Laster Arrangementer

Faglig Forum gjennomførte en svært vellykket konferanse om Hverdagsrehabilitering i mai 2022. Det var en bred enighet om at Faglig Forum skulle følge opp med en ny konferanse i 2023, og samtidig ta del i ansvaret om å videreutvikle tjenesteformen. Og ny konferanse skal det bli 1. og 2. juni!
Hverdagsrehabilitering har eksistert som egen tjenesteform siden ca. 2012. Hverdagsrehabiliteringsteam har blitt etablert i kommuner og bydeler, og som et spisskompetanseverktøy i kommunenes pleie- og omsorgstjenester for å løse brukernes utfordringer til å bli mest mulig selvhjulpne. Ergoterapeuter, fysioterapeuter og sykepleiere har vært basiskompetansen i teamene, og mange brukere har fått tilpasset hus, hjem og hverdagen til de behov og ønsker den enkelte bruker har. Noen kommuner har fortsatt problemer med å etablere hverdagsrehabiliteringsteam, og spørsmålet er hvorfor? Andre kommuner gjør endringer i organisasjonsform, samhandling og praksis og spørsmålet er hvorfor. Men, også mange kommuner følger grunnmodellen for hverdagsrehabiliteringsteam. Vi ønsker å finne svar på om en organisasjonsform er bedre enn en annen. Om en driftsmodell er mer hensiktsmessig enn andre? Om det finnes konkrete svar, som noen også kaller fasit. Ikke vet vi, men vi vil i januar sende et spørreskjema til alle landets kommuner for å kartlegge virksomheten. Resultatene vil bli presentert på konferansen i juni. Vi håper på bred oppslutning fra hele landet.

Hverdagsrehabilitering er et eksempel på tjenesteinnovasjon. Hverdagsrehabiliteringen skal bevare, vedlikeholde og styrke brukerens funksjonsnivå og helse, og dermed utsette mer omfattende pleiebehov. Meld deg på, og delta i debatten om en enda bedre hverdagsrehabilitering. Ta med deg noen kollegaer!
Velkommen!
GI BESKJED TIL DINE KOLLEGAER OM KONFERANSEN. TAKK!

Faktaark som pdf:  TRYKK HER  (kommer 10.5.)

Målgruppe:
Konferansen retter seg mot de som arbeider med hverdagsrehabilitering, til de som skal etablere hverdagsrehabilitering eller de som ønsker å kjenne til ulike erfaringer og gjennomføring av hverdagsrehabilitering. I tillegg retter konferansen seg mot de som må forstå hva hverdagsrehabilitering er, og da spesielt forvaltnings- og tildelingskontor, pleie- og omsorgstjenesten og aktuelle profesjoner.

Tid: 1. – 2. juni 2023

Sted: Oslo/Fornebu, Quality Hotel Expo

Les mer om konferansestedet: TRYKK HER   

Deltakeravgift: Nkr. 3.560,-
Deltakeravgiften inkluderer lunsj og kaffe/te alle dager, dokumentasjon og evt. annet materiell.

Overnatting på Quality Hotel Expo:
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.675,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.050,- per person

Se påmeldingsskjema:
1 = Quality Hotel Expo, kun tilbud om dette hotellet
Du kan lese mer om hotellet her (samme som konferansested)

Middag:
1 = søndag,  31. mai  Nkr. 550,-
2 retters middag

2 = mandag, 1. juni  Nkr.640,-
3 retters middag

Påmeldingsfrist: Fortsatt mulig å melde seg på! Konferansen gjennomføres som planlagt

Påmelding:
Benytt vår elektroniske påmeldingsslipp. Du vil få en umiddelbar elektronisk bekreftelse, som kun er bekreftelse på at du har sendt din påmelding. Den offisielle bekreftelsen kommer så snart vi har nok påmeldte til arrangementet, senest ved påmeldingsfristen. Ikke kjøp billetter før du har fått endelig bekreftelse fra oss. Ring oss gjerne for å sjekke ut hvis du begynner å bli utålmodig. Vårt telefonnummer er 23 11 45 00 eller 90 16 30 16.
Vi bekrefter at det blir konferanse! Du kan bestille reisedokumenter NÅ! 

Innbetaling og bekreftelse:
Faktura og kortfattet informasjon sendes pr mail eller post.
Automatisk bekreftelse sendes når du melder deg på via vårt elektroniske påmeldingsskjema.
Men, du mottar en offisiell bekreftelse fra oss når det er et tilstrekkelig antall påmeldte registrert. Vent derfor med å kjøpe eventuelle billetter til du mottar vår bekreftelse
Bekreftelse oversendes deretter fortløpende hver fredag på mail, første gang etter påmeldingsfristens utløp.

Avbestilling:
Du kan avbestille din påmelding når som helst eller overlate plassen til en arbeidskollega. Send din avbestilling eller endring på mail; post@fagligforum.no
Vær imidlertid oppmerksom på følgende avbestillingsgebyr (gjelder ikke når en arbeidskollega deltar i stedet);
= 21 dager >= 8 dager; kr. 400,-
= 7 dager   >=4 dager;  kr. 1.500,-
= 3 dager  <= 0 dager eller ikke fremmøte; ingen refusjon. I tillegg eventuelle hotellkostnader og bestilte billetter

Elektronisk dokumentasjon:
Alle deltakere får direkte tilgang til presentasjonene i «sann-tid» på sin laptop, nettbrett, smarttelefon eller annet elektronisk medium. Minst en dag før arrangementet vil du få tilsendt egen nettadresse med brukernavn og passord. Her finner du program, deltakerliste, deltakerbevis og annen relevant informasjon.

Forbehold:
Konferansen vil bli gjennomført iht planene under forutsetning av at et tilstrekkelig antall har meldt seg på.

Prioritet:
Ved overtegning prioriteres påmeldingene i mottatt rekkefølge.

Billettbestilling:
Tog, ferge- eller flybilletter kan bestilles gjennom Berg Hansen reisebyrå på Jessheim. De vil fremskaffe de billigste billettene til deg.
Telefon: + 47 63 94 27 80 Telefaks: + 47 63 97 34 91
Epost: jessheim@berg-hansen.no

Rutetider
Her finner du noen mulige transportører og rutetider til Faglig Forum arrangement;

TRYKK HER  SAS
TRYKK HER  WIDERØE
TRYKK HER  NORWEGIAN
TRYKK HER  VY
TRYKK HER  Flybussen
TRYKK HER  Norgesbuss
TRYKK HER  Ruter

Deltakerbevis:
Alle deltakere får godkjent deltakerbevis med påført antall timer

Elektronisk dokumentasjon
Faglig Forum vil opprette et eget nettsted for konferansen. Du vil få tilsendt brukernavn og passord noen dager før konferansen. På nettstedet vil du finne oppdatert informasjon om program, deltakerliste, din bestilling av eventuelt rom og måltider, hvilke utstillere du vil møte, aktuelle fagartikler mm.
Under og etter konferansen vil du finne alle presentasjonene (forbehold for unntak) og evt. annet stoff som er relevant.

Virtuell utstilling: åpner 1. mai

Personvern
Vi har utarbeidet er personvernerklæring som inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Faglig Forum, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Vi oppbevarer dine personopplysningene som du gir oss gjennom innsendt påmeldingsskjema eller via epost eller telefon. Denne informasjonen er navn, tittel, arbeidssted, adresse, e-postadresse og mobilnummer. I tillegg informasjon om hotellbestilling, middagsbestilling og evt. annet. Ingen andre vil få tilgang til denne informasjonen. Du kan når som helst be om å bli slettet fra våre lister.
Du kan lese vår personvernerklæring; TRYKK HER

 

PROGRAM

Torsdag, 1. juni

Kl. 09.00 – 10:00
Registrering

Kl. 10:00 – 10:15
Nasjonal kartlegging av Hverdagsrehabilitering, – resultater og tendenser
v/ konferanseleder Jan Bølstad, Faglig Forum

Kl. 10:15 – 11:00
Implementering av hverdagsrehabilitering, -nasjonalt og internasjonalt,
v/ dosent Hanne Tuntland, Høgskulen på Vestlandet

Kl. 11:00 – 11:45
Satelittstasjon I
Kaffe – Te – SoftIce – PopCorn
Utstilling

Kl. 11:45 – 12:00
Om å vedlikeholde organisasjonen – om å lede hverdagsrehabilitering – om å skape entusiasme i alle ledd – om å håndtere kriser og utfordringer,
v/ spesialrådgiver Gro Idland, Oslo kommune, Helseetaten

Kl. 12:00 – 12:30
Dialog 1: Samtale mellom Gro Idland, Hanne Tuntland og Jan Bølstad om status for Hverdagsrehabilitering

Kl. 12:30 – 13:30
Lunsj

Kl. 13:30 – 14:15
Implementering – Organisering – Drift
Hva har vi lært? Om riktige og gale valg på veien mot en godt fungerende hverdagsrehabilitering,
v/ avd. leder Anne-Sofie Rønningen, Arendal kommune

Kl. 14:15 – 15:00
Hverdagsrehabilitering som en del av et totaltilbud i Sandefjord kommune. Fra enkle kår til ansvar for pasientforløp innen rehabilitering; å forankre, å systematisere, å dokumentere, å implementere og hvordan vi utnytter flerfaglige profesjonskunnskap i daglig drift og utvikling,
v/ avd. leder Uno Karlsen Hauglie, Sandefjord kommune

Kl. 15:00 – 15:15
Dialog 2: Samtale mellom Anne-Sofie Rønningen og Uno Karlsen Hauglie; Hvilke forutsetninger må være til stede for å lykkes?

Kl. 15:15 – 16:00
Satelittstasjon II
Kaffe – Te – SoftIce – PopCorn

Kl. 15:45 – 16:45
Rettsregler for individuell plan og regler/problemstillinger når brukeren nekter å fylle hjemmet sitt med teknologiske hjelpemidler – pasientautonomi versus arbeidervern.
Juridiske problemstillinger, fagpersonalets dilemmaer og gjeldende rettsregler,
v/ professor emeritus dr. med. Aslak Syse, Universitetet i Oslo
Dialog 3: Samtale mellom Aslak Syse og spørrende deltakere

Kl. 19:30
Middag

Fredag, 2. juni
Kl. 09.00 – 09:45
Brukermedvirkning i hverdagsrehabilitering,
v/ forsker Kari Jokstad, USN og Drammen kommune

Kl. 09.45 – 10:15
Vurdering av behov og tilrettelegging for hverdagsrehabilitering,
v/ forsker Laila Tingvold, NTNU, Campus Gjøvik

Kl. 10:15 – 10:30
Refleksjon om «å lykkes med implementering»,
v/ dosent Hanne Tuntland, Høgskulen på Vestlandet
Dialog 4: Samtale mellom Kari Jokstad, Laila Tingvold og Hanne Tuntland; Hva er den viktigste kunnskapen vi har om hverdagsrehabilitering?

Kl. 10:30 – 11:00
Satelittstasjon III
Kaffe – Te – SoftIce – PopCorn

Kl. 11:00 – 11:45
Hvordan kan lærende nettverk i hverdagsrehabilitering tilføre ansatte oppdatert kompetanse innen hverdagsrehabilitering,
v/ kommunalsjef Kjersti Vevstad, Nordre Follo kommune

Kl. 11:45 – 12:15
Tidsavgrenset, målrettet og inkluderende
v/ sykepleier Jeanette Berget Kjernsholen, Aurskog Høland kommune

Kl. 12:15 – 12:30
Dialog 5: Samtale mellom Kjersti Vevstad (tidl. Aurskog Høland kommune og Jeanette Berget Kjernsholen; Hvorfor har vi lykkes?

Kl. 12:30 – 13:30
Lunsj

Kl. 13:30 – 14:15
Hverdagsrehabilitering i en stor kommune; organisering, drift og erfaringer
v/ leder for hverdagsrehabilitering Edona Laja, Stavanger kommune

Kl. 14:15 – 14:45
Hverdagsrehabilitering i en middels stor Norsk kommune; organisering, drift og erfaringer.
v/ leder for hverdagsrehabilitering Grethe Lind, Eigersund kommune
Dialog 6: Hvilke forskjeller er betydningsfulle når vi sammenlikner en stor og mellomstor norsk kommune?
Samtale mellom Edona Laja og Grethe Lind

Kl. 14:45 – 15:00
Oppsummering – Avslutning

1Firma informasjon
2Deltakere
3Annen info - Send
Navn på evt. person som skal anvise faktura
Hvis du vet dette-Fyll inn

Share This Post, Choose Your Platform!