Helsesykepleierkonferansen-2020

Helsestasjonen alltid i støpeskjeen er et kjent uttrykk brukt bl.a. av Birgit Bogen og Hilchen Sommerchild når disse skulle beskrive helsestasjonens