Rehab – 2022

REHAB-2022 er nr. 12 i rekken av rehabiliteringskongresser siden oppstart i 2000. De tre første kongressene ble arrangert på Lillehammer. Siden

Rehab – 20222022-09-12T23:36:06+02:00

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering har eksistert som egen tjenesteform siden ca. 2012. Hverdagsrehabiliteringsteam har blitt etablert i kommuner og bydeler, og som et spisskompetanseverktøy

Hverdagsrehabilitering2022-04-30T12:17:24+02:00