Vurdering og tildeling av omsorgstjenester

Felix konferansesenter Bryggetorget 3,Oslo

UTSATT TIL 18.-19. OKTOBER Kommunehelsetjenesteloven gir kommunene plikt til å yte hjemmetjenester til personer med vurderte behov. Hjemmesykepleien i landets 356

Nkr.3275

Vurdering av omsorgsbehov – Tildeling av tjenester

Felix konferansesenter Bryggetorget 3,Oslo

Nytt spennende kurs om en gammel og utfordrende problemstilling; Hvordan vurdere omsorgsbehov? Hvordan tildele tjenester? Hvordan prioritere mellom mange brukere? Hvilke

N.kr.3.275

VURDERING OG TILDELING

Quality Hotel Expo Snarøyveien 20,Fornebu

Nytt spennende kurs om en gammel og utfordrende problemstilling; Hvordan vurdere omsorgsbehov? Hvordan tildele tjenester? Hvordan prioritere mellom mange brukere? Hvilke

N.kr.3650,00