MI – Motiverende Intervju

Quality Hotel Expo Snarøyveien 20,Fornebu

Motiverende intervju (MI)er en målrettet samtalemetode for å motivere til atferdsendring og som øker sannsynligheten for endring blir vedlikeholdt på lang

Nkr. 3.400