Laster Arrangementer

REHAB-2022 er nr. 12 i rekken av rehabiliteringskongresser siden oppstart i 2000. De tre første kongressene ble arrangert på Lillehammer. Siden 2006 er kongressen arrangert i Trondheim. Kongressen er for alle som arbeider innen rehabiliterings- og habiliteringsfeltet; -både i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, i opptreningsinstitusjonene, i spesialistavdelingene, innen forskning og utdanning. I tillegg til de mange som har involvert seg som brukerrepresentanter, organisasjonsrepresentanter eller rett og slett er opptatt av fagfeltet.
REHAB er et stort, omfattende og viktig fagfelt. Det er også et viktig samfunnsområde, som berører gammel som unge, skoleelever som yrkesaktive, uavhengig av bakgrunn og kultur. Og nå er det gode grunner for å mobilisere for faget.

REHAB-2022 er den 12. kongressen i rekken for alle i Norge som arbeider for å styrke og utvikle rehabiliteringsfeltet. REHAB-2022 er den eneste kongressen i Norge om rehabilitering, og hvordan vi tverrfaglig løser faglige utfordringer.

Rehabiliteringstjenesten er under press. Er ReHab-tjenestene en budsjettaper? Er tjenestene i ferd med å miste terreng? Er det politiske signalet at det er en reduksjon i tjenester og tilbud? Stå opp for rehabiliteringstjenesten ved å delta med faglige innspill, diskusjoner, poster eller en av de mange som utvider sitt nettverk.

VI INVITERER TIL MOBILISERING.
Hvordan utvikle identiteten til den profesjonelle rehabiliteringstjenesten i kommuner og i spesialisthelsetjenesten?  Hvordan sikre rehabilitering når ulike tilbud skal prioriteres og budsjettmidler fordeles? Vi må mobilisere for framtiden!
Fysioterapeutene og Ergoterapeutene roper et varsko for rehabiliteringstjenestene. Faglig Forum har hele tiden hold fanen høyt for fagfeltet, fra våre landskonferanser fra midten på 1980-tallet, via våre 4-dagers grunnkurs og videregående kurs på 1990-tallet, også kalt Lillehammerkursene, som la grunnlaget for Helsedirektoratets interesse for rehabilitering.

Når vi nå inviterer til den tolvte kongressen i rekken, er det nettopp med oppropet til fagforeningene som et bakteppe; vi må mobilisere for å utvikle tjenestene. Alt annet er en trussel mot det som allerede er bygd opp.

Da helseminister Bent Høie for tre år siden la frem opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering, var alle signaler ny retning, bredere satsing, sterkere brukerperspektiv og ikke minst større ansvar og flere ressurser til kommunene. Les planen her

Høsten 2018 presenterte Helsedirektoratet en midtveisevaluering av opptrappingsplanen. Den sier blant annet at færre mottar rehabilitering, både i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Og hva mener «den nye» regjeringen?

Det er svært bekymringsfullt at færre med behov for rehabilitering mottar tjenesten. At det er en reell nedgang i spesialisthelsetjenesten samtidig som kommunehelsetjenesten i beste fall står på stedet hvil. Andel kommuner med en rehabHab-plan er synkende, bruk av individuell plan er redusert, mens etablering av hverdagsrehabilitering går for sakte.

Kongressen 2022 ønsker å sette søkelys på rehabiliteringsfaget ved å diskutere hva som skal til for å utvikle tjenestene. Sentrale fagfolk og politikere vil møtes, og du som deltaker er invitert til å ytre dine meninger.

Kongressen fokuserer også på gode kliniske løsninger, best praksis og pågående forskning. Kongressen gir deg som deltaker muligheter til å presentere et forsøksprosjekt/artikkel/undersøkelse eller rett og slett eksempler på god praksis i en av de mange parallellsesjonene. Det er også nyttig å treffe nye fagkollegaer og utvide fagnettverket.

REHAB-2022 er kongressen for alle som arbeider med rehabilitering, habilitering, hverdagsrehabilitering, individuell plan, velferdsteknologi og hjelpemidler. Eller kort og godt har til formål å hjelpe mennesker med «å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne». Her under hører selvstendighet og deltakelse i samfunnet; fysisk, psykisk og sosialt etter ervervet eller medfødt sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse. Rehabilitering omfatter derfor tiltak i forhold til medisinsk/fysikalsk behandling, deltakelse i fritidsmiljø og arbeidsliv/utdanning.
Kongressens fokus er de mange muligheter og det store mangfold som preger et bredspektret rehabiliteringsfelt.
Vi håper å se deg som aktiv deltaker, ta gjerne med noen kolleger og benytt kongressen som inspirasjon til videre fagutvikling. Meld deg på kongressen – og delta i mobiliseringen for en styrket rehabiliteringstjeneste.
Jan Bølstad
kongressleder

Ta med deg noen kollegaer! Vi garanterer hyggelige og nyttige dager i Trondheim
Gi beskjed til dine kollegaer og ditt nettverk om denne kongressen.
Ønsker du å videresende vårt informasjonsbrev, så finner du det ved å TRYKKE HER (Kommer 18.11.)
Her kan du printe ut programmet; TRYKK HER 

Foreleserbibliografi  (Kommer 17.11.)

Kongressekretariat/Registrering:
REHAB – 2022
Pb. 1535 Vika, 0117 Oslo
Telefon: 23 11 45 00 / 90 16 30 16
E-post: post@fagligforum.no    –   Web: www.fagligforum.no

Kongresskomité:
Avd. direktør Janne Gundersen, NAV Agder, Hjelpemidler
Lege og rådgiver Nils Holand, Lillehammer kommune
Spesialergoterapeut Ann-Elin Johansen, Trondheim kommune
Lektor Trine Magne, NTNU
Professor i helsefremming og helsepsykologi Line Oldervoll, NTNU og Senter for krisepsykologi, UiB
Avd. direktør Frode Selbo, Nav Trøndelag, Hjelpemidler
Prosjektleder Gro Idland, Oslo kommune
Spesialergoterapeut Anne-Marthe Sanders, Sunnaas sykehus
Rådgiver Gunn Hegdahl, Faglig Forum
Ergoterapeut Vigdis Skarsaune Gautemel, Trondheim kommune

Samarbeidspartnere

Faktaark som pdf: TRYKK HER  (Kommer 25.10.)

Målgruppe: alle som arbeider med rehabilitering, habilitering, hverdagsrehabilitering, individuell plan, velferdsteknologi og hjelpemidler. Eller kort og godt har til formål å hjelpe mennesker med «å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne». Her under hører selvstendighet og deltakelse i samfunnet; fysisk, psykisk og sosialt etter ervervet eller medfødt sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse. Rehabilitering omfatter derfor tiltak i forhold til medisinsk/fysikalsk behandling, deltakelse i fritidsmiljø og arbeidsliv/utdanning.

Tid: 28. – 30. november 2022

Sted: Radisson Blu Royal Garden, Trondheim

Les mer om konferansestedet: TRYKK HER  

Deltakeravgift: Nkr. 4.490,-
Deltakeravgiften inkluderer lunsj og kaffe/te alle dager, dokumentasjon og evt. annet materiell.

Hotell: (angi riktig hotellnummer i påmeldingsskjemaet)

Radisson Blu Royal        Garden Hotel

Scandic Nidelven Hotel

Scandic Solsiden

Clarion Grand Olav        Hotel

Bakeriet

                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
1. Radisson Blu Royal Garden
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.620,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  2.000,-

2. Scandic Nidelven Hotel
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.580,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.900,-

3. Scandic Solsiden Hotel
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.300,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.700,-

4. Clarion Grand Olav Hotel
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.500,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.750,-

5. Best Western Bakeriet
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.300,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.550,-

Middag: (angi riktig dag i påmeldingsskjemaet)
1. Søndag, 27. november, 2 retters middag, kr. 420,-
2. Mandag, 28. november, Tapas og blues, kr. 590,-
3. Tirsdag, 29. november, 3 retters middag* kr. 970,-
* inkl. ett glass musserende, ett glass hvit og ett glass rødt vin/evt øl eller mineralvann, musikk, underholdning og dans

Påmeldingsfrist: Fortsatt noen ledige plasser. Vi tar i mot påmeldinger. Bruk elektronisk påmeldingsskjema

Påmelding:
Benytt vår elektroniske påmeldingsslipp. Du vil få en umiddelbar elektronisk bekreftelse, som kun er bekreftelse på at du har sendt din påmelding. Den offisielle bekreftelsen kommer så snart vi har nok påmeldte til arrangementet, senest ved påmeldingsfristen. Ikke kjøp billetter før du har fått endelig bekreftelse fra oss. Ring oss gjerne for å sjekke ut hvis du begynner å bli utålmodig. Vårt telefonnummer er 23 11 45 00 eller 90 16 30 16.

Innbetaling og bekreftelse:
Gi oss eksakt opplysning hvor vi skal sende faktura. Oppgi helst organisasjonsnummer.
Bekreftelse, faktura og kortfattet informasjon sendes pr mail.
Bekreftelse sendes fra oss hver fredag/lørdag.

Avbestilling:
Du kan avbestille din påmelding når som helst eller overlate plassen til en arbeidskollega. Send din avbestilling eller endring på mail; post@fagligforum.no
Vær imidlertid oppmerksom på følgende avbestillingsgebyr (gjelder ikke når en arbeidskollega deltar i stedet);
= 30 dager >= 10 dager; kr. 400,-
= 9 dager   >=7 dager;  kr. 1.000,-
= 7 dager  <= 4 dager;  kr. 1500,-
< = 3 dager eller ikke fremmøte; ingen refusjon.
I tillegg eventuelle hotellkostnader og bestilte billetter

Elektronisk dokumentasjon:
Alle deltakere får direkte tilgang til presentasjonene i «sann-tid» på sin laptop, nettbrett, smarttelefon eller annet elektronisk medium. Minst en dag før arrangementet vil du få tilsendt egen nettadresse med brukernavn og passord. Her finner du program, deltakerliste, deltakerbevis og annen relevant informasjon.

Forbehold:
Kongressen vil bli gjennomført forutsatt nok påmeldte. Kjøp derfor ikke billett før du får en endelig bekreftelse fra Faglig Forum om at det er nok påmeldte..

Prioritet:
Ved overtegning prioriteres påmeldingene i mottatt rekkefølge.

Billettbestilling:
Tog, ferge- eller flybilletter kan bestilles gjennom Berg Hansen reisebyrå på Jessheim. De vil fremskaffe de billigste billettene til deg.
Telefon: + 47 63 94 27 80 Telefaks: + 47 63 97 34 91
Epost: jessheim@berg-hansen.no

Rutetider
Her finner du noen mulige transportører og rutetider til Faglig Forum arrangement;

TRYKK HER  SAS
TRYKK HER  WIDERØE
TRYKK HER  NORWEGIAN
TRYKK HER  VY
TRYKK HER  Flybussen
TRYKK HER  Norgesbuss
TRYKK HER  Ruter

Deltakerbevis:
Alle deltakere får godkjent deltakerbevis med påført antall timer. Deltakerbeviset henter du fra kongressens egne nettside etter gjennomført kongress.

Elektronisk dokumentasjon
Alle deltakere vil få oppgitt en egen nettadresse, brukernavn og passord ved oppstart av kongressen. Her vil du i sanntid kunne følge forelesernes presentasjon på eget nettbrett (med forbehold for noen presentasjoner).
Som deltaker vil du motta en E-bok noen dager før konferansen, hvor du finner all aktuell informasjon, lenker til aktuelle dokument og litteratur, mm. Etter konferansen vil du motta E-boka fullt oppdatert med alt som ble presentert under konferansen!

Virtuell utstilling: åpner en måned før kongressen

Send inn abstract til en av parallellsesjonene
Send inn en poster til posterutstillingen

Vi anmoder alle interesserte om å delta med et innlegg i parallellsesjonene eller med et poster/plakatbidrag i den faglige utstillingen. Vi vet det foregår mye utviklingsarbeid innen fagfeltet. Ikke nøl med å foreslå at nettopp ditt prosjekt eller utviklingsarbeid bør presenteres.
Alle som deltar i kongressen med et innlegg i parallellsesjonene, skal sende inn et kort sammendrag av innlegget. Sammendraget skal ikke overstige en maskinskrevet A4 side eller 250 ord. Et innlegg skal i utgangspunktet ikke vare lenger enn 20 minutter, men dette er avhengig av hvor mange som skal prestere et innlegg i den enkelte sesjon. Dersom ditt innlegg krever mer enn 20 minutter, ber vi om at du anmerker dette spesielt.
Alle som presenterer innlegg, dog kun en per innlegg, vil få refundert kr. 500,-. Det forutsettes at kongresskomiteen har godkjent innlegget, og at det er innsendt sammendrag innen fastsatte frister.

Et poster/plakatbidrag består av en eller flere plakater med tekst, tegninger, illustrasjoner og eventuelt bilde. Alle poster/plakatbidrag vil bli hengt opp i et eget lokale eller i et eget område, og det er forventet at de som henger opp en poster, også er tilgjengelig for diskusjon med de som besøker utstillingen i den avsatte tiden. Dersom du har skrevet en artikkel, levert inn en hovedoppgave eller utført annet vitenskapelig arbeid som kan egne seg som tema eller bidrag i en rundbordskonferanse, ber vi deg ta kontakt med kongresskomitéens sekretær, Jan Bølstad i telefon + 47 90 16 30 16.

Vi ønsker ditt bidrag som e-post i word-format. Kongressens e-post adresse:
post@fagligforum.no  Bekreftelse på innsendt materiale vil bli formidlet senest to uker etter at vi har mottatt dette. Dersom du ikke har mottatt noen bekreftelse, ber vi deg ta kontakt med Faglig Forum. Alle innsendte bidrag vil bli gjennomgått av kongresskomitéen. Frist for innsending av abstract er satt til
15. oktober. Bekreftelse om godkjent innlegg vil være sendt fra komitéen senest 1.november 2022.

Organisasjon
Kongressen arrangeres av Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten.
Faglig Forum A/S er teknisk arrangør eller såkalt PCO.
Kongressen har følgende samarbeidspartnere; Sunnaas sykehus, St. Olavs Hospital HF, NTNU, Ergoterapeutene, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening, forening for fysikalsk medisin og rehabilitering. Vi har også samarbeid med flere utvalgte kommuner.

Trenger du hjelp til å planlegge, organisere og gjennomføre kurs eller konferanser, kan du kontakte Faglig Forum i telefon 23 11 45 00 eller sende en mail til post@fagligforum.no

Personvern
Vi har utarbeidet er personvernerklæring som inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Faglig Forum, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Vi oppbevarer dine personopplysningene som du gir oss gjennom innsendt påmeldingsskjema eller via epost eller telefon. Denne informasjonen er navn, tittel, arbeidssted, adresse, e-postadresse og mobilnummer. I tillegg informasjon om hotellbestilling, middagsbestilling og evt. annet. Ingen andre vil få tilgang til denne informasjonen. Du kan når som helst be om å bli slettet fra våre lister.
Du kan lese vår personvernerklæring; TRYKK HER

Program;

Mandag, 28. november

Kl. 09:00 – 10:30
Registrering
Kaffe – Te – Utstilling

PLENUMSESJON 1
Kl. 10:30 – 16:10

Kl. 10:30 – 11:00
På tide med et løft for rehabilitering,
v/ administrerende direktør Einar Magnus Strand, Sunnaas sykehus HF

Kl. 11:00 – 11:30
Å gjøre kloke valg,
v/ universitetslektor Lennart Bentsen, NTNU, Institutt for nevromedisin og bevegelseskunnskap 

Kl. 11:30 – 12:00
Rehabilitering mot en ny tid for helsetjenesten, – endringer må starte i dag!
v/ samhandlingssjef Kirsten Sæther, Sunnaas sykehus HF

Kl. 12:00 – 12:15
Velkommen til kongress!
Praktiske opplysninger
v/ kongressleder Jan Bølstad, Faglig Forum 

Kl. 12:15 – 13:15
Lunsj

Kl. 13:15 – 13:45
KS som pådriver for å utvikle rehabiliteringsfeltet,
v/ avd. direktør Åse Laila Snåre, KS

Kl. 13:45 – 14:15
Ambisjoner for fremtidens rehabiliteringsforskning – hvordan øke rehabiliteringsforskningens nytteverdi for praksis?
v/ instituttleder Mari Klokkerud, Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi, OsloMet – storbyuniversitetet

Kl. 14:15 – 14:30
Kaffe – Te – Utstilling 

Kl. 14:30 – 15:00
Tverrfaglig forsterket rehabilitering. Organisering og resultater
v/ fagansvarlig fysioterapeut Joakim Moestue Halvorsen, Forsterket rehabilitering Aker, Helseetaten, Oslo kommune

Kl. 15:00 – 15:30
Helsefellesskap, -status for et hovedgrep i Nasjonal helse- og sykehusplan,
v/ fagdirektør og programleder Astrid Nylenna, Helsedirektoratet

Kl. 15:30 – 15:50
Hjerneslag i Norge 2010 – 2020. Store endringer i prognose. Store endringer i kravene til helsetjenesten gjennom Pakkeforløp hjerneslag,
v/ professor Bent Indredavik, St. Olavs Hospital HF 

Kl. 15:50 – 16:10
Ansikt til ansikt når det er nødvendig – digitalt når det er mulig. En ny modell for konsentrert rehabilitering
PUSH – Prosjektutvikling av smarte helseløysingar. Helse Bergen har etablert et prosjekt som retter seg mot folk med kroniske helseplager; kroniske ryggplager (mer enn 4 mnd sykemeldt), Diabetes 2, Long Covid + angst og depresjon, – og så langt med mange positive resultat,
v/ professor Gerd Kvale, Helse-Bergen HF
v/ professor Gerd Kvale, Helse-Bergen HF

Kl. 16:10 – 16:30
Kaffe – Te  –  Utstilling

FAGSEMINAR
Kl. 16:30 – 18:00

Fagseminar 1: Konsentrert rehabilitering – er det mulig og ønskelig?
Presentasjon av Helse-i-Hardangermodellen
Helse i Hardanger har utviklet en ny modell for rehabilitering rettet mot pasienter med kroniske helseplager. I løpet av en liten uke skal pasienter med sammensatte, kroniske helseplager få erfaringer og kunnskap som gjør at de kan ta tilbake hverdagen på en fleksibel måte. På dette fagseminaret presenteres den faglige modellen og resultater fra pasienter med Diabetes 2; Post Covid-19 fatigue; kroniske ryggplager; Kols og sammensatte depresjons- og angstplager.

Vi som holder fagseminaret:
Gerd Kvale, Professor i klinisk psykologi, Universitetet i Bergen, psykologspesialist, senior rådgiver Bergen Center for Brain Plasticity og Senior rådgiver i Helse i Hardanger

Bente Frisk, førsteamanuensis ved Institutt for helse og funksjon, Høgskulen på Vestlandet, forsker ved Seksjon for forskning og fagutvikling, Fysioterapiavdelingen, Haukeland universitetssjukehus. Frisk er spesialist i hjerte- og lungefysioterapi og er prosjektleder for rehabilitering av personer med kols og personer med vedvarende plager etter Covid-19 infeksjon ved Helse i Hardanger.

Fagseminar 2: Hjerneslag
Akutt behandling av hjerneslag.  Vurdering av hvilke slagpasienter som har nytte av rehabilitering. Verktøy/skalaer for vurdering av slagpasienters funksjon og livskvalitet. Oppfølging og rehabilitering av slagpasienter i spesialisthelsetjenesten, i kommunehelsetjenesten eller ved samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten gjennom tidlig støttende utskrivningsteam
Hva vil framtida kreve av oss når det gjelder behandling og rehabilitering av hjerneslag?
Sesjonsleder; professor dr. med. Bent Indredavik, St. Olavs Hospital HF

Fagseminaret er inndelt slik;
1: Informasjon om pakkeforløp hjerneslag og Helsedirektoratet målsettinger med pakkeforløpet,
v/ seniorrådgiver Liv Hege Kateraas, Helsedirektoratet

2
: Akutt behandling av hjerneslag og hvordan Pakkeforløp hjerneslag bidrar til å kartlegge kvaliteten på akuttbehandlingen i norske sykehus,
v/ professor Bent Indredavik, St. Olavs Hospital HF

3: Den standardiserte tverrfaglige vurdering av pasienter med akutt hjerneslag og hvordan denne vurderingen kan bidra til å identifisere hvilke pasienter som har  nytte av rehabilitering,
v/ professor Bent Indredavik, St. Olavs Hospital HF

4: Rehabilitering av slagrammede i spesialisthelsetjenesten og hvilke krav pakkeforløp  hjerneslag stiller til disse rehabiliteringsavdelingene,
v/ professor Bent Indredavik, St. Olavs Hospital HF

5: Fastlegen og den kommunale rehabiliteringstjenestes oppgaver i Pakkeforløp hjerneslag,
v/ spesialist i allmennmedisin PhD, Inger Johansen

6: Oppsummering –og veien videre

Fagseminar 3: Samhandling
Hvordan har de i Vest klart å samles på tvers av spesialist- og primærhelsetjensten, bredde- og toppidretten og offentlige styringsinstanser med fokus på idrett, fysisk aktivitet og folkehelse? Vi får en dyp gjennomgang av Energisenteret for barn og unge, et senter for fysisk aktivitet med 5000 kvm midt i hjertet av Haukeland Universitetssjukehus. Videre får vi høre om fordeler og utfordringer med samhandlingsstrukturen i Idrettsklynge Vest, der tunge viktige organisasjoner møtes under slagordet «Styrke i samspel».
v/seksjonsleder Lars Peder Vatshelle Bovim, Helse Bergen HF og daglig leder Pål Hafstad Thorsen, Idrettsklynge Vest

Fagseminar 4: Kommunal rehabilitering
Hvordan utarbeide og forankre en rehabiliteringsstrategi? Drammen kommune har utviklet en rehabiliteringsstrategi med forankring i oppsummering av forskning på området, erfaringer i egen kommune og erfaringsbasert kunnskap på feltet. Vi presenterer kunnskapsoppsummeringen, deler erfaringer og innleder til debatt om å utarbeide planverk og forankre rehabiliteringsarbeidet i kommunen. v/ virksomhetsleder aktivitet og rehabilitering Eilin Ekeland, Drammen kommune  

Kl. 20:15 – 23:00
TAPAS OG BLUES
Vi serverer Tapas av beste kvalitet – Blues av ypperste klasse – i verdensklasse

Kl. 21:30; Konsert med Daniel Eriksen

 

Tirsdag, 29. november

PARALLELLSESJONER A – B – C
Kl. 09:00 – 12:30

Parallellsesjon A, kl. 09:00 – 10:00

A-1      Spesialisert rehabilitering
A-1-1     Rehabilitering av yngre med Alzheimers sykdom
Utvikling av et rehabiliteringsprogram for yngre personer med Alzheimers sykdom i Trøndelag (YPMAS)
v/ prosjektleder Kjerstin Heggdal Grimstad, USHT Trøndelag/Maurtuva Vekstgård 

A-2      Innovasjonspartnerskap
A-2-1     Fortsett å bli bedre.
Dette er tittelen på et prosjekt om innovasjonspartnerskap mellom Sunnaas sykehus og kommunehelsetjenesten. Sunnaas sykehus, Indre Østfold                kommune og teknologibedriften Dignio har gått sammen om å lage en løsning for pasienter med hjerneslag og overgangen mellom sykehus og kommune.

Mange pasienter med hjerneslag opplever at overgangen mellom sykehuset og kommunen gir et fall i funksjon og at overgangen utfordrer kontinuiteten i              rehabiliteringsprosessen. Innovasjonspartnerskap er en anskaffelsesmetode som Innovasjon Norge stimulerer det offentlige Norge til å benytte. Hensikten er at
behovet blir tydelig beskrevet, slik at næringslivet kan være med å skreddersy en løsning på brukerens behov.

Innovasjonspartnerskapet er nå i uttesting av løsning for å bedre overgangen, og vil i sesjonen presentere hva er innovasjonspartnerskap er, prosessen med å beskrive behov hos det offentlige, og samarbeidet om å utvikle en løsning og muligheter vi har erfart så langt.
v/ samhandlingssjef Kirsten Sæther, Sunnaas sykehus HF

A-3      Brukermedvirkning – Helsekompetanse
A-3-1     Brukermedvirkning i hjerterehabilitering
v/ prosjektleder Tone Nøren, Unicare Røros

A-3-2     Helsekompetanse blant pasienter som deltar på tverrfaglig hjerte- og lungerehabilitering.
En longitudinell multisenterstudie
v/ fysioterapeut Britta Madsen Rasmussen, Unicare Hokksund

A-4      Forebyggende rehabilitering – Frisklivssentraler
A-4-1     Interkommunalt samarbeid om en frisklivssentral – et columbiegg? Erfaringer fra kommunene Gausdal, Øyer og Lillehammer,
v/ daglig leder Tone Karlsen, Gausdal kommune

A-5      Utviklingsprosjekt
A-5-1    Sosionomenes psykososiale kartlegging og vurdering av pasienter innen rehabilitering.
Utvikling av prosedyre for sosionomenes arbeid i rehabiliteringsfeltet. En metode for å redusere variasjoner og heve kvaliteten på tjenestene. Et eksempel for læring,
v/ helsefaglig rådgiver, sosionom MSc Siri Tveitan, Regional kompetansetjeneste for  rehabilitering Helse Sør-Øst, Sunnaas sykehus HF

 

Parallellsesjon B, kl. 10:15 – 11:15

B-1      Brukerdeltakelse
B-1-1     Kan deltakelse i selvhjelpsgruppe etter mestringskurs bidra til raskere rehabilitering?
v/ daglig leder Kari Fløttum, Selvhjelp Norge, distriktskontor for Trøndelag, Møre og Romsdal

B-1-2     Om personsentrert rehabilitering og brukerinvolvering. 10 prinsipper som skal minne oss om hva som er kjernen i dette arbeidet
v/ spesialrådgiver/forsker Rolf Lund, Eikholt, Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde 

B-2      Innovativ rehabilitering
B-2-1     Samfunnsbasert rehabilitering i Indre Østfold kommune.
Resultater og erfaringer fra 5 år med forskning og utprøving; tverrfaglig  vurderingsteam, hvordan styrke kommunal rehabilitering? – bruk av teknologi,
tverrfaglighet, riktig intensitet og samhandling. Alt med utgangspunkt i personperspektivet, slik at personen eier sin egen rehabiliteringsprosess,
v/ prosjektleder Carina Kolnes, Indre Østfold kommune 

B-3      Hverdagsrehabilitering
B-3-1     Erfaringer med hverdagsrehabilitering
– hvorfor starte opp med hverdagsrehabilitering
– hvordan gjennomføre hverdagsrehabilitering
– hvilke resultat har vi fra hverdagsrehabilitering
– utveksling av erfaringer med andre deltakere om hverdagsrehabilitering
v/ leder Grethe Lind, Eigersund kommune, avd. hverdagsrehabilitering 

B-4      Teknologi og digitale løsninger
B-4-1     Hvordan teknologiske løsninger kan gi støtte til motivasjon og mestringstro i livsstilsendringsprosesser,
v/ virksomhetsleder Anders S. Jullumstrø, WeCare

B-4-2     Digital trening som medisin
Evaluering av applikasjonen Myworkout OG som et digitalt verktøy med tilhørende tjenester for fremtidens trening som medisin,
v/ seniorforsker Mariann Sandsund, SINTEF Digital 

B-5      Spesialisert rehabilitering

B-5      Kreftrehabilitering
B-5-1     Aktuell forskning og resultater
v/ sesjonsleder; professor Line Oldervoll, NTNU, Fakultetet for medisin og helsevitenskap
Program;
Kl. 10.15 CaReScreen: klinisk beslutningsstøtte for kreftrehabilitering- et helseinnovasjonsprosjekt
v/ Harald Engan, FoU-leder/seniorforsker, Unicare

Kl. 10.30 Symptombyrde og helse-relatert livskvalitet hos kreftoverlevere som gjennomgår hyperbar oksygenbehandling for stråleskader i bekkenet
v/ Grete Kalleklev Velure, Seksjonsleder/PhD Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus

Kl. 10.45 Arbeidsdeltakelse hos brystkreftoverlevere- en prospektiv kohortstudie fra Norge
v/Harald Engan, FoU-leder/seniorforsker, Unicare

Kl. 11.00 Askøymodellen for kommunal kreftrehabilitering
v/Hilde Hjelmeland Ahmedzai, Postdoc Senter for krisepsykologi, Universitetet i Bergen


Parallellsesjon C, kl. 11:30 – 12:30

C-1      Samarbeid på tvers av grenser
C-1-1     Styrking av samarbeid mellom kommuner vil gi kommunene økt styrke som part i samarbeidet med spesialisthelsetjenesten. Erfaringer fra et utviklingsprosjekt mellom Helgeland Rehabilitering og syv Helgelandskommuner,
v/ fungerende daglig leder Eline Monsen, Helgeland rehabilitering/Sømna kommune 

C-2-1   Følgeforskning – Rehabilitering
C-2-1     Dokumentasjon av et 5-års utviklingsprosjekt i Indre Østfold kommune,
Se pkt. A-2-1.
v/ førsteamanuensis Kristin Skeide Fuglerud, Universitetet i Sør-Norge 

C-3      Rehabiliteringsteam
C-3-1     Å finne tilbake til hverdagen, -hvordan møter vi som rehabiliteringsteam enkeltmennesket?  Erfaringer fra Trondheim kommune,
v/ fysioterapeut Daniel Johansen Solheim, ergoterapeut Christien Hendriks-Negerman og sykepleier Berit Skavhaug 

C-4       Utviklingsprosjekt
C-4-1   Finn ditt spor
Et utviklingsprosjekt med fokus på tiltak som styrker overgangen fra rehabiliteringsopphold på Beitostølen Helsesportsenter til lokalmiljøet for unge voksne (18-30 år),
v/ prosjektleder Ellen Hæhre, Beitostølen Helsesportsenter

C-5       Hjerte og lunger
C-5-1     Digital rehabilitering for lungepasienter i koronatider,
v/sykepleier Øivind Nohre, LHL-sykehuset Gardermoen

C-5-2     Digital oppfølging av hjertepasienter etter 4 ukers rehabiliteringsopphold,
v/ fysioterapeut Grete Marte Nordmo Warming, LHL-sykehuset Gardermoen

PLENUMSESJON 2
Kl. 12:30 – 18:15

Kl. 12:30 – 13:45
Lunsj

Kl. 13:45 – 14:30
Evaluering av opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019.
Resultater og anbefalinger
v/ seniorrådgiver Jan Egil Nordvik, Helsedirektoratet

Kl. 14:30 – 15:00
Nå må vi løfte fram habilitering
v/ overlege og professor Nils Aanensen, Oslo universitetssykehus HF

Kl. 15:00 – 15:30
Kaffe- Te

Kl. 15:30 – 17:00
Norge trenger en rehabiliteringsreform!

Vi har invitert «vanlige» folk som kan påvirke, og som kan være konkrete ift en reform;
Introduksjon ved samhandlingssjef Kirsten Sæther, Sunnaas sykehus HF

Mellomspill:
Rehabilitering bidrar til bærekraftige helsetjenester,
v/ forbundsleder Tove Holst Skyer, Norsk Ergoterapeutforbund

Innspill:
Legeforeningen; Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering; leder Marianne Wesnes
Norsk sykepleierforbund, Faggruppe av sykepleiere i rehabilitering; leder; Cecilie Solhaug
NAV; avd. direktør Frode Selbo
Kommunerepresentant; Fredrikstad kommune; Thomas Andersen
KS: avdelingsdirektør Åse Laila Snåre

Hva er det viktigste som må forbedres? Forslag til konkrete handlingstiltak
Oppsummering ved samhandlingsjef Kirsten Sæther, Sunnaas HF

Kl. 17:15 – 17:45
Rehabilitering etter Covid. Tilbud til pasienter med senfølger etter covid-sykdom, -med spesiell fokus på tilbudet i spesialisthelsetjenesten,
v/ avd. overlege Elin Marita Ytterstad, Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset i Levanger Helse Nord-Trøndelag


Kl. 17:45 – 18:15
IKART – Interkommunal ambulant og tverrfaglig rehabilitering i Sør-Rogaland: erfaringer og resultater fra arbeidet med å styrke rehabiliteringstilbudet til personer som trenger langvarig og koordinert oppfølging fra personell med tverrfaglig rehabiliteringskompetanse
v/ prosjektleder Ingvill Sveen, Stavanger kommune

Kl. 20:15
Festmiddag

 

PLENUMSESJON 3
Kl. 09:00 – 13:30

Onsdag, 30. november

Kl. 09:00 – 09:30
Kunnskapsbasert praksis i praksis og målbarhet i tjenesten,
v/ fysioterapeut Britta Madsen Rasmussen, Unicare Hokksund 

Kl. 09:30 – 10:15
Kan det lønne seg å bruke mer tid på pasientene?
Pasienter med skade etter ulykker og vold overlever i større grad enn før, men opplever en brå endring i sin livssituasjon. Det eksisterer intet pakkeforløp etter alvorlig skade, og helsevesenet følger ikke opp pasientene i tilstrekkelig grad. Dette kan gi helseplager over lang tid, og bruk av smertestillende medikamenter representerer et økende problem. Gjennom tre ulike pasienthistorier, vil vi presentere viktigheten av å ha tid til å sette seg inn i pasientens utfordringer, som igjen kan være avgjørende for rekonvalesens og rehabilitering,
v/ overlege/postdoktor Oddvar Uleberg og PhD og forsker Ingri Grimnes Olsen, MSc, St. Olavs Hospital HF

Kl. 10:15 – 10:45
Kaffe – Te – Utsjekking

Kl. 10:45 – 11:15
Habilitering vs Rehabilitering. Analytisk gjennomgang av likheter og forskjeller,
v/ førsteamanuensis Rannei Sæther, NTNU, Regionalt kunnskapssenter for habilitering

Kl. 11:15 – 11:45
Fysisk aktivitet og trening i rehabilitering,
v/ professor Marius Steiro Fimland, NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap 

Kl. 11:45 – 12:00
Trekning av premier

Kl. 12:00 – 12:45
Samarbeid mellom helseforetakene og kommunene – om veileder og hva gjøres for å videreutvikle samarbeidet mellom partene,
v/ prosjektleder Rolf Windspoll, Helsedirektoratet, Avdeling velferdsteknologi og rehabilitering

Kl. 12:45 – 13:30
Nå skal vi løfte rehabiliteringen ett steg videre!
v/ spesialrådgiver Frode Selbo, NAV hjelpemidler og tilrettelegging, Styringsenheten

Kl. 13:30 – 14:30
Brunch

1Firma informasjon
2Deltakere
3Annen info - Send
Navn på evt. person som skal anvise faktura
Hvis du vet dette-Fyll inn

Share This Post, Choose Your Platform!