Kognitiv terapi – med fokus på metode og praksis

Kognitiv terapi er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser. Behandlingsmetoden fremheves i nasjonale behandlingsveiledere for mange ulike psykiske problemer. Kognitiv

Kognitiv terapi – med fokus på metode og praksis2018-09-20T10:59:48+02:00