Laster Arrangementer

Nytt spennende kurs om en gammel og utfordrende problemstilling; Hvordan vurdere omsorgsbehov? Hvordan tildele tjenester? Hvordan prioritere mellom mange brukere? Hvilke ressurser settes inn i forhold til hvilke brukere, -over hvor lang tid?
Spørsmålene er mange, metodene finnes, men hva med praksis?

Kommunehelsetjenesteloven gir kommunene plikt til å yte hjemmetjenester til personer med vurderte behov. Hjemmesykepleien i landets 356 kommuner yter alt fra enkle tilsyn og sårskift til kompliserte medisinske utfordringer. Hjemmetjenestene er et alternativ til både sykehjemsinnleggelse og noen ganger også til medisinsk hjelp fra spesialisthelsetjenesten.

Vurdering av omsorgsbehov er grunnleggende før en forskriver nødvendige tiltak. Og tiltak tildeles på bakgrunn av behov, men også på bakgrunn av de ressurser kommunen har. Kommunens budsjett skal gi ansatte et bilde av hvordan kommunens politikere ønsker å fordele tilgjengelige ressurser. Men noen ganger kan det være vanskelig å gi tilstrekkelig med hjelp ut fra hva kommunen disponerer av midler og kompetanse. Hjemmetjenestens ansatte eller dedikerte vurderingsteam skal balansere brukerens/søkerens behov for hjelp opp mot hva kommunen har av tilgjengelige ressurser og hvilke lovkrav som måtte ligge til grunn for tildeling av hjelp.

Vurdering av omsorgsbehov og fordeling av ressurser på en rettferdig måte, krever høy grad av profesjonalitet og erfaring. Det samme gjelder for revurdering og justering av hjelpetiltak.

Dette kurset tar utgangspunkt i kommunens ansvar for å vurdere hjelpebehov og tilrettelegge for hensiktsmessige hjelpetiltak.
I tillegg til gjennomgang av en rekke praktiske problemstillinger, lovverk og teknikker for samhandling med brukeren, vil kurset også trekke inn de synspunkter og erfaringer deltakerne stiller med. 

Covid-19:
Som ansvarlig arrangør vil vi følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer som bestemmes av myndighetene, smittevernloven og praktisk tilrettelegging iht disse. Og vi håper at Covid-19 snart er ute fra vårt vokabular!

Målgruppe:
Helsepersonell som arbeider i hjemmetjenestene, ansatte ved forvaltningskontor og tildelingskontor, innen psykisk helse på kommunenivå, dps-nivå eller spesialistnivå, ansatte som ønsker kunnskap om kognitive behandlingsmetoder og andre med spesiell interesse for temaet.

Tid og sted: 12. – 13. mai 2022

Sted: Quality Hotel Expo

Les mer om konferansestedet: TRYKK HER

Deltakeravgift: kr. 3.400,-
Deltakeravgiften inkluderer lunsj og kaffe/te begge dager, elektronisk dokumentasjon og evt. annet materiell.

Hotell: Kun ett valg;
1. Quality Hotel Expo

Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.520,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.200,-

Middag: (angi riktig dag i påmeldingsskjemaet)
Torsdag 12. mai, kl. 19:45   3 retter kr. 640,00 inkl. en drikkeenhet

Påmeldingsfrist: Fortsatt noen ledige plasser. Meld deg/dere på!
For denne konferansen kan du melde deg på fram til 9. mai

Påmelding:
Benytt vår elektroniske påmeldingsslipp. Du vil få en umiddelbar elektronisk bekreftelse, som kun er bekreftelse på at du har sendt din påmelding. Den offisielle bekreftelsen kommer så snart vi har nok påmeldte til arrangementet, senest ved påmeldingsfristen. Ikke kjøp billetter før du har fått endelig bekreftelse fra oss. Ring oss gjerne for å sjekke ut hvis du begynner å bli utålmodig. Vårt telefonnummer er 23 11 45 00 eller 90 16 30 16.

Innbetaling og bekreftelse:
Faktura og kortfattet informasjon sendes pr mail eller post.
Bekreftelse oversendes fortløpende hver fredag på mail, første gang etter påmeldingsfristens utløp.

Kjøp aldri billetter o.l. før du får en dedikert bekreftelse fra oss!

Avbestilling:
Du kan avbestille din påmelding når som helst eller overlate plassen til en arbeidskollega. Vær imidlertid oppmerksom på følgende avbestillingsgebyr (gjelder ikke når en arbeidskollega deltar i stedet);
< 21 dager  > 10 dager før arrangementsdato; kr. 250,-
=10 dager > 7 dager; kr. 600,-
=7 dager > 3 dager; kr. 1000,-
= 2 dager eller ikke fremmøte; ingen refusjon/krav om betaling
I tillegg eventuelle hotellkostnader og bestilte billetter

Elektronisk dokumentasjon:
Alle deltakere får direkte tilgang til presentasjonene i «sann-tid» på sin laptop, nettbrett, smarttelefon eller annet elektronisk medium. Dagen før konferansen vil du få tilsendt egen nettadresse med brukernavn og passord. Her finner du program, deltakerliste, deltakerbevis og annen relevant informasjon.

Forbehold:
Arrangementet vil bli gjennomført forutsatt nok påmeldte. Kjøp derfor ikke billett før du får en endelig bekreftelse fra Faglig Forum.

Prioritet:
Ved overtegning prioriteres påmeldingene i mottatt rekkefølge.

Billettbestilling:
Tog, ferge- eller flybilletter kan bestilles gjennom Berg Hansen reisebyrå på Jessheim. De vil fremskaffe de billigste billettene til deg.
Telefon: 63 94 27 80 Telefaks: 63 97 34 91
Epost: jessheim@berg-hansen.no

Rutetider
Her finner du noen mulige transportører til Faglig Forum arrangement;

TRYKK HER  SAS
TRYKK HER  WIDERØE
TRYKK HER  NORWEGIAN
TRYKK HER  VY

Deltakerbevis:
Alle deltakere får godkjent deltakerbevis med påført antall timer. Deltakerbeviset finner du på eget nettsted etter arrangementet.

Elektronisk dokumentasjon
Alle deltakere vil få oppgitt en egen nettadresse, brukernavn og passord ved oppstart av konferansen. Her vil du i sanntid kunne følge forelesernes presentasjon på eget nettbrett (med forbehold for noen presentasjoner).
Som deltaker vil du motta en E-bok noen dager før arrangementet, hvor du finner all aktuell informasjon, lenker til aktuelle dokument og litteratur, mm. Etter konferansen vil du motta E-boka fullt oppdatert med alt som ble presentert under konferansen!

Virtuell utstilling:
Eventuell utstilling vil bli lansert 11. september

Organisasjon
Kurset arrangeres av Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten.
Faglig Forum A/S er teknisk arrangør eller såkalt PCO.

Trenger du hjelp til å planlegge, organisere og gjennomføre kurs eller konferanser, kan du kontakte Faglig Forum i telefon 23 11 45 00 eller sende en mail til post@fagligforum.no

Personvern
Vi har utarbeidet er personvernerklæring som inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Faglig Forum, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Vi oppbevarer dine personopplysningene som du gir oss gjennom innsendt påmeldingsskjema eller via epost eller telefon. Denne informasjonen er navn, tittel, arbeidssted, adresse, e-postadresse og mobilnummer. I tillegg informasjon om hotellbestilling, middagsbestilling og evt. annet. Ingen andre vil få tilgang til denne informasjonen. Du kan når som helst be om å bli slettet fra våre lister.
Du kan lese vår personvernerklæring; TRYKK HER

 

Torsdag, 12. mai

Kl. 09:00 – 09:30
Registrering.

Kl. 09:30 – 12:00
Introduksjon – Praktisk forvaltning – Profesjonell og rettferdig – På vei mot en profesjonell metode
v/ fagsjef Svein-Rune Bjørkmo og saksbehandler Jostein Mathisen Hokstad, Oslo kommune, bydel St. Hanshaugen, kontaktpunkt helse og omsorg, leder for hverdagsrehabilitering, Grethe Lind, Eigersund kommune og innledning ved Jan Bølstad, Faglig Forum


Kl. 09:30 – 10:00
Å vurdere omsorgsbehov
– kriterier for å få hjelp
– hvem vurderer og diskuterer og vedtar
– å stille de riktige spørsmålene, – å sammenfatte og evaluere svarene
– å utvikle og benytte en profesjonell metode i samtale og vurdering
– innspill fra deltakerne

Kl. 10:00 – 10:45
Å planlegge for omsorgstiltak
– hvilke tjenester har vi tilgjengelig?
– hvilke hjelpemidler kan være nødvendig?
– hvordan tilrettelegge for tjenester i eget hjem
– innspill fra deltakerne

Kl. 11:00 – 11:45
Å planlegge for hverdagsrehabilitering
– hva er hverdagsrehabilitering
– hvem vil ha fordel av hverdagsrehabilitering
– vurderinger, revurdering og seponering

Kl. 11:45 – 12:15
Å utarbeide vedtak og oppfølging
– iverksetting av tjenester
– brukerbehov vs. kompetansebehov
– utforming av vedtak
– revurderingsbesøk

Kl. 12:15 – 13:15
Lunsj

Kl. 13:15 – 15:15
Rettigheter
v/ professor Aslak Syse, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

Kl. 13:00 – 13:30
Hva er helserett?
– viktig å kjenne til nødvendige rettsregler
– grunnleggende prinsipper

Kl. 13:30 – 14:15
Pasienters rett til helse- og omsorgstjenester
– rett til tjenester fra kommunen
– pasientens rett til informasjon og medvirkning
– om å prioritere, -hva sier lovverket

Kl. 14:30 – 15:00
Forvaltningslovens bestemmelser
– hva er viktig i forvaltningsloven?
– pasientens krav til informasjon
– krav til gyldig samtykke, herunder samtykkekompetanse

Kl. 15:00 – 15:30
Spørsmål og diskusjon om dagens temaer; Stikkord: Fordelingskompetanse

Fredag, 13. mai

Kl. 09:00 – 15:00
Motiverende intervju – Motivasjonsarbeid og samhandlingskompetanse, v/ professor Roger Hagen, NTNU og UiO

Kl. 09:00 – 11:00
Å motivere for samhandling
– introduksjon til temaet
– hva er motivasjon?
– hvordan bygge motivasjon?
– praktiske metoder

Kl. 11:15 – 12:00
Å motivere for endring av innstillinger og holdninger
– å bygge motivasjon for endring
– å bygge mestringstro for endring

Kl. 12:00 – 13:00
Lunsj

Kl. 13:00 – 15:00
Motiverende Intervju
– å samhandle med brukeren
– å lytte og tilrettelegge profesjonell kompetanse
– å kunne viktige ferdigheter

1Firma informasjon
2Deltakere
3Annen info - Send
Navn på evt. person som skal anvise faktura
Hvis du vet dette-Fyll inn

Share This Post, Choose Your Platform!