Laster Arrangementer

Hverdagsrehabilitering har eksistert som egen tjenesteform siden ca. 2012. Hverdagsrehabiliteringsteam har blitt etablert i kommuner og bydeler, og som et spisskompetanseverktøy i kommunenes pleie- og omsorgstjenester for å løse brukernes utfordringer til å bli mest mulig selvhjulpne. Ergoterapeuter, fysioterapeuter og sykepleiere har vært basiskompetansen i teamene, og mange brukere har fått tilpasset hus, hjem og hverdagen til de behov og ønsker den enkelte bruker har. Faglig Forum arrangerte en vellykket dialogkonferanse om hverdagsrehabilitering i 2016, og nå mener vi tiden er inne for å gjenskape denne konferanseform for å sette lys på erfaringer gjennom 10-års drift. Noen kommuner har fortsatt problemer med å etablere hverdagsrehabiliteringsteam, og spørsmålet er hvorfor? Andre kommuner gjør endringer i organisasjonsform, samhandling og praksis og spørsmålet er hvorfor. Men, også mange kommuner følger grunnmodellen for hverdagsrehabiliteringsteam. Vi ønsker å finne svar på om en organisasjonsform er bedre enn en annen. Om en driftsmodell er mer hensiktsmessig enn andre? Om det finnes konkrete svar, som noen også kaller fasit.

Hverdagsrehabilitering er et eksempel på tjenesteinnovasjon. Hverdagsrehabiliteringen skal bevare, vedlikeholde og styrke brukerens funksjonsnivå og helse, og dermed utsette mer omfattende pleiebehov. Meld deg på, og delta i debatten om en enda bedre hverdagsrehabilitering. Ta med deg noen kollegaer!
Velkommen!
GI BESKJED TIL DINE KOLLEGAER OM KONFERANSEN. TAKK!

Faktaark som pdf:  TRYKK HER  

Målgruppe:
Konferansen retter seg mot de som arbeider med hverdagsrehabilitering, til de som skal etablere hverdagsrehabilitering eller de som ønsker å kjenne til ulike erfaringer og gjennomføring av hverdagsrehabilitering. I tillegg retter konferansen seg mot de som må forstå hva hverdagsrehabilitering er, og da spesielt forvaltnings- og tildelingskontor, pleie- og omsorgstjenesten og aktuelle profesjoner.

Tid: 23. – 24. mai 2022

Sted: Oslo/Fornebu, Quality Hotel Expo

Les mer om konferansestedet: TRYKK HER   

Deltakeravgift: Nkr. 3.620,-
Deltakeravgiften inkluderer lunsj og kaffe/te alle dager, dokumentasjon og evt. annet materiell.

Overnatting på Quality Hotel Expo:
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.550,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.075,- per person

Se påmeldingsskjema:
1 = Quality Hotel Expo, kun tilbud om dette hotellet
Du kan lese mer om hotellet her (samme som konferansested)

Middag:
1 = søndag,  22. mai  Nkr. 550,-
2 retters middag

2 = mandag, 23. mai  Nkr.640,-
3 retters middag

Påmeldingsfrist: Fortsatt noen ledige plasser. Meld deg på!

Påmelding:
Benytt vår elektroniske påmeldingsslipp. Du vil få en umiddelbar elektronisk bekreftelse, som kun er bekreftelse på at du har sendt din påmelding. Den offisielle bekreftelsen kommer så snart vi har nok påmeldte til arrangementet, senest ved påmeldingsfristen. Ikke kjøp billetter før du har fått endelig bekreftelse fra oss. Ring oss gjerne for å sjekke ut hvis du begynner å bli utålmodig. Vårt telefonnummer er 23 11 45 00 eller 90 16 30 16.

Innbetaling og bekreftelse:
Faktura og kortfattet informasjon sendes pr mail eller post.
Automatisk bekreftelse sendes når du melder deg på via vårt elektroniske påmeldingsskjema.
Men, du mottar en offisiell bekreftelse fra oss når det er et tilstrekkelig antall påmeldte registrert. Vent derfor med å kjøpe eventuelle billetter til du mottar vår bekreftelse
Bekreftelse oversendes deretter fortløpende hver fredag på mail, første gang etter påmeldingsfristens utløp.

Avbestilling:
Du kan avbestille din påmelding når som helst eller overlate plassen til en arbeidskollega. Send din avbestilling eller endring på mail; post@fagligforum.no
Vær imidlertid oppmerksom på følgende avbestillingsgebyr (gjelder ikke når en arbeidskollega deltar i stedet);
= 21 dager >= 8 dager; kr. 400,-
= 7 dager   >=4 dager;  kr. 1.000,-
= 3 dager  <= 0 dager;  kr. 1500,-
< = 1 dager eller ikke fremmøte; ingen refusjon.
I tillegg eventuelle hotellkostnader og bestilte billetter

Elektronisk dokumentasjon:
Alle deltakere får direkte tilgang til presentasjonene i «sann-tid» på sin laptop, nettbrett, smarttelefon eller annet elektronisk medium. Minst en dag før arrangementet vil du få tilsendt egen nettadresse med brukernavn og passord. Her finner du program, deltakerliste, deltakerbevis og annen relevant informasjon.

Forbehold:
Konferansen vil bli gjennomført iht planene under forutsetning av at et tilstrekkelig antall har meldt seg på.

Prioritet:
Ved overtegning prioriteres påmeldingene i mottatt rekkefølge.

Billettbestilling:
Tog, ferge- eller flybilletter kan bestilles gjennom Berg Hansen reisebyrå på Jessheim. De vil fremskaffe de billigste billettene til deg.
Telefon: + 47 63 94 27 80 Telefaks: + 47 63 97 34 91
Epost: jessheim@berg-hansen.no

Rutetider
Her finner du noen mulige transportører og rutetider til Faglig Forum arrangement;

TRYKK HER  SAS
TRYKK HER  WIDERØE
TRYKK HER  NORWEGIAN
TRYKK HER  VY
TRYKK HER  Flybussen
TRYKK HER  Norgesbuss
TRYKK HER  Ruter

Deltakerbevis:
Alle deltakere får godkjent deltakerbevis med påført antall timer

Elektronisk dokumentasjon
Alle deltakere vil få oppgitt en egen nettadresse, brukernavn og passord ved oppstart av konferansen. Her vil du i sanntid kunne følge forelesernes presentasjon på eget nettbrett (med forbehold for noen presentasjoner).
Som deltaker vil du motta en E-bok noen dager før konferansen, hvor du finner all aktuell informasjon, lenker til aktuelle dokument og litteratur, mm. Etter konferansen vil du motta E-boka fullt oppdatert med alt som ble presentert under konferansen!

Virtuell utstilling: åpner 1. mai

Personvern
Vi har utarbeidet er personvernerklæring som inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Faglig Forum, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Vi oppbevarer dine personopplysningene som du gir oss gjennom innsendt påmeldingsskjema eller via epost eller telefon. Denne informasjonen er navn, tittel, arbeidssted, adresse, e-postadresse og mobilnummer. I tillegg informasjon om hotellbestilling, middagsbestilling og evt. annet. Ingen andre vil få tilgang til denne informasjonen. Du kan når som helst be om å bli slettet fra våre lister.
Du kan lese vår personvernerklæring; TRYKK HER

 

PROGRAM

Mandag, 23. mai

Kl. 09.00 – 10:00
Registrering

Kl. 10:00 – 10:30
Hverdagsrehabilitering i nasjonalt utviklingsarbeid
v/ seniorrådgiver Sigrunn Gjønnes, Helsedirektoratet

Kl. 10:30 – 11:15
Hverdagsrehabilitering  – ti år etter oppstart og veien videre.
v/ dosent Hanne Tuntland, Høgskulen på Vestlandet

Kl. 11:30 – 12:00
Som en del av hverdagsrehabiliteringen: Hverdagsaktiviteter, -et brukerperspektiv
v/ tidligere forbundsleder (pensjonist) Nils Erik Ness, Ergoterapeutene

Kl. 12:00 – 12:30
Dialog 1A: Samtale mellom Sigrunn Gjønnes, Hanne Tuntland og Nils Erik Ness om  status for Hverdagsrehabilitering, -om utviklingen er ønsket eller ikke
Forbundslederne i Norsk Sykepleierforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk Fysioterapeutforbund er invitert, og vil inkluderes i samtalen om de har anledning til å stille opp. 

Kl. 12:30 – 13:30
Lunsj

Kl. 13:30 – 14:15
Ambulerende rehabiliteringsteam vs. Hverdagsrehabiliteringsteam,
-en vurdering av styrker og svakheter,
v/ koordinator Linda Dokk Narvestad og avd. leder Kristin Fahre, Oslo kommune, Bydel Alna og Grorud

Kl. 14:15 – 14:30
Kaffe – Te – Isvann – PopCorn – SoftIce

Kl. 14:30 – 15:15
«På vei mot målet!».
Organisering og gjennomføring av Hverdagsrehabilitering i Indre Østfold kommune,
v/ ergoterapeut Marianne Molle og fysioterapeut Lina Lindegaard, Indre Østfold kommune, Rehabilitering, læring og friskliv

Kl. 15:15 – 15:45
Dialog 2: Samtale mellom Grethe Lind, Eigersund kommune og Marianne Molle om forutsetninger for å lykkes med Hverdagsrehabilitering og innspill fra koordinator Linda Dokk Narvestad og avd. leder Kristin Fahre, Oslo kommune, Bydel Alna og Grorud  om ambulerende rehabiliteringsteam.

Kl. 15:45 – 16:00
Bruk av hjelpemidler i Hverdagsrehabiliteringen

Kl. 19:30
Middag   (Vi sender deg ca. 10 mai eget påmeldingsskjema til middag 22. og 23. mai)


Tirsdag, 24. mai

Kl. 09.00 – 09:45
Å blande spisskompetanse med generell kompetanse.
Bydel St.Hanshaugen var en gang en mønsterkommune/bydel i
etablering og drift av Hverdagsrehabilitering. I dag er Hverdagsrehabiliteringen en del av den ordinære hjemmetjenesten inndelt i 3 distrikt. Hva har skjedd? Hvilke erfaringer er høsten? Konsekvenser for ansatte og brukere?
v/ seksjonssjef Svein Rune Bjørkmo, Oslo kommune, bydel St.Hanshaugen

Kl. 09:45 – 10:30
Hverdagsrehabilitering i Fredrikstad kommune. Erfaringer med organisering og tjenesteutvikling,
v/ avd. sykepleier Therese Severinsen Arefjord og virksomhetsleder Anne J. Skauen, Fredrikstad kommune, Hverdagsrehabiliteringsteamet

Kl. 10:30 – 11:00
Dialog 3: Er det kun en måte å organisere og drifte Hverdagsrehabilitering på? Samtale mellom seksjonssjef Svein Rune Bjørkmo og avd. sykepleier Therese Severinsen Arefjord/Anne J. Skauen

Kl. 11:00 – 11:30
Kaffe – Te – Isvann – PopCorn – SoftIce

Kl. 11:30 – 12:15
Hverdagsrehabilitering i 10 år. Erfaringsbasert refleksjon
v/ enhetsleder Grethe Lind. Eigersund kommune

Kl. 12:15 – 12:30
Når hverdagsrehabilitering ikke fungerer optimalt, -hva kan årsaken være
innledning ved møteleder Jan Bølstad

Kl. 12:30 – 12:45
Dialog 4: Hvor ligger forskjellen på å lykkes og mislykkes?  Samtale mellom Grethe Lind, Nils Erik Ness og Jan Bølstad

Kl. 12:45 – 13:45
Lunsj

Kl. 13:45 – 14:30
Mestringsteam som en del av hjemmetjenestene, -er det hverdagsrehabilitering?,
v/ leder Line Helgerud Skarstad, Gran kommune, hjemmetjenestene

Kl. 14:30 – 15:00
Hverdagsrehabilitering før og etter kommunesammenslåing, -erfaringer fra Asker kommune,
v/ spesialfysioterapeut/teamkoordinator
Kristine Hoel, Asker kommune, Helsefremmende og forebyggende tjenester

Kl. 15:00 – 15:15
Dialog 5: Oppsummering – Konklusjoner – Suksesskriterier – Veien videre 

1Firma informasjon
2Deltakere
3Annen info - Send
Navn på evt. person som skal anvise faktura
Hvis du vet dette-Fyll inn

Share This Post, Choose Your Platform!