Helse- og velferdsrett anno 2020

Helse- og omsorgstjenestene har etter hvert fått et omfattende lovverk å forholde seg til. Det gjelder både rettsregler for profesjonsarbeidere og