Vurdering av omsorgsbehov. Tildeling av tjenester

Nytt spennende kurs om en gammel og utfordrende problemstilling; Hvordan vurdere omsorgsbehov? Hvordan tildele tjenester? Hvordan prioritere mellom mange brukere? Hvilke

Vurdering av omsorgsbehov. Tildeling av tjenester2022-05-04T23:20:52+02:00

Helse- og velferdsrett anno 2020

Helse- og omsorgstjenestene har etter hvert fått et omfattende lovverk å forholde seg til. Det gjelder både rettsregler for profesjonsarbeidere og

Helse- og velferdsrett anno 20202020-05-25T11:16:33+02:00

Psykisk helsevernloven

Faglig Forum fortsetter med sitt lovkurs om Psykisk helseloven. Denne gang også med fokus på Tvangslovsutvalgets innstilling, og hvilke konsekvenser forslaget

Psykisk helsevernloven2019-07-07T13:01:17+02:00