Laster Arrangementer

RUS OG PSYKISK HELSE – 2024
Oslo, 5.-7. februar

Siste nytt;
Oliver Lovrenski deltar i kongressens åpningssekvens!

RUS OG PSYKISK HELSE – 2024 er kongressen for alle som arbeider innen ROP-området, -både i kommunehelsetjenesten, i spesialisthelsetjenesten, i DPS’ene, i poliklinikkene, i spesialavdelingene, innen forskning og utdanning og alle som er involvert på brukersiden.
Men kongressen retter seg også mot områdene oppvekst, skole, arbeid og bolig. ROP-feltet engasjerer mange fagfolk på den ene siden, og forventningsfulle brukere, pårørende og familier på den andre siden.
Siste kongress ble gjennomført de tre siste dagene i august pga. pandemi i februar 2022) med svært god evaluering. Vi satser selvfølgelig på å gjenta dette i 2024. Har du innspill til programposter for parallellsesjonene, er det fortsatt tid til å få inn dette. Ja, selv svært viktige innslag i plenum skal vi forsøke å få med.
Send dine forslag eller ideer til post@fagligforum.no.

Kongressen ønsker å være en møteplass for gode ideer og kunnskapsformidling. En arena hvor en kan få, men hvor en også bør gi fra seg kunnskap. Kongressen ønsker å gi inspirasjon og entusiasme for å finne nye, gode og varige løsninger på store og små utfordringer. Gjennom parallellsesjonene vil en motta et utall eksempler på gode og morsomme prosjekt, med ett mål for øye; å videreutvikle fagfeltet.
Kongressens fokus er de mange muligheter og det store mangfold som preger et bredspektret ROP-felt. Vi leser det ut fra tidligere deltakerlister; -en rekke virksomhetsområder samler seg om denne kongressen, kanskje den eneste Nasjonale tverrfaglige kongress for et samlet rus og psykisk helsefelt. Dette er et av våre mål. Et annet mål er å få flest mulige til å presentere abstracts i en av de mange parallellsesjonene.

RUS OG PSYKISK HELSE – 2024 arrangeres for 12. gang!
Ta med deg noen kollegaer! Vi garanterer hyggelige og nyttige dager i Oslo
Gi beskjed til dine kollegaer og ditt nettverk om denne kongressen.
Ønsker du å videresende vårt informasjonsbrev, så finner du det ved å TRYKKE HER
(kommer)

Her kan du lese mer om plenumsforeleserne (kommer)

Kongressekretariat/Registrering:
RUS OG PSYKISK HELSE – 2024
Pb. 1535 Vika, 0117 Oslo
Telefon: 23 11 45 00 / 90 16 30 16
E-post: post@fagligforum.no    –   Web: www.fagligforum.no

Kongresskomité:
kongressleder, Jan Bølstad, Faglig Forum
Møteleder; Anne Lise Kristensen

Kongressmedlemmer:
Jørgen G. Bramness, seniorforsker, Folkehelseinstituttet
Harald Støvind, tidl. seniorrådgiver, Akershus Universitetssykehus
Gunn Hegdahl, rådgiver Faglig Forum
Liv Hovelsrud, studieleder, OsloMet
Rolf W. Gråwe, psykologspesialist, St. Olavs Hospital HF
Linda Elise Couëssurel Wusthoff, forsker ved Oslo Universitetssykehus HF
Kari Anne Fauchald, fagansvarlig rus, Velferdsetaten, Oslo kommune
Marthe Preteni-Isefjær, enhetsleder rus og psykisk helse i Bydel Frogner, Oslo kommune

Målgruppe:
Alle som arbeider innen kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, innen DPS-systemet, innen forskning, universitet og høgskolemiljøer, innen brukerorganisasjonene og alle med spesiell interesse for psykisk helsefeltet. En viktig målgruppe er de som ønsker å presentere forskning, vitenskapelige artikler eller evidensbasert praksis. Dette kan gjøres i en av de mange parallellsesjonene eller som postere i posterutstillingen.

Tid: 5. – 7. februar 2024

Sted: Oslo kongressenter

Les mer om konferansestedet: TRYKK HER  (kommer)

Deltakeravgift: Nkr. 4.990,-
Deltakeravgiften inkluderer lunsj og kaffe/te alle dager, dokumentasjon og evt. annet materiell.

Godkjenninger:
Norsk Psykologforening:          Venter på svar
Norsk Sykepleierforbund:        Venter på svar
Ergoterapeutforbundet:           Venter på svar
Den Norske Legeforening:        Venter på svar
Fysioterapeutforbundet:           Venter på svar
Fagforbundet:                          Venter på svar

Hotell:
TRYKK HER 
Her er vår presentasjon av våre hotell
(angi riktig hotellnummer i påmeldingsskjemaet)  (Pris m/forbehold)

1. Clarion Hotel HUB
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 2.150,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  2.400,-

2. Clarion Collection Folketeateret
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 2.290,-  (kveldsmat inkl.)
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  2.500,- (kveldsmat inkl.)

3. Comfort Grand Central (Sentralbanestasjonen)
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 2.070,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.700,-

Middag:  
Tirsdag, 6. februar, 3 retters middag** kr. 990,-  Festmiddag på Hotel HUB
* inkl. ett glass musserende, ett glass hvit og ett glass rødt vin/evt øl eller mineralvann

Påmeldingsfrist: Fortsatt mulig å melde seg på.

Påmelding: 
Benytt vår elektroniske påmeldingsslipp. Du vil få en umiddelbar elektronisk bekreftelse, som kun er bekreftelse på at du har sendt din påmelding. Den offisielle bekreftelsen kommer så snart vi har nok påmeldte til arrangementet, senest ved påmeldingsfristen. Ikke kjøp billetter før du har fått endelig bekreftelse fra oss. Ring oss gjerne for å sjekke ut hvis du begynner å bli utålmodig. Vårt telefonnummer er 23 11 45 00 eller 90 16 30 16.

Innbetaling og bekreftelse:
Faktura og kortfattet informasjon sendes pr mail til oppgitt epostadresse, første gang fredag 1. desember. Der etter sender vi bekreftelse hver fredag.
NB; Dette er ikke det samme som automatisk bekreftelse umiddelbart etter innsendt påmeldingsskjema. Kjøp aldri billetter o.l. før du får en dedikert bekreftelse fra oss! 

Avbestilling:
Du kan avbestille din påmelding når som helst eller overlate plassen til en arbeidskollega. Vær imidlertid oppmerksom på følgende avbestillingsgebyr (gjelder ikke når en arbeidskollega deltar i stedet);
= 21 dager >= 11 dager;  kr.  750,-
= 10 dager   >= 8 dager; kr. 1200,-
= 7 dager   >= 5 dager;   kr. 2500,-
< = 4 dager eller ikke fremmøte; ingen refusjon.
I tillegg eventuelle hotellkostnader og bestilte billetter

Elektronisk dokumentasjon:
Alle deltakere får direkte tilgang til presentasjonene i løpet av kongressen på sin laptop, nettbrett, smarttelefon eller annet elektronisk medium. Minst en dag før arrangementet vil du få tilsendt egen nettadresse med brukernavn og passord. Her finner du program, deltakerliste, deltakerbevis og annen relevant informasjon.

Forbehold:
Kongressen vil bli gjennomført forutsatt nok påmeldte. Kjøp derfor ikke billett før du får en endelig bekreftelse fra Faglig Forum.

Prioritet:
Ved overtegning prioriteres påmeldingene i mottatt rekkefølge.

Billettbestilling:
Tog, ferge- eller flybilletter kan bestilles gjennom Berg Hansen reisebyrå på Jessheim. De vil fremskaffe de billigste billettene til deg. Oppgi at du er kongressdeltaker.
Telefon: + 47 63 94 27 80 Telefaks: + 47 63 97 34 91
Epost: jessheim@berg-hansen.no

Rutetider
Her finner du noen mulige transportører og rutetider til Faglig Forum arrangement;

TRYKK HER  SAS
TRYKK HER  WIDERØE
TRYKK HER  NORWEGIAN
TRYKK HER  VY
TRYKK HER  Flybussen
TRYKK HER  Norgesbuss
TRYKK HER  Ruter

Deltakerbevis:
Alle deltakere får godkjent deltakerbevis med påført antall timer.
Dedikert deltakerbevis med godkjenning fra fagforening sendes på oppfordring etter siste kongressdag.

Elektronisk dokumentasjon
Alle deltakere vil få oppgitt en egen nettadresse, brukernavn og passord ved oppstart av kongressen. Her vil du så tett opp mot forelesernes presentasjon finne forelesningen/powerpoint på eget nettbrett (med forbehold for noen presentasjoner). (ND; Ikke streaming)
Som deltaker vil du motta en E-bok noen dager før konferansen, hvor du finner all aktuell informasjon, lenker til aktuelle dokument og litteratur, mm. Etter konferansen vil du motta E-boka fullt oppdatert med alt som ble presentert under konferansen!

Virtuell utstilling: Åpen fra 1. januar

Send inn abstract til en av parallellsesjonene
Send inn en poster til posterutstillingen

Vi anmoder alle interesserte om å delta med et innlegg i parallellsesjonene eller med et poster/plakatbidrag i den faglige utstillingen. Vi vet det foregår mye utviklingsarbeid innen fagfeltet. Ikke nøl med å foreslå at nettopp ditt prosjekt eller utviklingsarbeid bør presenteres.
Alle som deltar i kongressen med et innlegg i parallellsesjonene, skal sende inn et kort sammendrag av innlegget. Sammendraget skal ikke overstige en maskinskrevet A4 side eller 250 ord. Et innlegg skal i utgangspunktet ikke vare lenger enn 20 minutter, men dette er avhengig av hvor mange som skal prestere et innlegg i den enkelte sesjon. Dersom ditt innlegg krever mer enn 20 minutter, ber vi om at du anmerker dette spesielt.
Alle som presenterer innlegg, dog kun en per innlegg, vil få refundert kr. 500,-. Det forutsettes at kongresskomiteen har godkjent innlegget, og at det er innsendt sammendrag innen fastsatte frister.

Et poster/plakatbidrag består av en eller flere plakater med tekst, tegninger, illustrasjoner og eventuelt bilde. Alle poster/plakatbidrag vil bli hengt opp i et eget lokale eller i et eget område, og det er forventet at de som henger opp en poster, også er tilgjengelig for diskusjon med de som besøker utstillingen i den avsatte tiden. Dersom du har skrevet en artikkel, levert inn en hovedoppgave eller utført annet vitenskapelig arbeid som kan egne seg som tema eller bidrag i en rundbordskonferanse, ber vi deg ta kontakt med kongresskomitéens sekretær, Jan Bølstad i telefon + 47 90 16 30 16.

Vi ønsker ditt bidrag som e-post i word-format. Kongressens e-post adresse:
post@fagligforum.no  Bekreftelse på innsendt materiale vil bli formidlet senest to uker etter at vi har mottatt dette. Dersom du ikke har mottatt noen bekreftelse, ber vi deg ta kontakt med Faglig Forum. Alle innsendte bidrag vil bli gjennomgått av kongresskomitéen. Frist for innsending av abstract er satt til
20. desember, men påmelding av abstracts er 1. desember! Bekreftelse om godkjent innlegg vil være sendt fra komitéen senest 10. januar.

Organisasjon
Kongressen arrangeres av Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten.
Faglig Forum A/S er teknisk arrangør eller såkalt PCO.
Kongressen har følgende samarbeidspartnere; Folkehelseinstituttet, Oslo kommune, Rådet for psykisk helse, OsloMet og NAPHA

Trenger du hjelp til å planlegge, organisere og gjennomføre kurs eller konferanser, kan du kontakte Faglig Forum i telefon 23 11 45 00 eller sende en mail til post@fagligforum.no

Personvern
Vi har utarbeidet en personvernerklæring som inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Faglig Forum, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Vi oppbevarer dine personopplysningene som du gir oss gjennom innsendt påmeldingsskjema eller via epost eller telefon. Denne informasjonen er navn, tittel, arbeidssted, adresse, e-postadresse og mobilnummer. I tillegg informasjon om hotellbestilling, middagsbestilling og evt. annet. Ingen andre vil få tilgang til denne informasjonen. Du kan når som helst be om å bli slettet fra våre lister.
Du kan lese vår personvernerklæring; TRYKK HER

Vil vil frem mot kongressen presentere noen av våre forelesere:
TRYKK HER  Forfatter Lars Ramslie
TRYKK HER  Forfatter Lars Ramslie, anmeldt i Dagsavisen 13. mai 2023

PROGRAM

Mandag 5. februar

Kl. 09:00 – 10:45
Registrering – Kaffe – Te – Utstilling

Kl. 10:45 – 11:40
Velkommen til RUS OG PSYKISK HELSE
v/ kongressleder Jan Bølstad og møteleder Anne-Lise Kristensen

Kl. 10:45 – 11:40
Åpning av kongressen
v/ ordfører Anne Lindbo, Oslo kommune
v/ statssekretær Ellen Rønning-Arnesen, HOD

«Da vi var yngre»
v/ forfatter Oliver Lovrenski i samtale med Anne-Lise Kristensen

Kl. 11:40 – 12:00
Fagfeltets utfordringer – fremtidens løsninger
v/ forsker Jørgen G. Bramness, Folkehelseinstituttet 

Kl. 12:00 – 12:30
Økonomisk trygghet og helsebringende arbeidsplasser; Hva kan NAV og arbeidsgiver gjøre for mennesker med rus og psykiske helseproblemer,
v/ arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte 

Kl. 12:30 – 13:30
Lunsj

Kl. 13:30 – 14:00
Behandling av psykiske lidelser med psykedelika – utfordringer og muligheter,
v/ professor Ole Andreassen, NORMENT, Universitetet i Oslo 

Kl. 14:00 – 14:30
Forskningsutfordringer for rus og psykisk helsefeltet,
v/ konserndirektør Camilla Stoltenberg, NORSE og professor ved Universitetet i Bergen

Kl. 14:30 – 14:50
Det relasjonelle perspektivet i et likeverdig rus- og psykisk helsearbeid,
v/ avd. sjef Trond F. Aarre, Helse Førde, Nordfjord psykiatrisenter  

Kl. 14:50 – 15:00
Minglepause

Kl. 15:00 – 16:00
Tre arenaer for rus og psykisk helse.
Tre innspill fra forskning og praksis;

1; Strukturelle, politiske og administrative utfordringer
v/ rettspsykiater emerita Randi Rosenqvist

2; Forekomst og utvikling av rus og psykiske lidelser blant innsatte i fengsel,
v/seniorforsker Anne Bukten, SERAF,UiO og forsker ved KRUS-Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter 

3; Sikkerhetspsykiatri i et kommunalt perspektiv
v/ seniorforsker Inger Lise Skog Hansen, FAFO  

Kl. 16:00 – 16:30
Kaffe/Te  Frukt/kake

 

KONGRESSEMINAR KL. 16:30-18:00

Kongresseminar 1: Tre arenaer for rus og psykisk helse
Kongresseminar 2: Relasjoner
Kongresseminar 3: Kommunehelsetjeneste
Kongresseminar 4: Somatisk helse hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse
Kongresseminar 5: PopUp


KS-1 
Tre arenaer for rus og psykisk helse. Litt mer dypdykk fra forskning og praksis;
KS-1-1 kl. 16:30 – 17:00 Strukturelle, politiske og administrative utfordringer
v/ rettspsykiater emerita Randi Rosenqvist  

KS-1-2 kl. 17:00 – 17:30 Flere uavhengige diagnoser blant pasienter i LAR som soner i fengsel,,
v/seniorforsker Anne Bukten, SERAF,UiO og forsker ved KRUS-Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter 

KS-1-3 kl. 17:30 – 18:00 Sikkerhetspsykiatri i et kommunalt perspektiv: Kommunenes utfordringer med å gi forsvarlige tjenester til personer som skrives ut fra psykisk helsevern eller fra sikkerhetspsykiatrien for å gjennomføre tvunget psykisk helsevern utenfor døgninstitusjon (TUD),
v/ seniorforsker Inger Lise Skog Hansen, FAFO  

KS-2  Relasjoner
Det relasjonelle perspektivet og relasjonens betydning;  Hva er relasjonsarbeid? – Hvordan utføre relasjonsarbeid? – Hvilke rammebetingelser må være til stede?
v/ avd. sjef og spesialist i psykiatri og i rus- og avhengighetsmedisin Trond F.Aarre, Helse Førde, Nordfjord psykiatrisenter  

KS-3  Kommunehelsetjenesten
Psykisk helsearbeid i kommunen,
v/ virksomhetsleder Atle Straume, Hå kommune, psykisk helse og rusvern, Hå kommune og
tidl. enhetsleder Bjarne Lemvik, psykisk helse, Sandnes kommune og Time kommune  

KS-4 Somatisk helse hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse
Psykisk lidelse kan overskygge fysisk sykdom. Og flere med psykisk lidelse kan få sin somatiske lidelse oversett. Forskning viser at ulikhetene kommer til uttrykk flere steder i behandlingsforløp; ved prioritering, diagnostisering og behandlingstilbud. Hva påvirker den somatiske helsehjelpen som gis til pasienter med psykiske lidelser?
v/ PI, UKOM – Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Tirsdag 6. februar

* PARALLELLSESJON A – B – C

A        Kl. 09:00 – 10:00
A-1    Kokain
A-1-1 Kokainbruk blant ungdom, -hva skjer? Er det grunn til bekymring?
v/ forsker Marit Edland-Gryt, Folkehelseinstituttet

A-1-2 Lystgass, -det nye dopet blant ungdom? Til lyst og besvær,
– om rus, farlighet, mekanismer og analyse
– det kliniske bildet og langtidsskader,
v/ overlege Merete Vevelstad, Oslo universitetssykehus HF

A-2   Rus og personlighetsforstyrrelser
A-2-1 Hvordan håndtere de «vanskelige» pasientenes antisosiale personlighet?
v/ overlege Tore Buer Christensen, Psykiatrisk avd. Sykehuset Sørlandet HF, Arendal

A-3    Lavterskeltilbud
A-3-1 Støtte på veien til ønsket liv – steg for steg. Hverdagskompetanse og frivillighet
v/ fagsjef Anders Leinebø, Blå Kors Norge   

A-4    Boligutfordringen
A-4-1  Ny bolig- og finansieringsløsning for personer med rusproblemer,- resultater fra et 3-årig samarbeidsprosjekt mellom kommunen og Husbanken,
v/ Synnøve Birgitte Seljeflot, Oslo kommune

B       Kl. 10:15 – 11:15
B-1 
Forskning og utvikling
B-1-1 HAB – Evaluering av heroinassistert behandling
Hvordan reagerer pasienter på heroinassistert behandling (HAB),
v/ forsker Lars H.R. Myklebust, Universitetet i Oslo, Inst. for klinisk medisin SERAF

B-1-2 Bønder og Avhengighet
Om bønder og avhengighetsproblematikk – Ruralis,
v/ fagsjef Åse Prestvik, Blå Kors klinikk Lade

B-2    Seksuell helse
B-2-1  Seksualisert rusbruk – fra risiko til meningsfull atferd
v/ styreleder Andres Lekanger, Chemfriendly

B-3    Pårørendesamarbeid
B-3-1 Implementering av Oslostandard for pårørendesamarbeid. Godt pårørendesamarbeid er målet!
v/ prosjektleder Kristin Skutle, Helseetaten, Oslo kommune

B-4    Feltarbeid
B-4-1  Rus og psykisk helse i kommunehelsetjenesten
v/ koordinator for sentrumsarbeidet Ola Svantorp-Tveiten, Oslo kommune, Velferdsetaten

B-5    Åpen post


C         
Kl. 11:30 – 12:15
C-1      Ketaminassistert terapi
C-1-1   Små dose, stor effekt. Om å få livet tilbake! Ketaminassistert psykoterapi mot depresjon,
v/ avdelingssjef Ingmar Clausen, DPS Nordre Østfold, Sykehuset Østfold HF

C-2      Nettportaler
C-2-1   Hekta på kunnskap. Lansering av nettportal om ADHD og samtidige rusproblemer,
v/faglig rådgiver Monika Nordli, ADHD Norge

C-3      Forebygging
C-3-1   Samarbeid på tvers av bydeler i Oslo Vest med fokus på rus- og kriminalforebyggende arbeid blant barn og unge,
v/ SaLTo-koordinator Isabel Ojo Kittilsen-Mühleisen i Bydel Vestre Aker og SaLTo koordinator Isabel Espinoza i Bydel Frogner, Oslo kommune.

C-4      Motiverende Intervju
C-4-1  Erfaringer med hvordan samtalemetoden MI kan motivere medarbeidere i endring – endring i form av fagutvikling, omstillinger og annet utviklingsarbeid,
v/ spesialrådgiver Hilde N. Nymoen, Vestre Viken, Klinikk for psykisk helse og rus , FoU-avd.

C-5       Åpen post (meld inn abstract)


Kl. 12:15 – 13:30

Lunsj
 

PLENUMSESJON 2 – KL. 13:30 – 17:45

Kl. 13:30 – 14:30
Hva er en god og verdig ruspolitikk?  — Hva er en ansvarlig alkoholpolitikk?
Hva mangler vi i dagens rusfelt?
– i kommunehelsetjenesten
– i spesialisthelsetjenesten
Hva er en solidarisk og human ruspolitikk?

Innlegg ved:
Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) (ennå ikke bekreftet), partileder Erna Solberg  (h), styreleder Arild Knutsen
, Foreningen for human narkotikapolitikk og leder Lars Lien , Den Norske Legeforening/Norsk psykiatrisk forening
Ordstyrer:
Anne-Lise KristensenKl. 14:30 – 15:00
Helsekriser – hva har pandemien lært oss? Om ledelse og beslutninger,
v/ ass. helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, Helsedirektoratet 

Kl. 15:00 – 15:15
Kaffe/Te  Frukt/kake

Kl. 15:15– 15:35
Er rusutløst psykose en brukbar diagnose?
v/ forsker Jørgen G. Bramness, FHI og
prosjektleder Eline Borger Rognli, Oslo Universitetssykehus 

Kl. 15:35 – 16:05
Aktuelle forskningsprosjekt om psykisk helse og digitalisering
v/ professor PhD
Monika Knudsen Gullslett, Nasjonalt senter for e-helseforskning

Kl. 16:15 – 16:45
Lars Ramsli; Fjellet, geværet, vannet
Dette er en kort og intens – og dypt rørende – roman som utspiller seg i løpet av én enkelt dag. Det er sommeren 1983, Lars er ni år gammel og skal være sammen med faren sin, som han vanligvis ikke bor sammen med. Denne dagen bestemmer faren at de skal opp på fjellet. De går uten vann og nesten uten mat, men med hvert sitt gevær. Flere ganger blir faren borte, før han plutselig dukker opp igjen. Hva er det som skjer?
v/ forfatter Lars Ramslie
Les mer HER

Kl. 16:45 – 17:15
Eldre og rus,
v/ overlege Tegner Stelander, Universitetetssykehuset i Nord Norge, Alderspsykiatrisk seksjon 

Kl. 17:15 – 17:45
Nytt fra Helsedirektoratet
v/ avd. direktør Jakob Linhave, Helsedirektoratet 

Kl. 20:15
Festmiddag
Clarion The Hub

Onsdag, 7. februar

PLENUMSESJON 3 – KL. 09:00 – 13:50

Kl. 09:00 – 09:40
Pilleskam, -hva er det?
Innlegg og diskusjon ved
*
leder Lars Lien, Den Norske Legeforening/Norsk psykiatrisk forening
* president Håkon Kongsrud Skard, Norsk Psykologforening

Ordstyrer: Anne-Lise Kristensen

Kl. 09:40 – 10:10
Tema kommer
v/ professor Tor-Johan Ekeland, Høgskulen i Volde

Kl. 10:10 – 10:30
Nye rettskilder til forståelse av Psykisk helsevernloven,
v/ professor emeritus Aslak Syse, Universitetet i Oslo  

Kl. 10:30 – 11:00
Kravet til forsvarlighet og samspillet mellom personell og ledelse i forståelsen av dette
v/ professor og seniorrådgiver Geir Sverre Braut, Stavanger universitetssjukehus og
Høgskulen på Vestlandet 

Kl. 11:00 – 11:30
Kaffe/Te  Frukt/Kake

Kl. 11:30 – 12:00
Erfaringer med brukerstyrte innleggelser ved Blå Kors klinikk Lade,
v/ fagsjef Åse Prestvik, Lade behandlingssenter

Trekning av premier

Kl. 12:20 – 12:50
Hvordan påvirker anabole-androgene steroider (AAS) hjernen, og hvilke mekanismer ligger bak utvikling av avhengighet?
v/ Forsker Astrid Bjørnebekk, Oslo universitetssykehus HF

Kl. 12:50 – 13:10
Oppfølging av pasienter med rus-, alvorlig psykisk helseproblematikk og voldsrisiko i kommunene,
v/ psykolog Nina Haarklou, fagkonsulent Elin Magnussen og sykepleier Cecilie Wisting, Oslo kommune, Velferdsetaten, Prindsen mottakssenter  

Kl. 13.10 – 13:30
Tiger Campus – det nytter å hjelpe!
v/ leder Jeanette Flagstad, Usynlige tigre

Kl. 13:30 – 13:50
Den digitale tidsalder for rus- og psykisk helsefeltet har startet,
v/ professor og overlege Jan Ivar Røssberg, Universitetet i Oslo og Seksjon for behandlingsforskning (SEB) ved Oslo universitetssykehus HF 

Kl. 13:50
Brunch

1Firma informasjon
2Deltakere
3Annen info - Send
Navn på evt. person som skal anvise faktura
Hvis du vet dette-Fyll inn

Share This Post, Choose Your Platform!