Laster Arrangementer

Vi er glade for å invitere til den aller første Nordiske kongressen med fokus på Friheds- Mestrings- og Velferdsteknologi. Vi har lagt stor vekt på et spennende, inkluderende og oppdatert program, og vi vil også vektlegge presentasjon av nye og oppdaterte teknologiske løsninger.

Kongressen tar sikte på å fokusere på status i de Nordiske land, og ikke minst utveksle erfaringer mellom land og kommuner. Mye er likt i Norden, men mye er også svært ulikt. Hvorfor det? I Danmark utvikles det ny teknologi som tas i bruk i danske kommuner, og som ennå ikke er kjent i de øvrige nordiske landene. Det samme gjelder i Norge, Sverige, Finland og Island. Kongressen vil derfor være en stor mulighet til å utveksle erfaringer og kunnskap på tvers av landegrenser. Gode faglige erfaringer, riktige valg, fornuftig implementering og viktige evalueringsmetoder er nyttige kunnskaper å kjenne til.

Vi har invitert inn sentrale forelesere i Norden, og vi synes programmet speiler status for Norden. I sum betyr dette at vi skal ha gode og sentrale forelesere, interesserte deltakere og utstillere med nye teknologiske løsninger. Vi ønsker å skape en interessant arena både for utstillere og deltakere, og denne møteplassen skal forplikte begge parter til å vise interesse og nysgjerrighet for hverandre.

Vi inviterer til parallellsesjoner og posterutstilling. Se nedenfor. Vi ønsker å motta forslag til presentasjoner i parallellsesjonene, -både forskningsbaserte eller erfaringsbaserte.

Kongressen gir plass til dialog og debatt, strategi- og perspektivtenkning og erfaringsutveksling. Videre fokuseres det på trender og utfordringer, og den innovasjon som er nødvendig i morgendagens nordiske kommuner.

Vi ser på kongressen som den naturlige møteplass for alle som er involvert i utviklingen av velferdsteknologi, for å få ny kunnskap, får å utvikle eget nettverk, men kanskje også for å bli inspirert!
Velkommen!

GI BESKJED TIL DINE KOLLEGAER OM DETTE KURSET. TAKK!

Faktaark som pdf:  

Målgruppe:
Alle som arbeider med frihets-, mestrings- og velferdsteknologi; utvikling, installering, implementering, administrasjon, evaluering, utvelgelse, oppfølging, mm

Tid: 4. – 6. februar 2019

Sted: Oslo/Fornebu, Quality Hotel Expo

Les mer om konferansestedet: TRYKK HER   

Deltakeravgift: Nkr. 4.550,-
Deltakeravgiften inkluderer lunsj og kaffe/te alle dager, dokumentasjon og evt. annet materiell.

Overnatting på Quality Hotel Expo:
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.480,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.025,-

Se påmeldingsskjema:
1 = Quality Hotel Expo, kun tilbud om dette hotellet
Du kan lese mer om hotellet her (samme som konferansested)

Middag:
1 = søndag,  3. februar  Nkr. 390,-
2 retters middag

2 = mandag, 4. februar  Nkr. 480,-
3 retters middag

3= tirsdag, 5. februar   Nkr. 820,-
3 retters middag, inkl. 1 glass musserende, hvit + rød

Påmeldingsfrist: Du kan melde deg på nå – fortsatt noen ledige plasser

Påmelding:
Benytt vår elektroniske påmeldingsslipp. Du vil få en umiddelbar elektronisk bekreftelse, som kun er bekreftelse på at du har sendt din påmelding. Den offisielle bekreftelsen kommer så snart vi har nok påmeldte til arrangementet, senest ved påmeldingsfristen. Ikke kjøp billetter før du har fått endelig bekreftelse fra oss. Ring oss gjerne for å sjekke ut hvis du begynner å bli utålmodig. Vårt telefonnummer er 23 11 45 00 eller 90 16 30 16.

Innbetaling og bekreftelse:
Faktura og kortfattet informasjon sendes pr mail eller post.
Bekreftelse oversendes fortløpende hver fredag på mail, første gang etter påmeldingsfristens utløp.
Ønsker du å betale i år? Gi oss beskjed!
Vi sender ut bekreftelser fortløpende; Du kan bestille dine nødvendige reisedokumenter!

Avbestilling:
Du kan avbestille din påmelding når som helst eller overlate plassen til en arbeidskollega. Vær imidlertid oppmerksom på følgende avbestillingsgebyr (gjelder ikke når en arbeidskollega deltar i stedet;
= 21 dager >= 10 dager; kr. 400,-
= 9 dager   >= 5 dager;   kr. 700,-
= 4 dager   >= 2 dager;   kr. 1000,-
< = 2 dager eller ikke fremmøte; ingen refusjon.
I tillegg eventuelle hotellkostnader og bestilte billetter

Elektronisk dokumentasjon:
Alle deltakere får direkte tilgang til presentasjonene i «sann-tid» på sin laptop, nettbrett, smarttelefon eller annet elektronisk medium. Minst en dag før arrangementet vil du få tilsendt egen nettadresse med brukernavn og passord. Her finner du program, deltakerliste, deltakerbevis og annen relevant informasjon.

Forbehold:
Kongressen vil bli gjennomført iht planene. Vi sender deg en offisiell bekreftelse noen dager etter din påmelding, første gang 14. desember.

Prioritet:
Ved overtegning prioriteres påmeldingene i mottatt rekkefølge.

Billettbestilling:
Tog, ferge- eller flybilletter kan bestilles gjennom Berg Hansen reisebyrå på Jessheim. De vil fremskaffe de billigste billettene til deg.
Telefon: + 47 63 94 27 80 Telefaks: + 47 63 97 34 91
Epost: jessheim@berg-hansen.no

Rutetider
Her finner du noen mulige transportører og rutetider til Faglig Forum arrangement;

TRYKK HER  SAS
TRYKK HER  WIDERØE
TRYKK HER  NORWEGIAN
TRYKK HER  NSB

Deltakerbevis:
Alle deltakere får godkjent deltakerbevis med påført antall timer

Elektronisk dokumentasjon
Alle deltakere vil få oppgitt en egen nettadresse, brukernavn og passord ved oppstart av konferansen. Her vil du i sanntid kunne følge forelesernes presentasjon på eget nettbrett (med forbehold for noen presentasjoner).
Som deltaker vil du motta en E-bok noen dager før konferansen, hvor du finner all aktuell informasjon, lenker til aktuelle dokument og litteratur, mm. Etter konferansen vil du motta E-boka fullt oppdatert med alt som ble presentert under konferansen!

Virtuell utstilling: åpner 1.desemberi 2018

Send inn poster og/eller abstracts
Vi anmoder alle interesserte om å delta med et innlegg i parallellsesjonene eller med et poster/plakatbidrag i den faglige utstillingen. Vi vet det foregår mye utviklingsarbeid innen hele oppvekstfeltet. Ikke nøl med å foreslå at nettopp ditt prosjekt eller utviklingsarbeid bør presenteres.
Alle som deltar i kongressen med et innlegg i parallellsesjonene, skal sende inn et kort sammendrag av innlegget. Sammendraget skal ikke overstige en maskinskrevet A4 side eller 250 ord. Et innlegg skal i utgangspunktet ikke vare lenger enn 20 minutter, men dette er avhengig av hvor mange som skal prestere et innlegg i den enkelte sesjon. Dersom ditt innlegg krever mer enn 20 minutter, ber vi om at du anmerker dette spesielt.
Alle som presenterer innlegg, dog kun en per innlegg, vil få refundert kr. 500,-. Det forutsettes at kongresskomiteen har godkjent innlegget, og at det er innsendt sammendrag innen fastsatte frister.

Et poster/plakatbidrag består av en eller flere plakater med tekst, tegninger, illustrasjoner og eventuelt bilde. Alle poster/plakatbidrag vil bli hengt opp i et eget lokale, og det er forventet at de som henger opp en poster, også er tilgjengelig for diskusjon med de som besøker utstillingen i den avsatte tiden. Dersom du har skrevet en artikkel, levert inn en hovedoppgave eller utført annet vitenskapelig arbeid som kan egne seg som tema eller bidrag i en rundbordskonferanse, ber vi deg ta kontakt med kongresskomitéens sekretær, Jan Bølstad i telefon + 47 90 16 30 16.

Vi ønsker ditt bidrag som e-post i word-format. Kongressens e-postadresse: post@fagligforum.no Bekreftelse på innsendt materiale vil bli formidlet senest to uker etter at vi har mottatt dette. Dersom du ikke har mottatt noen bekreftelse, ber vi deg ta kontakt med Faglig Forum. Alle innsendte bidrag vil bli gjennomgått av kongresskomitéen. Frist for innsending av abstract er satt til 15. desember 2018. Bekreftelse om godkjent innlegg vil være sendt fra komitéen senest 31. desember 2018

Personvern
Vi har utarbeidet er personvernerklæring som inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Faglig Forum, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Vi oppbevarer dine personopplysningene som du gir oss gjennom innsendt påmeldingsskjema eller via epost eller telefon. Denne informasjonen er navn, tittel, arbeidssted, adresse, e-postadresse og mobilnummer. I tillegg informasjon om hotellbestilling, middagsbestilling og evt. annet. Ingen andre vil få tilgang til denne informasjonen. Du kan når som helst be om å bli slettet fra våre lister.
Du kan lese vår personvernerklæring; TRYKK HER

 

Mandag, 4. februar

Kl. 09:00 – 10:30       
Registrering – Kaffe/Te
Utstilling

Kl. 10:30
Åpning

Kl. 10:40 – 11:10
Teknologi og politikk – om å tilrettelegge for utvikling
v/ statssekretær Anne Bramo, Helse- og omsorgsdepartementet

Kl. 11:10 – 12:00 
Status of the Nordic art of welfare technology
v/ seniorrådgiver og teamleder Bengt Andersson,, Nordic Welfare Centre

Kl. 12:00 – 12:30
Satelittstasjon 1;
Utstilling og demonstrasjon av velferdsteknologisk utstyr

Kl. 12:30 – 13:45
Lunsj

Kl. 13:45 – 14:30   
Å utvikle et nytt produkt. Fra forskning til et tilgjengelig verktøy.
Historien om APPetitus. Hvordan samarbeid mellom privat og offentlig har blitt til en velferdsteknologisk løsning.
APPetitus er et lavterskel verktøy utviklet i et offentlig, regionalt innovasjonsprosjekt APPETITT drevet av 4 kommuner, Universitetet i Oslo, Norsk Regnesentral, Norway Healthtech og Helsetelefonen. Prosjektresultatene fra prosjektet inkluderer appen APPetitus, utviklet i tett samarbeid med eldre og helsepersonell i kommunal pleie og omsorg. Appen er blitt et verktøy til bruk i arbeidet for å forebygge underernæring blant eldre eller iverksette tiltak for å stimulere matglede, oversikt og vektkontroll.
v/ professor Anne Moen, Universitetet i Oslo/appetitus.no 

Kl. 14:30 – 15:30
Kaffe/Te/SoftIce
Satelittstasjon 2;
Utstilling av velferdsteknologisk utstyr 

Kl. 15:30 – 16:00
Utvelgelse, implementering og drift av velferdsteknologi i Aarhus kommune
v/ velfærdsteknologichef/ head of health and assisted living technologies Ivan Kjær Lauridsen, Aarhus kommune

Kl. 16:00 – 16:30
Utvelgelse, implementering og drift av velferdsteknologi i 6 samarbeidende kommuner i Værnesregionen (Midt-Norge)
v/ rådgiver Solrunn Hårstad, Værnesregionen

Kl. 16:30 – 17:00 
Utvelgelse, testing og implementering av velferdsteknologi i København kommune
v/ afdelingsleder for Afdeling for Velfærdsinnovation, Monica Andersen, Københavns kommune

Kl. 17:00 – 17:15
Kaffe/Te/SoftIce


Seminarsesjon,  kl. 17:15 – 18:30

Seminar 1   
Hvordan drifte en velferdsteknologiorganisasjon
v/ velfærdsteknologichef/ head of health and assisted living technologies Ivan Kjær Lauridsen, Aarhus kommune

Seminar 2   
Hvordan samarbeide på tvers av kommunegrenser om anskaffelser, kunnskapsutvikling og drift,
v/ rådgiver Solrunn Hårstad, Værnesregionen

Seminar 3   
Hverdagseksempler på udvælgelse, test og implementering af velfærdsteknologi i Københavns kommune,
v/ specialkonsulent Thit Fredens og projektleder Maria Trangbæk Ahrensburg, Københavns kommune, Afdeling for Velfærdsinnovation

Seminar 4
Fra problemfokus til mulighedsfokus. Hvorfor Varde kommune skiftet overordnet fokus fra pilot-afprøvninger og indkøb af specifikke teknologier der addresserer konkrete problemer, til fokus på at kunne tilbyde en bred vifte af teknologier og samarbejde med flere relevante leverandører der tilbyder produkter og løsninger der skaber muligheder på basis af en kompetent og meningsfuld efterspørgsel fra såvel organisationen som borgere,
v/ konsulent Ole Aasmoe, Varde kommune

Kl. 20:30
Middag

 

Tirsdag, 5. februar

PARALLELLSESJON Kl. 09:00 – 12:30

Parallell A
Kl. 09:00 – 10:00

A-1         Gevinstrealisering

A-2         Det moderne sykehjem/plejehjem
A-2-1      Utprøving og implementering av velferdsteknologi på Sundhedsområdet.
Flintholm Plejeboliger i Frederiksberg Kommune blev i efteråret 2017 udpeget til at være fyrtårn for afprøvning og implementering af ny hverdagsteknologi. Som fyrtårn matcher Flintholm Plejeboliger borgerens behov med hverdagsteknologi, afprøver hverdagsteknologien sammen med borgeren og har medarbejdere der er gode til at tænke, vurdere og bruge hverdagsteknologi sammen med borgeren,
v/ implementeringsspesialist Christina Bilevits, Fredriksberg kommune

A-2-2     Hvordan bruke sosial velferdsteknologi til å styrke personsentrert fokus i omsorgstjenesten?
I Memoria kan pårørende dele personlig informasjon om den enkelte med de ansatte. Med livshistorien lett tilgjengelig på et nettbrett blir helsepersonell bedre kjent med sine beboere, for å ivareta personsentrert og miljørettet fokus i hverdagen,
v/ kommunikasjonsansvarlig Marthe Tverbakk Tjærandsen, MinMemoria AS

A-3         Forskning og utviklingsarbeid
A-3-1      Å registrere døgnrytmen.
Demos 10 er en ny teknologisk løsning som registrer døgnrytmen, og egner seg spesielt til demente og personer med kognitiv svikt
v/ utvikler og oppfinner Jens Branebjerg, Danmark

A-3-2     Døgnrytmelys
A-3-2      Lightel – et forsknings- og udviklingsprosjekt.
Et samarbeid mellom Albertshøj kommune, Hvidovre Hospital, Chromaviso (lyseksperter) og Gate 21 (projektledere),
v/ formidlingschef Ane Søby Eskildsen, Chromaviso

A-4         Sporings-lokaliseringsteknologiske løsninger 

A-5         Brukermedvirkning
A-5-1       Et CV der viser borgernes kompetencer med teknologi
v/ representant fra København kommune, Sundhetsforvaltningen

A-6         Samarbeidsprosjekter

A-7         Prosjekt fra Sverige

 

Parallell B
Kl. 10:15 – 11:15

B-1         Elektroniske dørlåser

B-2         Digitale trygghetsalarmer

B-3         Digitalt tilsyn
B-3-1       Eksempler på teknologiske løsninger
v/ daglig leder René Nordstrøm Jensen, RoomMate     

B-4         Elektronisk medisineringsstøtte
 B-4-1     Eksempel på et tværkommunalt samarbejde mellem 9 kommuner om udvikling, afprøvning og indkøb af en helhedsløsningsløsning til håndtering af medicin hos borgere i eget hjem. Helhedsløsningen håndterer hele leveringskæden af medicin fra apotek over indtagelse til opfølgning på manglende indtagelse.
Totalløsning til Intelligent Medicinhåndtering (TIM). Innovativ medicinhåndtering fra ordination til indtag,
v/ projektleder, digitalisering og velfærdsteknologi Lars Holt Kristensen, Hjørring kommune

B-5         Åpen post

B-6         Publikumsprosjekter
B-6-1      Atri-x er en visningsarena for velferdsteknologi. Her vil pårørende og brukere ha mulighet til å prøve ut og oppdage nye hjelpemidler som vil gjøre hverdagen enklere.  Innbyggerne våre får kjennskap til nyttige verktøy og hjelpemidler som kan gi dem økt frihet, omsorg, trygghet, rehabilitering, aktivitet, fellesskap og kommunikasjon.
v/ prosjektleder Jeppe Skjønberg, Bærum kommune

B-7         Prosjekt fra Finland

Kl. 11:15 – 12:00
Kaffe/Te/SoftIce
Satelittstasjon 3;
Utstilling av velferdsteknologisk utstyr

Parallell C
Kl. 12:00 – 13:00

C-1         Fritidsteknologi
C-1-1     «Motiview», -hvordan utvikle eldre og personer med demens til dedikerte «idrettsutøvere»
– minutter med miner, – møter med mestring
– impact management og sosialt entreprenørskap
– å arrangere sykkel-VM
v/ seniorrådgiver Roald Kvam, Motitech

C-2         Implementeringserfaringer
C-2-1     Borgerens personlige støtte til misbrugsforløp. Hvordan benytte en app til oppfølging og støtte?
v/ representant fra København kommune, Sundhetsforvaltningen

C-2-2     Her er min plan – borgerens mål i deres egen app
v/ representant fra København kommune, Sundhetsforvaltningen

C-3         Samarbeidsprosjekt

C-4         Fall- og fallforebyggende hjelpemidler
C-4-1      Emma MeDLiv, -en leilighet for mestring, deltakelse og livskvalitet
– et reelt bomiljø innredet med ulike hjelpemidler
– leiligheten fungerer som et ressurssenter for frihets- og velferdsteknologi
– leiligheten har et mangfold av hjelpemidler som bidrar til økt grad av mestring i hverdagen
– all frihets og velferdsteknologi kan prøves av besøkende
– i leiligheten henger det blå og grønne skilt med QR-koder. Ved å skanne disse får du en faglig og pedagogisk forklaring på hvordan brukeren selv kan mestre ulike dagligdagse gjøremål. Skiltene er plassert der hvor de ulike aktivitetene gjennomføres
v/ avd. leder Sarhad Solaimani, Bærum kommune

C-5         Åpen post

C-6         Forskning – Utvikling – Innovasjon   
C-6-1      All Age Hub – En samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv. Et samvirke mellom 12 Gøteborg-region kommuner;  Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.
v/ project manager Ulrica Furby, AllAgeHub

C-7       Prosjekt fra Island

13:00 – 14:00
Lunsj

Kl. 14:00 – 14:45   
Ny forskning viser; Kunnskapsoppsummering – Velferdsteknologi i Norden,
v/ Seniorrådgiver Undine Knarvik, Nasjonalt senter for e-helseforskning, RHF Helse Nord

Kl. 14:45 – 15:30   
Målsetting og perspektiv for Nasjonalt velferdsteknologiprogram i Norge,
v/ programleder Thor Steffensen, Dir. for e-helse, Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Kl. 15:30 – 16:15
Kaffe/Te/SoftIce
Satelittstasjon 4;
Utstilling av velferdsteknologisk utstyr

Kl. 16:15 – 16:45   
«Offentlig sektor måste bli riktigt smart på insidan för att kunna erbjuda bra tjänster på utsidan»,
v/ Sveriges första digitaliseringschef, CDO, Åsa Zetterberg, Bostads- och digitaliseringsavd, Näringsdepartementet

Kl. 16:45 – 17:15   
Kompetanseutvikling – Kompetanseutviklingsprogram – Opplæring av ansatte og brukere,
v/ prosjektleder Cecilie Høegh Langvad, Aarhus kommune, Undervisningscenter for Velfærdsteknologi

Kl. 17:15 – 17:45   
Effektiv ruteplanlegging for hjemmetjenestene med ny teknologi. Resultater fra «et forskning i praksis»-prosjekt. Status og tanker om implementeringsfasen,
v/ enhetsleder Kjersti Norheim, Horten kommune

Kl. 20:15
Festmiddag – Konsert


Onsdag, 6. februar

Kl. 09:00 – 09:45
Robotene kommer! Hva kan vi forvente i fremtiden fra robotteknologien?
v/ PhD, Senior scientist Magnus Bjerkeng, SINTEF

Kl. 09:45 – 10:15
Hvordan matcher man borger og teknologi innen socialforvaltningen?
v/ udviklingskonsulent Cecilie Bisgaard-Nøhr, Enheden for velfærdsteknologi, Socialforvaltningen, København kommune

Kl. 10:15 – 10:45
Utsjekking
Kaffe/Te/SoftIce
Utstilling av velferdsteknologisk utstyr

Kl. 10:45 – 11:30
Nasjonal sikkerhet foran lokal tilpasning
Kan velferdsteknologi true vår nasjonale sikkerhet?
v/ leder for kybersikkerhet Hans Christian Pretorius, KPMG (tidligere leder av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM))

Kl. 11:30 – 12:00
Rehabilitering i et teknologisk perspektiv. Bruk av spillteknologi – en morsom form for trening!
v/ spesialergoterapeut Truls Johansen, Sunnaas sykehus HF

Kl. 12:00 – 12:30
CareWareNordic-prosjekt; Offentlige innkjøp – internasjonalisering – private og offentlige aktører
Projektets formål er at få åbnet grænserne i ÖKS-området for indkøb af velfærdsteknologi, så det offentlige kan gå på tværs af grænserne ved indkøb. Projektet ønsker at binde kommuner og regioner sammen for fælles udvikling og innovation på tværs af ÖKS-området. Et nyt fælles marked med både OPP samarbejder, PPI (Public Patient Involvement), Triple (offentlige myndigheder, vidensinstitutioner og virksomheder) og Quattro Helix (offentlige myndigheder, vidensinstitutioner, virksomheder og civilsamfundet) samarbejder på tværs af grænserne for ÖKS-området, vil være innovativt og særdeles nyttigt for alle deltagende kommuner/regioner, da projektet har til formål at udbrede og dele viden om de bedste løsninger til gavn for såvel borgere, virksomheder og offentlige myndigheder. Et samlet marked for ÖKS-området vil stå stærkere over for EU og øvrige lande. CareWare Nordic platformen bliver fremtidens mødested for ÖKS-områdets innovationsparter inden for sundhed, pleje, omsorg og velfærdsteknologi,
v/ prosjektleder Anna-Karin Holst Johannesen, CareWare Nordic

Kl. 12:30 – 13:00
Å se inn i fremtiden!
At understøtte udvikling og implementering af sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger
Hvordan skabe et produktivt og innovativt udviklingsmiljø,
v/ prosjektsjef Gunhild Sander Garsdal, Væksthus Hovedstadsregionen

Kl. 13:00
Brunch

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

1Firma informasjon
2Deltakere
3Annen info - Send
Navn på evt. person som skal anvise faktura
Hvis du vet dette-Fyll inn

Kongressmedlemmer

Jan Bølstad
Jan BølstadKongressekretær
Jan Bølstad er daglig leder i Faglig Forum. Han har en sammensatt bakgrunn og utdanning fra helse- og sosialområdet.
Gunn Hegdahl
Gunn HegdahlKongressmedlem
Gunn Hegdahl er i dag freelance etter å ha arbeidet i Helseetaten i Oslo kommune

Share This Post, Choose Your Platform!