Laster Arrangementer

Vi inviterer til den tiende kapittelkonferansen om velferdsteknologi. Det betyr presentasjon av nye teknologier og nye erfaringer. Vi har invitert mange kommuner i tillegg til Helsedirektoratet, som presenterer status for utvikling og erfaringer. Flere nye evalueringsrapporter vil bli lagt fram. I tillegg vil vi denne gang fokusere på sikkerhet
Kapittelkonferansene har vokst fram som det ultimate møtested for kommuner som ønsker å lære, som ønsker å følge med, som ønsker å påvirke, -og bli påvirket for å bli best mulig.
De mest sentrale leverandørene er med, og viser fram det siste av teknologier. Konferansens egenart er hvordan vi presenterer ny teknologi sammen med praktiske beskrivelser av nye teknologiske løsninger. Satelittsymposiumene gir deg nærkontakt med de viktigste produktene. Og du får best mulig

Faglig Forum har fulgt velferdsteknologifeltet siden 2012, og vårt mål har hele tiden vært å ha best kunnskap innenfor området. Dette har gitt oss et trygt beslutningsgrunnlag når vi har invitert inn forelesere og utstillere. Vi er ganske sikre på å ha truffet bra på de foregående kapittelkonferansene, og håper også denne gang å gi deltakerne viktig og ny kunnskap. Bruk av velferdsteknologiske løsninger kan bidra til økt trygghet og bedre tjenester for brukere og pårørende. Erfaringer viser også at velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene i kommunene.

Gevinstene er tydelige ved bruk av velferdsteknologiske løsninger i kommunene, og Helsedirektoratet anbefaler at kommunene tar i bruk følgende løsninger:
* Lokaliseringsteknologi (GPS)
* Elektronisk medisineringsstøtte (elektronisk medisindispenser)
* Elektroniske dørlåser (e-lås)
* Digitalt tilsyn
* Oppgraderte sykesignalanlegg/pasientvarslingssystem
* Logistikkløsning for mer optimale kjøreruter og bedre kvalitet på tjenester
* Digitale trygghetsalarmer
* Responstjenester
* Tekniske krav til trygghetsteknologi

Disse områdene vil også bli spesielt belyst ved den store leverandørutstillingen.

Dette er en møteplass du MÅ være med på! Vi kaller den «state of the art», «high-end» eller «cutting edge». Uansett; Vi ønsker å vise fram det mest aktuelle for deg som er profesjonell yrkesutøver og/eller beslutningstaker. Og når vi benytter begreper «state of the art», så betyr det «det beste man kan få til med tidens mest moderne teknologi/ferdigheter.»
Vårt mål med kapittelkonferansene er å stimulere alle Norges kommuner til å delta for å bli oppdatert i det «aller siste». Vi ser på konferansen som den naturlige møteplass for alle som er involvert i utviklingen av velferdsteknologi, får å få ny kunnskap, får å utvikle eget nettverk, men kanskje også for å bli inspirert!
Velkommen!
Konferansefasilitetene vil tilfredsstille smittevernlovgivningen og de øvrige råd som måtte komme fra Helse- og omsorgsdepartementet og Folkehelseinstituttet.

GI BESKJED TIL DINE KOLLEGAER OM DENNE KONFERANSEN TAKK!

Faktaark som pdf:  Kommer

Målgruppe:
Kongressen er en arena for alle som arbeider innen omsorgssektoren, psykisk helse, habilitering og rehabilitering, tildelingskontor og koordinatorer, høgskoler, universitet og forskningsmiljøer, innen IKT og innovasjon og ikke minst den enkelte som vil bli oppdatert innen et fagfelt i rivende utvikling.

Tid: 1. – 2. desember 2022

Sted: Oslo/Fornebu, Quality Hotel Expo

Les mer om konferansestedet: TRYKK HER   

Deltakeravgift: Nkr. 3.495,-
Deltakeravgiften inkluderer lunsj og kaffe/te alle dager, dokumentasjon og evt. annet materiell.

Overnatting på Quality Hotel Expo:
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.675,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.100,- per person

Se påmeldingsskjema:
1 = Quality Hotel Expo, kun tilbud om dette hotellet
Du kan lese mer om hotellet her (samme som konferansested)

Middag:
1 = onsdag,  30. november Nkr. 580,-
2 retters middag

2 = torsdag, 1. desember  Nkr. 680,-
3 retters middag

Påmeldingsfrist: Fortsatt noen ledige plasser. Vi tar i mot påmeldinger

Påmelding:
Benytt vår elektroniske påmeldingsslipp. Du vil få en umiddelbar elektronisk bekreftelse, som kun er bekreftelse på at du har sendt din påmelding. Den offisielle bekreftelsen fra oss kommer senest 11. oktober på mail. Dersom du ikke har hørt fra oss; ta kontakt.
Ring oss gjerne for å sjekke ut hvis du begynner å bli utålmodig. Vårt telefonnummer er 23 11 45 00 eller 90 16 30 16.

Innbetaling og bekreftelse:
Faktura og kortfattet informasjon sendes pr mail eller post. Oppgi gjerne arbeidsstedets organisasjonsnummer
Automatisk bekreftelse sendes når du melder deg på via vårt elektroniske påmeldingsskjema.
Men, du mottar en offisiell bekreftelse fra oss når det er et tilstrekkelig antall påmeldte registrert. Vent derfor med å kjøpe eventuelle billetter til du mottar vår bekreftelse. Bekreftelse oversendes deretter fortløpende hver fredag på mail, første gang etter påmeldingsfristens utløp.

Avbestilling:
Du kan avbestille din påmelding når som helst eller overlate plassen til en arbeidskollega. Send din avbestilling eller endring på mail; post@fagligforum.no
Vær imidlertid oppmerksom på følgende avbestillingsgebyr (gjelder ikke når en arbeidskollega deltar i stedet;
= 30 dager >= 10 dager; kr. 400,-
= 9 dager   >=4 dager;  kr. 1.200,-
= 3 dager  <= 2 dager;  kr. 2500,-
< = 2 dager eller ikke fremmøte; ingen refusjon.
I tillegg eventuelle hotellkostnader og bestilte billetter

Elektronisk dokumentasjon:
Alle deltakere får direkte tilgang til presentasjonene i «sann-tid» på sin laptop, nettbrett, smarttelefon eller annet elektronisk medium. Minst en dag før arrangementet vil du få tilsendt egen nettadresse med brukernavn og passord. Her finner du program, deltakerliste, deltakerbevis og annen relevant informasjon.

Forbehold:
Konferansen vil bli gjennomført iht planene under forutsetning av at et tilstrekkelig antall har meldt seg på og at myndighetene gir tillatelse til kongressarrangement.

Prioritet:
Ved overtegning prioriteres påmeldingene i mottatt rekkefølge.

Billettbestilling:
Tog, ferge- eller flybilletter kan bestilles gjennom Berg Hansen reisebyrå på Jessheim. De vil fremskaffe de billigste billettene til deg.
Telefon: + 47 63 94 27 80 Telefaks: + 47 63 97 34 91
Epost: jessheim@berg-hansen.no

Rutetider
Her finner du noen mulige transportører og rutetider til Faglig Forum arrangement;

TRYKK HER  SAS
TRYKK HER  WIDERØE
TRYKK HER  NORWEGIAN
TRYKK HER  VY
TRYKK HER  Flybussen
TRYKK HER  Norgesbuss
TRYKK HER  Ruter

Deltakerbevis:
Alle deltakere får godkjent deltakerbevis med påført antall timer

Elektronisk dokumentasjon
Alle deltakere vil få oppgitt en egen nettadresse, brukernavn og passord ved oppstart av konferansen. Her vil du i sanntid kunne følge forelesernes presentasjon på eget nettbrett (med forbehold for noen presentasjoner).
Som deltaker vil du motta en E-bok noen dager før konferansen, hvor du finner all aktuell informasjon, lenker til aktuelle dokument og litteratur, mm. Etter konferansen vil du motta E-boka fullt oppdatert med alt som ble presentert under konferansen!

Virtuell utstilling: åpner 1. november

Personvern
Vi har utarbeidet er personvernerklæring som inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Faglig Forum, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Vi oppbevarer dine personopplysningene som du gir oss gjennom innsendt påmeldingsskjema eller via epost eller telefon. Denne informasjonen er navn, tittel, arbeidssted, adresse, e-postadresse og mobilnummer. I tillegg informasjon om hotellbestilling, middagsbestilling og evt. annet. Ingen andre vil få tilgang til denne informasjonen. Du kan når som helst be om å bli slettet fra våre lister.
Du kan lese vår personvernerklæring; TRYKK HER

PROGRAM

Kl. 09.30 – 10:00
Registrering

Kl. 10:00 – 10:30  
Velferdsteknologi i kommunene – med ett øye i bakspeilet og ett i kikkerten
v/ prosjektleder Kristin Standal, KS

Kl. 10:30 – 11:00
Når brukeren nekter å fylle hjemmet sitt med velferdsteknologi. Pasientautonomi versus arbeidervern.
Juridiske problemstillinger, fagpersonalets dilemmaer og gjeldende rettsregler,
v/ professor emeritus dr. med. Aslak Syse, Inst. for offentlig rett, Universitetet i Oslo

Kl. 11:00 – 11:15
Spørsmål og svar om rettssikkerhet

Kl. 11:15 – 12:00
Satelittstasjon 1

Kl. 12:00 – 12:45
NYHET: Digitale agenter – et administrativt grep for å sikre samspill mellom de utøvende tjenestene og kommunens sentrale miljø for utvikling og digitalisering,
v/ digital agent for hjemmetjenester og institusjon Hege Baastad Andersen, og digital agent for tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne og område psykisk helse og rus Ane Maja Bakken, Drammen kommune

12:45 – 13:45
Lunsj

Kl. 13:45 – 14:15
Elektroniske medisinsystemer. Hva finnes? Og hvorfor velge det ene systemet framfor det andre? Eller kanskje velge alle?
Orientering om systemer, teknologi og produkter
v/ Tove Irene Bakken, Evondos
v/ Linda Dahlen, Dignio

Kl. 14:15 – 14:45
Satelittstasjon 2

Kl. 14:45 – 15:30
Mobilt vaktrom! Mer tid til pasientene?
Hva med beredskap ved teknisk svikt?
Erfaringer fra et nytt utviklingsprosjekt i Alver kommune; utfordringer, risiko og gevinster,
v/ koordinator for velferdsteknologi Hildegunn Baravelli, Alver kommune

Kl. 15:30– 15:45
Kaffe/Te

Kl. 15:45 – 16:30
Sømløse velferdsteknologitjenester
Dagens teknologier og tjenester er fragmenterte og det mangler integrasjon mellom velferdsteknologier, journalsystemer (EPJ) og administrative systemer. Målet med prosjektet er å utvikle sammenhengende digitale tjenester i et sømløst system som setter pasienten i sentrum og gjør kommunene i stand til å levere gode og effektive tjenester. Innovasjon Norge finansierer utviklingen av løsningen. RKG e-helse ved Kristiansand kommune står som søkerkommune og prosjekteier, sammen med Agderkommunene,
v/ Prosjektleder Marit Svindland, Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder

Kl. 19:30
Middag

Fredag, 2. desember

Kl. 08:45 – 09:15
Teknologier som forebygger og overvåker fall. Presentasjon av RoomMate. Kommunale erfaringer.
v/ velferdsteknologi- og digitaliseringskonsulent Jonas Nermoen, Lindeberghjemmet og salgsdirektør Sven Seljom

Kl. 09:15 – 09:30
Helsefellesskapene. Ny utvikling med spennende perspektiv
v/ fagdirektør og programleder Astrid Nylenna, Helsedirektoratet

Kl. 09:30 – 10:00
Satelittstasjon 3

Kl. 10:00 – 10:45
Erfaringer og resultater fra prosjektet «Tryghed i eget hjem». Presentasjon av verktøyet «Tryghedscirklen».
Hvordan teknologi kan bidra til å redusere fallrelatert utrygghet i og utenfor hjemmet,
v/ prosjektleder Monica Petterson Ekström, Aarhus kommune

Kl. 10:45 – 11:15
Kaffe. Te. SoftIce. PopCorn

Kl. 11:15 – 12:00
Med 15-års erfaring; fra den spede begynnelse til den profesjonelle organisasjon. Om fremdrift og erfaringer med Frihedsteknologi,
v/ prosjektleder Monica Petterson Ekström, Aarhus kommune

Kl. 12:00 – 12:20
Digital hjemmeoppfølging på Frisklivssentralen
v/ sykepleier Ane H. Walle, Dignio og Maria Reksen, Oslo kommune, bydel Frogner

Kl. 12:45 – 13:30
Lunsj

Kl. 13:30 – 14:00
Bedre utnyttelse av helsedata – CRANE skal skape ny, smart og skreddersydd innsikt for bedre egenomsorg, samhandling, behandling og oppfølging.
I dagens helsetjenester ligger våre data lite tilgjengelig i tjenestenes ulike journalsystemer, både for oss som innbyggere og for ansatte på tvers av de ulike tjenestene og tjenestenivåene. Som innbyggere har vi foreløpig få muligheter til å dele mulig viktig og nyttig informasjon, også fra egne teknologier. Dette gjør det vanskelig å få et helhetlig bilde av våre utfordringer, og tilpasse oppfølgingen til den enkelte. CRANE skal gjøre innbyggernes helsedata, både offentlige og private, bedre tilgjengelige ved å gi innbyggerne selv tilgang til egne data og mulighet til å dele dem med de tjenestene de selv ønsker. EU-prosjektet CRANE er en før-kommersiell-anskaffelse ledet av region Västerbotten i Sverige, med Extremadura i Spania, Agder fylke og øvrig deltakende land/regioner.
v/ prosjektleder for CRANE-Agder og rådgiver Ingrid Kjørstad, Arendal kommune

Kl. 14:00 – 14:30
Å bruke video som samarbeidsform og kompetanseutvikling.
Felles tjenestemodell – digitale sårtjenester. Hva gjør vi og hvordan gjør vi det når vi etablerer nye
tjenestetilbud? Om samarbeid mellom sykehus og kommuner.
v/ prosjektleder/koordinator i Vestre Viken og Sykehuset Innlandet, Bodil Helene Bach, SmartSam AS

Kl. 14:30 – 15:00
To år igjen! Hva ønsker vi å oppnå? Og hva forventer vi fra kommunene?
v/ programleder Bjørnar Aleksander Aleksandersen, Helsedirektoratet

1Firma informasjon
2Deltakere
3Annen info - Send
Navn på evt. person som skal anvise faktura
Hvis du vet dette-Fyll inn

Share This Post, Choose Your Platform!