Laster Arrangementer

Den andre Nasjonale kongressen KREFT finner sted 13.-15. juni på Fornebu utenfor Oslo. Den første kongressen ble gjennomført i januar 2020, og fikk meget gode evalueringsresultat. Faglig Forum er initiativtaker til kongressen, og med en svært kompetent programkomite, presenteres et spennende program som favner store deler av onkologi og palliasjonsfaget.
I arbeidet med programmet har det kommet innspill fra Oslo universitetssykehus, Fransiskushjelpen i Oslo, Kreftforeningen, OsloMet og Oslo kommune. Kongressprogrammet reflekterer noe av den bredden fagfeltet står overfor. Med fokus på utvalgte områder, et utvalg forskningsresultater og et utvalg av ny og fremtidsrettet behandling.

Kongressen er en arena hvor alle innen fagområdene onkologi og palliasjon kan møtes med ny kunnskap, nye forsknings- og behandlingsresultater, nye organisatoriske eksempler, diskusjon av «best praksis» og mye mer. Vi har lagt stor vekt på et spennende, inkluderende og oppdatert program. Og vår målsetting er å etablere den viktigste tverrfaglige møteplassen for alle som arbeider innen onkologi og palliasjonsfeltet.

Kongressprogrammet består av plenumsesjoner, kongresseminar og parallellsesjoner. Vi har invitert forelesere til plenum og kongresseminarene, mens parallellsesjonene er åpne for innsending av abstracts.  Vi ønsker å motta forslag til presentasjoner i parallellsesjonene, -både forskningsbaserte eller erfaringsbaserte. Gode faglige erfaringer, riktige valg, fornuftig implementering og viktige evalueringsmetoder er nyttige kunnskaper å kjenne til og som bl.a. kan presenteres i parallellsesjonene. Les mer om abstracts og posters lenger ned.

Kongressen gir plass til dialog og debatt, strategi- og perspektivtenkning og erfaringsutveksling. Videre fokuseres det på trender og utfordringer, og den innovasjon som er nødvendig for å komme skritt videre.

Vi ser på kongressen som den naturlige møteplass for alle som er involvert i utviklingen av onkologifaget, i moderne palliasjon og i nye organisatoriske samarbeidsrelasjoner. Meld deg på kongressen for å få ny kunnskap, får å utvikle eget nettverk, men kanskje også for å bli inspirert!
Velkommen!

GI BESKJED TIL DINE KOLLEGAER OM KONGRESSEN. TAKK!

Faktaark som pdf:  TRYKK HER  

Målgruppe:
Kongressen er en arena for alle som arbeider innen onkologi- og palliasjonsfeltet, enten direkte ved å arbeide i en kreftavdeling eller ved å møte faglige problemstillinger i kommunehelsetjenesten..
Onkologi og til dels palliasjon er store fagfelt som er inndelt i mange organspesifikke spesialiteter. Kongressprogrammet vil derfor gi hver enkelt selv et grunnlag til å mene om kongressen er faglig viktige og interessant. Vi synes derfor det er vanskelig å peke på spesielle målgrupper framfor andre. Men vi tror og håper at kongressen vil gi et verdifullt faglig tilskudd til allmennleger, til ulike typer av kreft- og smertelindrende team, til kreftsykepleiere og kommuneleger i kommunehelsetjenesten, til ansatte i kommunenes omsorgstjenester. Vi tror også at mange profesjonsarbeidere innen spesialisthelsetjenesten vil ha utbytte av kongressen; ansatte ved onkologisk avdeling, ved palliativ avdeling, ved medisinske- og kirurgiske sengeavdelinger, men også ansatte ved de mange spesialavdelingene. Ansatte i høgskolesystemet, innen forskning og utvikling og ved universitetene er også blant de vi tenker på vil ha nytte av kongressen.

Tid: 13. – 15. juni 2022

Sted: Oslo/Fornebu, Quality Hotel Expo

Les mer om konferansestedet: TRYKK HER   

Deltakeravgift: Nkr. 4.280,- (Gjelder påmeldinger innen 10. mai)
Deltakeravgiften inkluderer lunsj og kaffe/te alle dager, dokumentasjon og evt. annet materiell.

Overnatting på Quality Hotel Expo:
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.550,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.075,- per person

Se påmeldingsskjema:
1 = Quality Hotel Expo, kun tilbud om dette hotellet
Du kan lese mer om hotellet her (samme som konferansested)

Middag:
1 = søndag,  12. juni  Nkr. 520,-
2 retters middag

2 = mandag, 13. juni  Nkr.600,-
3 retters middag

3= tirsdag, 14. juni   Nkr. 970,-
3 retters middag, inkl. 1 glass musserende, hvit + rød
Konsert med en av Norges fremste bluesartister, Daniel Eriksen

Påmeldingsfrist: Det er fortsatt mulig å melde seg på

Påmelding:
Benytt vår elektroniske påmeldingsslipp. Du vil få en umiddelbar elektronisk bekreftelse, som kun er bekreftelse på at du har sendt din påmelding. Den offisielle bekreftelsen kommer så snart vi har nok påmeldte til arrangementet, senest ved påmeldingsfristen. Ikke kjøp billetter før du har fått endelig bekreftelse fra oss. Ring oss gjerne for å sjekke ut hvis du begynner å bli utålmodig. Vårt telefonnummer er 23 11 45 00 eller 90 16 30 16.

Innbetaling og bekreftelse:
Faktura og kortfattet informasjon sendes pr mail eller post.
Automatisk bekreftelse sendes når du melder deg på via vårt elektroniske påmeldingsskjema.
Men, du mottar en offisiell bekreftelse fra oss når det er et tilstrekkelig antall påmeldte registrert. Vent derfor med å kjøpe eventuelle billetter til du mottar vår bekreftelse
Bekreftelse oversendes deretter fortløpende hver fredag på mail, første gang etter påmeldingsfristens utløp.

Avbestilling:
Du kan avbestille din påmelding når som helst eller overlate plassen til en arbeidskollega. Send din avbestilling eller endring på mail; post@fagligforum.no
Vær imidlertid oppmerksom på følgende avbestillingsgebyr (gjelder ikke når en arbeidskollega deltar i stedet);
= 21 dager >= 8 dager; kr. 400,-
= 7 dager   >=4 dager;  kr. 1.000,-
= 3 dager  <= 0 dager;  kr. 1500,-
< = 1 dager eller ikke fremmøte; ingen refusjon.
I tillegg eventuelle hotellkostnader og bestilte billetter

Elektronisk dokumentasjon:
Alle deltakere får direkte tilgang til presentasjonene i «sann-tid» på sin laptop, nettbrett, smarttelefon eller annet elektronisk medium. Minst en dag før arrangementet vil du få tilsendt egen nettadresse med brukernavn og passord. Her finner du program, deltakerliste, deltakerbevis og annen relevant informasjon.

Forbehold:
Kongressen vil bli gjennomført iht planene under forutsetning av at et tilstrekkelig antall har meldt seg på.

Prioritet:
Ved overtegning prioriteres påmeldingene i mottatt rekkefølge.

Billettbestilling:
Tog, ferge- eller flybilletter kan bestilles gjennom Berg Hansen reisebyrå på Jessheim. De vil fremskaffe de billigste billettene til deg.
Telefon: + 47 63 94 27 80 Telefaks: + 47 63 97 34 91
Epost: jessheim@berg-hansen.no

Rutetider
Her finner du noen mulige transportører og rutetider til Faglig Forum arrangement;

TRYKK HER  SAS
TRYKK HER  WIDERØE
TRYKK HER  NORWEGIAN
TRYKK HER  VY
TRYKK HER  Flybussen
TRYKK HER  Norgesbuss
TRYKK HER  Ruter

Deltakerbevis:
Alle deltakere får godkjent deltakerbevis med påført antall timer

Elektronisk dokumentasjon
Alle deltakere vil få oppgitt en egen nettadresse, brukernavn og passord ved oppstart av konferansen. Her vil du i sanntid kunne følge forelesernes presentasjon på eget nettbrett (med forbehold for noen presentasjoner).
Som deltaker vil du motta en E-bok noen dager før konferansen, hvor du finner all aktuell informasjon, lenker til aktuelle dokument og litteratur, mm. Etter konferansen vil du motta E-boka fullt oppdatert med alt som ble presentert under konferansen!

Virtuell utstilling: åpner 10. mai

Send inn poster og/eller abstracts
Vi anmoder alle interesserte om å delta med et innlegg i parallellsesjonene eller med et poster/plakatbidrag i den faglige utstillingen. Vi vet det foregår mye utviklingsarbeid innen hele oppvekstfeltet. Ikke nøl med å foreslå at nettopp ditt prosjekt eller utviklingsarbeid bør presenteres.
Alle som deltar i kongressen med et innlegg i parallellsesjonene, skal sende inn et kort sammendrag av innlegget. Sammendraget skal ikke overstige en maskinskrevet A4 side eller 250 ord. Et innlegg skal i utgangspunktet ikke vare lenger enn 20 minutter, men dette er avhengig av hvor mange som skal prestere et innlegg i den enkelte sesjon. Dersom ditt innlegg krever mer enn 20 minutter, ber vi om at du anmerker dette spesielt.
Alle som presenterer innlegg, dog kun en per innlegg, vil få refundert kr. 500,-. Det forutsettes at kongresskomiteen har godkjent innlegget, og at det er innsendt sammendrag innen fastsatte frister.

Et poster/plakatbidrag består av en eller flere plakater med tekst, tegninger, illustrasjoner og eventuelt bilde. Alle poster/plakatbidrag vil bli hengt opp i et eget lokale, og det er forventet at de som henger opp en poster, også er tilgjengelig for diskusjon med de som besøker utstillingen i den avsatte tiden. Dersom du har skrevet en artikkel, levert inn en hovedoppgave eller utført annet vitenskapelig arbeid som kan egne seg som tema eller bidrag i en rundbordskonferanse, ber vi deg ta kontakt med kongresskomitéens sekretær, Jan Bølstad i telefon + 47 90 16 30 16.

Vi ønsker ditt bidrag som e-post i word-format. Kongressens e-postadresse: post@fagligforum.no Bekreftelse på innsendt materiale vil bli formidlet senest to uker etter at vi har mottatt dette. Dersom du ikke har mottatt noen bekreftelse, ber vi deg ta kontakt med Faglig Forum. Alle innsendte bidrag vil bli gjennomgått av kongresskomitéen. Frist for påmelding til abstract er satt til 1. desember 2021. Vi vil kort tid etter sende deg en tilbakemelding til din påmelding til abstracts, les mer her.
Sammendraget må vi ha innen 30. mai eller etter nærmere avtale.

Personvern
Vi har utarbeidet er personvernerklæring som inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Faglig Forum, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Vi oppbevarer dine personopplysningene som du gir oss gjennom innsendt påmeldingsskjema eller via epost eller telefon. Denne informasjonen er navn, tittel, arbeidssted, adresse, e-postadresse og mobilnummer. I tillegg informasjon om hotellbestilling, middagsbestilling og evt. annet. Ingen andre vil få tilgang til denne informasjonen. Du kan når som helst be om å bli slettet fra våre lister.
Du kan lese vår personvernerklæring; TRYKK HER

 

PROGRAM

Mandag, 13. juni  
PLENUMSESJON 1; Kl. 11:00 – 16:00

Kl. 09:00 – 10:00
Registrering

Kl. 10:00 – 11:00
Utstilling

Kl. 11:00 – 11:30
Nye tider, -politikkens muligheter
Innspill til politikkens muligheter for påvirkning og styring av en altomfattende kreftomsorg
v/ leder av Stortingets helse- og omsorgskomite, Tone Wilhelmsen Trøen (H)

Kl. 11:30 – 12:00
Nye tider, -pasientsentrert kreftbehandling
Kunstig intelligens og kreftprognose
v/ professor Dr. philos og instituttleder Håvard E. Danielsen, Oslo Universitetssykehus HF,

Kl. 12:00 – 12:20
Nye tider, -brukeren i sentrum
Pasienten i sentrum; en frase eller realitet?
Fra verdens beste hopper til kreftpasient,
v/ tidl. verdensrekordinnehaver (239 m) Bjørn Einar Romøren

Kl. 12:20 – 12:40
Nye tider, -nye muligheter
Fremtidens kreftbehandling – scenario 2030,
v/ avd. sjef Andreas Stenvold, Sykehuset Østfold Kalnes

Kl. 12:40 – 12:45
Velkommen til kongress!
Praktiske opplysninger,
v/ kongressleder Jan Bølstad og møteleder Anne Hafstad

Kl. 12:45 – 13:45
Lunsj

Kl. 13:45 – 14:45
Vi følger direkte innspilling av podcasten «Helhjerta» hvor Heidi Skutlaberg Wiig og
Finn Schjøll snakker sammen; «Hvordan STÅR det til forneden? En Helhjerta samtale om
da Finn fikk kreft»,
v/ onkologisk sykepleier og spesialrådgiver Heidi Skutlaberg Wiig, Ahus og
næringsdrivende Finn Schjøll

Kl. 14:45 – 15:15
Om trender, prognoser og utvikling av kreft nasjonalt vs internasjonalt. Hva er de nyeste tallene?
v/ leder Bjørn Møller, Registeravdelingen, Kreftregisteret

Kl. 15:15 – 15:45
Pasienten med smerter i sykehus, sykehjem eller i eget hjem; hva er riktig tilnærming?
– smertebehandling; hvilke tilbud har vi ved ulike smertetilstander?
– ulik tilnærming ved ulike smertetilstander – valg av riktig tilnærming
v/ seksjonsoverlege Eva Gravdahl, Palliativt team, Bærum sykehus, Vestre Viken

Kl. 15:45 – 16:15
Utstilling
Kaffe – Te – SoftIce

FAGSEMINAR 1 – 5, Kl. 16:00 – 17:45

Fagseminar 1:
Palliativ oppfølging
Palliativ oppfølging fra sykehus til kommune- pasientforløp i praksis.
v/ overlege Ronny Dalene og kreftsykepleier Torunn Haugstøl, Palliativt team, Sykehuset Telemark

Fagseminar 2:
Ernæring til kreftpasienter

– hovedprinsipper
– tilpasset ernæringstilskudd
– eksempler på praktiske løsninger
– sykehusbehandling vs. hjemmebehandling
v/ klinisk ernæringsfysiolog Kristine Nordkvelle, Lovisenberg Lindring og Livshjelp

Fagseminar 3:  
Lindring og livshjelp

-hvem får tilbudet?
-eksklusivt tilbud til de få?
-beskrivelse av en hverdag, og utvelgelse av utfordringer
v/ spesialsykepleier Lise Strand, Lovisenberg Lindring og Livshjelp

Fagseminar 4:
Nasjonalt pakkeforløp for kreft – Pakkeforløp hjem for kreftpasienter
– organisering av utredning og behandling
– kommunikasjon/dialog med pasient og pårørende
– ansvarsplassering
– forløpstider: fra henvisning til utredning og behandling
v/ seniorrådgiver for kreftområdet Ingunn Løvstad Sørensen, Helsedirektoratet,
avdeling for spesialisthelsetjenester
 

Kino 1; kl. 16:00 – 17:40
Heftig og begeistret
Furete ansikt som har stått mot sjødrev og kuling mykner i møtet med musikken og poesien. Berlevåg Mannssangforening; 28 menn med hver sin historie, vevet sammen av korsangen, forankret i et isolert lokalsamfunn og en utsatt natur. Kan man legge sammen disse delene for å komme fram til korets egen sjel? Hva slags rolle kan koret tildeles i fortellinga om Berlevågs liv og historie?

 Tirsdag, 14.  juni

Parallellsesjon A; kl. 09:00 – 10:00

A-1      Kreft hos eldre 
A-1-1   Ulike aspekter ved kreft hos eldre
v/ spesialist i indremedisin og i geriatri, overlege og professor Siri Rostoft, geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

A-2      Pre- og rehabilitering 
A-2-1   Prehabilitering og trening under/etter kreftsykdom
– Hva sier forskning og erfaringer?
– Hvilke tilbud finnes?
– Når blir tilpasset trening del av standard kreftbehandling?
v/ daglig leder Helle Aanesen, Aktiv mot kreft

A-3      Tarmkreft
A-3-1     Symptomer, typologi, behandling og prognose
v/ overlege Morten Brændengen, Senter for kreftbehandling, Diakonhjemmet

A-4      Pakkeforløp i kommunehelsetjenesten 
A-4-1   Pakkeforløp hjem – «Bergensmodellen»,
v/ kreftkoordinator Monica Moe og kreftkoordinator Ester Marie Weløy, Bergen kommune

A-5      Åpen post
A-5-1

A-6      Kino  Kl. 08:45 – 10:00
A-6-1   For vi er gutta!
er filmen om Mannskoret, en gjeng 35–55-åringer med tilknytning til ­medier, ­musikk, restaurant- og utelivsbransje eller Oslo Øst, gjerne alt på en gang. Hver tirsdag møtes koret for øving og øldrikking på bydelshuset på Kampen i Oslo. I kinodokumentaren følger vi gutta frem mot et stort oppdrag: Varme opp for hardrockerne i Black Sabbath under Tons of Rock-festivalen i Halden.

Kl. 10:00 – 10:30
Utstilling

Parallellsesjon B; kl. 10:30 – 11:15

B-1      Bukspyttkjertelkreft
B-1-1   Status for pancreaskreft; prognose og behandlingstilbud
v/ ph.d. og spesialist i onkologi, Hanne Hamre, Medisinsk avd. Akershus universitetssykehus HF 

B-2      Seksuell helse etter kreftbehandling
B-2-1   Hvordan sikres seksuell helse etter kreft og kreftbehandling?  Betydningen av helsepersonells fokus på seksuell helse gjennom behandlingsforløpet,
v/ kreftsykepleier Solveig Fridheim Torp, Kreftomsorg Rogaland

B-3      Kommunikasjon – Informasjon 
B-3-1   Å forebygge omsorgstretthet – en mulighet for økt mestring av egen arbeidshverdag?
v/ fagkoordinator Hege Sandanger, sorgbehandlingspoliklinikken, Akershus universitetssykehus HF

B-4      Barnekreft
B-4-1   Omfang – typer – prognoser – foreldreperspektivet – pasienthistoriene,
v/ barnekreftlege Bem Zeller, Oslo Universitetssykehus HF

Parallellsesjon C; kl. 11:30 – 12:15

C-1       Å få barn etter kreftbehandling
C-1-1   Mors helse under svangerskap og fødsel etter gjennomgått kreftbehandling,
v/ NN

C-2       Hjemmepalliasjon
C-2-1     Når livet ebber ut. Hjemmepalliasjon og omsorg i pasientens eget miljø. Hvordan? Erfaringer?
                v/ onkologisk sykepleier Anne Kristine Sørvald Espegren, Fransiskushjelpen i Oslo

C-3       Kultur og kreftbehandling 
C-3-1   Kreft blant innvandrere. Kulturelle faktorer ved screening, kontroll, behandling og oppfølging,
v/ seksjonsoverlege Sameer Bhargava, Kreftseksjonen, Medisinsk avd. Bærum sykehus, Vestre Viken HF og postdok. Kreftregisteret

C-4       Gynekologisk kreft 
C-4-1   Livmorkreft, -utredning og behandling av livmorkreft,
v/ overlege dr. philos Ane Gerda Zahl Eriksson, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, avd. for gynekologisk kreft

C-4-2   SENSOR-studien. En sammenliknende studie om forskjeller i behandling og livskvalitet mellom Helse SørØst og Helse Midt,
v/ gynekolog Pernille Kristina Bjerre Trent, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, avd. for gynekologisk kreft

C-5       Kino  Kl. 11:00 – 12:40
C-5-1   Per Fugelli – siste resept
Uansett hva man måtte mene om Per Fugellis holdninger, meninger og livsvisdom, er man bare nødt til å la seg blende av hans personlighet, slik den får utfolde seg i Erik Poppes bevegende, inspirerende og oppløftende dokumentarfilm. Per Fugelli – siste resept skildrer hans siste tid på denne jord, der han forbereder seg på å dø. Det gjør inntrykk å se et menneske på oppløpet når vi vet at han allerede har krysset mållinja. Det er sterkt å se hans appetitt på livet, selv om han vet at det er på hell. Denne filmen handler kanskje om å dø, men mest av alt handler den om å leve.

PLENUMSESJON 2; Kl. 13:30 – 17:30

Kl. 12:15 – 13:30
Lunsj- Utstilling

Kl. 13:30 – 14:00
Podcast; Kreft og seksualitet
v/ sykepleier Charlott (Lotta) Maria Rosenqvist Våde, Kreftkompasset og kreftoverlever Katrine Kopperud

Kl. 14:00 – 14:30
Persontilpasset kreftbehandling, -i privat eller offentlig regi? Eller
v/ onkolog og daglig leder Marius Normann, Kreftklinikken 

Kl. 14:45 – 15:15
Beslutningsforum for nye metoder,
v/ fagdirektør Baard-Christian Schem (repr. Beslutningsforum), Helse Vest RHF

Kl. 15:15 – 15:45
Systemet for nye metoder. Nye metoder i spesialisthelsetjenesten – en kritisk evaluering (Proba AS) om systemets gode og dårlige sider
v/ professor dr. juris Aslak Syse, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

Kl. 15:45 – 16:15
Kaffe – Te – SoftIce
Utstilling

Kl. 16:15 – 17:15
Persontilpasset kreftbehandling; politisk konsensus eller? Og hvordan gjennomføre det?
v/ leder for Stortingets helse- og omsorgskomite Tone W, Trøen (bekreftet) samt medlemmer av samme komite; Stortingsrepresentanter og komitemedlemmer Cecilie Myrseth (Ap), Olaug Vervik Bollestad (KrF) og Seher Aydar (Rødt)

Kl. 20:00
Festmiddag. Konsert med Daniel Eriksen

Onsdag, 15. juni  
PLENUMSESJON 3; Kl. 09:00 – 14:00

Kl. 09:00 – 09:30
Kreft er ikke et skummelt monster.
Hvilke bilder kan vi bruke når vi snakker med barn om sykdommen?
v/ forsker Sarah Roxana Herlofsen, forfatter av barneboken «Hva er egentlig kreft?»

Kl. 09:30 – 10:00
Kunnskapsbasert praksis. Hvordan få til endringer? Hvordan implementere endringsforslag?
v/ universitetslektor og kreftsykepleier Kjersti Stokke, OsloMet og OUS

Kl. 10:00 – 10:30
Stråleterapi som kurativ behandling vs. som palliativt virkemiddel
– hvordan virker strålebehandlingen?
– betydningen av strålebehandling i kurativ kreftbehandling
– viktigheten av palliativ strålebehandling. Til hvem, når og hvilken type?
v/ professor Øyvind Bruland, Oslo Universitetssykehus HF 

Kl. 10:30 – 10:50
Fra Madam Curie til protonterapibehandling. Hva er moderne strålebehandling,
v/fysiker Einar Waldeland, Oslo Universitetssykehus HF  

Kl. 10:50 – 11:15
Utsjekking.  Kaffe – Te – SoftIce – Utstilling

Kl. 11:15 – 12:15
Hjernekreft – hvordan skal det nye Kreftforeningsfinansierte nasjonale ekspertnettverket (NBTC) forbedre diagnostikk og behandling? Om typer, forekomst og prognose. Om nytt nasjonalt hjernekreftsenter; målsetting og samarbeidspartnere,
v/ innlegg fra pårørende og styremedlem i Hjernesvulstforeningen Nina Jensen, styreleder i NBTC og nevrokirurg Einar Vik-Mo, Kreftregisterrepresentant Liv-Marit Dørum og faglig koordinator i NBTC og onkolog Petter Brandal, Oslo universitetssykehus HF

Kl. 12:15 – 12:45
Seksualitet hos kreftoverlevere
v/ spesialsykepleier i onkologi, spesialist i sexologisk rådgiving, Randi Gjessing, Vestre Viken HF, Bærum sykehus, Kreftseksjonen

Kl. 12:45 – 13:00
Trekning av premier

Kl. 13:00 – 14:00
Kreftbehandlingen reddet livet. Hvordan ble livet etter behandlingen?
Mulige ettervirkninger av kjemoterapi. Hva kan vi gjøre? Mulige ettervirkninger av strålebehandling. Hva kan vi gjøre? Fatigue. Hva kan vi gjøre?
v/ seksjonsleder dr. med. Cecilie E. Kiserud, Nasj. Kompetansetj. for seneffekter etter kreft-behandling, overlege, professor emeritus Stein Kvaløy, OUS HF og NN, kreftrehab-senteret OUS

Med forbehold om noen programendringer

1Firma informasjon
2Deltakere
3Annen info - Send
Navn på evt. person som skal anvise faktura
Hvis du vet dette-Fyll inn

Share This Post, Choose Your Platform!