Laster Arrangementer

REHAB-2020 er nr. 11 i rekken av rehabiliteringskongresser siden oppstart i 2000. De tre første kongressene ble arrangert på Lilehammer. Siden 2006 er kongressen arrangert i Trondheim. Kongressen er for alle som arbeider innen rehabiliterings- og habiliteringsfeltet; -både i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, i opptreningsinstitusjonene, i spesialistavdelingene, innen forskning og utdanning. I tillegg til de mange som har involvert seg som brukerrepresentanter, organisasjonsrepresentanter eller rett og slett er opptatt av fagfeltet.
REHAB er et stort, omfattende og viktig fagfelt. Det er også et viktig samfunnsområde, som berører gammel som unge, skoleelever som yrkesaktive, uavhengig av bakgrunn og kultur.

REHAB-2020 er den 11. kongressen i rekken for alle i Norge som arbeider for å styrke og utvikle rehabiliteringsfeltet. REHAB-2020 er den eneste kongressen i Norge om rehabilitering, og hvordan vi tverrfaglig løser faglige utfordringer.

Rehabiliteringstjenesten er under press. Er ReHab-tjenestene en budsjettaper? Er tjenestene i ferd med å miste terreng? Er det politiske signal som nå viser reduksjon i tjenester og tilbud?

VI INVITERER TIL MOBILISERING.
Hvordan utvikle identiteten til den profesjonelle rehabiliteringstjenesten i kommuner og i spesialisthelsetjenesten?  Hvordan sikre rehabilitering når ulike tilbud skal prioriteres og budsjettmidler fordeles? Vi må mobilisere for framtiden!
Fysioterapeutene og Ergoterapeutene roper et varsko for rehabiliteringstjenestene. Faglig Forum har hele tiden hold fanen høyt for fagfeltet, fra våre landskonferanser fra midten på 1980-tallet, via våre 4-dagers grunnkurs og videregående kurs på 1990-tallet, også kalt Lillehammerkursene, som la grunnlaget for Helsedirektoratets interesse for rehabilitering.

Når vi nå inviterer til den ellevte kongressen i rekken, er det nettopp med oppropet til fagforeningene som et bakteppe; vi må mobilisere for å utvikle tjenestene. Alt annet er en trussel mot det som allerede er bygd opp.

Da helseminister Bent Høie for tre år siden la frem opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering, var alle signaler ny retning, bredere satsing, sterkere brukerperspektiv og ikke minst større ansvar og flere ressurser til kommunene. Les planen her

Høsten 2018 presenterte Helsedirektoratet en midtveisevaluering av opptrappingsplanen. Den sier blant annet at færre mottar rehabilitering, både i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten.

Det er svært bekymringsfullt at færre med behov for rehabilitering mottar tjenesten. At det er en reell nedgang i spesialisthelsetjenesten samtidig som kommunehelsetjenesten i beste fall står på stedet hvil. Andel kommuner med en rehabHab-plan er synkende, bruk av individuell plan er redusert, mens etablering av hverdagsrehabilitering går for sakte.

Kongressen 2020 ønsker å sette søkelys på rehabiliteringsfaget ved å diskutere hva som skal til for å utvikle tjenestene. Sentrale fagfolk og politikere vil møtes, og du som deltaker er invitert til å ytre dine meninger.

Kongressen fokuserer også på gode kliniske løsninger, best praksis og pågående forskning. Kongressen gir deg som deltaker muligheter til å presentere et forsøksprosjekt/artikkel/undersøkelse eller rett og slett eksempler på god praksis i en av de mange parallellsesjonene. Det er også nyttig å treffe nye fagkollegaer og utvide fagnettverket.

REHAB-2020 er kongressen for alle som arbeider med rehabilitering, habilitering, hverdagsrehabilitering, individuell plan, velferdsteknologi og hjelpemidler. Eller kort og godt har til formål å hjelpe mennesker med «å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne». Her under hører selvstendighet og deltakelse i samfunnet; fysisk, psykisk og sosialt etter ervervet eller medfødt sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse. Rehabilitering omfatter derfor tiltak i forhold til medisinsk/fysikalsk behandling, deltakelse i fritidsmiljø og arbeidsliv/utdanning.
Kongressens fokus er de mange muligheter og det store mangfold som preger et bredspektret rehabiliteringsfelt.
Vi håper å se deg som aktiv deltaker, ta gjerne med noen kolleger og benytt kongressen som inspirasjon til videre fagutvikling. Meld deg på kongressen – og delta i mobiliseringen for en styrket rehabiliteringstjeneste.
Jan Bølstad
kongressleder

Ta med deg noen kollegaer! Vi garanterer hyggelige og nyttige dager i Trondheim
Gi beskjed til dine kollegaer og ditt nettverk om denne kongressen.
Ønsker du å videresende vårt informasjonsbrev, så finner du det ved å TRYKKE HER
Her kan du printe ut programmet; TRYKK HER

Foreleserbibliografi 

Kongressekretariat/Registrering:
REHAB – 2020
Pb. 1535 Vika, 0117 Oslo
Telefon: 23 11 45 00 / 90 16 30 16
E-post: post@fagligforum.no    –   Web: www.fagligforum.no

Kongresskomité:
Avd. direktør Janne Gundersen, NAV Agder, Hjelpemidler
Seksjonsoverlege Nils Holand, Sykehuset Innlandet HF
Spesialergoterapeut Ann-Elin Johansen, St. Olavs Hospital HF
Lektor Trine Magne, NTNU
Professor og overlege Line Oldervoll, NTNU og LHL Helse
Forbundsleder Nils Erik Ness, Ergoterapeutene
Avd. direktør Frode Selbo, Nav Trøndelag, Hjelpemidler
Lungelege Siri Skumlien
Prosjektleder Gro Idland, Oslo kommune
Avd. leder Ingrid Elise Sundfør, LHL Sykehuset
Spesialergoterapeut Anne-Marthe Sanders, Sunnaas sykehus
Rådgiver Gunn Hegdahl, Faglig Forum
Ergoterapeut Vigdis Skarsaune Gautemel, Trondheim kommune

Tor Inge Martinsen

Tor Inge Martinsen er debatt- og møteleder

Faktaark som pdf: TRYKK HER 

Målgruppe: alle som arbeider med rehabilitering, habilitering, hverdagsrehabilitering, individuell plan, velferdsteknologi og hjelpemidler. Eller kort og godt har til formål å hjelpe mennesker med «å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne». Her under hører selvstendighet og deltakelse i samfunnet; fysisk, psykisk og sosialt etter ervervet eller medfødt sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse. Rehabilitering omfatter derfor tiltak i forhold til medisinsk/fysikalsk behandling, deltakelse i fritidsmiljø og arbeidsliv/utdanning.

Tid: 27. – 29. januar 2020

Sted: Radisson Blu Royal Garden, Trondheim

Les mer om konferansestedet: TRYKK HER  

Deltakeravgift: Nkr. 4.450,-
Deltakeravgiften inkluderer lunsj og kaffe/te alle dager, dokumentasjon og evt. annet materiell.

Hotell: (angi riktig hotellnummer i påmeldingsskjemaet)

Radisson Blu Royal        Garden Hotel

Scandic Nidelven Hotel

Scandic Solsiden

Clarion Grand Olav        Hotel

Bakeriet

                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
1. Radisson Blu Royal Garden
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.490,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.050,-

2. Scandic Nidelven Hotel
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.490,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.050,-

3. Scandic Solsiden Hotel
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.480,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.025,-

4. Clarion Grand Olav Hotel
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.490,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.025,-

5. Best Western Bakeriet
Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.490,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.050,-

Middag: (angi riktig dag i påmeldingsskjemaet)
1. Søndag, 26. januar, 2 retters middag, kr. 390,-
2. Mandag, 27. januar, Tapas og blues, kr. 470,-
3. Tirsdag, 28. januar, 3 retters middag* kr. 850,-
* inkl. ett glass musserende, ett glass hvit og ett glass rødt vin/evt øl eller mineralvann, musikk, underholdning og dans

Påmeldingsfrist: Fortsatt mulig å melde seg på

Påmelding:
Benytt vår elektroniske påmeldingsslipp. Du vil få en umiddelbar elektronisk bekreftelse, som kun er bekreftelse på at du har sendt din påmelding. Den offisielle bekreftelsen kommer så snart vi har nok påmeldte til arrangementet, senest ved påmeldingsfristen. Ikke kjøp billetter før du har fått endelig bekreftelse fra oss. Ring oss gjerne for å sjekke ut hvis du begynner å bli utålmodig. Vårt telefonnummer er 23 11 45 00 eller 90 16 30 16.

Innbetaling og bekreftelse:
Gi oss eksakt opplysning hvor vi skal sende faktura. Oppgi helst organisasjonsnummer.
Bekreftelse, faktura og kortfattet informasjon sendes pr mail.
Bekreftelse oversendes 1. september, 1. oktober, 1. november og 1. desember
Deretter hver fredag fram til 24. januar.

Avbestilling:
Du kan avbestille din påmelding når som helst eller overlate plassen til en arbeidskollega. Send din avbestilling eller endring på mail; post@fagligforum.no
Vær imidlertid oppmerksom på følgende avbestillingsgebyr (gjelder ikke når en arbeidskollega deltar i stedet;
= 21 dager >= 8 dager; kr. 400,-
= 7 dager   >=4 dager;  kr. 1.000,-
= 3 dager  <= 0 dager;  kr. 1500,-
< = 1 dager eller ikke fremmøte; ingen refusjon.
I tillegg eventuelle hotellkostnader og bestilte billetter

Elektronisk dokumentasjon:
Alle deltakere får direkte tilgang til presentasjonene i «sann-tid» på sin laptop, nettbrett, smarttelefon eller annet elektronisk medium. Minst en dag før arrangementet vil du få tilsendt egen nettadresse med brukernavn og passord. Her finner du program, deltakerliste, deltakerbevis og annen relevant informasjon.

Forbehold:
Kongressen vil bli gjennomført forutsatt nok påmeldte. Kjøp derfor ikke billett før du får en endelig bekreftelse fra Faglig Forum om at det er nok påmeldte..

Prioritet:
Ved overtegning prioriteres påmeldingene i mottatt rekkefølge.

Billettbestilling:
Tog, ferge- eller flybilletter kan bestilles gjennom Berg Hansen reisebyrå på Jessheim. De vil fremskaffe de billigste billettene til deg.
Telefon: + 47 63 94 27 80 Telefaks: + 47 63 97 34 91
Epost: jessheim@berg-hansen.no

Rutetider
Her finner du noen mulige transportører og rutetider til Faglig Forum arrangement;

TRYKK HER  SAS
TRYKK HER  WIDERØE
TRYKK HER  NORWEGIAN
TRYKK HER  VY
TRYKK HER  Flybussen
TRYKK HER  Norgesbuss
TRYKK HER  Ruter

Deltakerbevis:
Alle deltakere får godkjent deltakerbevis med påført antall timer. Deltakerbeviset henter du fra kongressens egne nettside.

Elektronisk dokumentasjon
Alle deltakere vil få oppgitt en egen nettadresse, brukernavn og passord ved oppstart av kongressen. Her vil du i sanntid kunne følge forelesernes presentasjon på eget nettbrett (med forbehold for noen presentasjoner).
Som deltaker vil du motta en E-bok noen dager før konferansen, hvor du finner all aktuell informasjon, lenker til aktuelle dokument og litteratur, mm. Etter konferansen vil du motta E-boka fullt oppdatert med alt som ble presentert under konferansen!

Virtuell utstilling: åpner en måned før kongressen

Send inn abstract til en av parallellsesjonene
Send inn en poster til posterutstillingen

Vi anmoder alle interesserte om å delta med et innlegg i parallellsesjonene eller med et poster/plakatbidrag i den faglige utstillingen. Vi vet det foregår mye utviklingsarbeid innen fagfeltet. Ikke nøl med å foreslå at nettopp ditt prosjekt eller utviklingsarbeid bør presenteres.
Alle som deltar i kongressen med et innlegg i parallellsesjonene, skal sende inn et kort sammendrag av innlegget. Sammendraget skal ikke overstige en maskinskrevet A4 side eller 250 ord. Et innlegg skal i utgangspunktet ikke vare lenger enn 20 minutter, men dette er avhengig av hvor mange som skal prestere et innlegg i den enkelte sesjon. Dersom ditt innlegg krever mer enn 20 minutter, ber vi om at du anmerker dette spesielt.
Alle som presenterer innlegg, dog kun en per innlegg, vil få refundert kr. 500,-. Det forutsettes at kongresskomiteen har godkjent innlegget, og at det er innsendt sammendrag innen fastsatte frister.

Et poster/plakatbidrag består av en eller flere plakater med tekst, tegninger, illustrasjoner og eventuelt bilde. Alle poster/plakatbidrag vil bli hengt opp i et eget lokale eller i et eget område, og det er forventet at de som henger opp en poster, også er tilgjengelig for diskusjon med de som besøker utstillingen i den avsatte tiden. Dersom du har skrevet en artikkel, levert inn en hovedoppgave eller utført annet vitenskapelig arbeid som kan egne seg som tema eller bidrag i en rundbordskonferanse, ber vi deg ta kontakt med kongresskomitéens sekretær, Jan Bølstad i telefon + 47 90 16 30 16.

Vi ønsker ditt bidrag som e-post i word-format. Kongressens e-post adresse:
post@fagligforum.no  Bekreftelse på innsendt materiale vil bli formidlet senest to uker etter at vi har mottatt dette. Dersom du ikke har mottatt noen bekreftelse, ber vi deg ta kontakt med Faglig Forum. Alle innsendte bidrag vil bli gjennomgått av kongresskomitéen. Frist for innsending av abstract er satt til
10. desember. Bekreftelse om godkjent innlegg vil være sendt fra komitéen senest 20. desember 2019.

Organisasjon
Kongressen arrangeres av Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten.
Faglig Forum A/S er teknisk arrangør eller såkalt PCO.
Kongressen har følgende samarbeidspartnere; Sunnaas sykehus, St. Olavs Hospital HF, NTNU, Ergoterapeutene og utvalgte kommuner.

Trenger du hjelp til å planlegge, organisere og gjennomføre kurs eller konferanser, kan du kontakte Faglig Forum i telefon 23 11 45 00 eller sende en mail til post@fagligforum.no

Personvern
Vi har utarbeidet er personvernerklæring som inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Faglig Forum, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Vi oppbevarer dine personopplysningene som du gir oss gjennom innsendt påmeldingsskjema eller via epost eller telefon. Denne informasjonen er navn, tittel, arbeidssted, adresse, e-postadresse og mobilnummer. I tillegg informasjon om hotellbestilling, middagsbestilling og evt. annet. Ingen andre vil få tilgang til denne informasjonen. Du kan når som helst be om å bli slettet fra våre lister.
Du kan lese vår personvernerklæring; TRYKK HER

PROGRAM REHAB-2020

På denne nettsiden vil du finne et absolutt oppdatert program.
I tillegg kan du printe ut/se på (disse sidene vil bli oppdatert 5. desember):

Hele programmet          TRYKK HER
Dag 1                           TRYKK HER
Dag 2                           TRYKK HER
Dag 3                           TRYKK HER

Mandag, 27. januar

Kl. 09:00 – 10:50        
Registrering – Kaffe/Te
Utstilling

Kl. 11:00
Åpning

Velkommen til kongress, Velkommen til Trondheim
v/ varaordfører Mona Berger, Trondheim kommune

Kl. 11:10 – 11:40
Rehabiliteringstjenestens ståsted og muligheter for fremtiden,  
v/ leder Cato Zahl Pedersen,
Olympiatoppen for toppidrett for utøvere med funksjonsnedsettelser

Kl. 11:40 – 11:45  

Velkommen til REHAB-2020!
v/ kongressleder Jan Bølstad, Faglig Forum

Praktiske opplysninger
v/ ordstyrer Tor Inge Martinsen

Kl. 11:45 – 12:45
Rehabiliteringstjenesten er under press.
Er ReHab-tjenestene budsjettaper? Er tjenestene i ferd med å miste terreng? Er det politiske signal som nå viser reduksjon i tjenester og tilbud?
Vi inviterer til mobilisering.
Hvordan utvikle identiteten til den profesjonelle rehabiliteringstjenesten i kommuner og i spesialisthelsetjenesten?  Hvordan sikre rehabilitering når ulike tilbud skal prioriteres og budsjettmidler fordeles?
v/ forbundsleder Nils Erik Ness, Ergoterapeutene
v/ forbundsleder Gerty Lund, Fysioterapeutene  

v/ forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen, Norsk Sykepleierforbund
v/ leder Marianne Wesnes, Dnlf, Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

Kl. 12:45 – 14:00
Lunsj

Kl. 13:3o – 14:00
Utstilling

Kl. 14:00 – 14:30
Øyeblikkets tragedie, og veien videre
«Kjære Marietha», -en film om en gledefylt skitur med klassen, som plutselig utvikler seg til en personlig tragedie. Hun har laget en gripende og personlig film om sin historie og erfaringer, og som viser pågangsmot, viljestyrke og motivasjon.    LES MER HER
v/ filmskaper Marietha Helgesen

Kl. 14:30 – 15:00
Rehabilitering, -et praktisk fagfelt med viktig støtte fra forskning og utviklingsarbeid,
v/ professor Per Koren Solvang, Oslo Met

Kl. 15:00 – 15:30
Pakkeforløp Hjerneslag
v/generalsekretær Tommy Skar, LHL Hjerneslag

Kl. 15:30 – 16:00
Nye rettsregler for rehabilitering og habilitering,
v/ professor Aslak Syse, Universitetet i Oslo,
Inst. for offentlig rett

Kl. 16:00 – 16:45
Kaffe. Te. – Utstilling

Seminarsesjoner,  kl. 16:45 – 18:15

Seminar 1   Teknologi i kommune- og spesialisthelsetjenesten
1: Status for utbygging av velferdsteknologi i kommuneNorge,
v/ prosjektleder Solrunn Hårstad, Værnesregionen
2: Eksempler på teknologiske løsninger i sykehusbehandling   
v/ leder Linda Sørensen, Sunnaas sykehus HF

Seminar 2   Aktuell forskning og utvikling innen rehabilitering
1: Den internasjonale klassifikasjonen av rehabiliteringstjenester, -ICSO-R
v/ professor Cecilie Røe,
UiO,
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering
2: Hverdagsrehabililitering
Resultater fra en studie av innføring av hverdagsrehabilitering i kommunene Eigersund og Karmøy, og videreutvikling av et forskningsprosjekt i Norge og Danmark,
v/ forsker I Mia Vabø, Velforskningsinstituttet NOVA, OsloMet

Seminar
3   Samhandling     
1: Interkommunalt samarbeid for å styrke rehabiliteringen
– samfunnsbasert rehabilitering; personen er sentrum
– resultater fra evaluering av tverrfaglig vurderingsteam
– teknologi for rehabilitering, samhandling og kompetanseoverføring
v/enhetsleder Kari Anne Dehli, Indre Østfold kommune

2: Ambulerende rehabiliteringsteam
– organisering og profesjonssammensetning
– oppgaver
– erfaringer
v/ teamleder Sigrun Eri, Oslo kommune, bydel Alna   
 

Seminar 4   Tjenestedesign   
1: Forløpstenkning  
v/ rådgiver Merete Postmyr, Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)
2: Innovasjon og tjenestedesign i Trondheim kommune
v/ kommunalsjef Laura Steinsli, Trondheim kommune
 

Seminar 5   Pakkeforløp
1: Pakkeforløp Hjem
v/ regional kreftkoordinator Liv Ågot Hågensen, Orkdalsregionen
(kommunene Orkdal, Meldal, Snillfjord, Agdenes, Hitra, Frøya, Hemne, Rennebu, Rindal, Surnadal og Skaun)

Kl. 20:15 – 23:30
Blues og Tapas

Vil vi sterkt anbefale konserten med Amund Maarud.
Vi serverer tapas og bluesmusikk og garanterer god stemning!

Amund Maarud, 37 år og en av Norges fremste blues/rockemusiker
(gitar og vokal) og låtskrivere fra Nes i Akershus. Han har på egen hånd
kreert sjangeren norsk nu-blues. Han er også kjent som soloartist og som
frontfigur i rockebandet The Grand (2005–2010) og duoen Morudes (2010–) med broren Henrik.

Amund Maarud er kjent for mange som en av Norges beste bluesgitarister. Han har turnert innland og utland med ulike band, til stor begeistring fra så vel publikum som pressen. Konsertene blir uten unntak beskrevet som forrykende live-show som kombinerer ulike elementer fra blues til psykedelisk rock.

Sammen med Henrik Maarud på slagverk startet han som seksåring MaarudKara. Bandet kom på andreplass i Talentiaden på NRK i 1997 og ga året etter ut albumet First Blues på Tylden & Co.

Tirsdag, 28. januar

Parallellsesjoner A  B  C,  kl. 09:00 – 12:30

Parallell A
kl. 09:00 – 10:00

A-1  «Best praksis» – i kommunehelsetjenesten   
A-1-1 Støttestrømper i 2019 – Ryggvask i 2020
«Støttestrømpe-løp i Hverdagsrehabilitering – 3 dager til selvhjulpenhet,
v/ fagutvikler Anja Lundberg Bang, Bergen kommune, Hverdagsrehabilitering

A-1-2 Helhetlig pasientforløp – fra oppstått hjelpebehov til avsluttet oppfølging.
Vi presenterer en tenkt oppfølging med rehabiliteringstilbudene korttidsopphold, fysioterapi, ergoterapi, kreftkoordinator, hverdagsmestring, dagrehabilitering, trimtilbud, mm.
v/ kommuneergoterapeut Oda Helen Græsli, Malvik kommune

A-2  Rehabilitering og KOLS 
A-2-1 Kartlegging av rehabiliteringstilbud for personer med kols i kommuner, bydeler og frisklivssentraler i Norge
v/ sykepleier Christine Råheim Borge, Lovisenberg Diakonale Sykehus

A-2-2 Tilrettelagt helseinformasjon og helseoppfølging til personer med kronisk obstruktiv lungesykdom,
v/ sykepleier Christine Råheim Borge, LDS

A-3  Samhandling – Arbeidsmodeller 
A-3-1 Tverrfaglig oppfølgingsteam i Asker
v/ prosjektleder Torill Stene, Asker kommune

A-4 Arbeidsrettet rehabilitering
A-4-1 Lokalmiljømodellen tilpasset unge voksne med funksjons-
nedsettelser på vei mot utdanning og jobb
v/ prosjektleder Ellen Hæhre, Beitostølen Helsesportsenter

A-5 Likepersoner i treningsbehandling
A-5-1 Utdanning av personlig trener (PT) med fysisk funksjonsnedsettelse
til SunHF Treningslab Studio 99
v/ idrettspedagog Nora Funkqvist, B.M.Rak og
forsker Anne M. Lannem, Sunnaas HF

A-5-2 Gruppetrening via interaktiv videokonferanse for personer
med fysisk funksjonsnedsettelse
         v/ Britt Marie Rak og forsker Anne M. Lannem

Parallellsesjoner A  B  C,  kl. 10:15 – 11:15

Parallell B
kl. 10:15 – 11:15

B-1  «Best praksis» – i spesialisthelsetjenesten   
B-1-1 Økt kunnskap – bedre praksis! Implementering av kunnskapsbasert praksis (KBP) i en rehabiliteringsavdeling (spesialisthelsetjenesten),
v/ spesialister i somatisk ergoterapi Gunhild Grue, Klinikk for Fysikalsk medisin og rehabilitering, avdeling for ervervet hjerneskade
(Fys med. Lian), St. Olavs Hospital og Anne Bough Winsnes, Trondheim kommune, Persaunet aktivitetssenter.

B-2  Rehabilitering og hjerneslag
B-2-1 FIRST-Oslo – Implementering av variert intensiv gangtrening for pasienter med hjerneslag,
v/ fysioterapeut I Joakim Moestue Halvorsen, Oslo kommune, Forsterket Rehabilitering Aker

B-2-1 LIFT-Oslo – Leveraging Intensity for Treatment in Stroke Rehabilitation,
v/ avd. fysioterapeut Ingvild Kristina Hurum Rosseland, Oslo kommune, Forsterket Rehabilitering Aker

B-3  Velferdsteknologi II
B-3-1 Digitalt tilsyn   
Eksempler på teknologiske løsninger
v/ daglig leder René Nordstrøm Jensen, RoomMate

B-3-2 Relasjoner – Sosial kunnskap 
Hvordan bruke sosial velferdsteknologi til å styrke personsentrert fokus i
omsorgstjenesten? Hvordan pårørende kan dele personlig informasjon om
«pasienten» med de ansatte.
v/ kommunikasjonsansvarlig Marthe Tverbakk Tjærandsen,
MinMemoria AS

B-4  Lavterskeltilbud   
B-4-1 Mestringshuset Olavsgården, -fylt med brukere, ansatte, oppgaver og utfordringer
v/ enhetsleder Jorid Paulsen, prosjektmedarbeider Eli Alperstein og
prosjektmedarbeider Anne Cathrine Syltevik, Mestringshuset,
Trondheim kommune
B-4-2 Selvhjelpsforståelse og selvhjelpsgrupper – et bidrag i hverdags-
rehabilitering?  Selvhjelp i et rehabiliteringsperspektiv
v/ daglig leder Kari Fløttum, Selvhjelp Norge, distriktskontor Møre og Romsdal og Trøndelag

B-5  Funksjonsnedsettelser 
B-5-1 Yrkesaktiv med nedsatt syn og hørsel,
v/ forsker Ann-Britt Johansson, Eikholt Nasjonalt ressurssenter for døvblinde

B-5-2 Kosttholdsrehabilitering ved autisme er samfunnsøkonomisk gunstig
v/ styreleder Merete Askim, pasientorganisasjonen «Mat & atferd»

B-6  Sen-effekter etter kreftbehandling og rehabilitering
B-6-1 Pasientforløp for sen-effekter etter kreftbehandling.
v/ onkolog Unn Merete Fagerli, St Olavs hospital

B-6-2 Hvordan sikre kreftpasienter med senskader et godt
rehabiliteringsforløp?
v/ rådgiver Grete Elin Grøndal, Kreftforeningen i Trondheim

B-6-3 Erfaringer fra et dagbasert rehabiliteringstilbud i
spesialisthelsetjenesten.
v/ fagleder og idrettsfysiolog Anders Jullumstrø og
professor Line Oldervoll, LHL-klinikkene Trondheim

11:15 – 11:45
Kaffe/Te  – Utstilling

Parallellsesjoner A  B  C,  kl. 11:45 – 12:45

Parallell C
kl. 11:45 – 12:45

C-1  «Best praksis» – Samhandling og tverrfaglig arbeid     
C-1-1 Fra forskning til implementert praksis; Kommunal kreftrehabilitering tilknyttet
frisklivssentralen i Askøy,
v/ prosjektleder/førsteamanuensis May Hauken,
Askøy kommune/Universitetet i Bergen

C-2  Rehabilitering og hjertesykdom  
C-2-1 Kvinnehjertet
v/ kardiolog, anestesiolog, professor Charlotte B. Ingul,
Nord Universitet, Cardic exercise research group, NTNU

C-2-2 Rehabiliteringsoppfølging av hjertepasienter i Norge,
v/ overlege Jostein Grimsmo, LHL-sykehuset Gardemoen

C-3  Velferdsteknologi III 
C-3-1 Motiview. Hvordan gjøre eldre og personer med demens til dedikerte
idrettsutøvere? Erfaringer fra pilotprosjekt i Norge, forskningsprosjekt i
Canada og storsatsingen «Active Ageing» i England.
v/ CSO – Chief Strategy Officer Roald Kvam, Motitech

C-4  Nye arbeidsmodeller
C-4-1 Presentasjon av Hernes Institutt – arbeidsmetoder, resultater, mm
v/ personalsjef Per Inge Engstad og teamleder Therese Otterlei, Hernes Institutt

C-4-2 Fra hjelp til trener
v/ Ekatarina Prokofyeva, OsloMet, Institutt for fysioterapi

C-5  Forskning og utvikling  III
C-5-1 Ny kunnskap om langtidsoppfølging etter hjerneslag,
v/ professor Torunn Askim, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU

C-6  Frisklivssentraler
C-6-1 Frisklivssentralene i Norge
         v/ seniorrådgiver Inger Merete Skarpaas, Helsedirektoratet

C-6-2 Hvem henvises til Frisklivssentralene og hva vet vi om effektene?
Hva foregår av forskning i Frisklivssentralene.
v/ professor Line Oldervoll, NTNU

Plenumsesjon – 2,  kl. 12:30 – 18:15
Kl. 12:45 – 14:00
Lunsj

Kl. 14:00 – 14:30
Utstilling

Kl. 14:30 – 15:00
Rehabiliteringstjenestens ståsted i en konkurrerende helsetjeneste.
«Rehabilitering er kult! Har de skjønt det?»
v/ samhandlingsdirektør Kirsten Sæter, Sunnaas sykehus HF

Kl. 15:00 – 15:45 
Finansiering av rehabilitering. Tanker om modeller og systemer,
v/ adm.dir. Jan Erik Nordvik, CatoSenteret

Kl. 15:45 – 16:15
Aktuelt om Helseplattformen i Midt-Norge,
v/ faglig koordinator Karina Fonstad, ST. Olavs Hospital HF

Kl. 16:15 – 16:30
Kaffe. Te. – Utstilling

Kl. 16:30 – 17:15
Fremtidens rehabiliteringstjenester
v/ prosjektleder Gro Idland, Helseetaten, Oslo kommune

Kl. 17:15 – 17:45   
Bruker og pasientombud
Pasient- og brukerombudets erfaringer fra rehabiliteringsfeltet,
v/ ombud Elin Hagerup,
Pasient- og brukerombudet i Trøndelag

Kl. 19:45 – 20:15
Mingling for festmiddagsdeltakere

Kl. 20:15
Festmiddag

Onsdag, 29. januar 

Plenumsesjon – 3,  kl. 09:00 – 13:15

Kl. 09:00 – 09:30
Arbeidsmedisinsk pasientutredning i Norge,
v/ lege og leder Siri Slåstad, Avd. for arbeidsmedisin, St. Olavs Hospital HF

Kl. 09:30 – 10:00 
Å rehabilitere mennesker utsatt for fysiske og psykiske traumer.
Erfaringer fra 22. juli-terroren,
v/ førsteamanuensis Marianne Løvstad, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo
 

Kl. 10:00 – 10:30
Å dokumentere egen virksomhet med fokus på rehabilitering,
v/ professor Ingvild Kjeken, OsloMet / NKRR Diakonhjemmet Sykehus

Kl. 10:30 – 11:00
Utsjekking – Kaffe/Te – Utstilling

Kl. 11:00 – 12:00
Kontinuitet i pasientforløpene for pasienter med langvarige og komplekse helsetjenestebehov – utfordringer og løsninger
v/ leder Birgitte Forsaa Åbotsvik, Pasientsentrert helsetjenesteteam Universitetssykehuset i Nord Norge/Tromsø kommune og rådgiver Audhild Høyem, Regional koordinerende enhet/Samhandlingsavdelinga, Universitetssykehuset Nord-Norge

Kl. 12:00 – 12:30
Innovasjon og rehabilitering. Hvordan realisere ideer innen medisinsk teknologi og helse?
v/ prosjektleder og førsteamanuensis Tonje S. Steigedal, NTNU Technology Transfer og Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Kl. 12:30 – 12:45
Trekning av premier

Kl. 12:45 – 13:30
Rehabilitering som svar på morgendagens utfordringer
v/ avdelingsdirektør Frode Selbo, NAV Trøndelag

Kl. 13:30
Brunch

1Firma informasjon
2Deltakere
3Annen info - Send
Navn på evt. person som skal anvise faktura
Hvis du vet dette-Fyll inn

Informasjon om kongressen kommer ca. 1. mai
Har du forslag til programposter eller forelesere?

Kongressprogrammet kommer ca. 1. juni
Har du forslag til programposter eller forelesere?

1Firma informasjon
2Deltakere
3Annen info - Send
Navn på evt. person som skal anvise faktura
Hvis du vet dette-Fyll inn

Share This Post, Choose Your Platform!