Laster Arrangementer

Vi inviterer til den åttende kapittelkonferansen om velferdsteknologi. Vi satser på at vi denne gang kan møtes for å bli oppdatert om nye produkter og løsninger i tillegg til presentasjon av mye viktig fagstoff.  NB: Kort påmeldingsfrist!

Konferansefasilitetene vil tilfredsstille smittevernlovgivningen og de øvrige råd som måtte komme fra Helse- og omsorgsdepartementet og Folkehelseinstituttet.
Dagens situasjon med covid-19 er relativt uforutsigbar, men per dags dato håper vi at kongressen kan gjennomføres med minst 200 deltakere, og hvor selvfølgelig smittevernlovgivning og råd fra sentrale myndigheter vil bli fulgt. Dersom kongressen må avlyses eller endres, vil alle påmeldte få tilbake sin innbetalte deltakeravgift.

Velferdsteknologikonferansen 2021, kap.8 er naturlig nok nr. 8 blant våre kapittelkonferanser. Konferansens egenart er hvordan vi presenterer ny teknologi sammen med praktiske beskrivelser av nye teknologiske løsninger. Denne gangen har vi trukket ut viktige tema fra kongressprogrammet; status for Nasjonalt velferdsteknologiprogram, juridiske og etiske sider ved velferdsteknologi, samarbeid med leverandører, lokale prosjekterfaringer og gevinstrealisering. Men, også mye annet.

Faglig Forum har fulgt velferdsteknologifeltet siden 2012, og vårt mål har hele tiden vært å ha best kunnskap innenfor området. Dette har gitt oss et trygt beslutningsgrunnlag når vi har invitert inn forelesere og utstillere. Vi er ganske sikre på å ha truffet bra på de foregående kapittelkonferansene, og håper også denne gang å gi deltakerne viktig og ny kunnskap. Bruk av velferdsteknologiske løsninger kan bidra til økt trygghet og bedre tjenester for brukere og pårørende. Erfaringer viser også at velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene i kommunene.

Gevinstene er tydelige ved bruk av velferdsteknologiske løsninger i kommunene, og Helsedirektoratet anbefaler at kommunene tar i bruk følgende løsninger:
* Lokaliseringsteknologi (GPS)
* Elektronisk medisineringsstøtte (elektronisk medisindispenser)
* Elektroniske dørlåser (e-lås)
* Digitalt tilsyn
* Oppgraderte sykesignalanlegg/pasientvarslingssystem
* Logistikkløsning for mer optimale kjøreruter og bedre kvalitet på tjenester
* Digitale trygghetsalarmer
* Responstjenester
* Tekniske krav til trygghetsteknologi

Disse områdene vil også bli spesielt belyst ved den store leverandørutstillingen.

Dette er en møteplass du MÅ være med på! Vi kaller den «state of the art», «high-end» eller «cutting edge». Uansett; Vi ønsker å vise fram det mest aktuelle for deg som er profesjonell yrkesutøver og/eller beslutningstaker. Og når vi benytter begreper «state of the art», så betyr det «det beste man kan få til med tidens mest moderne teknologi/ferdigheter.»
Vårt mål med kapittelkonferansene er å stimulere alle Norges kommuner til å delta for å bli oppdatert i det «aller siste». Vi ser på konferansen som den naturlige møteplass for alle som er involvert i utviklingen av velferdsteknologi, får å få ny kunnskap, får å utvikle eget nettverk, men kanskje også for å bli inspirert!
Velkommen!

GI BESKJED TIL DINE KOLLEGAER OM DENNE KONGRESSEN. TAKK!

Faktaark som pdf:  Kommer

Målgruppe:
Kongressen er en arena for alle som arbeider innen omsorgssektoren, psykisk helse, habilitering og rehabilitering, høgskoler, universitet og forskningsmiljøer, innen IKT og innovasjon og ikke minst den enkelte som vil bli oppdatert innen en fagfelt i rivende utvikling.

Tid: 15. – 16. november 2021

Sted: Oslo/Fornebu, Quality Hotel Expo

Les mer om konferansestedet: TRYKK HER   

Deltakeravgift: Nkr. 3.500,-
Deltakeravgiften inkluderer lunsj og kaffe/te alle dager, dokumentasjon og evt. annet materiell.

Overnatting på Quality Hotel Expo:
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.490,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.075,-

Se påmeldingsskjema:
1 = Quality Hotel Expo, kun tilbud om dette hotellet
Du kan lese mer om hotellet her (samme som konferansested)

Middag:
1 = søndag,  14. november Nkr. 420,-
2 retters middag

2 = mandag, 15. desember Nkr. 610,-
3 retters middag

Påmeldingsfrist: Fortsatt noen ledige plasser igjen

Påmelding:
Benytt vår elektroniske påmeldingsslipp. Du vil få en umiddelbar elektronisk bekreftelse, som kun er bekreftelse på at du har sendt din påmelding. Den offisielle bekreftelsen kommer 20. september på mail. Dersom du ikke har hørt fra oss; ta kontakt.
Ring oss gjerne for å sjekke ut hvis du begynner å bli utålmodig. Vårt telefonnummer er 23 11 45 00 eller 90 16 30 16.

Innbetaling og bekreftelse:
Faktura og kortfattet informasjon sendes pr mail eller post. Oppgi gjerne arbeidsstedets organisasjonsnummer
Automatisk bekreftelse sendes når du melder deg på via vårt elektroniske påmeldingsskjema.
Men, du mottar en offisiell bekreftelse fra oss når det er et tilstrekkelig antall påmeldte registrert. Vent derfor med å kjøpe eventuelle billetter til du mottar vår bekreftelse
Bekreftelse oversendes deretter fortløpende hver fredag på mail, første gang etter påmeldingsfristens utløp.

Avbestilling:
Du kan avbestille din påmelding når som helst eller overlate plassen til en arbeidskollega. Send din avbestilling eller endring på mail; post@fagligforum.no
Vær imidlertid oppmerksom på følgende avbestillingsgebyr (gjelder ikke når en arbeidskollega deltar i stedet;
= 30 dager >= 10 dager; kr. 400,-
= 9 dager   >=4 dager;  kr. 1.200,-
= 3 dager  <= 1 dager;  kr. 2500,-
< = 1 dager eller ikke fremmøte; ingen refusjon.
I tillegg eventuelle hotellkostnader og bestilte billetter

Elektronisk dokumentasjon:
Alle deltakere får direkte tilgang til presentasjonene i «sann-tid» på sin laptop, nettbrett, smarttelefon eller annet elektronisk medium. Minst en dag før arrangementet vil du få tilsendt egen nettadresse med brukernavn og passord. Her finner du program, deltakerliste, deltakerbevis og annen relevant informasjon.

Forbehold:
Konferansen vil bli gjennomført iht planene under forutsetning av at et tilstrekkelig antall har meldt seg på og at myndighetene gir tillatelse til kongressarrangement.

Prioritet:
Ved overtegning prioriteres påmeldingene i mottatt rekkefølge.

Billettbestilling:
Tog, ferge- eller flybilletter kan bestilles gjennom Berg Hansen reisebyrå på Jessheim. De vil fremskaffe de billigste billettene til deg.
Telefon: + 47 63 94 27 80 Telefaks: + 47 63 97 34 91
Epost: jessheim@berg-hansen.no

Rutetider
Her finner du noen mulige transportører og rutetider til Faglig Forum arrangement;

TRYKK HER  SAS
TRYKK HER  WIDERØE
TRYKK HER  NORWEGIAN
TRYKK HER  VY
TRYKK HER  Flybussen
TRYKK HER  Norgesbuss
TRYKK HER  Ruter

Deltakerbevis:
Alle deltakere får godkjent deltakerbevis med påført antall timer

Elektronisk dokumentasjon
Alle deltakere vil få oppgitt en egen nettadresse, brukernavn og passord ved oppstart av konferansen. Her vil du i sanntid kunne følge forelesernes presentasjon på eget nettbrett (med forbehold for noen presentasjoner).
Som deltaker vil du motta en E-bok noen dager før konferansen, hvor du finner all aktuell informasjon, lenker til aktuelle dokument og litteratur, mm. Etter konferansen vil du motta E-boka fullt oppdatert med alt som ble presentert under konferansen!

Virtuell utstilling: åpner 1. oktober

Personvern
Vi har utarbeidet er personvernerklæring som inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Faglig Forum, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Vi oppbevarer dine personopplysningene som du gir oss gjennom innsendt påmeldingsskjema eller via epost eller telefon. Denne informasjonen er navn, tittel, arbeidssted, adresse, e-postadresse og mobilnummer. I tillegg informasjon om hotellbestilling, middagsbestilling og evt. annet. Ingen andre vil få tilgang til denne informasjonen. Du kan når som helst be om å bli slettet fra våre lister.
Du kan lese vår personvernerklæring; TRYKK HER

Mandag, 15. november

Kl. 08:30 – 09:30
Registrering – Kaffe/Te

Kl. 09:30- 10:00
Velferdsteknologi i norsk perspektiv. Status, fremdrift og fremtid for velferdsteknologiprogrammet,
v/ seniorrådgiver Vitalii Ikoev, Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Digital hjemmeoppfølging. -veien videre,
v/ prosjektleder for digital hjemmeoppfølging, Siw Helene Myhrer, Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Kl. 10:00 – 10:30
Velferdsteknologi i Nordisk perspektiv. Status, fremdrift og fremtid,
v/ seniorrådgiver og teamleder Bengt Andersson, Nordisk Velferdssenter (Nordic Welfare Centre)

Kl. 10:30 – 11:15
Kunnskap, refleksjon og fremtidig kurs for velferdsteknologi i Aarhus kommune
 v/ velferdsteknologisjef Ivan Kjær Lauridsen, Aarhus kommune

Kl. 10:20 – 11:50
Satelittstasjon 1
Kaffe/Te
SoftIce og PopCorn

Kl. 11:50 – 12:20
Implementering av hyllevare, -hvorfor tar det så lang tid?
v/ prosjektleder, Kristin Standal, KS

Kl. 12:20 – 12:50
Å utvikle gode leverandører som forstår kundens behov,
v/ prosjektleder Riche Vestby, Nasjonalt program for leverandørutvikling

12:50 – 14:00
Lunsj

Kl. 14:00 – 14:30
Digital hjemmeoppfølging med teknologiske løsninger.
v/ velferdsteknologikoordinator Espen Mikkelsen, Oslo kommune, bydel Gamle Oslo

Kl. 14:30 – 15:15
Velferdsteknologisk knutepunkt: Hva er det og hvordan virker det? Oslo kommune og Norsk Helsenett presenterer status for prosjektet,
v/ leder Dagny Meltvik (Oslo kommune), virksomhetsarkitekt Sverre M. Jensen (Oslo kommune) og produktansvarlig og prosjektleder Stein Thelle (Norsk Helsenett)

Kl. 15:15 – 15:45 
Satelittstasjon 2
Kaffe/Te
SoftIce og PopCorn

Kl. 15:45 – 16:15
Responssenter
Hvordan organisere og drifte et responssenter som skal betjene flere kommuner?
Eksempler på organisering, drift og utvikling fra Kongsbergregionen
v/ daglig leder Hege Merethe Hagen, Responssenteret for Kongsbergregionen og
kompetansesenter for velferdsteknologi og innovativ tjenesteutvikling

16:15 – 16:45
Velferdsteknologi i kommunalt perspektiv.
v/ enhetssjef Sarhad Solaimani, Enhet for helseinformatikk, Bærum kommune

Kl. 19:30
Konferansemiddag

Tirsdag, 16. november

Kl. 09:00 – 09:45
Juridiske og etiske dilemma
Hvordan ta hensyn til brukere, familie og tjenesteytere  
v/ professor dr. juris Aslak Syse, Inst. for offentlig rett, Universitetet i Oslo
og pasient- og brukerombud Anne-Lise Kristensen, Oslo og Akershus

Kl. 09:45 – 10:30
Satelittstasjon 3
Kaffe/Te
SoftIce og PopCorn

Kl. 10:30 – 11:15
Beslutningsprosessen
Hvordan velge teknologi og forhandle med leverandører 
v/ avd. sjef Svein-Rune Bjørkmo, Oslo kommune, bydel St.Hanshaugen

Kl. 11:15 – 11:45
Datatilsynets vurdering av personvern vs. digitalisering av private hjem under fanen av «velferdsteknologi» digitalt tilsyn og andre teknologier.
v/ seksjonssjef Camilla Nervik, Datatilsynet

Kl. 11:45 – 12:15
Satelittstasjon 4
Kaffe/Te
SoftIce og PopCorn

Kl. 12:15 – 12:45
Teknologier for hjemmeboende brukere og pasienter på institusjon, -anskaffelser, innovasjon og forutsigbar drift
v/ rådgiver velferdsteknologi og e-helse, Ulf Harry Evensen, E-helseavd. Fredrikstad kommune

Kl. 12:45 – 13:45
Lunsj

Kl. 13:45 – 14:30
«Trøndelagløftet», –
koordinering av Trøndelags arbeid med velferdsteknologi
Trøndelagsløftet skal bidra til at Trøndelag blir koordinert på det velferdsteknologiske feltet
v/ prosjektleder Solrunn Hårstad, Værnesregionen og prosjektleder Stine Slørdal, Trøndelagsløftet 

Kl. 14:30 – 14:50
Norsk velferdsteknologi i verdensklasse; Historien om prosjektet som ble lansert av
Etat for Alders- og Sykehjem i Bergen kommune 2012-2013 og som i dag benyttes «world wide»,
v/ leder Roald Kvam, Motitech

Kl. 14:50 – 15:10
Utfordring: Velferdsteknologi som del av et større digitaliseringsperspektiv for kommunen,
-innspill om samhandling og prosesser,
v/ leder Øyvind Rusten, avd. satsningsområder, ATEA

Kl. 15:10 – 15:30
Egenbehandlingsplan – helhetlig verktøy for pasientsentrert behandling,
v/ spesialsykepleier Linda Nilsen Augland, Larvik kommune  

Kl. 15:30
Avslutning

1Firma informasjon
2Deltakere
3Annen info - Send
Navn på evt. person som skal anvise faktura
Hvis du vet dette-Fyll inn

Share This Post, Choose Your Platform!