Velferdsteknologikonferansen,kap. 10

Vi inviterer til den tiende kapittelkonferansen om velferdsteknologi. Det betyr presentasjon av nye teknologier og nye erfaringer. Vi har invitert mange

N.kr.3495,00

PSYKISK HELSE – 2023

Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim Kjøpmannsgata 73,Trondheim

PSYKISK HELSE - 2023 er kongressen for alle som arbeider innen psykisk helsefeltet, -både i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, i DPS’ene, poliklinikkene, spesialavdelingene,

N.kr.4560,

OMSORG-2023

Quality Hotel Expo Snarøyveien 20,Fornebu

Nye tider, nye eldre og nye muligheter er grunnlaget for omsorgstjenestenes paradigmeskifte. OMSORG – 2023 er omsorgstjenestenes egen kongress i Norge.

N.kr.4455,

Motiverende Intervju

Felix konferansesenter Bryggetorget 3,Oslo

Motiverende intervju (MI)er en målrettet samtalemetode for å motivere til atferdsendring og som øker sannsynligheten for endring blir vedlikeholdt på lang

N.kr.3620,

TVANG i psykisk helsevern

Quality Hotel Expo Snarøyveien 20,Fornebu

Det foregår i dag en debatt om tvang i helsetjenestene, på bakgrunn av lovforslag fremmet av Tvangslovutvalget i NOU 2019:14 Tvangsbegrensningsloven –

N.kr.3720,

VURDERING AV OMSORGSBEHOV – TILDELING AV TJENESTER

Quality Hotel Expo Snarøyveien 20,Fornebu

Nytt spennende kurs om en gammel og utfordrende problemstilling; Hvordan vurdere omsorgsbehov? Hvordan tildele tjenester? Hvordan prioritere mellom mange brukere? Hvilke

N.kr.3650,00