202215-Å snakke trygt

I Norge bor det 1,1 mill. barn. De er i barnehage, skole, fritidsaktiviteter og hjelpetjenester. Noen møter politi og rettssystem. Hvordan