MI – Motiverende Intervju

Motiverende intervju (MI)er en målrettet samtalemetode for å motivere til atferdsendring og som øker sannsynligheten for endring blir vedlikeholdt på lang

MI – Motiverende Intervju2020-05-10T20:55:39+01:00

Motiverende intervju (MI)

Motiverende intervju (MI)er en målrettet samtalemetode for å motivere til atferdsendring og som øker sannsynligheten for endring blir vedlikeholdt på lang

Motiverende intervju (MI)2018-09-20T10:58:31+01:00