Laster Arrangementer

PSYKISK HELSE – 2019 er kongressen for alle som arbeider innen psykisk helsefeltet, -både i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, i DPS’ene, poliklinikkene, spesialavdelingene, innen forskning og utdanning. I tillegg til de mange som har involvert seg som brukerrepresentanter, organisasjonsrepresentanter eller rett og slett er opptatt av fagfeltet.
Psykisk helse er et stort, omfattende og viktig fagfelt. Det er også et viktig samfunnsområde, som berører gammel som unge, skoleelever som yrkesaktive, uavhengig av bakgrunn og kultur. Menneskets psykiske helse er blant våre fundamentale livsbetingelser, og som noen ganger virkelig får kjørt seg. Psykisk helse hos barn og ungdom, psykisk helse blant voksne og psykisk helse blant eldre. Viktige fagområder. Viktige samfunnsoppgaver. Hvordan sikre god psykisk helse i et samfunn?  Et stort og viktig spørsmål som står sentralt i kongressprogrammet. Gjennom foredling av kunnskap og erfaringer, og vilje til endring, vil vi sakte, men sikkert nærme oss målet.

PSYKISK HELSE – 2019 presenterer dagsaktualiteter. Vi skal denne gangen også et lite dypdykk inn i «gravejournalistikken». Hvordan to fremragende journalister har vist at «det ikke står så bra til» over alt. Denne gang med fokus på psykisk helse i fengsel. Hva gjør vi med de vanskeligste av de vanskelige? Hvordan kan kommunene tilby gode fagtjenester, og hvordan vil den fremtidige fordelingen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten bli?

PSYKISK HELSE – 2019 er mer enn dette! Psykisk helsekongressen er deg og meg. Med muligheter for å treffe nye fagkontakter og utvikle det viktige nettverket. Få nye opplevelser, enten det er under en forelesning eller i et møte i en pause. Vi håper du vil delta! Meld deg på for å få ny kunnskap, ny innsikt, nye fagkontakter, -bli inspirert og vær med å skape entusiasme!
Ta med deg noen kollegaer! Vi garanterer hyggelige og nyttige dager i Trondheim
Gi beskjed til dine kollegaer og ditt nettverk om denne kongressen.
Ønsker du å videresende vårt informasjonsbrev, så finner du det ved å TRYKKE HER (kommer)


Kongressekretariat/Registrering:
PSYKISK HELSE – 2019
Pb. 1535 Vika, 0117 Oslo
Telefon: 23 11 45 00 / 90 16 30 16
E-post: post@fagligforum.no    –   Web: www.fagligforum.no

Kongresskomité:
kongressleder, Trond Hatling, NAPHA og Rolf W. Gråwe, St.Olavs Hospital HF
kongresskoordinator, Jan Bølstad, Faglig Forum

Kongressmedlemmer:
Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for Psykisk Helse
Anne Kristine Bergem, psykiater og tidl. leder av Norsk Psykiatrisk Forening, Dnl
Frode Larsen, overlege emeritus Oslo Universitetssykehus
Ola Marstein, psykiater, Den Norske Legeforening
Harald Støvind, seniorrådgiver, Akershus Universitetssykehus
Marie Anbjørg Joten, bydelsdirektør, Oslo kommune
Gunn Hegdahl, rådgiver Faglig Forum

Jan Bølstad

Tor Inge Martinsen

Jan Bølstad har ansvar for alt det praktiske knyttet til kongressen. Han treffes på tlf. 90 16 30 16.

Tor Inge Martinsen er debatt- og møteleder

Faktaark som pdf:
TRYKK HER (kommer)

Målgruppe:
Alle som arbeider innen kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, innen DPS-systemet, innen forskning, universitet og høgskolemiljøer, innen brukerorganisasjonene og alle med spesiell interesse for psykisk helsefeltet. En viktig målgruppe er de som ønsker å presentere forskning, vitenskapelige artikler eller evidensbasert praksis. Dette kan gjøres i en av de mange parallellsesjonene eller som postere i posterutstillingen.

Tid: 21. – 23. januar 2019

Sted: Radisson Blu Royal Garden, Trondheim

Les mer om konferansestedet: TRYKK HER  

Deltakeravgift: Nkr. 4.470,-
Deltakeravgiften inkluderer lunsj og kaffe/te alle dager, dokumentasjon og evt. annet materiell.

Hotell: (angi riktig hotellnummer i påmeldingsskjemaet)

Radisson Blu Royal        Garden Hotel

Scandic Nidelven Hotel

Scandic Solsiden

Clarion Grand Olav        Hotel

Bakeriet

                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
1. Radisson Blu Royal Garden
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.480,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.025,-

2. Scandic Nidelven Hotel
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.480,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.025,-

3. Scandic Solsiden Hotel
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.480,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.025,-

4. Clarion Grand Olav Hotel
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.480,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.025,-

5. Best Western Bakeriet
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.480,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.025,-

Middag: (angi riktig dag i påmeldingsskjemaet)
1. Søndag, 20. januar, 2 retters middag, kr. 390,-
2. Mandag, 21. januar, 3 retters middag, kr. 470,-
3. Tirsdag, 22. januar, 3 retters middag* kr. 790,-
* inkl. ett glass musserende, ett glass hvit og ett glass rødt vin/evt øl eller mineralvann

Påmeldingsfrist: Du kan melde deg på nå – fortsatt noen ledige plasser

Påmelding:
Benytt vår elektroniske påmeldingsslipp. Du vil få en umiddelbar elektronisk bekreftelse, som kun er bekreftelse på at du har sendt din påmelding. Den offisielle bekreftelsen kommer så snart vi har nok påmeldte til arrangementet, senest ved påmeldingsfristen. Ikke kjøp billetter før du har fått endelig bekreftelse fra oss. Ring oss gjerne for å sjekke ut hvis du begynner å bli utålmodig. Vårt telefonnummer er 23 11 45 00 eller 90 16 30 16.

Innbetaling og bekreftelse:
Faktura og kortfattet informasjon sendes pr mail eller post.
Bekreftelse oversendes fortløpende hver fredag på mail, første gang etter påmeldingsfristens utløp.

Kjøp aldri billetter o.l. før du får en dedikert bekreftelse fra oss! 

Avbestilling:
Du kan avbestille din påmelding når som helst eller overlate plassen til en arbeidskollega. Vær imidlertid oppmerksom på følgende avbestillingsgebyr (gjelder ikke når en arbeidskollega deltar i stedet;
= 21 dager >= 10 dager; kr. 400,-
= 9 dager   >= 5 dager;   kr. 700,-
= 4 dager   >= 2 dager;   kr. 1000,-
< = 2 dager eller ikke fremmøte; ingen refusjon.
I tillegg eventuelle hotellkostnader og bestilte billetter

Elektronisk dokumentasjon:
Alle deltakere får direkte tilgang til presentasjonene i «sann-tid» på sin laptop, nettbrett, smarttelefon eller annet elektronisk medium. Minst en dag før arrangementet vil du få tilsendt egen nettadresse med brukernavn og passord. Her finner du program, deltakerliste, deltakerbevis og annen relevant informasjon.

Forbehold:
Kongressen vil bli gjennomført forutsatt nok påmeldte. Kjøp derfor ikke billett før du får en endelig bekreftelse fra Faglig Forum.

Prioritet:
Ved overtegning prioriteres påmeldingene i mottatt rekkefølge.

Billettbestilling:
Tog, ferge- eller flybilletter kan bestilles gjennom Berg Hansen reisebyrå på Jessheim. De vil fremskaffe de billigste billettene til deg.
Telefon: + 47 63 94 27 80 Telefaks: + 47 63 97 34 91
Epost: jessheim@berg-hansen.no

Rutetider
Her finner du noen mulige transportører og rutetider til Faglig Forum arrangement;

TRYKK HER  SAS
TRYKK HER  WIDERØE
TRYKK HER  NORWEGIAN
TRYKK HER  NSB

Deltakerbevis:
Alle deltakere får godkjent deltakerbevis med påført antall timer. Deltakerbeviset henter du fra kongressens egne nettside.

Elektronisk dokumentasjon
Alle deltakere vil få oppgitt en egen nettadresse, brukernavn og passord ved oppstart av kongressen. Her vil du i sanntid kunne følge forelesernes presentasjon på eget nettbrett (med forbehold for noen presentasjoner).
Som deltaker vil du motta en E-bok noen dager før konferansen, hvor du finner all aktuell informasjon, lenker til aktuelle dokument og litteratur, mm. Etter konferansen vil du motta E-boka fullt oppdatert med alt som ble presentert under konferansen!

Virtuell utstilling: åpner en måned før kongressen

Send inn abstract til en av parallellsesjonene
Send inn en poster til posterutstillingen

Vi anmoder alle interesserte om å delta med et innlegg i parallellsesjonene eller med et poster/plakatbidrag i den faglige utstillingen. Vi vet det foregår mye utviklingsarbeid innen fagfeltet. Ikke nøl med å foreslå at nettopp ditt prosjekt eller utviklingsarbeid bør presenteres.
Alle som deltar i kongressen med et innlegg i parallellsesjonene, skal sende inn et kort sammendrag av innlegget. Sammendraget skal ikke overstige en maskinskrevet A4 side eller 250 ord. Et innlegg skal i utgangspunktet ikke vare lenger enn 20 minutter, men dette er avhengig av hvor mange som skal prestere et innlegg i den enkelte sesjon. Dersom ditt innlegg krever mer enn 20 minutter, ber vi om at du anmerker dette spesielt.
Alle som presenterer innlegg, dog kun en per innlegg, vil få refundert kr. 500,-. Det forutsettes at kongresskomiteen har godkjent innlegget, og at det er innsendt sammendrag innen fastsatte frister.

Et poster/plakatbidrag består av en eller flere plakater med tekst, tegninger, illustrasjoner og eventuelt bilde. Alle poster/plakatbidrag vil bli hengt opp i et eget lokale eller i et eget område, og det er forventet at de som henger opp en poster, også er tilgjengelig for diskusjon med de som besøker utstillingen i den avsatte tiden. Dersom du har skrevet en artikkel, levert inn en hovedoppgave eller utført annet vitenskapelig arbeid som kan egne seg som tema eller bidrag i en rundbordskonferanse, ber vi deg ta kontakt med kongresskomitéens sekretær, Jan Bølstad i telefon + 47 90 16 30 16.

Vi ønsker ditt bidrag som e-post i word-format. Kongressens e-post adresse:
post@fagligforum.no  Bekreftelse på innsendt materiale vil bli formidlet senest to uker etter at vi har mottatt dette. Dersom du ikke har mottatt noen bekreftelse, ber vi deg ta kontakt med Faglig Forum. Alle innsendte bidrag vil bli gjennomgått av kongresskomitéen. Frist for innsending av abstract er satt til
15. november. Bekreftelse om godkjent innlegg vil være sendt fra komitéen senest 8. desember 2018.

Organisasjon
Kongressen arrangeres av Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten.
Faglig Forum A/S er teknisk arrangør eller såkalt PCO.
Kongressen har følgende samarbeidspartnere; Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Rådet for psykisk helse og NAPHA

Trenger du hjelp til å planlegge, organisere og gjennomføre kurs eller konferanser, kan du kontakte Faglig Forum i telefon 23 11 45 00 eller sende en mail til post@fagligforum.no

Personvern
Vi har utarbeidet er personvernerklæring som inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Faglig Forum, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Vi oppbevarer dine personopplysningene som du gir oss gjennom innsendt påmeldingsskjema eller via epost eller telefon. Denne informasjonen er navn, tittel, arbeidssted, adresse, e-postadresse og mobilnummer. I tillegg informasjon om hotellbestilling, middagsbestilling og evt. annet. Ingen andre vil få tilgang til denne informasjonen. Du kan når som helst be om å bli slettet fra våre lister.
Du kan lese vår personvernerklæring; TRYKK HER

Mandag, 21. januar 

Kl. 09:00 – 10:45
Registrering 

Kl. 11:00 – 11:30
Psykiatrien – hvor står du, hvor går du?
v/ seniorforsker Petter Andreas Ringen, NORMENT;
Norsk senter for forskning på mentale lidelser

Kl. 11:30 – 12:00
Brukerstemmen;
– mine erfaringer som pasient
v/ tidligere pasient Helen Wesnes

Kl. 12:00 – 12:15
Om brukernes deltakelse,
v/ Elisabeth Jørgensen, Angstringen

Kl. 12:15 – 13:00
Menneskeverd og samfunn – Psykisk helse opp mot samfunnsøkonomi,
v/ professor emeritus Victor D. Norman, NHH

Kl. 13:00 – 14:15
Lunsj

Kl. 14:15 – 14:45
Hva vet vi i dag om selvmord?
v/ professor Lars Mehlum, Universitetet i Oslo, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging

Kl. 14:45 – 15:15
Når selvmordsforsøket ender på akuttmedisinsk avdeling, -en refleksjon om system og oppfølging
v/ professor Mads Gilbert, Universitetssykehuset i Nord Norge, Akuttmedisinsk avdeling

Kl. 15:15 – 15:30
Kaffe/Te

Kl. 15:30 – 16:00
eMeistring og veiledet internettbehandling. Kan virtuelle helsetjenester øke tilgangen til psykologisk behandling?
v/ seksjonsleder Kristin Hogstad Bruvik, Haukeland Universitetssykehus, Helse Bergen HF

Kl. 16:00 – 16:30
Hvem passer på de syke, aggressive og de som aldri kan klare seg selv?
v/ psykiater og seniorrådgiver Randi Rosenqvist, Ila fengsel

Kl. 16:30 – 17:00
Hva kan vi forvente av kommunal kompetanse innen psykisk helse? Refleksjon om grenseoppgangen mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste,
v/ områdedirektør Helge Eide, KS

Kl. 17:00 – 17:30
Kaffe/Te

Kl. 17:30 – 18:30
Kongresseminar 1+2+3

Kongresseminar 1; Selvmord
v/ professor Lars Mehlum, Universitetet i Oslo, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging og professor Mads Gilbert, Universitetssykehuset i Nord Norge, Akuttmedisinsk avdeling

Kongresseminar 2; De aller sykeste
v/ psykiater og seniorrådgiver Randi Rosenqvist, Ila fengsel og overlege Helle L’abee-Lund, Trondheim kommune, Enhet for legetjenester, Fengselshelsetjenesten

Kongresseminar 3; E-helse
Psykisk helse, teknologi og innovasjon – muligheter og utfordringer,
v/ seksjonsleder Kristin Hogstad Bruvik, eMeistring, Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssjukehus

Kl. 20:15
Tapas og konsert med Daniel Eriksen.
Les mer om Daniel Eriksen her  
Billetter kan kjøpes i kongressekretariatet. Du kan også reservere billetter ved å sende en mail;  post@fagligforum.no

 

Tirsdag, 22. januar 

Kl. 09:00 – 09:45
Kongresseminar 4+5+6 

Kongresseminar 4; Recovery
Recoveryperspektivet i fremtidens helsetjenester for psykisk helse og rus – pakkeforløp og digitalisering
 * Får vi brukermedvirkningens endelige inntog med pakkeforløpene?
* Fokus på levevaner og nettverk – som hånd i hanske eller mer som en vrengt polvott?
* Betydning av digitalisering av testverktøy og feedbacksystemer, AI og «Big data» – empowerment eller <fremmedgjøring?
*  Betydning for organisering og tilbud – perspektiver fra et spesialisthelsetjenestes ståsted
v/ forsker Bror Just Andersen, Vestre Viken HF

Kongresseminar 5; Relasjoner
v/ psyk. sykepleier og avd. sjef Arne Thomassen, DPS Strømme Klinikk for psykisk helse, Sørlandet sykehus HF

Kongresseminar 6; ACT-team    FACT-team 
Samarbeid kommuner i mellom og mellom kommuner og DPS.
Hvordan implementere modellene i hele Norge?
v/ rådgiver Lars Håvard Bakke, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) og faglig rådgiver Gaute E. Strand, NAPHA

Kongresseminar 7; Samtykkekompetanse
v/ spesialist i klinisk samfunnspsykologi, dr. psychol Arnhild Lauveng, Ahus HF

Innholdet i parallellsesjonene blir presentert mandag 14. januar
Kl. 10:00 – 10:45   Parallellsesjon
A
A-1; ACT-team og FACT-team

A-2; Arbeid og psykisk helse

A-3; Brukermedvirkning – Brukerinvolvering

A-4; Kunst og Kultur

A-5; FoU

A-6; BUP – DPS

A-7; Film

Jill og lillebroren Bo vokser opp hos sin mor som ikke mestrer omsorgsrollen, og barna må ta ansvar  i altfor ung alder. De har måttet lære seg å håndtere moren Astrids plutselige humørsvingninger og skjøre selvtillit….
Føniks, en film av Camilla Strøm Henriksen
Filmen handler først og fremst om barn som må ta voksenrollen i for ung alder. Den handler om konflikten mellom ansvaret barn påtar seg, og de behovene de har som barn, men som de ikke blir møtt på. Filmen beskriver den komplekse dynamikken i en familie der rollene er byttet om. Der barna blir de små voksne.   Les mer (kommer)

Kl. 11:00 – 11:45   Parallellsesjon B
B-1; Musikkterapi

B-2; Velferdsteknologi

B-3; Aktivitetstilbud

B-4; Psykisk helse og eldre

B-5; Bruker og pårørendekunnskap

B-6; Ernæring og psykisk helse

Kl. 12:00 – 12:45   Parallellsesjon C
C-1; Teamorganisering 

C-2; Relasjonsbegrepet

C-3; Asylsøkere og flyktninger

C-4; Bruker og pasientombud

C-5; Medisinfri behandling

C-6; Selvhjelp

Kl. 12:45 – 13:45
Lunsj

Kl. 13:45 – 14:15
Politiske utfordringer på begge sider av skalaen;
– de «friske» syke versus de som «aldri» blir friske?
v/ statssekretær Maria Jahrmann Bjerke, Helse- og omsorgsdepartementet


Kl. 14:15 – 15:00
Bergens Tidene gransker alvorlig syke i fengslene; -de er psykisk ustabile og skader seg selv, hjelpen er å bli låst inne på en glattcelle. «Dette er glemte mennesker» sier en professor,
v/ journalistene Torunn Aarøy og Ingrid Fredriksen, Bergens Tidende

Kl. 15:00 – 15:30
Psykiske lidelser bør forebygges utenfor helsetjenesten – Lavterskeltilbud bør ikke ligge i helsetjenesten. Resultater fra aktuell SINTEF-rapport; En samfunnsøkonomisk vurdering av tjenester til mennesker med lettere psykiske helseproblemer
v/ seniorforsker Solveig Ose Osborg, SINTEF

Kl. 15:30 – 15:50
Kommentarer til formiddagens innlegg
v/ faglig rådgiver Trond Hatling, NAPHA

Kl. 15:50 – 16:15
Kaffe/Te

Kl. 16:15 – 16:45
Organisering og tilrettelegging for gruppeterapi,
v/ leder Synnøve Ness Bjerke, Institutt for gruppeanalyse (IGA)

Kl. 16:45 – 17:15
Pakkeforløp i psykisk helse, -og hvordan det fungerer i Helse Nord-Trøndelag
v/ klinikkleder og psykiater Kathinka Meirik, Klinikk for psykisk helsevern og rus, Helse Nord-Trøndelag

Kl. 17:15 – 17:45
Mye nytt i Psykisk helsevernloven,
v/ professor dr. juris Aslak Syse, Inst. for offentlig rett, Universitetet i Oslo

Kl. 17:45 – 18:45
RO/URO
Hva trenger vi for å finne frem til roen, og forsone oss med bølgedalene i livet?
Med RO/URO tar hun utgangspunkt i uroen i oss, og hva det er vi egentlig trenger for å klare å leve med den i en tid der så mye tar oppmerksomheten vår bort fra det indre.
v/ artist og psyk. sykepleier Marthe Valle og psykiater Anne Kristine Bergem
Marthe Valle er kjent for sine sterke tekster og krystallklare formidlingsevne. Psykiater Anne Kristine Bergem har skrevet en tekst til Marthe Valle, som vil bli fremført under presentasjonen 

Kl. 20:30
Festmiddag
 

Onsdag, 23. januar

Kl. 09:00 – 09:45
Går du nå, er du ikke min datter!
v/ forfatter Anne Bitsch
Les om Anne Bitsch og anmeldelse av hennes bok. TRYKK HER

Kl. 09:45 – 10:15
Opplevelser av tvang – resultater fra et doktorarbeid,
v/ postdoktor Olav Nyttingnes, Akershus universitetssykehus HF

Kl. 10:15 – 10:45
Kaffe/Te
Utsjekking
Kl. 10:45 – 11:15
Schizofreni, – en forstyrrelse av selvet. Forståelsens betydning for klinisk virksomhet,
v/ forskningssjef Paul Møller, Vestre Viken HF

Kl. 11:15 – 11:45
En mindre medisinsk psykiatri. Om svakhetene i det faglige grunnlaget vårt og den tradisjonelle tilnærmingen til psykisk uhelse.
v/ avd. sjef Trond F. Aarre, Nordfjord psykiatrisenter

Kl. 11:45 – 12:15
Nasjonal implementering av behandling for tvangslidelser (OCD),
v/ professor Gerd Kvale, Universitetet i Bergen og prosjektleder Bjarne Hansen, Universitetet i Bergen

Kl. 12:30 – 13:00
Journalistisk skråblikk på samspillet mellom politikk, fag og administrasjon,
v/ journalist Anne Hafstad, Dagens Medisin

Kl. 13:00 – 13:30
Aktuelt fra Helsedirektoratet
v/ avd. direktør Gitte Huus, Helsedirektoratet

Kl. 13:30 – 14:00
På vei mot 2020; tro, håp og forventninger,
v/ generalsekretær Tove Gundersen, Rådet for psykisk helse og faglig rådgiver Trond Hatling, NAPHA

Forbehold om enkelte endringer

1Firma informasjon
2Deltakere
3Annen info - Send
Navn på evt. person som skal anvise faktura
Hvis du vet dette-Fyll inn

Kongressmedlemmer

Trond Hatling
Trond HatlingKongressleder
Trond Hatling er i dag seniorrådgiver i NAPHA, tidl .leder av samme organisasjon
Tove Gundersen
Tove GundersenKongressmedlem
Generalsekretær i Rådet for Psykisk Helse. Har lang erfaring fra psykisk helsefeltet
Frode Larsen
Frode LarsenKongressmedlem
Avd. overlege emiritus Oslo Universitetssykehus HF
Rolf W. Gråwe
Rolf W. GråweKongressleder
Rolf W. Gråwe er psykologspesialist og forskningssjef ved St. Olavs Hospital.
Marie Anbjørg Joten
Marie Anbjørg JotenKongressmedlem
Arbeider til daglig som bydelsdirektør i Oslo kommune, Ullern bydel
Harald Støvind
Harald StøvindKongressmedlem
Seniorrådgiver, Akershus Universitetssykehus HF
Jan Bølstad
Jan BølstadKongressekretær
Jan Bølstad er daglig leder i Faglig Forum, leder av programkomitéen og teknisk komite
Anne Kristine Bergem
Anne Kristine BergemKongressmedlem
Psykiater, lærebok-forfatter. Arbeider som freelance psykiater
Ola Marstein
Ola MarsteinKongressmedlem
Psykiater. Ansatt i den Norske Legeforening
Gunn Hegdahl
Gunn HegdahlKongressmedlem
Gunn Hegdahl er i dag freelance etter å ha arbeidet i Helseetaten i Oslo kommune

Share This Post, Choose Your Platform!