Rus og psykisk helse – 2022

RUS OG PSYKISK HELSE - 2022 er kongressen for alle som arbeider innen ROP-området, -både i kommunehelsetjenesten, i spesialisthelsetjenesten, i DPS’ene,