Rehab – 2022

REHAB - 2022,   24.-26. januar er AVLYST Ny dato:  28.-30. november  REHAB-2022 er nr. 12 i rekken av rehabiliteringskongresser siden oppstart

Rehab – 20222022-01-15T18:23:48+02:00

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering har eksistert som egen tjenesteform siden ca. 2012. Hverdagsrehabiliteringsteam har blitt etablert i kommuner og bydeler, og som et spisskompetanseverktøy

Hverdagsrehabilitering2022-04-30T12:17:24+02:00