Psykisk helsevernloven

Faglig Forum fortsetter med sitt lovkurs om Psykisk helseloven. Denne gang også med fokus på Tvangslovsutvalgets innstilling, og hvilke konsekvenser forslaget