TESTSKJEMA 1

Har satt datofelt som tekstfelt istedenfor datofelt

1Firma informasjon
2Deltakere
3Annen info - Send
Navn på evt. person som skal anvise faktura
Hvis du vet dette-Fyll inn