Hele dagen
Featured Fremhevet

HVERDAGSREHABILITERING

Quality Hotel Expo Snarøyveien 20, Fornebu

Faglig Forum gjennomførte en svært vellykket konferanse om Hverdagsrehabilitering i mai 2022. Det var en bred enighet om at Faglig Forum

N.kr.3530,00