Laster Arrangementer

PSYKISK HELSE – 2023 arrangeres 5.-7. juni og er kongressen for alle som arbeider innen psykisk helsefeltet, -både i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, i DPS’ene, poliklinikkene, spesialavdelingene, innen forskning og utdanning. I tillegg til de mange som har involvert seg som brukerrepresentanter, organisasjonsrepresentanter eller rett og slett er opptatt av fagfeltet.
PSYKISK HELSE – 2023 er den 10. Nasjonale kongressen i rekken; Planlagt konferanse i 2021 ble kansellert to ganger på grunn av Covid-19! Men nå er vi på lufta! Ingen ting skal hindre oss nå!
Psykisk helse er et stort, omfattende og viktig fagfelt. Det er også et viktig samfunnsområde, som berører gammel som unge, skoleelever som yrkesaktive, uavhengig av bakgrunn og kultur. Menneskets psykiske helse er blant våre fundamentale livsbetingelser, og som noen ganger virkelig får kjørt seg. Psykisk helse hos barn og ungdom, psykisk helse blant voksne og psykisk helse blant eldre. Viktige fagområder. Viktige samfunnsoppgaver. Hvordan sikre god psykisk helse i et samfunn?  Store og viktige spørsmål vil bli en del av kongressprogrammet. Gjennom foredling av kunnskap og erfaringer, og vilje til endring, vil vi sakte, men sikkert nærme oss målet. Dette er den 10. nasjonale kongressen om psykisk helse. Den første ble arrangert i 2003.

Ta med deg noen kollegaer! Vi garanterer hyggelige og nyttige dager i Trondheim. Gi beskjed til dine kollegaer og ditt nettverk om denne kongressen. Meld gjerne inn abstracts, papers, poster. Send oss dine spørsmål til post@fagligforum.no

Kongressen PSYKISK HELSE 2023 er godkjent av Norsk psykologforening som vedlikeholdskurs for spesialister med 18 timer.

Kongressekretariat/Registrering:
PSYKISK HELSE – 2023
Pb. 1535 Vika, 0117 Oslo
Telefon: 23 11 45 00 / 90 16 30 16
E-post: post@fagligforum.no    –   Web: www.fagligforum.no

Kongresskomité:
kongressleder, Jan Bølstad, Faglig Forum

Kongressmedlemmer:
Trond Hatling, seniorrådgiver, NAPHA
Rolf W. Gråwe, seniorforsker, St. Olavs Hospital HF
Anne-Lise Kristensen, Vestre Viken HF
Anne Kristine Bergem, leder av Nasjonalt pårørendesenter, tidl. leder av Norsk Psykiatrisk Forening, Dnlf
Harald Støvind, tidl. rådgiver, Akershus Universitetssykehus
Marie Anbjørg Joten, bydelsdirektør, Oslo kommune
Gunn Hegdahl, rådgiver Faglig Forum
Karina Egeland, prosjektleder, NKVTS
Kristin S. Heiervang, forskningsgruppeleder, Ahus HF
Charlotte Lundgren, spesialrådgiver Rådet for psykisk helse

Jan Bølstad

Jan Bølstad er kongressleder. I tillegg har han ansvar for alt det praktiske knyttet til kongressen. Han treffes på tlf. 90 16 30 16.


Program som pdf: TRYKK HER

Målgruppe:
Alle som arbeider innen kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, innen DPS-systemet, innen forskning, universitet og høgskolemiljøer, innen brukerorganisasjonene og alle med spesiell interesse for psykisk helsefeltet. En viktig målgruppe er de som ønsker å presentere forskning, vitenskapelige artikler eller evidensbasert praksis. Dette kan gjøres i en av de mange parallellsesjonene eller som postere i posterutstillingen.

Sted: Radisson Blu Royal Garden, Trondheim

Les mer om konferansestedet: TRYKK HER  

Deltakeravgift: Nkr. 4.560,-
Deltakeravgiften inkluderer lunsj og kaffe/te alle dager, dokumentasjon og evt. annet materiell.

Hotell: (angi riktig hotellnummer i påmeldingsskjemaet)

Radisson Blu Royal        Garden Hotel

Scandic Nidelven Hotel

Clarion Grand Olav        Hotel

Bakeriet

                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


1. Radisson Blu Royal Garden
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.790,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  2.240,-

2. Scandic Nidelven Hotel
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.990,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  2.240,-

3. Clarion Grand Olav Hotel
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.990,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.200,-

4. Best Western Bakeriet
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.960,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.750,-

Middag: (angi riktig dag i påmeldingsskjemaet)
1. Søndag, 4. juni, 2 retters middag, kr. 420,-
2. Mandag, 5. juni, Tapas og blues, kr. 590,-
3. Tirsdag, 6. juni, 3 retters middag* kr. 970,-
* inkl. ett glass musserende, ett glass hvit og ett glass rødt vin/evt øl eller mineralvann, musikk, underholdning og dans

Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser. Kongressen går som planlagt. Bruk elektronisk påmeldingsskjema.

Påmelding:
Benytt vår elektroniske påmeldingsslipp. Du vil få en umiddelbar elektronisk bekreftelse, som kun er bekreftelse på at du har sendt din påmelding. Den offisielle bekreftelsen kommer så snart vi har nok påmeldte til arrangementet, senest ved påmeldingsfristen. Ikke kjøp billetter før du har fått endelig bekreftelse fra oss. Ring oss gjerne for å sjekke ut hvis du begynner å bli utålmodig. Vårt telefonnummer er 23 11 45 00 eller 90 16 30 16.

Innbetaling og bekreftelse:
Gi oss eksakt opplysning hvor vi skal sende faktura. Oppgi helst organisasjonsnummer.
Bekreftelse, faktura og kortfattet informasjon sendes pr mail.
Bekreftelse sendes fra oss hver fredag, første gang 13. april

Avbestilling:
Du kan avbestille din påmelding når som helst eller overlate plassen til en arbeidskollega. Send din avbestilling eller endring på mail; post@fagligforum.no
Vær imidlertid oppmerksom på følgende avbestillingsgebyr (gjelder ikke når en arbeidskollega deltar i stedet;
= 21 dager >= 8 dager; kr. 600,-
= 7 dager   >=4 dager;  kr. 1.200,-
< = 4 dager eller ikke fremmøte; ingen refusjon.
I tillegg eventuelle hotellkostnader og bestilte billetter

Forbehold:
Kongressen vil bli gjennomført forutsatt nok påmeldte. Kjøp derfor ikke billett før du får en endelig bekreftelse fra Faglig Forum om at det er nok påmeldte..

Prioritet:
Ved overtegning prioriteres påmeldingene i mottatt rekkefølge.

Billettbestilling:
Tog, ferge- eller flybilletter kan bestilles gjennom Berg Hansen reisebyrå på Jessheim. De vil fremskaffe de billigste billettene til deg.
Telefon: + 47 63 94 27 80 Telefaks: + 47 63 97 34 91
Epost: jessheim@berg-hansen.no

Rutetider
Her finner du noen mulige transportører og rutetider til Faglig Forum arrangement;

TRYKK HER  SAS
TRYKK HER  WIDERØE
TRYKK HER  NORWEGIAN
TRYKK HER  VY
TRYKK HER  Flybussen
TRYKK HER  Norgesbuss
TRYKK HER  Ruter

Deltakerbevis:
Alle deltakere får godkjent deltakerbevis med påført antall timer. Deltakerbeviset henter du fra kongressens egne nettside etter gjennomført kongress.

Elektronisk dokumentasjon
Alle påmeldte vil en uke før arrangementet få tilsendt en tilgangskode til kongressens eget nettsted. Tilgangskoden består av brukernavn og passord. Her vil du finne oppdatert program, deltakerliste, presentasjon av foreleserne, din eventuelle bestilling av hotell og måltider. 3-4 dager før arrangementet vil vi sende deg kongressens «programblad», som inneholder oppdatert program, inkludert sesjoner, deltakerliste, utstillerliste og annen viktig informasjon. 1.-2 dager før kongressen vil vi sende deg første versjon av E-boka, som i tillegg til innholdet i programbladet inneholder sammendrag av de fleste presentasjonene. Sammendraget skal gi deg et bedre grunnlag å velge mellom hvilken sesjoner du ønsker å delta i. Etter kongressen vil E-boka også inneholde de ulike presentasjonene.
Vi garanterer en svært fyldig faglig dokumentasjon fra kongressen.

Virtuell utstilling: åpner en måned før kongressen

Send inn abstract eller poster
Abstract/Presentasjon
Vi vet at mange arbeider med fagutvikling, organisasjonsutvikling eller kvalitetsforbedrende tiltak. Og vi vet også at mange ikke synes dette er noe «viktig». Men vi vet! Det er stor interesse blant deltakerne å høre om lokale utviklingsprosjekt, og det er mye læring i å presentere fagstoff. Vi synes også det er et slags fagansvar å dele kunnskap med kollegaer. Og noe av intensjonen med kongressen er å skape en arene for fagutvikling og erfaringsutveksling.
Vi anmoder derfor alle interesserte om å delta med et innlegg i parallellsesjonene eller med et poster/plakatbidrag i den faglige utstillingen. Vi vet det foregår mye utviklingsarbeid innen fagfeltet. Ikke nøl med å foreslå at nettopp ditt prosjekt eller utviklingsarbeid bør presenteres.
Alle som deltar i kongressen med et innlegg i parallellsesjonene, skal sende inn et kort sammendrag av innlegget, og skal ikke overstige en maskinskrevet A4 side eller 250 ord. Til E-boka kan du utvide sammendraget til inntil fire A-4 sider. Et innlegg skal i utgangspunktet ikke vare lenger enn 20 minutter, men dette er avhengig av hvor mange som skal prestere et innlegg i den enkelte sesjon. Dersom ditt innlegg krever mer enn 20 minutter, ber vi om at du anmerker dette spesielt. Vi kan i enkelte tilfeller åpne for innlegg med inntil 60 minutter.
Alle som presenterer innlegg, dog kun en person per innlegg, vil få refundert kr. 500,-. Det forutsettes at kongresskomiteen har godkjent innlegget, og at det er innsendt sammendrag innen fastsatte frister.

Poster/Plakat
Et poster/plakatbidrag består av en eller flere plakater med tekst, tegninger, illustrasjoner og eventuelt bilde. Alle poster/plakatbidrag vil bli hengt opp i et eget lokale eller i et eget område, og det er forventet at de som henger opp en poster, også er tilgjengelig for diskusjon med de som besøker utstillingen i den avsatte tiden.
Dersom du har skrevet en artikkel, levert inn en hovedoppgave eller utført annet vitenskapelig arbeid som kan egne seg som tema eller bidrag i en rundbordskonferanse, ber vi deg ta kontakt med kongresskomitéens sekretær, Jan Bølstad i telefon + 47 90 16 30 16.

Vi ønsker ditt bidrag som e-post i word-format. Kongressens e-post adresse: post@fagligforum.no  Bekreftelse på innsendt materiale vil bli formidlet senest to uker etter at vi har mottatt dette. Dersom du ikke har mottatt noen bekreftelse, ber vi deg ta kontakt med Faglig Forum. Alle innsendte bidrag vil bli gjennomgått av kongresskomitéen.
Tidsfrister;
14. april; frist for innmelding av abstract
2. mai;    innsending av en kort sammendrag
16. mai:  bekreftelse om godkjent innlegg vil være sendt fra komitéen

Organisasjon
Kongressen arrangeres av Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten.
Faglig Forum A/S er teknisk arrangør eller såkalt PCO.
Kongressen har følgende samarbeidspartnere; Rådet for psykisk helse, NAPHA, Folkehelseinstituttet m.fl. Vi har også samarbeid med flere utvalgte kommuner.

Trenger du hjelp til å planlegge, organisere og gjennomføre kurs eller konferanser, kan du kontakte Faglig Forum i telefon 23 11 45 00 eller sende en mail til post@fagligforum.no

Personvern
Vi har utarbeidet er personvernerklæring som inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Faglig Forum, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Vi oppbevarer dine personopplysningene som du gir oss gjennom innsendt påmeldingsskjema eller via epost eller telefon. Denne informasjonen er navn, tittel, arbeidssted, adresse, e-postadresse og mobilnummer. I tillegg informasjon om hotellbestilling, middagsbestilling og evt. annet. Ingen andre vil få tilgang til denne informasjonen. Du kan når som helst be om å bli slettet fra våre lister.
Du kan lese vår personvernerklæring; TRYKK HER

Mandag, 5. juni

Plenumsesjon – 1
Kl. 11:00 – 16:30

Kl. 09:00 – 11:00
Registrering
Kaffe/Te – enkel servering

Kl. 11:00 – 11:30
Velkommen til den 10. Psykisk helsekongressen,
v/ kongressleder Jan Bølstad

Psykisk helse i et fremtidsperspektiv. Ulikheter som grunnlag for korreksjon
v/ leder Lars Lien, Norsk Psykiatrisk Forening, Dnlf 

Kl. 11:30 – 11:45
Psykisk helse – 2023
Velkommen til fremtiden,
v/ leder Martine Antonsen, Mental Helse Ungdom

Kl. 11:45 – 12:00
Fremtiden er hos kommunene!
v/ leder Ellen Hoxmark, NAPHA   

Kl. 12:00 – 13:30
Lunsj

Kl. 13:30 – 14:00
Spesialisthelsetjenesten har også en fremtid!
v/ professor og undervisningsleder Jan Ivar Røssberg, UiO og Oslo universitetssykehus HF

Kl. 14:00 – 14:30
Psykose hos unge. Mye kan gjøres!
v/ psykologspesialist Ellen Sofie Hovland Austad, BUP Oslo Syd, Oslo universitetssykehus HF

Kl. 14:30 – 15:00
Kaffe – Te – Utstilling

Kl. 15:00 – 15:20
22. juli 2011 – 10 år etter – Hva har vi lært?
v/ forskningsleder Synne Stensland, NKVTS  

Kl. 15:20 – 15:40
Selvmord. En kort gjennomgang – kunnskapsstatus
v/ forsker og psykologspesialist Fredrik A. Walby, Nasjonalt senter for selvmordsforskning
og –forebygging (NSSF), UiO
samt prosjektleder for Nasjonalt kartleggingssystem for
selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Kl. 15:40 – 16:30
Samtalen
Vi har invitert to lederskikkelser innen norsk psykiatri til å sette diagnose for status
innen psykisk helse, utfordringer i kommuner og sykehus, om behandlingsstrategier
og om konsensus
v/ professor og undervisningsleder Jan Ivar Røssberg, UiO og
Oslo universitetssykehus HF og professor Ole Andreassen, NORMENT, UiO

Kl. 16:30 – 17:15
Kaffe – Te – Utstilling

Fagseminar
Kl. 17:15 – 18:30

Seminar 1: Selvmord
Selvmordsforebygging; Fra prediksjon til systemperspektiv
v/ forsker, psykologspesialist og prosjektleder Fredrik A. Walby, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging (NSSF), UiO og stipendiat Martin Ø. Myhre (NSSF)

Seminar 2: Brukermedvirkning
* Hvor er grenseoppgangen mellom brukerbeslutning og faglig suverenitet?
* Samhandling mellom bruker og behandler
*
Brukernes erfaring i samhandling med ACT-team
v/ førsteamanuensis Ann-Mari Lofthus; Høgskolen i Innlandet, Seksjon for psykisk helse og rehabilitering, Fakultetet for helse- og sosialvitenskap   

Seminar 3: Personlighetsforstyrrelser
* Problemstillinger kommer
v/ førsteamanuensis Sara Germans Selvik, NTNU, Institutt for psykisk helse

Seminar 4: Praktisk håndtering av vold og trusler
Seminaret inkluderer bl.a. disse punktene;
* Deeskalering
* Samhandling
* Fysiske teknikker
* Taktisk tenkning
v/ seksjonsleder Tor Holm, St.Olavs Hospital HF, psykosepoliklinikken/døgnenhet seksjon 2

Seminar 5: 22. juli 2011 – 10 år etter – Hva har vi lært?   
Helsehjelp etter Utøya-angrepet. Hva ble gitt og hvordan opplevde de overlevende hjelpetiltakene?
v/ PhD og lege Lise Eilin Stene, NKVTS

* Personlige erfaringer med media, hat og trusler etter terrorangrepet på Utøya
v/ cand.psychol og PhD Kristin Alve Glad, NKVTS

* Livsløpet for unge som utsettes for traumer; Fare for drop-out og ekskludering fra utdanning og jobb,
v/ forskningsleder og spesialist i barnesykdommer Synne Øien Stensland, NKVTS

Kl. 20:30
Tapas og Blues

Konsert med Daniel Eriksen.

 

Tirsdag, 6. juni

Parallellsesjon; A – B – C
Kl. 09:00 – 12:30

Parallell A
kl. 09:00 – 10:00

A-1      Ernæring
A-1-1     Gut – Brain og psykisk helse
v/ Merete Askim, Mat og atferd             

A-2      Brukerstyrte innleggelser
A-2-1     Erfaringer med brukerstyrte innleggelser ved Blå Kors klinikk Lade
v/ kvalitet- og utviklingsleder Åse Prestvik, Blå Kors klinikk Lade og erfaringskonsulent  Camilla Maria Dahle

A-3      FACT – UNG
A-3-1     FACT ung, -en viktig satsning for utsatte ungdom i Norge
v/ leder Nasjonalt implementeringsteam FACT ung Kristin Trane, NAPHA, faglig rådgiver Juni Raak Høiseth, Kompetansesenter for
brukererfaring og tjenesteutvikling – KBT og faglig rådgiver Trond Hatling, NAPHA

A-4      Virtuell virkelighet
A-4-1     Å skreddersy eksponering i virtuelle miljøer. Om VR-basert eksponeringstrening ved hjelp av kunstig intelligens. Hvordan skreddersy eksponeringstrening for angstbehandling? Hvordan bruke transdiagnostiske eksponerings-  og kartleggingsverktøy for sosiale situasjoner for en rekke ulike psykiske lidelser og tilstander?
v/ psykolog Aili Løchen, Tech-start up Simli

A-4-2     Utvikling av nye metoder for behandling av angstlidelser; Hvordan VR-teknologi kan forandre behandlingen av mental helse,
v/ psykolog Elise Rimer og VR-utvikl. Markus Haraldseid, tech start-uo Fornix

Parallell B
kl. 10:15 – 11:15

B-1      Implementering av ny kunnskap
B-1-1   Implementering av kunnskapsbaserte behndlinger, -hvorfor er det så vanskelig?
v/ forsker og prosjektleder Karina Egeland, NKVTS – Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisert stress

B-2      Trusler og vold
B-2-1     Å forebygge trusler og vold i en akuttpsykiatrisk seksjon,
v/ seksjonsleder Turid Nordvik, akuttseksjon A, Avd. Blakstad, Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF

B-3      Arbeid og sosiale nettverk
B-3-1     Erfaringer fra arbeidspraksisplasser, jobbsamtaler og sosiale nettverk for personer med psykiske helseutfordringer. Resultater fra vårt program om arbeidsinkludering og overgangsarbeid,
v/ daglig leder Turid Skumsvoll, Fontenehuset Trondheim

B-4      Familieinvolvering
B-4-1     Erfaringer med PEF- og REACT-metodikk i samtale med familiemedlemmer,
v/ avd. leder Monica Eliassen, Trondheim kommune, Leistad helsehus, ungdomstilbudet 

Parallell C
kl. 11:30 – 12:30

C-1       Lavterskeltilbud
C-1-1     Ung Arena Oslo Vest – lav terskel og høy kompetanse. Et tilbud som bygger bro mellom ulike helsetjenester med en ungdomsvennelig tilnærming,
v/ leder Jens Christian Holm, Oslo kommune, bydel Frogner

C-2       Funksjons- og livskvalitetskartlegging
C-2-1     Adaptiv funksjonskartlegging ved bruk av verktøyet ABAS-3, og kartlegging av opplevd livskvalitet for barn og unge (ILC),
v/ branch manager Vibeke Jensen Sending, Hogrefe Psykologiforlag

C-3       Recovery
C-3-1     reStart. Presentasjon av vår «verktøykasse»,
v/ prosjektleder Svein Sørensen og prosjektmedarbeider Anna Eide, Trondheim kommune

C-3-2     Samtalegruppe som verktøykasse i psykisk helsearbeid med gruppen ervervet døvblindhet. Hva kan vi lære? Finnes det overføringsverdier?
v/ seniorrådgiver Siw Knutstad og seniorrådgiver Linn Solli, Statped på oppdrag for Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB)

C-4       Rusproblematikk – psykisk helseproblemetikk – voldsproblematikk
C-4-1     Oppfølging av pasienter med rus-, alvorlig psykisk helseproblematikk og voldsrisiko i kommunene, v/ psykolog Nina Haarklou, fagkonsulent Elin Magnussen og sykepleier Cecilie Wisting, Oslo kommune, Velferdsetaten, Prindsen mottakssenter

Kl. 12:30 – 14:00
Lunsj

Plenumsesjon – 2
Kl. 14:00 – 18:00

Kl. 14:00 – 14:30
God ledelse av psykisk helse. Hva er det?
v/ adm. direktør Kari-Jussie Lønning, Modum Bad  

Kl. 14:30 – 15:00
Ledelse, beredskap og kriseledelse
v/ assisterende direktør Espen Rostrup Nakstad, Helsedirektoratet

Kl. 15:00 – 15:15
Brukerne i sentrum – det handler om profesjonell og frivillig hjelp
v/ NN, Angstringen

Kl. 15:15 – 15:30
Fontenehus hjelper folk med psykisk uhelse inn i ny jobb,
v/ daglig leder Turid Skumsvoll, Fontenehuset Trondheim

Kl. 15:30 – 16:15
Kaffe – Te – Utstilling

Kl. 16:15 – 16:45 
I etterkant av Folkeopplysningen;
Hvordan bevise at en psykoterapiform er veldig effektiv, selv om den ikke er det?
v/ førsteamanuensis, psykologspesialist Joar Øveraas Halvorsen, NTNU, Institutt for psykologi

Kl. 16:45 – 17:15
Pasientdeltakelse i skriving av journal.
v/ seksjonsleder Turid Nordvik, akuttseksjon A, Avd. Blakstad, Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF

Kl. 17:15 – 18:00
Søvn og psykisk helse
v/ psykologspesialist, PhD og leder Håvard Kallestad, Trondheim Sleep And Chronobiology Research group ved St. Olavs Hospital / NTNU.

Kl. 20:00
Festmiddag
 

Onsdag, 7. juni

Plenumsesjon – 3
Kl. 09:00 – 13:15

Kl. 09:00 – 09:45
Til trøyst – å gje språk til psykiske kriser,
v/ / professor og forfatter Jan Inge Sørbø, Høgskulen i Volda

Kl. 09:45 – 10:15
«Pårørende; – ressurs, berørt og belastet»
– hvordan kan vi inkludere og involvere pårørende i behandling av mennesker med samtidig rusavhengighet og psykiske lidelser,
v/ leder Unn Birkeland, Pårørendesenteret, Stavanger

Kl. 10:15 – 10:45
Kaffe/Te – Utsjekking

Kl. 10:45 – 11:15
Tolkning og praktisering av nye rettsregler i Lov om Psykisk helsevern
v/ professor emeritus Aslak Syse, Universitetet i Oslo

Kl. 11:15 – 12:00
eMeistring.
Avstandsoppfølging av pasienter ved Nidaros DPS. Veiledet internettbehandling og ventelistetilbudet Starthjelp – Implementering, gjennomføring og erfaringer,
v/ seksjonsleder og psykologspesialist Lise Tidemann Veium, korttidspoliklinikken og Senter for eTerapi og seksjonssjef og psykologspesialist Liv Sigrun Engvik, krise- og korttidsseksjonen, begge St.Olavs Hospital HF, Nidaros DPS 

Kl. 12:00 – 12:15
Trekning av premier

Kl. 12:15 – 13:00
Teknologi som behandling. Spill på blå resept,
v/ psykologspesialist og avd. sjef Svein Øverland, St. Olavs Hospital, Helse-Trøndelag HF

Kl. 13:00 – 13:30
Mitt scenario for fremtidens psykiske helsetilbud
v/ faglig rådgiver Trond Hatling, NAPHA 

Kl. 13:30
Brunch

1Firma informasjon
2Deltakere
3Annen info - Send
Navn på evt. person som skal anvise faktura
Hvis du vet dette-Fyll inn

Share This Post, Choose Your Platform!