Omsorg – 2022

Vi arbeider nå med programmet. Vår plan er at det skal være ferdig til 25. juli og presenteres 1. august.