Laster Arrangementer

RUS OG PSYKISK HELSE – 2022 er kongressen for alle som arbeider innen ROP-området, -både i kommunehelsetjenesten, i spesialisthelsetjenesten, i DPS’ene, i poliklinikkene, i spesialavdelingene, innen forskning og utdanning og alle som er involvert på brukersiden.
Men kongressen retter seg også mot områdene oppvekst, skole, arbeid og bolig. ROP-feltet engasjerer mange fagfolk på den ene siden, og forventningsfulle brukere, pårørende og familier på den andre siden.
Kongressen ønsker å være en møteplass for gode ideer og kunnskapsformidling. En arena hvor en kan få, men hvor en også bør gi fra seg kunnskap. Kongressen ønsker å gi inspirasjon og entusiasme for å finne nye, gode og varige løsninger på store og små utfordringer. Gjennom parallellsesjonene vil en motta et utall eksempler på gode og morsomme prosjekt, med ett mål for øye; å videreutvikle fagfeltet.
Kongressens fokus er de mange muligheter og det store mangfold som preger et bredspektret ROP-felt. Vi leser det ut fra tidligere deltakerlister; -en rekke virksomhetsområder samler seg om denne kongressen, kanskje den eneste Nasjonale tverrfaglige kongress for et samlet rus og psykisk helsefelt. Dette er et av våre mål. Et annet mål er å få flest mulige til å presentere abstracts i en av de mange parallellsesjonene.
RUS OG PSYKISK HELSE – 2022 arrangeres for 11. gang!
Ta med deg noen kollegaer! Vi garanterer hyggelige og nyttige dager i Oslo
Gi beskjed til dine kollegaer og ditt nettverk om denne kongressen.
Ønsker du å videresende vårt informasjonsbrev, så finner du det ved å TRYKKE HER (kommer snart)

Her kan du lese mer om plenumsforeleserne (kommer)

Åpner kongressen

Kongressekretariat/Registrering:
RUS OG PSYKISK HELSE – 2022
Pb. 1535 Vika, 0117 Oslo
Telefon: 23 11 45 00 / 90 16 30 16
E-post: post@fagligforum.no    –   Web: www.fagligforum.no

Kongresskomité:
kongressleder, Jan Bølstad, Faglig Forum
Møteleder; Tor Inge Martinsen

Kongressmedlemmer:
Jørgen G. Bramness, seniorforsker, Folkehelseinstituttet
Harald Støvind, tidl. seniorrådgiver, Akershus Universitetssykehus
Gunn Hegdahl, rådgiver Faglig Forum
Liv Hovelsrud, studieleder, OsloMet
Rolf W. Gråwe, psykologspesialist, St. Olavs Hospital HF
Linda Elise Couëssurel Wusthoff, Oslo Universitetssykehus HF
Kari Anne Fauchald, Fagansvarlig rus, Velferdsetaten, Oslo kommune

Jan Bølstad

Tor Inge Martinsen

Jan Bølstad har ansvar for alt det praktiske knyttet til kongressen. Han treffes på tlf. 90 16 30 16.

Tor Inge Martinsen er debatt- og møteleder

Faktaark som pdf:
TRYKK HER  (Kommer)

Målgruppe:
Alle som arbeider innen kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, innen DPS-systemet, innen forskning, universitet og høgskolemiljøer, innen brukerorganisasjonene og alle med spesiell interesse for psykisk helsefeltet. En viktig målgruppe er de som ønsker å presentere forskning, vitenskapelige artikler eller evidensbasert praksis. Dette kan gjøres i en av de mange parallellsesjonene eller som postere i posterutstillingen.

Tid: 7. – 9. februar 2022

Sted: Oslo kongressenter

Les mer om konferansestedet: TRYKK HER  

Deltakeravgift: Nkr. 4.520,-
Deltakeravgiften inkluderer lunsj og kaffe/te alle dager, dokumentasjon og evt. annet materiell.

Hotell: (angi riktig hotellnummer i påmeldingsskjemaet)     (Pris m/forbehold)                                                    
1. Thon Rosenkrantz Hotel
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.795,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  2.095,-

2. Thon Hotel Munch
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.300,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.600,-

3. Thon Hotel Terminus
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.550,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.850,-

4. Thon Hotel Cecil
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.700,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.950,-

5. Clarion Hotel HUB
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 2.100,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  2.400,-

6. Scandic Vulkan Hotel
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.450,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.750,-

7. Scandic St.Olavs plass (Edderkoppen)
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.450,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.750,-

8. Scandic Grensen Hotel
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.325,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.750,-

Middag: (angi riktig dag i påmeldingsskjemaet)
1. Mandag, 7. februar, Tapas og Blues, kr. 575,-  Konsert med Amund Maarud på utestedet Herr Nilsen
3. Tirsdag, 8. februar, 3 retters middag* kr. 950,-
* inkl. ett glass musserende, ett glass hvit og ett glass rødt vin/evt øl eller mineralvann

Påmeldingsfrist: 10. desember

Påmelding: 
Benytt vår elektroniske påmeldingsslipp. Du vil få en umiddelbar elektronisk bekreftelse, som kun er bekreftelse på at du har sendt din påmelding. Den offisielle bekreftelsen kommer så snart vi har nok påmeldte til arrangementet, senest ved påmeldingsfristen. Ikke kjøp billetter før du har fått endelig bekreftelse fra oss. Ring oss gjerne for å sjekke ut hvis du begynner å bli utålmodig. Vårt telefonnummer er 23 11 45 00 eller 90 16 30 16.

Innbetaling og bekreftelse:
Faktura og kortfattet informasjon sendes pr mail eller post.
Bekreftelse oversendes fortløpende hver fredag på mail, første gang etter påmeldingsfristens utløp.

Kjøp aldri billetter o.l. før du får en dedikert bekreftelse fra oss! 

Avbestilling:
Du kan avbestille din påmelding når som helst eller overlate plassen til en arbeidskollega. Vær imidlertid oppmerksom på følgende avbestillingsgebyr (gjelder ikke når en arbeidskollega deltar i stedet;
= 21 dager >= 10 dager; kr. 400,-
= 9 dager   >= 5 dager;   kr. 700,-
= 4 dager   >= 2 dager;   kr. 1000,-
< = 2 dager eller ikke fremmøte; ingen refusjon.
I tillegg eventuelle hotellkostnader og bestilte billetter

Elektronisk dokumentasjon:
Alle deltakere får direkte tilgang til presentasjonene i «sann-tid» på sin laptop, nettbrett, smarttelefon eller annet elektronisk medium. Minst en dag før arrangementet vil du få tilsendt egen nettadresse med brukernavn og passord. Her finner du program, deltakerliste, deltakerbevis og annen relevant informasjon.

Forbehold:
Kongressen vil bli gjennomført forutsatt nok påmeldte. Kjøp derfor ikke billett før du får en endelig bekreftelse fra Faglig Forum.

Prioritet:
Ved overtegning prioriteres påmeldingene i mottatt rekkefølge.

Billettbestilling:
Tog, ferge- eller flybilletter kan bestilles gjennom Berg Hansen reisebyrå på Jessheim. De vil fremskaffe de billigste billettene til deg.
Telefon: + 47 63 94 27 80 Telefaks: + 47 63 97 34 91
Epost: jessheim@berg-hansen.no

Rutetider
Her finner du noen mulige transportører og rutetider til Faglig Forum arrangement;

TRYKK HER  SAS
TRYKK HER  WIDERØE
TRYKK HER  NORWEGIAN
TRYKK HER  VY
TRYKK HER  Flybussen
TRYKK HER  Norgesbuss
TRYKK HER  Ruter

Deltakerbevis:
Alle deltakere får godkjent deltakerbevis med påført antall timer

Elektronisk dokumentasjon
Alle deltakere vil få oppgitt en egen nettadresse, brukernavn og passord ved oppstart av kongressen. Her vil du i sanntid kunne følge forelesernes presentasjon på eget nettbrett (med forbehold for noen presentasjoner).
Som deltaker vil du motta en E-bok noen dager før konferansen, hvor du finner all aktuell informasjon, lenker til aktuelle dokument og litteratur, mm. Etter konferansen vil du motta E-boka fullt oppdatert med alt som ble presentert under konferansen!

Virtuell utstilling: åpner en måned før kongressen

Send inn abstract til en av parallellsesjonene
Send inn en poster til posterutstillingen

Vi anmoder alle interesserte om å delta med et innlegg i parallellsesjonene eller med et poster/plakatbidrag i den faglige utstillingen. Vi vet det foregår mye utviklingsarbeid innen fagfeltet. Ikke nøl med å foreslå at nettopp ditt prosjekt eller utviklingsarbeid bør presenteres.
Alle som deltar i kongressen med et innlegg i parallellsesjonene, skal sende inn et kort sammendrag av innlegget. Sammendraget skal ikke overstige en maskinskrevet A4 side eller 250 ord. Et innlegg skal i utgangspunktet ikke vare lenger enn 20 minutter, men dette er avhengig av hvor mange som skal prestere et innlegg i den enkelte sesjon. Dersom ditt innlegg krever mer enn 20 minutter, ber vi om at du anmerker dette spesielt.
Alle som presenterer innlegg, dog kun en per innlegg, vil få refundert kr. 500,-. Det forutsettes at kongresskomiteen har godkjent innlegget, og at det er innsendt sammendrag innen fastsatte frister.

Et poster/plakatbidrag består av en eller flere plakater med tekst, tegninger, illustrasjoner og eventuelt bilde. Alle poster/plakatbidrag vil bli hengt opp i et eget lokale eller i et eget område, og det er forventet at de som henger opp en poster, også er tilgjengelig for diskusjon med de som besøker utstillingen i den avsatte tiden. Dersom du har skrevet en artikkel, levert inn en hovedoppgave eller utført annet vitenskapelig arbeid som kan egne seg som tema eller bidrag i en rundbordskonferanse, ber vi deg ta kontakt med kongresskomitéens sekretær, Jan Bølstad i telefon + 47 90 16 30 16.

Vi ønsker ditt bidrag som e-post i word-format. Kongressens e-post adresse:
post@fagligforum.no  Bekreftelse på innsendt materiale vil bli formidlet senest to uker etter at vi har mottatt dette. Dersom du ikke har mottatt noen bekreftelse, ber vi deg ta kontakt med Faglig Forum. Alle innsendte bidrag vil bli gjennomgått av kongresskomitéen. Frist for innsending av abstract er satt til
15. desember. Bekreftelse om godkjent innlegg vil være sendt fra komitéen senest 31. desember 2021.

Organisasjon
Kongressen arrangeres av Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten.
Faglig Forum A/S er teknisk arrangør eller såkalt PCO.
Kongressen har følgende samarbeidspartnere; Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Rådet for psykisk helse og NAPHA

Trenger du hjelp til å planlegge, organisere og gjennomføre kurs eller konferanser, kan du kontakte Faglig Forum i telefon 23 11 45 00 eller sende en mail til post@fagligforum.no

Personvern
Vi har utarbeidet er personvernerklæring som inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Faglig Forum, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Vi oppbevarer dine personopplysningene som du gir oss gjennom innsendt påmeldingsskjema eller via epost eller telefon. Denne informasjonen er navn, tittel, arbeidssted, adresse, e-postadresse og mobilnummer. I tillegg informasjon om hotellbestilling, middagsbestilling og evt. annet. Ingen andre vil få tilgang til denne informasjonen. Du kan når som helst be om å bli slettet fra våre lister.
Du kan lese vår personvernerklæring; TRYKK HER

PROGRAM

Mandag, 7. februar
PLENUMSESJON 1
Kl. 11:00 – 16:00

Kl. 09:00 – 11:00
Registrering
Kaffe – Te

Kl. 11:00 – 11:30
Velkommen til RUS OG PSYKISK HELSE
v/ statsminister Jonas Gahr Støre, Ap VENTER PÅ BEKREFTELSE

Velkommen til RUS OG PSYKISK HELSE i Oslo kommune
v/ ordfører Marianne Borgen (Sv)  

Kl. 11:30 – 11:55
En politikk for psykisk helse – seks nødvendige grep
v/ direktør/professor Arild Bjørndal, Stiftelsen Pilar (R-BUP og RVTS)

Kl. 11:55 – 12:30
Rus og psykisk helse anno 2022. Refleksjon over nåtid og fremtid
Fremtidens utfordringer, -hvordan skal disse løses?
v/ leder Lars Lien, Norsk Psykiatrisk forening, Den Norske Legeforening
v/ leder Guri Spilhaug, Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin, Den Norske Legeforening
v/ president Håkon Kongsrud Skard, Norsk Psykologforening

Kl. 12:30 – 12:40
Velkommen til RUS OG PSYKISK HELSE
Praktiske opplysninger,
v/ møteleder Tor Inge Martinsen

Kl. 12:40 – 13:45
Lunsj

Kl. 13:45 – 14:45
Brukermedvirkning eller brukerstyring? Vi forsøker å nærme oss det ultimate samarbeidet mellom bruker og profesjonell,
v/ leder Kenneth Arctander Johansen, RIO og erfaringskonsulent og medforsker Morten Brodahl, NKROP

Kl. 14:45 – 15:15
FACT i Norge. Bedringsprosesser og erfaringer hos tjenestemottakere,
v/ postdoktor Eva Brekke, NK ROP

Kl. 15:15 – 15:30
Pause – Kaffe-Te

Kl. 15:30 – 16:00
Rushelsetjenesten er ikke rustet for eldrebølgen
Eldres psykiske helse, bruk av medikamenter og rusmidler,
v/ seniorrådgiver Fred Rune Rahm, KoRus Sør

Kl. 16:00 – 16:30
Stayer studien – Rus og personlighet,
v/ forsker Aleksander Hagen Erga, Stavanger universitetssjukehus HF 

Kl. 16:30 – 17:00
Kaffe – Te – Kaker – Frukt

Kl. 17:00 – 18:30
FAGSEMINAR 1 – 6

Fagseminar 1: Erfaringskompetanse
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har fått oppdrag å lage et seminar om tematikken.
Senteret skal være en pådriver for brukermedvirkning, og for at brukere og pårørendes erfaringer tas i bruk i tjenestene innen psykisk helse- og rusfeltet. Senteret samler inn og systematiserer og formidle bruker- og pårørendeerfaringer. Erfaringsbasert kunnskap fra brukere og pårørende kan bidra til gode individuelt tilpassede tjenester, og til videreutvikling av tjenestene på systemnivå,
v/ daglig leder Hilde Hem m.fl, Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

 

Fagseminar 2: Velferdsteknologi
Velferdsteknologi består av forskjellige hjelpemidler som skal gjøre hverdagen enklere, mer trygg og gi økt mestringsfølelse. Velferdsteknologiske løsninger har blitt installert i nesten  alle norske kommuner siden 2014, og siden den gang har nye teknologiske løsninger blitt presentert og flere har tatt dem i bruk. Mestringsteknologiske løsninger har vært benyttet mest innen pleie- og omsorgstjenestene, men i dag finnes det også løsninger som vil endre hverdagen for mennesker med psykiske lidelser eller avhengighetsproblematikk. Vi har invitert inn Oslo kommune til å lage et seminar om velferdsteknologiske løsninger innen psykisk helse- og rusavhengighetsfeltet,
v/ seksjonssjef Svein-Rune Bjørkmo, Bydel St.Hanshaugen, Oslo kommune

Fagseminar 3: Motiverende Intervju
Motiverende intervju (MI), også kalt motiverende samtale, er en effektiv og empatisk metode for samtaler om endring, motivasjon og mestring. Målet er konstruktive samtaler hvor personen får ny selvinnsikt og mulighet til «å overtale seg selv» til å bestemme at endring skal skje, og så tenke ut hvordan han best kan få det til.
Blant teamer som seminaret inneholder er;
Introduksjon – Endringsprosessen – Hva innebærer endring? – Hva er motivasjon? – Ambivalens for endring og hvordan jobbe med dette – Hvordan bygge motivasjon for endring? – Endringsutsagn – Å bygge mestringstro for endring – Viktige ferdigheter for MI
v/ spesialist i klinisk voksenpsykologi, professor Roger Hagen, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo og NTNU

 Fagseminar 4: Supported Employment –  hva nå?
Supported Employment – inkludert varianten Individual Placement and Support – har blitt fremholdt som å være særlig egnet til arbeidsinkludering av utsatte grupper. Hovedprinsippet i Supported Employment er å jobbe etter «place then train», altså at brukeren raskt skal plasseres ut hos en arbeidsgiver og at oppfølgingen skal skje på arbeidsplassen. Motsatsen til dette er såkalt «train then place» hvor fokuset er å gi den arbeidsledige de kvalifiseringene vedkommende trenger før personen søker seg mot en arbeidsgiver.
v/ forsker Øystein Spjelkavik, OsloMet og AFI m.flere

Fagseminar 5: Kommunehelsetjenesten
Kommunehelsetjenesten har nesten 40-års virke i det norske samfunn  (jfr. kommunehelseloven av 1982), mens hjemmetjenester har hatt sitt utspring som en frivillig kommunal tjeneste siden sent i forrige århundre. Første kommune som innførte psykisk helsetjeneste i kommunene var Sandnes kommune, som ansatte Norges første psykiatriske sykepleier for ca. 50 år siden. I dag har samtlige kommuner knyttet denne spesialiteten til sin virksomhet, og vi har invitert bydel Frogner i Oslo kommune til å presentere erfaringer, metodikk, kasuistikk og resultater,
v/ leder psykisk helsevern og rus Shamraiz Sharif m.fl., Bydel Frogner, Oslo kommune

 

Kl. 20:15
Kongressblues og tapas hos Herr Nilsen
Konsert med Amund Maarud

Tirsdag, 8. februar
PARALLELLSESJON A – B – C

PARALLELLSESJON A
Kl. 09:00 – 10:00

A-1      Alkoholbruk og depresjon
A-1–1

A-2      ACT/FACT
A-2-1

A-3      Brukermedvirkning
A-3-1

A-4      Rus og personlighetsforstyrrelser
A-4-1

A-5      Ungdommens psykiske helse
A-5-1

A-6      Åpen post
A6-1

A-7      Kino/Film
A-7-1

 

PARALLELLSESJON B
Kl. 10:15 – 11:15

B-1      Forsknings- og utviklingsprosjekt
B-1–1  

B-2      Lavterskeltilbud
B-2-1

B-3      Rusreform, del 1
B-3-1

B-4      Behandlingsmetoder
B-4-1

B-5      Kommunehelsetjeneste
B-5-1

B-6      Åpen post
B6-1

B-7      Kino/Film
B-7-1

 

PARALLELLSESJON C
Kl. 11:30 – 12:30

C-1       BUP
C-1–1  

C-2       Arbeid og fritid
C-2-1

C-3       Rusreform, del 2
C-3-1

C-4       Organisering
C-4-1

C-5       Kulturperspektivet
C-5-1

C-6       Åpen post
C6-1

C-7       Kino/Film
C-7-1

Sesjonene vil bli fylt opp med innsendte bidrag og inviterte bidrag. Første oppdatering, ca. 1. november

Kl. 12:30 – 13:45
Lunsj

 

PLENUMSESJON 2
Kl. 13:45 – 18:00

Kl. 13:45 – 14:15
Fire nye år med ny politikk. Hva betyr det for rus- og psykisk helsefeltet?
Vi inviterer helseministeren og to representanter fra opposisjonen.
Bestilling: Hva er målsettingen for ditt parti sin politikk for rus- og psykisk helsefeltet?
Hva kan vi konkret vente de neste to årene?
v/

Ordstyrer: Tor Inge Martinsen

Kl. 14:15 – 14:40
Menneskerettslige aspekter ved bruk av tvang i psykisk helsevern,
v/ professor Aslak Syse, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

Kl. 14:40 – 15:05
Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet
v/ seniorforsker Inger Lise Skog Hansen, FAFO

Kl. 15:05 – 15:30
Evaluering av Pakkeforløp for psykisk helse og rus
v/ seniorforsker Marian Ådnanes, SINTEF

Kl. 15:30 – 16:00
Kaffe – Te – Frukt

Kl. 16:00 – 16:30
«Den som leter skal finne» Om å kartlegge pasienters alkoholvaner i somatiske avdelinger,
v/ prosjektleder Merete Taksdal, Nasjonal kompetansetjeneste TSB, Oslo universitetssykehus HF 

Kl. 16:30 – 17:00
Alkohol og helse,
v/ førsteamanuensis Torgeir Gilje Lid, Det helsevitenskapelige fakultet, Avd. for folkehelse, Universitetet i Stavanger

Kl. 17:00 – 17:30
Det finnes alltid en pårørende, -der ute!
En påminnelse om å reflektere og inkludere,
v/ spesialrådgiver og psykiater Anne Kristine Bergem, Pårørendesenteret, Stavanger 

Kl. 17:30 – 18:00
Rus og psykisk helse og Covid 19
v/ førsteamanuensis Linda Elise Couessurel Wüsthoff, Senter for rus- og avhengighetsforskning, Universitetet i Oslo

Kl. 20:15
Festmiddag

Onsdag 9. februar

Kl. 09:00 – 09:30
Marie Takvam, -et kunstnerliv,
v/ sønn og journalist Magnus Takvam

Kl. 09:30 – 10:00
Noen regler finnes for pressen! Psykisk helse- og rus som reportasjeområde,
v/ redaktør Anne Hafstad, Tidsskriftet Sykepleien 

Kl. 10:00 – 10:30
Traumer, rus og behandling
v/ psykologspesialist Kari Lossius 

Kl. 10:30 – 10:50
Kaffe – Te

Kl. 10:50 – 11:30
Er seksualitet og seksuelle forstyrrelser underkommunisert innen psykisk helse?
Endringer i ICD11 knyttet til seksuelle forstyrrelser og kliniske konsekvenser av dette,
v/ seksjonssjef Svein Øverland, avdeling Brøset, St. Olavs Hospital HF 

Kl. 11:30 – 12:00
IPS i praksis; Om prosjektet «Hekta på jobb»
v/ prosjektleder Eline Borger Rognli, Oslo Universitetssykehus 

Kl. 12:00 – 12:15
Trekning av premier

Kl. 12:15 – 12:45
Selvmord blant ruspasienter. Dødstall uroer,
v/ psykologspesialist, forsker, og prosjektleder Fredrik A. Walby, Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, Oslo universitetssykehus HF

Kl. 12:45 – 13:15
Salg og bytte av sex i rusmiljøene – det vanskelig temaet
Fra rapporten «Ute av sinn, ute av syne?», -en undersøkelse om rusfeltets håndtering av salg og bytte av sex
v/ kriminolog og daglig leder Astrid Renland, PION – Sexarbeidernes interesseorganisasjon i Norge. 

Kl. 13:15 – 13:30
Status og fremdrift for psykisk helse- og rusfeltet
v/ NN, Helse- og omsorgsdepartementet

Kl. 13:30
Brunch

1Firma informasjon
2Deltakere
3Annen info - Send
Navn på evt. person som skal anvise faktura
Hvis du vet dette-Fyll inn