohol og helse.
Jeg visste ikke at de drakk så mye før jeg spurte dem, -om alkoholvaner og helse på fastlegekontoret,
v/ forskningsleder Torgeir Gilje Lid, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning
i Helse Vest og førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger
 

Kl. 18:30 – 18:45
«Pårørende; – ressurs, berørt og belastet»
– hvordan kan vi inkludere og involvere pårørende i behandling av mennesker med samtidig rusavhengighet og psykiske lidelser,
v/fagrådgiver og psykiater Anne Kristine Bergem, Pårørendesenteret, Stavanger

Kl. 20:30
Festmiddag
Clarion The Hub

Onsdag 31. august;

Kl. 09:00 – 09:30
Marie Takvam, -et kunstnerliv,
v/ sønn og journalist Magnus Takvam 

Kl. 09:30 – 10:00
Noen regler finnes for pressen! Psykisk helse- og rus som reportasjeområde,
v/ redaktør Anne Hafstad, Sykepleien 

Kl. 10:00 – 10:30
Traumer, rus og behandling
v/ privatpraktiserende psykologspesialist Kari Lossius  

Kl. 10:30 – 10:50
Kaffe – Te – Kake -Utstilling

Kl. 10:50 – 11:15
Er seksualitet og seksuelle forstyrrelser underkommunisert innen psykisk helse?
Endringer i ICD11 knyttet til seksuelle forstyrrelser og kliniske konsekvenser av dette,
v/ seksjonssjef Svein Øverland, avdeling Brøset, St. Olavs Hospital HF  

Kl. 11:15 – 11:40
IPS i praksis; Om prosjektet «Hekta på jobb»
v/ prosjektleder Eline Borger Rognli, Oslo Universitetssykehus   

Kl. 11:40 – 11:50
Trekning av premier

Kl. 11:50 – 12:15
Salg og bytte av sex – det vanskelige temaet?  Fra rapporten «Ute av sinn, ute av syne?»,
-en rusfeltets håndtering av salg og bytte av sex i rusmiljøene,
v/ kriminolog og rapportforfatter Astrid Renland

Kl. 12:15 – 12:45
Cannabis og schizofreni. «Har vi det nå?» Eg. Har vi det endelige svaret?
v/ seniorforsker dr. med. Jørgen G. Bramness, Folkehelseinstituttet

Kl. 12:45 – 13:15
Selvmord under og etter rusbehandling. Dødstall uroer,
v/ psykologspesialist, forsker, og prosjektleder Fredrik A. Walby, Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, UiO

Kl. 13:15 – 13:30
Status og fremdrift for psykisk helse- og rusfeltet
v/ avdelingsdirektør Øystein Ellingsen, Helse- og omsorgsdepartementet

Kl. 13:30
Brunch      

1Firma informasjon
2Deltakere
3Annen info - Send
Navn på evt. person som skal anvise faktura
Hvis du vet dette-Fyll inn

Share This Post, Choose Your Platform!