Rehab – 2022

REHAB-2022 er nr. 12 i rekken av rehabiliteringskongresser siden oppstart i 2000. De tre første kongressene ble arrangert på Lillehammer. Siden

N.kr.4.490

Velferdsteknologikonferansen,kap. 10

Vi inviterer til den tiende kapittelkonferansen om velferdsteknologi. Det betyr presentasjon av nye teknologier og nye erfaringer. Vi har invitert mange

N.kr.3495,00

PSYKISK HELSE – 2023

Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim Kjøpmannsgata 73,Trondheim

PSYKISK HELSE - 2023 er kongressen for alle som arbeider innen psykisk helsefeltet, -både i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, i DPS’ene, poliklinikkene, spesialavdelingene,

N.kr.4560,

OMSORG-2023

Quality Hotel Expo Snarøyveien 20,Fornebu

Nye tider, nye eldre og nye muligheter er grunnlaget for omsorgstjenestenes paradigmeskifte. OMSORG – 2023 er omsorgstjenestenes egen kongress i Norge.

N.kr.4455,

Motiverende Intervju

Felix konferansesenter Bryggetorget 3,Oslo

Motiverende intervju (MI)er en målrettet samtalemetode for å motivere til atferdsendring og som øker sannsynligheten for endring blir vedlikeholdt på lang

N.kr.3620,

TVANG i psykisk helsevern

Quality Hotel Expo Snarøyveien 20,Fornebu

Det foregår i dag en debatt om tvang i helsetjenestene, på bakgrunn av lovforslag fremmet av Tvangslovutvalget i NOU 2019:14 Tvangsbegrensningsloven –

N.kr.3720,

VURDERING AV OMSORGSBEHOV – TILDELING AV TJENESTER

Quality Hotel Expo Snarøyveien 20,Fornebu

Nytt spennende kurs om en gammel og utfordrende problemstilling; Hvordan vurdere omsorgsbehov? Hvordan tildele tjenester? Hvordan prioritere mellom mange brukere? Hvilke

N.kr.3650,00