Hele dagen

MOTIVERENDE INTERVJU

Felix konferansesenter Bryggetorget 3, Oslo

Motiverende intervju (MI)er en målrettet samtalemetode for å motivere til atferdsendring og som øker sannsynligheten for endring blir vedlikeholdt på lang

N.kr.3620,