Velferdsteknologikonferansen,kap.9

Vi inviterer til den niende kapittelkonferansen om velferdsteknologi. Det betyr presentasjon av ny teknologi og nye erfaringer. Vi har invitert mange

Velferdsteknologikonferansen,kap.92022-04-28T21:43:25+02:00