Laster Arrangementer

Vi inviterer til ny konferanse om palliasjon, -både i eget hjem, på sykehjem og i spesialisthelsetjenesten. Prinsippene er de samme, -omgivelsene er forskjellig. Metodene, behandlingen og hjelpemidlene skal gjelde uavhengig hvor palliasjonen gis.

Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og kort forventet levetid. Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle problemer. Målet med all behandling er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende. Palliativ behandling og omsorg verken fremskynder døden eller forlenger selve dødsprosessen, men ser på døden som en del av livet.

Konferanseprogrammet viser bredden i palliativt arbeid, og vi har fått de flinkeste fagfolkene til å presentere siste nytt av kunnskap. Vårt fokus er å gi konferansedeltakerne oppdatert kunnskap og nye relasjoner i sitt fagnettverk. Meld deg derfor på, -og ta med et par kollegaer!

I 2011 kom WHO med en ny definisjon av palliasjon, hvor det fremgår at prinsippene er anvendbare overfor alle pasienter med livstruende sykdom, og kan også anvendes tidlig i sykdomsforløpet.

Den palliative kulturen kjennetegnes ved

  • helhetlig tilnærming til den alvorlig syke og døende pasient og hans/hennes pårørende
  • respekt for pasient, pårørende og medarbeidere, med fokus på pasientens beste. Dette innebærer at pasient og pårørende blir møtt og forstått i forhold til sin situasjon.
  • aktiv og målrettet holdning til diagnostikk, forebygging og lindring av symptomer
  • forutseende planlegging og tilrettelegging med tanke på behov og komplikasjoner som kan komme til å oppstå
  • fokus på åpen kommunikasjon og informasjon
  • tverrfaglig arbeid
  • koordinerte tjenester og systematisk samarbeid på tvers av nivåene
  • systematisk samarbeid med andre medisinske fagområder

Ifølge Kreftregisteret ble over 28 000 nye krefttilfeller diagnostisert i 2010. Ca halvparten av tilfellene ble påvist hos pasienter som var 70 år eller eldre. I 2010 var det totalt 11 036 personer som døde av kreft. Nesten alle kreftpasienter trenger kvalifisert behandling for lindring av smerter og/eller andre plagsomme symptomer de siste levemåneder. I tillegg kommer pasienter som lever lenge med en uhelbredelig kreftsykdom hvor det i kortere eller lengre tid av sykdomsforløpet vil være behov for palliativ behandling og omsorg. Det er vanskelig å angi eksakt antall pasienter som tilhører denne siste gruppen.

Ca. 95 % av pasientene på palliative enheter på sykehus utgjøres i dag av kreftpasienter. Også i primærhelsetjenesten dominerer denne gruppen blant de palliative pasientene.

I noen anbefalinger er den palliative pasientpopulasjonen avgrenset til å omfatte pasienter med antatt forventet levetid mindre enn 9-12 måneder. I realiteten er den palliative fasen en prosess som starter når det erkjennes at sykdommen er uhelbredelig, og avsluttes når pasienten dør. Palliasjon inkluderer også sorgarbeid og oppfølging av etterlatte.

GI BESKJED TIL DINE KOLLEGAER OM DENNE KONFERANSEN. TAKK!

Faktaark som pdf: KOMMER

Målgruppe:
Alle ansatte i kommunehelsetjenesten, men også fagfolk med interesse for denne avgrensede delen av helsetjenestene; ansatte innen forskning, høgskoler og universitet, bruker- og fagorganisasjoner, politikere Ansatte i kommunal omsorgstjeneste, i IT-avdeling, kommunale ledere og politikere, ansatte i høgskoler og universitet, leverandører av velferdsteknologiske løsninger og andre med interesse for mestringsteknologi.

Tid: 26.-27. november 2018

Sted: Quality Hotel Expo

Les mer om konferansestedet: TRYKK HER

Deltakeravgift: kr. 3.415,-
Deltakeravgiften inkluderer lunsj og kaffe/te alle dager, dokumentasjon og evt. annet materiell.

Hotell: (angi riktig hotellnummer i påmeldingsskjemaet)
1. Quality Hotel Expo

Enkelt rom m/ frokost:   Nkr. 1.480,-
Dobbelt rom m/ frokost  Nkr.  1.025,-

Middag: (angi riktig dag i påmeldingsskjemaet)
1. Middag, 25. november,  kr. 450,-
2. Middag, 26. november, kr. 490,-

Påmeldingsfrist: 9. oktober 2018

Påmelding:
Benytt vår elektroniske påmeldingsslipp. Du vil få en umiddelbar elektronisk bekreftelse, som kun er bekreftelse på at du har sendt din påmelding. Den offisielle bekreftelsen kommer så snart vi har nok påmeldte til arrangementet, senest ved påmeldingsfristen. Ikke kjøp billetter før du har fått endelig bekreftelse fra oss. Ring oss gjerne for å sjekke ut hvis du begynner å bli utålmodig. Vårt telefonnummer er 23 11 45 00 eller 90 16 30 16.

Innbetaling og bekreftelse:
Faktura og kortfattet informasjon sendes pr mail eller post.
Bekreftelse oversendes fortløpende hver fredag på mail, første gang etter påmeldingsfristens utløp.

Kjøp aldri billetter o.l. før du får en dedikert bekreftelse fra oss!

Avbestilling:
Du kan avbestille din påmelding når som helst eller overlate plassen til en arbeidskollega. Vær imidlertid oppmerksom på følgende avbestillingsgebyr (gjelder ikke når en arbeidskollega deltar i stedet);
< 21 dager  > 10 dager før arrangementsdato; kr. 250,-
=10 dager > 7 dager; kr. 600,-
=7 dager > 2 dager; kr. 1000,-
= 2 dager eller ikke fremmøte; ingen refusjon/krav om betaling
I tillegg eventuelle hotellkostnader og bestilte billetter

Elektronisk dokumentasjon:
Alle deltakere får direkte tilgang til presentasjonene i «sann-tid» på sin laptop, nettbrett, smarttelefon eller annet elektronisk medium. Dagen før konferansen vil du få tilsendt egen nettadresse med brukernavn og passord. Her finner du program, deltakerliste, deltakerbevis og annen relevant informasjon.

Forbehold:
Arrangementet vil bli gjennomført forutsatt nok påmeldte. Kjøp derfor ikke billett før du får en endelig bekreftelse fra Faglig Forum.

Prioritet:
Ved overtegning prioriteres påmeldingene i mottatt rekkefølge.

Billettbestilling:
Tog, ferge- eller flybilletter kan bestilles gjennom Berg Hansen reisebyrå på Jessheim. De vil fremskaffe de billigste billettene til deg.
Telefon: 63 94 27 80 Telefaks: 63 97 34 91
Epost: jessheim@berg-hansen.no

Rutetider
Her finner du noen mulige transportører til Faglig Forum arrangement;

TRYKK HER  SAS
TRYKK HER  WIDERØE
TRYKK HER  NORWEGIAN
TRYKK HER  NSB

Deltakerbevis:
Alle deltakere får godkjent deltakerbevis med påført antall timer. Deltakerbeviset finner du på eget nettsted etter arrangementet.

Elektronisk dokumentasjon
Alle deltakere vil få oppgitt en egen nettadresse, brukernavn og passord ved oppstart av konferansen. Her vil du i sanntid kunne følge forelesernes presentasjon på eget nettbrett (med forbehold for noen presentasjoner).
Som deltaker vil du motta en E-bok noen dager før arrangementet, hvor du finner all aktuell informasjon, lenker til aktuelle dokument og litteratur, mm. Etter konferansen vil du motta E-boka fullt oppdatert med alt som ble presentert under konferansen!

Virtuell utstilling: Blir tilgjengelig fra ca. 10. oktober

Organisasjon
Konferansen arrangeres av Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten.
Faglig Forum A/S er teknisk arrangør eller såkalt PCO.

Trenger du hjelp til å planlegge, organisere og gjennomføre kurs eller konferanser, kan du kontakte Faglig Forum i telefon 23 11 45 00 eller sende en mail til post@fagligforum.no

Personvern
Vi har utarbeidet er personvernerklæring som inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Faglig Forum, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Vi oppbevarer dine personopplysningene som du gir oss gjennom innsendt påmeldingsskjema eller via epost eller telefon. Denne informasjonen er navn, tittel, arbeidssted, adresse, e-postadresse og mobilnummer. I tillegg informasjon om hotellbestilling, middagsbestilling og evt. annet. Ingen andre vil få tilgang til denne informasjonen. Du kan når som helst be om å bli slettet fra våre lister.
Du kan lese vår personvernerklæring; TRYKK HER

Mandag, 26. november
Kl. 09:00 – 10:00
Registrering
Kaffe – Te

Kl. 10:00 – 10:45
Indikasjoner for palliasjon i- og utenfor sykehus?
v/ Overlege Eva-Kristin Gravdahl, Vestre Viken HF/Bærum sykehus, Seksjon for lindrende behandling

Kl. 10:45 – 11:30
Palliasjon til døende med demens,
v/ rådgiver Håkon Johansen, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold

Kl. 11:30 – 11:45
Kaffe – Te – SoftIce

Kl. 11:45 – 12:30
Hospice Stabekk, -et viktig kommunalt tilbud,
v/ institusjonssjef Sonja Wiencke Welde, Hospice Stabekk, Bærum kommune

Kl. 12:30 – 13:30
Lunsj

Kl. 13:30 – 14:15
Palliasjon i sykehjem
v/ sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard, Bekkelagshjemmet, Kirkens Bymisjon

Kl. 14:15 – 14:30
Kaffe – Te – SoftIce

Kl. 14:30 – 16:15
Mot til å møte
v/ kreftsykepleier og coach Heidi Skutlaberg Wiig, Palliativt senter, Akershus universitetssykehus HF

Tirsdag, 27. november
Kl. 09:00 – 09:45
Mine ønsker for livets siste tid – forberedende samtaler.  Nyutviklet ACP/livstestamente for voksne.
v/ konsernoverlege Stephan Ore, Norlandia Health & Care Group AS

Kl. 09:45 – 10:00
Kaffe. Te. Utsjekking

Kl. 10:00 – 10:30
Mat under palliasjonsbehandling,
v/ klinisk ernæringsfysiolog Kristine Nordkvelle, Lovisenberg Diakonale Sykehus, avd. Hospice

Kl. 10:30 – 11:00
Hvordan kan ambulant team via utadrettet virksomhet bedre palliativ behandling?
Eksempler på samhandling i praksis
v/ kreftsykepleier Torunn Haugstøl og lege Ronny Dalene, Palliativ enhet, Sykehuset Telemark HF

Kl. 11:00 – 11:30
Livets siste dager – implementering av en tiltaksplan
v/ kreftsykepleier Torunn Haugstøl og lege Ronny Dalene, Palliativ enhet, Sykehuset Telemark HF

Kl. 11:30 – 12:00
Hvordan skolere og ansvarliggjøre helsepersonell i oppfølging av tiltaksplaner.
Refleksjon over utfordringer i dette arbeidet
v/ sykepleier Torunn Haugstøl og lege Ronny Dalene, Palliativ enhet, Sykehuset Telemark HF

Kl. 12:00 – 13:00
Lunsj

Kl. 13:00 – 13:45
Kompetanseøkning i palliasjon i primærhelsetjenesten ved bruk av kommunalt palliativt team,
v/ overlege Aart Huurnink, Lindrende enhet, Boganes sykehjem, Stavanger kommune

Kl. 14:00 – 15:00
«Mulighet for å dø hjemme – velge selv?»
v/ førstelektor Astrid Rønsen, NTNU, Inst. for helsevitenskap, Gjøvik

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Share This Post, Choose Your Platform!