Laster Arrangementer

Her vil vi du finne fremdriftsplan for prosjektet primo juni.

Send oss dine tips til program og personer du vil høre.

Ny status for info; 15. juni

Programmet vil være klart primo juni 2021
Har du forslag til programposter eller forelesere, så send dette til post@fagligforum.no

1Firma informasjon
2Deltakere
3Annen info - Send
Navn på evt. person som skal anvise faktura
Hvis du vet dette-Fyll inn