Laster Arrangementer

Vi inviterer til den niende kapittelkonferansen om velferdsteknologi. Det betyr presentasjon av ny teknologi og nye erfaringer. Vi har invitert mange kommuner i tillegg til Helsedirektoratet, som presenterer status for utvikling og erfaringer. Flere nye evalueringsrapporter vil bli lagt fram.
Kapittelkonferansene har vokst fram som det ultimate møtested for kommuner som ønsker å lære, som ønsker å følge med, som ønsker å påvirke, -og bli påvirket for å bli best mulig.
De mest sentrale leverandørene er med, og viser fram det siste av teknologier. Konferansens egenart er hvordan vi presenterer ny teknologi sammen med praktiske beskrivelser av nye teknologiske løsninger. Satelittsymposiumene gir deg nærkontakt med de viktigste produktene. Og du får best mulig

Faglig Forum har fulgt velferdsteknologifeltet siden 2012, og vårt mål har hele tiden vært å ha best kunnskap innenfor området. Dette har gitt oss et trygt beslutningsgrunnlag når vi har invitert inn forelesere og utstillere. Vi er ganske sikre på å ha truffet bra på de foregående kapittelkonferansene, og håper også denne gang å gi deltakerne viktig og ny kunnskap. Bruk av velferdsteknologiske løsninger kan bidra til økt trygghet og bedre tjenester for brukere og pårørende. Erfaringer viser også at velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene i kommunene.

Gevinstene er tydelige ved bruk av velferdsteknologiske løsninger i kommunene, og Helsedirektoratet anbefaler at kommunene tar i bruk følgende løsninger:
* Lokaliseringsteknologi (GPS)
* Elektronisk medisineringsstøtte (elektronisk medisindispenser)
* Elektroniske dørlåser (e-lås)
* Digitalt tilsyn
* Oppgraderte sykesignalanlegg/pasientvarslingssystem
* Logistikkløsning for mer optimale kjøreruter og bedre kvalitet på tjenester
* Digitale trygghetsalarmer
* Responstjenester
* Tekniske krav til trygghetsteknologi

Disse områdene vil også bli spesielt belyst ved den store leverandørutstillingen.

Dette er en møteplass du MÅ være med på! Vi kaller den «state of the art», «high-end» eller «cutting edge». Uansett; Vi ønsker å vise fram det mest aktuelle for deg som er profesjonell yrkesutøver og/eller beslutningstaker. Og når vi benytter begreper «state of the art», så betyr det «det beste man kan få til med tidens mest moderne teknologi/ferdigheter.»
Vårt mål med kapittelkonferansene er å stimulere alle Norges kommuner til å delta for å bli oppdatert i det «aller siste». Vi ser på konferansen som den naturlige møteplass for alle som er involvert i utviklingen av velferdsteknologi, får å få ny kunnskap, får å utvikle eget nettverk, men kanskje også for å bli inspirert!
Velkommen!
Konferansefasilitetene vil tilfredsstille smittevernlovgivningen og de øvrige råd som måtte komme fra Helse- og omsorgsdepartementet og Folkehelseinstituttet.

GI BESKJED TIL DINE KOLLEGAER OM DENNE KONFERANSEN TAKK!

Faktaark som pdf:  Trykk her

Målgruppe:
Kongressen er en arena for alle som arbeider innen omsorgssektoren, psykisk helse, habilitering og rehabilitering, tildelingskontor og koordinatorer, høgskoler, universitet og forskningsmiljøer, innen IKT og innovasjon og ikke minst den enkelte som vil bli oppdatert innen et fagfelt i rivende utvikling.

Tid: 9. – 10. juni 2022

Sted: Oslo/Fornebu, Quality Hotel Expo

Les mer om konferansestedet: TRYKK HER   

Deltakeravgift: Nkr. 3.480,-
Deltakeravgiften inkluderer lunsj og kaffe/te alle dager, dokumentasjon og evt. annet materiell.

Overnatting på Quality Hotel Expo:
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.575,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.000,- per person

Se påmeldingsskjema:
1 = Quality Hotel Expo, kun tilbud om dette hotellet
Du kan lese mer om hotellet her (samme som konferansested)

Middag:
1 = onsdag,  8. juni Nkr. 560,-
2 retters middag

2 = torsdag, 9. juni Nkr. 660,-
3 retters middag

Påmeldingsfrist: Fortsatt noen ledige plasser. Bruk elektronisk påmeldingsskjema

Påmelding:
Benytt vår elektroniske påmeldingsslipp. Du vil få en umiddelbar elektronisk bekreftelse, som kun er bekreftelse på at du har sendt din påmelding. Den offisielle bekreftelsen fra oss kommer senest 20. april på mail. Dersom du ikke har hørt fra oss; ta kontakt.
Ring oss gjerne for å sjekke ut hvis du begynner å bli utålmodig. Vårt telefonnummer er 23 11 45 00 eller 90 16 30 16.

Innbetaling og bekreftelse:
Faktura og kortfattet informasjon sendes pr mail eller post. Oppgi gjerne arbeidsstedets organisasjonsnummer
Automatisk bekreftelse sendes når du melder deg på via vårt elektroniske påmeldingsskjema.
Men, du mottar en offisiell bekreftelse fra oss når det er et tilstrekkelig antall påmeldte registrert. Vent derfor med å kjøpe eventuelle billetter til du mottar vår bekreftelse. Bekreftelse oversendes deretter fortløpende hver fredag på mail, første gang etter påmeldingsfristens utløp.

Avbestilling:
Du kan avbestille din påmelding når som helst eller overlate plassen til en arbeidskollega. Send din avbestilling eller endring på mail; post@fagligforum.no
Vær imidlertid oppmerksom på følgende avbestillingsgebyr (gjelder ikke når en arbeidskollega deltar i stedet;
= 30 dager >= 10 dager; kr. 400,-
= 9 dager   >=4 dager;  kr. 1.200,-
= 3 dager  <= 2 dager;  kr. 2500,-
< = 2 dager eller ikke fremmøte; ingen refusjon.
I tillegg eventuelle hotellkostnader og bestilte billetter

Elektronisk dokumentasjon:
Alle deltakere får direkte tilgang til presentasjonene i «sann-tid» på sin laptop, nettbrett, smarttelefon eller annet elektronisk medium. Minst en dag før arrangementet vil du få tilsendt egen nettadresse med brukernavn og passord. Her finner du program, deltakerliste, deltakerbevis og annen relevant informasjon.

Forbehold:
Konferansen vil bli gjennomført iht planene under forutsetning av at et tilstrekkelig antall har meldt seg på og at myndighetene gir tillatelse til kongressarrangement.

Prioritet:
Ved overtegning prioriteres påmeldingene i mottatt rekkefølge.

Billettbestilling:
Tog, ferge- eller flybilletter kan bestilles gjennom Berg Hansen reisebyrå på Jessheim. De vil fremskaffe de billigste billettene til deg.
Telefon: + 47 63 94 27 80 Telefaks: + 47 63 97 34 91
Epost: jessheim@berg-hansen.no

Rutetider
Her finner du noen mulige transportører og rutetider til Faglig Forum arrangement;

TRYKK HER  SAS
TRYKK HER  WIDERØE
TRYKK HER  NORWEGIAN
TRYKK HER  VY
TRYKK HER  Flybussen
TRYKK HER  Norgesbuss
TRYKK HER  Ruter

Deltakerbevis:
Alle deltakere får godkjent deltakerbevis med påført antall timer

Elektronisk dokumentasjon
Alle deltakere vil få oppgitt en egen nettadresse, brukernavn og passord ved oppstart av konferansen. Her vil du i sanntid kunne følge forelesernes presentasjon på eget nettbrett (med forbehold for noen presentasjoner).
Som deltaker vil du motta en E-bok noen dager før konferansen, hvor du finner all aktuell informasjon, lenker til aktuelle dokument og litteratur, mm. Etter konferansen vil du motta E-boka fullt oppdatert med alt som ble presentert under konferansen!

Virtuell utstilling: åpner 15. mai

Personvern
Vi har utarbeidet er personvernerklæring som inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Faglig Forum, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Vi oppbevarer dine personopplysningene som du gir oss gjennom innsendt påmeldingsskjema eller via epost eller telefon. Denne informasjonen er navn, tittel, arbeidssted, adresse, e-postadresse og mobilnummer. I tillegg informasjon om hotellbestilling, middagsbestilling og evt. annet. Ingen andre vil få tilgang til denne informasjonen. Du kan når som helst be om å bli slettet fra våre lister.
Du kan lese vår personvernerklæring; TRYKK HER

Torsdag, 9. juni
Kl. 09.00 – 10:00
Registrering

Kl. 10:00 – 10:45
Status for Nasjonalt velferdsteknologiprogram og arbeidet med å implementere digital hjemmeoppfølging,
v/ fung. avd. direktør og programleder Bjørnar Alexander Andreassen og prosjektleder for digital hjemmeoppfølging Siw Myhrer, Helsedirektoratet

Kl. 11:15 – 12:00
Satelittsymposium-1

Kl. 12:00 – 12:30
Utprøving av digital hjemmeoppfølging – Resultater og oppsummering av nasjonalt evalueringsoppdrag
v/ seniorforsker Erik Magnus Sæther, Oslo Economics

Kl. 12:30 – 13:30
Lunsj

Kl. 12:00 – 12:30
Digital hjemmeoppfølging i Larvik kommune. Organisering – Tildeling – Oppfølging –
Egenbehandlingsplan,
v/ spesialsykepleier Linda Nilsen Augland, Larvik kommune  

Kl. 12:30 – 13:00
Digital hjemmeoppfølging i bydel Grünerløkka i Oslo kommune. Erfaring og resultater,
v/ prosjektleder Hanne Eggen, Oslo kommune, Bydel Grünerløkka og teamleder Kristin Skrede, Oslo kommune, bydel St.Hanshaugen, enhet for velferdsteknologi

Kl. 13:00 – 13:15
Dialog; Hva har vi lært? Hvilke gevinster har organisasjonen og brukerne? Hvor er forbedringspotensialet?

Kl. 13:15 – 13:45
Satelittsymposium-2

Kl. 13:45 – 14:00
Kaffe – Te – PopCorn – SoftIce

Kl. 14:00 – 14:20
«Velferdsteknologibleien» – teknologien bak DignaCare sensor. Sensoren som gir varsel når bleien bør byttes – teknologien bak
Dignacare sensoren,
v/produktspesialist Lisbeth Kruge, SensCom AS

Kl. 14:20 – 15:00
En liten revolusjon i sykehjemmet; Nå vet vi når bleier må skiftes!
Velferdsteknologien tar nye steg, Erfaring med inkontinenssensor
v/ fagutviklingssykepleier Gina Kornelia Bruun Torvik, Oslo kommune, bydel Frogner

Kl. 15:00 – 15:30
Organisering, og hvordan jobbe med implementering og bruk av velferdsteknologi,
v/ teamleder Kristin Skrede og fysioterapeut Mads Herfindal Haakonsen, Oslo kommune, bydel St.Hanshaugen, enhet for velferdsteknologi

Kl. 15:30 – 16:00
Digitalisert samhandling innen digital hjemmeoppfølging. Status, resultater og perspektiver for et pågående prosjekt,
v/ prosjektleder Amanda Rosenberg, Oslo kommune, Helseetaten og rådgiver Marte Slemskogen Hartz Moe, Oslo kommune, bydel Sagene


Fredag, 10. juni
Kl. 09.00 – 09:45
Erfaring og evaluering av tilsyn og «overvåking» ved hjelp av sensorer,
v/ avd. leder Marlen Breivik Kristensen og prosjektleder Hildegunn Utgård, Ulstein kommune

Kl. 09:45 – 10:30
Elektronisk ruteplanlegging i hjemmetjenesten. Evaluering etter 6 år med systemet «Spider». Hvordan benytter vi systemet daglig, og hvordan dataene blir benyttet i strategisk ledelse og organisering,
v/ enhetsleder Kjersti Norheim og avd. leder Ingrid Weltzien, Horten kommune

Kl. 10:30 – 11:15
Satelittsymposium-3

Kl. 11:15 – 11:30
Teknologisk forklaring til elektronisk medisineringsstøtte, v/ Julie Westby, Evondos

Kl. 11:30 – 12:00
Elektronisk medisineringsstøtte, -vår praksis og våre erfaringer,
v/ Mona Kristoffersen, Sarpsborg kommune

Kl. 12:00 – 13:00
Lunsj

Kl. 13:00 – 13:45
I Skien kommune arbeides det med fremtidens elektroniske sykehjem. Hvordan vil det se ut? Hvordan skal det drives? Hvilke teknologier fylles huset med? Vi blir med i utviklingsprosessen,
v/ fagsjef May Omland, Skien kommune

Kl. 13:45 – 14:30
Å lede den velferdsteknologiske utviklingen i en middels stor norsk kommune,
v/ enhetsleder Torhild Kvinlaug, Kvinesdal kommune

Kl. 14:30 – 14:45
Atri-X senter for frihets- og velferdsteknologi; et tilbud til kommunens befolkning,
v/ leder Jeppe Skjønberg, Bærum kommune

1Firma informasjon
2Deltakere
3Annen info - Send
Navn på evt. person som skal anvise faktura
Hvis du vet dette-Fyll inn

Share This Post, Choose Your Platform!