Psykisk helse – 2021

PSYKISK HELSE - 2021 er kongressen for alle som arbeider innen psykisk helsefeltet, -både i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, i DPS’ene, poliklinikkene, spesialavdelingene,

Psykisk helse – 20212020-09-18T19:03:37+02:00

Psykisk helse – 2019

PSYKISK HELSE - 2019 er kongressen for alle som arbeider innen psykisk helsefeltet, -både i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, i DPS’ene, poliklinikkene, spesialavdelingene,

Psykisk helse – 20192019-01-07T23:00:46+02:00