Laster Arrangementer

REHAB-2024 er nr. 13 i rekken av rehabiliteringskongresser siden oppstart i 2000. De tre første kongressene ble arrangert på Lillehammer. Siden 2006 er kongressen arrangert i Trondheim. Kongressen er for alle som arbeider innen rehabiliterings- og habiliteringsfeltet; -både i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, i opptreningsinstitusjonene, i spesialistavdelingene, innen forskning og utdanning. I tillegg til de mange som har involvert seg som brukerrepresentanter, organisasjonsrepresentanter eller rett og slett er opptatt av fagfeltet.
REHAB er et stort, omfattende og viktig fagfelt. Det er også et viktig samfunnsområde, som berører gammel som unge, skoleelever som yrkesaktive, uavhengig av bakgrunn og kultur. Og nå er det gode grunner for å mobilisere for faget.

REHAB-2024 er den 13. kongressen i rekken for alle i Norge som arbeider for å styrke og utvikle rehabiliteringsfeltet.

Rehabiliteringstjenesten er under press. Er ReHab-tjenestene en budsjettaper? Er tjenestene i ferd med å miste terreng? Er det politiske signalet at det er en reduksjon i tjenester og tilbud? Stå opp for rehabiliteringstjenesten ved å delta med faglige innspill, diskusjoner, poster eller en av de mange som utvider sitt nettverk.

VI INVITERER TIL MOBILISERING.
Hvordan utvikle identiteten til den profesjonelle rehabiliteringstjenesten i kommuner og i spesialisthelsetjenesten?  Hvordan sikre rehabilitering når ulike tilbud skal prioriteres og budsjettmidler fordeles? Vi må mobilisere for framtiden!
Fysioterapeuter, ergoterapeuter, leger og sykepleiere roper et varsko for rehabiliteringstjenestene. Faglig Forum har hele tiden hold fanen høyt for fagfeltet, fra våre landskonferanser fra midten på 1980-tallet, via våre 4-dagers grunnkurs og videregående kurs på 1990-tallet, også kalt Lillehammerkursene, som la grunnlaget for Helsedirektoratets interesse for rehabilitering.

Når vi nå inviterer til den trettende kongressen i rekken, er det nettopp med oppropet til fagforeningene som et bakteppe; vi må mobilisere for å utvikle tjenestene. Alt annet er en trussel mot det som allerede er bygd opp.

Da helseminister Bent Høie for fem år siden la frem opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering, var alle signaler ny retning, bredere satsing, sterkere brukerperspektiv og ikke minst større ansvar og flere ressurser til kommunene. Les planen her

Høsten 2018 presenterte Helsedirektoratet en midtveisevaluering av opptrappingsplanen. Den sier blant annet at færre mottar rehabilitering, både i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Har det blitt noe bedre med en ny regjering?

Det er svært bekymringsfullt at færre med behov for rehabilitering mottar tjenesten. At det er en reell nedgang i spesialisthelsetjenesten samtidig som kommunehelsetjenesten i beste fall står på stedet hvil. Andel kommuner med en rehabHab-plan er synkende, bruk av individuell plan er redusert, mens etablering av hverdagsrehabilitering går for sakte.

Kongressen 2024 ønsker å sette søkelys på rehabiliteringsfaget ved å diskutere hva som skal til for å utvikle tjenestene. Sentrale fagfolk vil møtes, og du som deltaker er invitert til å ytre dine meninger.

Kongressen fokuserer også på gode kliniske løsninger, best praksis og pågående forskning. Kongressen gir deg som deltaker muligheter til å presentere et forsøksprosjekt/artikkel/undersøkelse eller rett og slett eksempler på god praksis i en av de mange parallellsesjonene. Det er også nyttig å treffe nye fagkollegaer og utvide fagnettverket.

REHAB-2024 er kongressen for alle som arbeider med rehabilitering, habilitering, hverdagsrehabilitering, individuell plan, velferdsteknologi og hjelpemidler. Eller kort og godt har til formål å hjelpe mennesker med «å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne». Her under hører selvstendighet og deltakelse i samfunnet; fysisk, psykisk og sosialt etter ervervet eller medfødt sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse. Rehabilitering omfatter derfor tiltak i forhold til medisinsk/fysikalsk behandling, deltakelse i fritidsmiljø og arbeidsliv/utdanning.
Kongressens fokus er de mange muligheter og det store mangfold som preger et bredspektret rehabiliteringsfelt.
Vi håper å se deg som aktiv deltaker, ta gjerne med noen kolleger og benytt kongressen som inspirasjon til videre fagutvikling. Meld deg på kongressen – og delta i mobiliseringen for en styrket rehabiliteringstjeneste.
Jan Bølstad
kongressleder

Ta med deg noen kollegaer! Vi garanterer hyggelige og nyttige dager i Trondheim
Gi beskjed til dine kollegaer og ditt nettverk om denne kongressen.
Ønsker du å videresende vårt informasjonsbrev, så finner du det ved å TRYKKE HER
Her kan du printe ut programmet; TRYKK HER  

Foreleserbibliografi, plenum; TRYKK HER
Foreleserbibliografi, sesjoner: TRYKK HER

Kongressekretariat/Registrering:
REHAB – 2024
Pb. 1535 Vika, 0117 Oslo
Telefon: 23 11 45 00 / 90 16 30 16
E-post: post@fagligforum.no    –   Web: www.fagligforum.no

Kongresskomité:
Avd. direktør Janne Gundersen, NAV Agder, Hjelpemidler
Lege og rådgiver Nils Holand, Lillehammer kommune
Spesialergoterapeut Ann-Elin Johansen, Trondheim kommune
Lektor Trine Magne, Trondheim kommune
Professor i helsefremming og helsepsykologi Line Oldervoll, NTNU og Senter for krisepsykologi, UiB
Avd. direktør Frode Selbo, Nav Trøndelag, Hjelpemidler
Prosjektleder Gro Idland, Oslo kommune
Spesialergoterapeut Anne-Marthe Sanders, Sunnaas sykehus
Rådgiver Gunn Hegdahl, Faglig Forum
Samhandlingsdirektør Kirsti Sæther, Sunnaas sykehus
Fagsjef Kristin Jess-Bakken, Norsk Ergoterapeutforbund

Samarbeidspartnere for REHAB-kongressen 2024

Målgruppe: alle som arbeider med rehabilitering, habilitering, hverdagsrehabilitering, individuell plan, velferdsteknologi og hjelpemidler. Eller kort og godt har til formål å hjelpe mennesker med «å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne». Her under hører selvstendighet og deltakelse i samfunnet; fysisk, psykisk og sosialt etter ervervet eller medfødt sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse. Rehabilitering omfatter derfor tiltak i forhold til medisinsk/fysikalsk behandling, deltakelse i fritidsmiljø og arbeidsliv/utdanning.

Tid: 22. – 24. januar 2024

Sted: Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim

Les mer om konferansestedet: TRYKK HER  

Deltakeravgift: Nkr. 4.930,-
Deltakeravgiften inkluderer lunsj og kaffe/te alle dager, dokumentasjon og evt. annet materiell.

Hotell: (angi riktig hotellnummer i påmeldingsskjemaet)

Radisson Blu Royal        Garden Hotel

Scandic Nidelven Hotel

Scandic Solsiden

Clarion Grand Olav        Hotel

Bakeriet (fullbooket)

                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
1. Radisson Blu Royal Garden
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.730,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  2.200,-

2. Scandic Nidelven Hotel
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.850,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  2.300,-

3. Scandic Solsiden Hotel
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.650,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  2.200,-

4. Clarion Grand Olav Hotel
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.700,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.850,-

5. Best Western Bakeriet (ingen ledige rom)
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.470,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.650,-

Middag: (angi riktig dag i påmeldingsskjemaet)
1. Søndag, 21. januar, 2 retters middag, kr. 450,-
2. Mandag, 22. januar, Konsert med Daniel Eriksen + Tapas, kr. 650,-
3. Tirsdag, 23. januar, 3 retters middag* kr. 990,-
* inkl. ett glass musserende, ett glass hvit og ett glass rødt vin/evt øl eller mineralvann, musikk, underholdning og dans

Påmeldingsfrist: Fortsatt mulig å melde seg på

Påmelding:
Benytt vår elektroniske påmeldingsslipp. Du vil få en umiddelbar elektronisk bekreftelse, som kun er bekreftelse på at du har sendt din påmelding. Den offisielle bekreftelsen kommer så snart vi har nok påmeldte til arrangementet, senest ved påmeldingsfristen. Ikke kjøp billetter før du har fått endelig bekreftelse fra oss. Ring oss gjerne for å sjekke ut hvis du begynner å bli utålmodig. Vårt telefonnummer er 23 11 45 00 eller 90 16 30 16.

Innbetaling og bekreftelse:
Gi oss eksakt opplysning hvor vi skal sende faktura. Oppgi helst organisasjonsnummer.
Bekreftelse, faktura og kortfattet informasjon sendes pr mail.
Bekreftelse sendes fra oss hver fredag/lørdag etter 24. november.

Avbestilling:
Du kan avbestille din påmelding når som helst eller overlate plassen til en arbeidskollega. Send din avbestilling eller endring på mail; post@fagligforum.no
Vær imidlertid oppmerksom på følgende avbestillingsgebyr (gjelder ikke når en arbeidskollega deltar i stedet);
= 30 dager >= 15 dager; kr. 400,-
= 14 dager   >=7 dager;  kr. 1.200,-
= 7 dager  <= 5 dager;  kr. 1700,-
< = 4 dager eller ikke fremmøte; ingen refusjon.
I tillegg eventuelle hotellkostnader og bestilte billetter

Elektronisk dokumentasjon:
Alle deltakere får direkte tilgang til presentasjonene i «sann-tid» (ikke streaming, kun powerpoint) på sin laptop, nettbrett, smarttelefon eller annet elektronisk medium. Minst en dag før arrangementet vil du få tilsendt egen nettadresse med brukernavn og passord. Her finner du program, deltakerliste, deltakerbevis og annen relevant informasjon.

Forbehold:
Kongressen vil bli gjennomført forutsatt nok påmeldte. Kjøp derfor ikke billett før du får en endelig bekreftelse fra Faglig Forum om at det er nok påmeldte.

Prioritet:
Ved overtegning prioriteres påmeldingene i mottatt rekkefølge.

Billettbestilling:
Tog, ferge- eller flybilletter kan bestilles gjennom Berg Hansen reisebyrå på Jessheim. De vil fremskaffe de billigste billettene til deg.
Telefon: + 47 63 94 27 80 Telefaks: + 47 63 97 34 91
Epost: jessheim@berg-hansen.no

Rutetider
Her finner du noen mulige transportører og rutetider til Faglig Forum arrangement;

TRYKK HER  SAS
TRYKK HER  WIDERØE
TRYKK HER  NORWEGIAN
TRYKK HER  VY
TRYKK HER  Flybussen
TRYKK HER  Norgesbuss
TRYKK HER  Ruter

Deltakerbevis:
Alle deltakere får godkjent deltakerbevis med påført antall timer. Deltakerbeviset henter du fra kongressens egne nettside etter gjennomført kongress.

Elektronisk dokumentasjon
Alle deltakere vil få oppgitt en egen nettadresse, brukernavn og passord ved oppstart av kongressen. Her vil du i sanntid kunne følge forelesernes presentasjon på eget nettbrett (med forbehold for noen presentasjoner).
Som deltaker vil du motta en E-bok noen dager før konferansen, hvor du finner all aktuell informasjon, lenker til aktuelle dokument og litteratur, mm. Etter konferansen vil du motta E-boka fullt oppdatert med alt som ble presentert under konferansen!

Virtuell utstilling: åpner 8. januar

Send inn abstract til en av parallellsesjonene
Send inn en poster til posterutstillingen

Vi anmoder alle interesserte om å delta med et innlegg i parallellsesjonene eller med et poster/plakatbidrag i den faglige utstillingen. Vi vet det foregår mye utviklingsarbeid innen fagfeltet. Ikke nøl med å foreslå at nettopp ditt prosjekt eller utviklingsarbeid bør presenteres.
Alle som deltar i kongressen med et innlegg i parallellsesjonene, skal sende inn et kort sammendrag av innlegget. Sammendraget skal ikke overstige en maskinskrevet A4 side eller 250 ord. Et innlegg skal i utgangspunktet ikke vare lenger enn 20 minutter, men dette er avhengig av hvor mange som skal prestere et innlegg i den enkelte sesjon. Dersom ditt innlegg krever mer enn 20 minutter, ber vi om at du anmerker dette spesielt.
Alle som presenterer innlegg, dog kun en person per innlegg, vil få refundert kr. 500,-. Det forutsettes at kongresskomiteen har godkjent innlegget, og at det er innsendt sammendrag innen fastsatte frister.

Et poster/plakatbidrag består av en eller flere plakater med tekst, tegninger, illustrasjoner og eventuelt bilde. Alle poster/plakatbidrag vil bli hengt opp i et eget lokale eller i et eget område, og det er forventet at de som henger opp en poster, også er tilgjengelig for diskusjon med de som besøker utstillingen i den avsatte tiden. Dersom du har skrevet en artikkel, levert inn en hovedoppgave eller utført annet vitenskapelig arbeid som kan egne seg som tema eller bidrag i en rundbordskonferanse, ber vi deg ta kontakt med kongresskomitéens sekretær, Jan Bølstad i telefon + 47 90 16 30 16.

Vi ønsker ditt bidrag som e-post i word-format. Kongressens e-post adresse:
post@fagligforum.no  Bekreftelse på innsendt materiale vil bli formidlet senest to uker etter at vi har mottatt dette. Dersom du ikke har mottatt noen bekreftelse, ber vi deg ta kontakt med Faglig Forum. Alle innsendte bidrag vil bli gjennomgått av kongresskomitéen. Frist for innsending av abstract er satt til
1. desember. Bekreftelse om godkjent innlegg vil være sendt fra komitéen senest 24. desember 2023.

Organisasjon
Kongressen arrangeres av Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten.
Faglig Forum A/S er teknisk arrangør eller såkalt PCO.
Kongressen har følgende samarbeidspartnere; Sunnaas sykehus, NTNU, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Sykepleierforbund ved faggruppe av sykepleiere i rehabilitering, Den Norske Legeforening, forening for fysikalsk medisin og rehabilitering, Trondheim kommune og KS. Vi har også samarbeid med flere utvalgte kommuner.

Trenger du hjelp til å planlegge, organisere og gjennomføre kurs eller konferanser, kan du kontakte Faglig Forum i telefon 23 11 45 00 eller sende en mail til post@fagligforum.no

Personvern
Vi har utarbeidet er personvernerklæring som inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Faglig Forum, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Vi oppbevarer dine personopplysningene som du gir oss gjennom innsendt påmeldingsskjema eller via epost eller telefon. Denne informasjonen er navn, tittel, arbeidssted, adresse, e-postadresse og mobilnummer. I tillegg informasjon om hotellbestilling, middagsbestilling og evt. annet. Ingen andre vil få tilgang til denne informasjonen. Du kan når som helst be om å bli slettet fra våre lister.
Du kan lese vår personvernerklæring; TRYKK HER

REHAB – 2024
mange utfordringer – flere løsninger

utskriftsversjon her

Mandag, 22. januar 

Kl. 09:00 – 11:00
Registrering – Kaffe – Te  – Utstilling


Møteleder; Kirsten Sæther


Kl. 11:00 – 11:45

Rehabilitering 10 år fram;
Vi må definere viktige suksessfaktorer når vi setter rehabilitering på dagsorden fram mot 2033
v/ direktør Einar Magnus Strand og samhandlingssjef Kirsten Sæther, Sunnaas sykehus HF 

Kl. 11:45 – 11:50
Velkommen til kongress!
Praktiske opplysninger
v/ kongressleder Jan Bølstad, Faglig Forum 

Kl. 11:50 – 12:15
Hva skal til for å løfte rehabiliteringsfeltet?
v/ forbundsleder Tove Holst Skyer, Norsk Ergoterapeutforbund 

Kl. 12:15 – 13:45
Lunsj
Kl. 13:15 – 13:45
Utstilling 

Kl. 13:45 – 14:15
Hvordan måle og forbedre kvalitet i rehabilitering?
v/ klinikkoverlege og førsteamanuensis Frank Becker, Sunnaas sykehus og Institutt for klinisk medisin, UiO 

Kl. 14:15 – 14:45
Er det rimelig å ha ambisjoner om at tiltakene våre skal virke og vare?
v/ professor Gerd Kvale, Helse-Bergen HF, Haukeland universitetssykehus og spesialrådgiver for Helse i Hardanger
 

Kl. 14:45 – 15:00
Posterutstilling – Produktutstilling

Kl. 15:00 – 15:20
Samfunnsbasert rehabilitering, -en utfordring for kommuner og helseforetak,
v/ avd. leder Carina Kolnes, Avd. rehabilitering, læring og friskliv, Indre Østfold kommune  

Kl. 15:20 – 15:45
Innovasjon og ledelse
v/ professor Kari Kværner, Oslo Universitetssykehus HF, Senter for forskningsdrevet innovasjon 

Kl. 15:45 – 16:15
Kaffe/Te  Frukt
Utstilling 

 

FAGSEMINAR
Kl. 16:15 – 17:45

Seminar 1;      Helsepersonell og rehabilitering
Hvordan utfordrer dette brukerorganisasjonene? Er dagens system til hinder for nødvendig utvikling?
Helsepersonellkommisjonen har lagt fram sin utredning, NOU 2023: 4  (2022-2023) «Tid for handling — Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste». . Hovedbudskapet er at vi i fremtiden har for få kvalifiserte profesjonsutdannede innen flere tjenester. Stikkord er oppgavedeling og erfaringskompetanse. Hvordan vil dette slå ut for personintensive tjenester som rehabiliteringsfeltet? Vil fremtidens rehabiliterings-tjeneste føre til annerledes bemanning?
v/ medlem av helsepersonellkommisjonen og daglig leder i NAPHA, Ellen Margrethe Hoxmark, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid ved NTNU Samfunnsforskning AS og
leder Roger Dragsten Moe, LHL Hjerneslag Ung, Trondheim
 

Seminar 2;      Å satse på det som virker
Erfaringer med skalering av virksomme rehabiliteringstjenester,
v/ professor Gerd Kvale, Helse-Bergen HF, Haukeland universitetssykehus og spesialrådgiver for Helse i Hardanger 

Seminar 3;      Innovasjon og ledelse
Innovasjon og ledelse
v/ professor Kari Kværner, Oslo Universitetssykehus HF, Senter for forskningsdrevet innovasjon 

Seminar 4;      Samfunnsbasert rehabilitering
Planlegging – gjennomføring – evaluering.
Erfaringer fra 7 år med samfunnsfokusert rehabilitering; tverrfaglig  vurderingsteam – hvordan styrke kommunal rehabilitering? – bruk av teknologi, tverrfaglighet, riktig intensitet og samhandling.
v/ avd. leder Carina Kolnes, Avd. rehabilitering, læring og friskliv, Indre Østfold kommune  

Seminar 5;      Arbeid – Helse – Rehabilitering
Arbeid – Helse – Rehabilitering
Sesjonen settes sammen med bidrag fra Rehabiliteringsklinikken, St.Olavs Hospital HF

Seminar 6;      Film 

Kl. 20:15 – 23:00
TAPAS OG BLUES
Vi serverer Tapas av beste kvalitet – Blues av ypperste klasse – i verdensklasse
Kl. 21:30; Konsert med Daniel Eriksen

LES MER HER (kommer)

Tirsdag, 23. januar 

Kl. 09:00 – 12:30   PARALLELLSESJONER  A  B  C

A

Kl. 09:00 – 10:00
A-1      Kommunal rehabilitering
A-1-1    Å endre rehabiliteringspraksis gjennom Sprint-design. Nytt kommunalt
rehabiliteringssenter. Presentasjon av ideologi – pasientgrupper – rehabiliteringstilbud og
erfaringer etter seks måneder,
v/ enhetsleder Gyrd Thrane og prosjektleder Pernille Thingstad, Trondheim kommune/NTNU

A-1-2     Hvordan kan sosionomers bidrag i kommunal rehabilitering føre til et mer helhetlig pasientforløp?
v/ nestleder Sylvi Dybvik, Fellesorganisasjonen, Trøndelag og ergoterapeut Anne Bough Winsnes, Trondheim kommune, Trondheim rehabiliteringssenter

A-2      Hjerneslag I
A-2-1     Urininkontinens etter hjerneslag,
v/ fagutviklingssykepleier Jonas Nedal Glittum, Oslo kommune, Helseetaten, Forsterket rehabilitering Aker

A-2-2    Implementering av kunnskapsbasert praksis: Kognitiv rehabilitering etter hjerneslag,
v/ ergoterapeut Ida Dørstad, Oslo kommune, Helseetaten, Forsterket rehabilitering

A-3      Forskning og utvikling
A-3-1     Utvikling av en «programteori» for implementering av kognitiv screening og rehabilitering,
v/ seniorforsker Roshan das Nair, SINTEF Digital, avd. helse, Gruppe for helsetjenesteforskning

A-3-2     Brukermedvirkning ved rehabiliteringsforskning,
v/ seniorforsker Roshan das Nair, SINTEF Digital, avd. helse, Gruppe for helsetjenesteforskning

A-3-3     Spesialisert rehabilitering av ukrainske borgere, -resultater fra et pågående forskningsprosjekt i regi Universitetet i Oslo og Sunnaas sykehus
v/ klinikkoverlege og førsteamanuensis PhD Frank Becker

A-4      Styrketrening og rehabilitering
A-4-1     Styrketrening i rehabilitering, -en nødvendig del av effektiv rehabilitering,
v/ professor og forsker Marius Steiro Fimland, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU og Unicare Helsefort 

A-5      Rehabilitering til spesielle grupper
A-5-1     MS, arbeid og helse. Resultater fra en forskningsrapport om samfunnskostnader ved MS,
v/ generalsekretær Magne Wang Fredriksen, MS-forbundet

A-5-2     Rehabilitering av MS-pasienter,
v/ samfunnskontakt Heidi Elnæs, MS-senteret Hakadal as

A-5-3     MS, -og fokus på fatigue, kognisjon og arbeid,
v/ FoU-leder og spesialergoterapeut Inger Grethe Løyning, MS-senteret Hakadal as

B

Kl. 10:15 – 11:15
B-1      Hjerneslag II
B-1-1    Sekundærforebygging og langtidsoppfølging etter hjerneslag,
v/professor Torunn Askim, NTNU og Ph.d og overlege Anne Hokstad, St. Olavs Hospital HF

B-2      Hverdagsrehabilitering og aktivitet
B-2-1  Suksessfaktorer for å oppnå tverrfaglig samhandling på tvers av siloer -evaluering av Trondheim kommunes arbeidsmodell i hjemmebaserte tjenester,
v/ fysioterapeut Kenneth Berg Aasegg, spesialergoterapeut Cathrine Weisæth og spesialfysioterapeut Yngve Berntsen Huseby, Trondheim kommune

B-2-2     Grundig utprøving og opplæring av aktivitetshjelpemidler; Nøkkelen til aktivitet og deltakelse,
v/ leder Berit Gjessing, Beitostølen Helsesportsenter

B-3      Arbeid og Helse
B-3-1     Kvalitetsregister som visualiserer resultater av arbeidsrettet rehabilitering,
v/ leder Chris Jensen, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering, Rehabiliteringssenteret AiR

B-3-2     Arbeidsrettet rehabilitering for unge voksne. En kvalitativ studie,
v/ forsker Mari Gunnes, forsker Kristin Thaulow, forsker Silje L. Kaspersen og forsker Solveig O. Ose, SINTEF Digital, avd. helse, Gruppe for helsetjenesteforskning

B-4      Rehabilitering for revmatikere
B-4-1     Revmatikere som pasientgruppe, -hva bør vi vite?
v/ MD, PhD og LIS-lege Ingrid Sæther Houge, St. Olavs Hospital HF

B-5      Teknologi
B-5-1     Digital samhandling basert på kontroll på dataflyt mellom pasient og behandler i rehabiliteringsforløp, -effektivisering og brukermedvirkning gjennom digitalisering av kartleggingsverktøyet ISIVET,
v/ forskningsleder Tarja Rajalahti Kvalheim, Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

B-5-2     Kunnskaps- og teknologioverføring ved utvikling og implementering av informasjonsteknologi for rehabilitering,
v/ fagkonsulent Jo Inge Gåsvær, Carasent Norge, avd. Dale

C

Kl. 11:30 – 12:30
C-1      Hoftebrudd og rehabilitering
C-1-1    Rehabilitering og hoftebrudd. Bruk av IKT og sensorer for å forebygge funksjonstap og optimalisere behandling og rehabilitering,
v/ professor og instituttleder Jorunn L. Helbostad, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap NTNU

C-2      Kompetanseutvikling og utredning
C-2-1     Kompetansetrappa, et regionalt og tverrfaglig kompetanseprogram for rehabiliteringsfeltet,
v/ regional rådgiver Christel Sundfær Johansen og Synne Garder Pedersen, Rehabiliteringsavdelingen, Regional enhet for Fag og Forskning (ReFF), UNN HF

C-2-2     Lost in translation. Rehabilitering og utredning av personer med sansetap kombinert med sykdom eller skade,
v/ audiopedagog Catharina Fallet Sundby, Signo Conrad Svendsen senter

C-3      Kreftrehabilitering
C-3-1     Tiltak mot kronisk fatigue blant lymfekreftoverlevere – REFUEL-studien
              v/ forsker Lene Thorsen, Oslo universitetssykehus HF

C-3-2     Erfaringer fra brukermedvirkning på tjenestenivå i rehabilitering for kreftpasienter
v/ seniorforsker Jon Arne Sandmæl, UniCare Røros

C-3-2    Rehabilitering for palliative kreftpasienter – EU-prosjektet INSPIRE
               v/ professor Line Oldervoll, Senter for krisepsykologi UiB

Rehabilitering av den eldre pasient
C-3-1     Praktisk rehabilitering av eldre pasienter,
v/ professor Ingvild Saltvedt, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU og avd. overlege, avd. for geriatri, St. Olavs Hospital HF

C-3-2     Smertevurdering av pasienter med demens vurdert for rehabilitering
v/ forsker og kommunefysioterapeut Vivian Kruh, Time kommune 

C-4      Kommunal rehabilitering
C-4-1     Helsefremmende tjenester i kommunen; Tidlig innsats,
v/ Johanne Eide, Trondheim kommune

C-4-2     Helsefremmende tjenester i kommunen; Lærings- og mestringskurs hørsel,
v/ audiograf/ergoterapeut Lise Høiberg, Trondheim kommune

C-4-3     Helsefremmende tjenester i kommunen; Demenskontakter,
v/ ergoterapeut Ingrid Korsvold, Trondheim kommune

C-5      Måleverktøy
C-5-1     Bruk av standariserte måleverktøy, -viktig for bærekraftige rehabiliteringstjenester,
v/ fysioterapeut 1, Msc Åse Bergheim, Oslo kommune, Helseetaten, Forsterket rehabilitering Aker

C-5-2     Interaktiv digital rehabiliteringsplan direkte i journalsystemet, -kvalitetssikring og effektivisering av rehabiliteringsprosessen,
v/ daglig leder Reidun Meberg, Sørlandets rehabiliteringssenter

C-5-3    Smertevurdering av pasienter med demens vurdert for rehabilitering
v/ forsker og kommunefysioterapeut Vivian Kruh, Time kommune 

Kl. 12:30 – 14:00
Lunsj

PLENUMSESJON – 2

Kl. 14:00 – 14:30
Viktige endringer i velferdslovgivningen om samarbeid, samordning, barnekoordinator og habilitering,
v/ professor dr. juris Aslak Syse, Universitetet i Oslo

Kl. 14:30 – 15:00
Nasjonal helse- og samordningsplan. Nytt og nyttig for rehabiliteringsfeltet
v/ NN, Helse- og omsorgsdepartementet

Kl. 15:00 – 15:30
Rehabilitering i globalt perspektiv. Diskusjonstemaer i Verdens helseorganisasjon (WHO). Konsekvenser for rehabiliteringen i Norge,
v/ samhandlingsdirektør Kirsten Sæther, Sunnaas sykehus HF

Kl. 15:30 – 16:00
Kaffe – Te – Frukt – Kake – Utstilling

Kl. 16:00 – 16:30
Hvordan kan NAV og kommunen sammen sikre bærekraftige tjenester i tida framover?

Presset på tjenestene øker raskt. Samtidig har vi en stadig mer utfordrende ressurssituasjon. Helse- og velferdstjenestenes bærekraft utfordres derfor kraftig i tida framover. Rehabilitering, utnytting av det digitale mulighetsrommet og bedre samhandling, er tre viktige svar på denne utfordringen. I region Kristiansand har NAV Hjelpemidler og tilrettelegging og KS Agder et felles prosjekt som tar utgangspunkt i innbyggernes behov og tjenesteopplevelser. Prosjektet ser på tjenesteområdet samlet og på tvers av stat og kommune,

v/ avd.dir. Frode Selbo og seniorrådgiver Siril Houge-Thiis, KS

Kl. 16:30 – 17:00
Rehabilitering på akuttsykehusene – et selvmotsigende utsagn?
Samarbeid og samordning mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Hvordan rehabiliteringsfaget står sentralt når profesjoner skal samhandle om pasientens beste,
v/ klinikksjef Gro Aasland, Sykehuset i Vestfold HF

Kl. 17:00 – 17:30
Hjernehelse og rehabilitering,
v/ generalsekretær Magne Wang Fredriksen, Multippel Skleroseforbundet

Kl. 17:30 – 18:00
Etter ulykken, -rehabilitering og skadeoppgjør. Eksempel på samarbeid mellom pasient, advokat, helsetjenesten og forsikringsselskap,
v/ advokat/partner Jan Gunnar Ness, advokatfirmaet Ness Lundin DA 

Onsdag, 24. januar

PLENUMSESJON – 3

Kl. 09:00 – 09:30
Hva er IA? Hva er kunstig intelligens?
An introduction to AI and a case study on developing a patient-centred app for musculoskeletal disorders,
v/ professor Kerstin Bach, Department of Computer Science, NTNU

Kl. 09:30 – 10:00
Digitale helsetjenester innen rehabilitering
v/ spesialrådgiver digital innovasjon Geir Ove Karlsson, Sunnaas sykehus HF

Kl. 10:00 – 10:45
Utsjekking
Kaffe – Te – Kake

Kl. 10:45 – 11:15
Kommune 3.0, rapport fra prosjektet «Sterkere sammen – Kristiansand mot 2030»,
v/ direktør for helse og mestring, Brede Skaalerud, Kristiansand kommune

Kl. 11:15 – 12:00
Seksualitetens kraft, en lite benyttet ressurs i rehabilitering?
v/ sexolog Yonne Dolonen, Sunnaas sykehus HF

Kl. 12:00 – 12:10
Trekning av premier

Kl. 12:10 – 12:40
Håndtering av lettere hodeskader,
v/ professor og overlege Toril Skandsen, NTNU og St. Olavs Hospital HF

Kl. 12:40 – 13:00
Fortsett å løfte rehabiliteringen – Løft blikket!»,
v/klinikksjef Britt-Elin Lurud, St. Olavs Hospital HF

Kl. 13:00 – 13:20
Hvordan utløse fagligheten? Å løfte rehabiliteringen enda ett steg videre, mot 2030!
v/ spesialrådgiver Frode Selbo, NAV hjelpemidler og tilrettelegging, Styringsenheten

Kl. 13:20 – 14:45
Brunch

1Firma informasjon
2Deltakere
3Annen info - Send
Navn på evt. person som skal anvise faktura
Hvis du vet dette-Fyll inn

Share This Post, Choose Your Platform!