Hele dagen
Featured Fremhevet

Velferdsteknologi, kap11

Vi inviterer til kapittelkonferanse nr. 11 om velferdsteknologi. Det betyr presentasjon av nye teknologier og nye erfaringer. Vi holder nå på

N.kr.3725,