PSYKISK HELSE – 2023

PSYKISK HELSE - 2023 er kongressen for alle som arbeider innen psykisk helsefeltet, -både i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, i DPS’ene, poliklinikkene, spesialavdelingene,

PSYKISK HELSE – 20232022-09-24T13:53:34+02:00

Tvang i psykisk helsevern

Det foregår i dag en debatt om tvang i helsetjenestene, på bakgrunn av lovforslag fremmet av Tvangslovutvalget i NOU 2019:14 Tvangsbegrensningsloven –

Tvang i psykisk helsevern2022-09-12T15:56:09+02:00

Rus og psykisk helse – 2022

RUS OG PSYKISK HELSE - 2022 er kongressen for alle som arbeider innen ROP-området, -både i kommunehelsetjenesten, i spesialisthelsetjenesten, i DPS’ene,

Rus og psykisk helse – 20222022-08-25T00:05:29+02:00

Helse- og velferdsrett anno 2020

Helse- og omsorgstjenestene har etter hvert fått et omfattende lovverk å forholde seg til. Det gjelder både rettsregler for profesjonsarbeidere og

Helse- og velferdsrett anno 20202020-05-25T11:16:33+02:00

Rus og psykisk helse 2020

RUS OG PSYKISK HELSE - 2020 er kongressen for alle som arbeider innen ROP-området, -både i kommunehelsetjenesten, i spesialisthelsetjenesten, i DPS’ene,

Rus og psykisk helse 20202020-02-06T09:23:04+02:00