Hvis du ikke kan lese denne e-posten, kan du lese den online TRYKK HER

Nasjonal konferanse om palliasjon Oslo/Fornebu, 26.-27. nov

Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og kort forventet levetid. Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale,åndelige og eksistensielle problemer. Målet med all behandling er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende. Vi inviterer til ny konferanse om palliasjon, -både i eget hjem, på sykehjem og i spesialisthelsetjenesten. Prinsippene er de samme, -omgivelsene er forskjellig. Metodene, behandlingen og hjelpemidlene skal gjelde uavhengig hvor palliasjonen gis. Konferanseprogrammet viser bredden i palliativt arbeid, og vi har fått de flinkeste fagfolkene til å presentere siste nytt av kunnskap. Vårt fokus er å gi konferansedeltakerne oppdatert kunnskap og nye relasjoner i sitt fagnettverk. PÅMELDINGSFRIST: SNAREST   Pris: 3.415,-

Les mer

Velferdsteknologikonferansen 2018kap6, Oslo/Fornebu, 3.-4. des

Dette er vår 6. kapittelkonferanse og den 10. vi arrangerer om velferdsteknologi. Faglig Forum har fulgt fagfeltet siden 2010, og både leverandørsiden, utviklersiden og brukersiden har gjennomgått store endringer og fornyelse. Vi vet hva som skjer, og har derfor nok en gang utarbeidet et program som bygger på kompetanse og nye utviklingstrekk. Vi er svært godt fornøyd med oppslutning og tilbake-melding fra våre mange deltakere. Dette er en konferanse du MÅ være med på! Vi kaller den «state of the art», «high-end» eller «cutting edge». Uansett; Vi ønsker å vise fram det mest aktuelle for deg som er profesjonell yrkesutøver og/eller beslutningstaker. Vårt mål med kapittelkonferansene er å gi deg innsikt i det aller siste, og det aller viktigste. Og ikke minst; en naturlige møteplass for alle som er involvert i utviklingen av velferdsteknologi.
PÅMELDINGSFRIST: 10. november  Pris: 3.310,-

Les mer

PSYKISK HELSE - 2019
CALL FOR ABSTRACTS - POSTERS  -  MELD DEG PÅ I DAG

Nå kan du melde deg på!
Velkommen som deltaker ved den 9. Nasjonale psykiskhelsekongressen, som arrangeres i Trondheim 21.-23. januar 2019. Kongressen er som vanlig sammensatt av plenumsprogram, fagseminar og parallellsesjoner. Og du kan fortsatt melde inn bidrag til parallellsesjonene! Benytt anledningen til å presentere god praksis, interessante FoU resultater, organisasjonsutviklingsprogram eller annet du kan lære bort til kollegaer. Plenumsprogrammet fanger opp aktuelle tema for psykisk helsefeltet; Hva skal vi gjøre med den vanskelige pasienten? - Selvmord og oppfølging: i psykiatrien eller somatikken? - hva er status for e-helse/e-behandling? - Recoverty - Pakkeforløp - OCD - Schizofreni- Møt forfatteren Anne Bitsch og atisten Marthe Valle. Og så er det så mye mer enn dette!

Les mer

Faglig Forum
Pb. 1535 Vika
0117 Oslo
 
Telefon 23 11 45 00 / 90 16 30 16
http://www.fagligforum.no
post@fagligforum.no

Denne e-posten er sendt iht regler om epostmarkedsføring i ”Data Protection & marketing Legislation in Europe” og GDPR; Vår personvernspolicy er at vi kun oppbevarer epostadressen til kommunikasjon mellom deg og oss. Ingen andre har tilgang til våre lister. Du kan melde deg av listen; trykk HER og skriv avmelding nyhetsbrev i meldingsfeltet. No reply til denne avsenderadressen 

©2018 Faglig Forum for helse og sosialtjenesten. All rights reserved.